Rođen je 1930. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je
 na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovnog fakulteta u
  Zagrebu. Postdiplomski studij filozofije znanosti i
  znanstvene publicistike završio je na Sveučilištu u
 Zagrebu. Kao profesor matematike i fizike radio je na
 gimnaziji u Slavonskom Brodu, a zatim kao profesor na
 Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu.
 

Za urednika u "Školskoj knjizi u Zagrebu izabran je 1969.

 

godine gdje je radio do umirovljenja. Živi u Zagrebu.

  Aktivno sudjeluje u javnom životu, objavio je više stručnih
  i popularno znanstvenih knjiga kao i niz članaka u tisku
  (Vjesnik, Školske novine, Brodski list...).

  
 
 
 
e-mail adresa: sporerzlatko@gmail.com
 
Web stranica: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/
 
 
 
 
   
  Knjigu "Brbljanje o geometriji", predstaviti ćemo vam slijedećim činjenicama:
  
  BRBLJANJE O GEOMETRIJI tiskana je prvi puta 1981. godine, a drugo izdanje I990.
  

godine u izdanju "Školske knjige". Ima 192 stranice velikog formata, višebojna je, s

  

ilustracijama Nedeljka Dragića. Recenzenti su M. Polonijo i Z. Kurnik. Prevedena je

  

na poljski (u izdanju "Nasza Ksiegarnia", Varšava, 1991) i mađarski (u izdanju

  

"Takonvvkiado Vallalat", Budimpešta, u tisku).

  

 

  

Do sada je tiskana u ukupnoj nakladi od 50.000 primjeraka (13.000 na

   hrvatskom,30.000 na poljskom, 10.000 na mađarskom).
   
  Ovim doista neobičnim djelom koje je istovremeno meritoran udžbenik, duhovit
  

strip i slikovnica u najboljem značenju te riječi, autor izlaže, što u zbilji, što u šali,

  

cjelokupno gradivo geometrije aktualnog programa matematike prvih pet razreda

  osnovne škole.
   
  

Taj prvi hrvatski matematički strip, a malobrojni su i oni u svijetu, kroz jednostavan

  

i duhovit jezik, uz pomoć slike pomaže da se velik broj geometrijskih, često

  apstraktnih, pojmova i tvrdnji što lakše prenesu djetetu. Crtež prezentira, dokazuje
   i pojašnjava rečeno, usmjeruje pažnju na bitno, eliminacijom sporednog.
   
  Stripovna ilustracija nije podilaženje djetetu, već daje svrsishodno rasterećenje i
  teksta, nudećodličnu motivaciju i razumijevanje temeljnih geometrijskih izričaja. i
  Učitelj i učenik sami žive u ravnini, osjećajući na vlastitoj koži geometrijske
  zakonitosti ravnine, rješavajući nadošle probleme.
   
 
 
 
 
Veliki bauk kruži u školskim klupama i zadaje teške glavobolje klincima u cijelom
svijetu: to je bauk zvan matematika. Od samog spomena tog odioznog pojma
mnogima se i danas diže kosa na glavi. Glasoviti njemački pisac Herman Hesse
autor "Demijana" i "Stepskog vuka" govori u jednom svom mladenačkom djelu o
matematici kao o sfingi punoj podmuklih zagonetki, koja svojim hladnim i zlim
pogledom opčinjava žrtve!
Standardne zablude o matematici, gadnoj nauci kaja je pogubnija od najteže
glavobolje, pokušao je u nas razbiti Zlatko Šporer i Nedeljko Dragić, ilustrator.
Šporer je urednik u zagrebačkoj "Školskoj knjizi" i kada su mu definitivno dojadile
žalopojke svih onih koji tvrde da je matematika komplicirana i dosadna, odlučio
je napisati knjigu koja će na najbolji način demantirati sve skeptike. O toj
stoglavoj aždaji trebalo je prozboriti kroz zafrkanciju i zabavu, ali da ipak ne bude
iznevjeren duh jedne ozbiljne i "visokoparne" nauke.
 
Upravo ovih dana "Školska knjiga" je objavila nesvakidašnje divot-izdanje
Brbljanje o geometriji, koje potpisuju Šporer i Dragić. No vratimo se korak u
prošlost. Tom doista neobičnom djelu koje je istovremeno meritoran udžbenik,
duhovit strip i slikovnica u najboljem značenju te riječi – prethodila je knjiga istih
autora Uh, ta matematika. Već sam naslov govori prilično jasno o njenom
sadržaju i ambicijama Šporera i Dragića koji se zajedničkim snagama, riječju i
slikom bore za drukčiji status matematike. Metodom dijaloga i neusiljene rasprave
između naivnog učenika i ne odveć uštogljenog profesora u knjizi se izlažu mnoga
zamršena pitanja. Na tom spontanom obliku učenja kroz ćaskanje inzistirali su
stari Grci – sjetimo se mudrih filozofskih disputa – koje suvremeni pedagoz i
tako okrutno zanemaruju. Prezentirana građa u ovoj knjizi protkana je
svakojakim anegdotama, no ispod dopadljive ljušture kondezirana je bit
matematičke zagonetke.
 
Knjiga je tiskana i na ruskom jeziku, u nakladi "Pedagogike" što isto tako
dokazuje da je riječ o ediciji posebne vrijednosti i originalnih rješenja.
 
