Rođen je 1930. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je
 na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovnog fakulteta
  u Zagrebu. Postdiplomski studij filozofije znanosti i
  znanstvene publicistike završio je na Sveučilištu u
 Zagrebu. Kao profesor matematike i fizike radio je na
 gimnaziji u Slavonskom Brodu, a zatim kao profesor na
 Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu.
 

Za urednika u "Školskoj knjizi u Zagrebu izabran je 1969.

 

godine gdje je radio do umirovljenja. Živi u Zagrebu.

  Aktivno sudjeluje u javnom životu, objavio je više stručnih
  i popularno znanstvenih knjiga kao i niz članaka u tisku
  (Vjesnik, Školske novine, Brodski list...).

  
 
 
 
e-mail adresa: sporerzlatko@gmail.com
 
Web stranica: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/
 
 
 
 
Priručnik je napisan s namjerom da služi kao podsjetnik, a namijenjen je svim
onim učenicima, studentima i praktičarima koji u svakodnevnom radu ili barem
povremeno moraju upotrebljavati različite matematičke formule.
 

Uz većinu formula naveden je i konkretan zadatak u kojem se formula primjenjuje

kako bi se pokazala njihova primjena u praksi.

 

Tek ponegdje dana su i najnužnija teorijska objašnjenja, ali težište je na

praktičnoj primjeni formula, jer, kako je pomalo u šali (u kojoj ima dosta istine)

rekao jedan poznati matematičar "...teorije se mijenjaju, a formule ostaju".

 

U Dodatku su navedene različite matematičke tablice i neke osnovne formule iz

fizike za koje vjerujemo da će čitaocu biti korisne. Ovdje su i logaritamske tablice

na četiri decimale koje su i primjenjivane pri rješavanju većine zadataka gdje su

potrebni logaritmi. Budući da u ovakvom priručniku skromnog opsega nije moguće

navesti sve važnije formule iz različitih područja matematike, na kraju su dane

prazne stranice sa željom da svaki korisnik sam upotpuni tekst s formulama i

podacima koji su mu često potrebni, a ovdje nisu navedeni.

 
Svojim korisničkim primjedbama u radu su mi mnogo pomogli Z. Kurnik, D. Jovičić,
M. Polonijo i V. Benčić, a osobito recenzenti S. Hozjan i M. Gclinco kojima i ovom
prilikom najtoplije zahvaljujem.
 Zlatko Šporer
 
 
 
 
 
1. "UH, TA MATEMATIKA", Školska knjiga, 1. izdanje 1976., 6. izdanje 1991.,
prevedena na ruski, slovenski, poljski, mađarski.
 
2. "BRBLJANJE O GEOMETRIJI", Školska knjiga, 1. izdanje 1981., 2. 1990.,
izdanje prevedena na slovenski, poljski.
 
3. "RAČUNANJE PROBLEMA NEMA", Školska knjiga, 1. izdanje 1983., 2.
izdanje 1986.
 
4. "MATEMATIČKI LEKSIKON ZA NEMATEMATIČARE", Školska knjiga, 1.
izdanje 1988., 2. izdanje 1990., prevedena na slovenski.
 
5. "REPETITORIJ MATEMATIKE za osnovne škole", Školska knjiga, 1. 1977.,
izdanje 9. izdanje 1992.
 
6. "REPETITORIJ MATEMATIKE za srednje škole", Školska knjiga, 1. izdanje
1985., 4. izdanje 1997.
 
7. "MATEMATIČKE FORMULE l NJIHOVA PRIMJENA", Školska knjiga, 1. izdanje
1980. 5 izdanje 2001.
 
8. "REPETITORIJ FIZIKE" (koautor Antun Kuntarić), Školska knjiga, 1. izdanje
1974., 7.izdanje 1991.
 
9. "TOPLINA", Školska knjiga, 1. izdanje 1977., 6. izdanje 1990.
 
10. "1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI", slikovnica, Školska knjiga, 1984.
 
11. "NEMOĆ KRITIKE" www.digitalne-knjige.com, 2011.
 
11. "CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac" itg d.o.o. za
izdavačku i grafičku djelatnost, www.digitalne-knjige.com, 2015.
 
12. "DRUGA STRANA MEDALJE" itg d.o.o. za izdavačku i grafičku djelatnost,
www.digitalne-knjige.com, 2018.
 
 
 
 
 
Više podataka o gospodinu Zlatku Šporeru, moći ćete saznati na sljedećoj
adresi: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/.
 
Na toj stranici smo pronašli i nekoliko zanimljivih linkova na video materijal
"Didaktička pomagala" namijenjen djeci u čijem stvaranju je gospodin Šporer
također sudjelovao
 
Poveznice za te filmove su sljedeće:
 
http://www.youtube.com/watch?v=x_3teeL79Fc&feature
http://www.youtube.com/watch?v=a7CXwiWwwpA&feature=g
http://www.youtube.com/watch?v=IMik_5DJH4g&feature=youtu.be
 
I da ne zaboravimo autor je na ovom portalu već objavio deset knjiga.
 
Riječ je o knjigama koje možete preuzeti na sljedećim adresama:
 
"Nemoć kritike"
 
www.digitalne-knjige.com/sporer.php
 
"Uh ta matematika" -
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer2.php
 
"Brbljanje o geometriji"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer3.php
 
"Matematički leksikon za nematematičare "
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer4.php
 
"Računanje problema nema"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer5.php
 
"Matematika za prvaše"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer6.php
 
"Matematičke formule i njihova primjena"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer7.php
 
123 mi već znamo brojiti
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer8.php
 
Repetitorij matematike za osnovnu školu
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer9.php
 
CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer10.php
 
Sve knjige dostupne su i u PDF formatu.
 
 
 
 
 
Više podataka o gospodinu Zlatku Šporeru, moći ćete saznati na sljedećoj
adresi: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/.
 
Na toj stranici smo pronašli i nekoliko zanimljivih linkova na video materijal
"Didaktička pomagala" namijenjen djeci u čijem stvaranju je gospodin Šporer
također sudjelovao
 
Poveznice za te filmove su sljedeće:
 
http://www.youtube.com/watch?v=x_3teeL79Fc&feature
http://www.youtube.com/watch?v=a7CXwiWwwpA&feature=g
http://www.youtube.com/watch?v=IMik_5DJH4g&feature=youtu.be
 
I da ne zaboravimo autor je na ovom portalu već objavio trinaest knjiga.
 
Riječ je o knjigama koje možete preuzeti na sljedećim adresama:
 
"Nemoć kritike"
 
www.digitalne-knjige.com/sporer.php
 
"Uh ta matematika" -
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer2.php
 
"Brbljanje o geometriji"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer3.php
 
"Matematički leksikon za nematematičare "