Kao logičan nastavak ovog pionirskog posla rodila se i ideja za Brbljanje o
geometriji. Knjigu je opet ilustrirao Nedeljko Dragić i to u formi stripa..Ne treba
sumnjati da će te naizgled neozbiljne knjige o matematici ostaviti traga i u
budućim udžbenicima.
 
Ako još netko strahuje od matematike i vjeruje, poput Hessea, da je matematika
užasno zagonetne i antipatična sfinga, neka uzme u ruke Šporerove
"neobavezne" knjige. Osim što su propedeutičke naravi one su i neodoljivo
zabavne. Zar je moguće poželjeti nešto više.
 
 Zdravko Zima "Vjesnik"
 
 
 
 
 
1. "UH, TA MATEMATIKA", Školska knjiga, 1. izdanje 1976., 6. izdanje 1991.,
prevedena na ruski, slovenski, poljski, mađarski.
 
2. "BRBLJANJE O GEOMETRIJI", Školska knjiga, 1. izdanje 1981., 2. 1990.,
izdanje prevedena na slovenski, poljski.
 
3. "RAČUNANJE PROBLEMA NEMA", Školska knjiga, 1. izdanje 1983., 2.
izdanje 1986.
 
4. "MATEMATIČKI LEKSIKON ZA NEMATEMATIČARE", Školska knjiga, 1.
izdanje 1988., 2. izdanje 1990., prevedena na slovenski.
 
5. "REPETITORIJ MATEMATIKE za osnovne škole", Školska knjiga, 1. 1977.,
izdanje 9. izdanje 1992.
 
6. "REPETITORIJ MATEMATIKE za srednje škole", Školska knjiga, 1. izdanje
1985., 4. izdanje 1997.
 
7. "MATEMATIČKE FORMULE l NJIHOVA PRIMJENA", Školska knjiga, 1. izdanje
1980. 5 izdanje 2001.
 
8. "REPETITORIJ FIZIKE" (koautor Antun Kuntarić), Školska knjiga, 1. izdanje
1974., 7.izdanje 1991.
 
9. "TOPLINA", Školska knjiga, 1. izdanje 1977., 6. izdanje 1990.
 
10. "1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI", slikovnica, Školska knjiga, 1984.
 
11. "NEMOĆ KRITIKE" www.digitalne-knjige.com, 2011.
 
11. "CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac" itg d.o.o. za
izdavačku i grafičku djelatnost, www.digitalne-knjige.com, 2015.
 
12. "DRUGA STRANA MEDALJE" itg d.o.o. za izdavačku i grafičku djelatnost,
www.digitalne-knjige.com, 2018.
 
 
 
 
 
Više podataka o gospodinu Zlatku Šporeru, moći ćete saznati na sljedećoj
adresi: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/.
 
Na toj stranici smo pronašli i nekoliko zanimljivih linkova na video materijal
"Didaktička pomagala" namijenjen djeci u čijem stvaranju je gospodin Šporer
također sudjelovao
 
Poveznice za te filmove su sljedeće:
 
http://www.youtube.com/watch?v=x_3teeL79Fc&feature
http://www.youtube.com/watch?v=a7CXwiWwwpA&feature=g
http://www.youtube.com/watch?v=IMik_5DJH4g&feature=youtu.be
 
I da ne zaboravimo autor je na ovom portalu već objavio trinaest knjiga.
 
Riječ je o knjigama koje možete preuzeti na sljedećim adresama:
 
"Nemoć kritike"
 
www.digitalne-knjige.com/sporer.php
 
"Uh ta matematika" -
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer2.php
 
"Brbljanje o geometriji"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer3.php
 
"Matematički leksikon za nematematičare "
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer4.php
 
"Računanje problema nema"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer5.php
 
"Matematika za prvaše"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer6.php
 
"Matematičke formule i njihova primjena"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer7.php
 
123 mi već znamo brojiti
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer8.php
 
Repetitorij matematike za osnovnu školu
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer9.php
 
CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer10.php
 

Rješavaj igrajući se

 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer11.php
 
1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI (Prvo izdanje)
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer12.php
 
DRUGA STRANA MEDALJE
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer13.php
 
Sve knjige dostupne su i u PDF formatu.
 
Naš intervju s gospodinom zlatkom Šporerom moći ćete pročitati
na adresi: https://digitalne-knjige.com/?p=2448
 
 
 
 
 
 
O TOČKAMA.................................................................................četiri
O DUŽINI.....................................................................................osam
MJERENJE DUŽINE.................................................................devetnaest
ZBRAJANJE DUŽINA..........................................................dvadeset osam
SPAJANJE TOČAKA DUŽINAMA..............................................trideset četiri
PRAVAC.........................................................................četrdeset četiri
RAVNINA..........................................................................pedeset šest
KUT..............................................................................šezdeset osam
MJERENJE KUTOVA............................................................osamdeset tri
TROKUT........................................................................osamdeset šest
ČETVEROKUT ...................................................................sto četrnaest
KRUŽNICA................................................................sto dvadeset devet
OPSEG LIKA...................................................................sto trideset pet
POVRŠINA.................................................................sto četrdeset četiri
CRTANJE S RAVNALOM I TROKUTOM...............................sto pedeset osam
PRAVOKUTNA MREŽA.......................................................sto sedamdeset
ZADACI...................................................................sto osamdeset četiri
A RJEŠENJA? ....................................................................nisu potrebna
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present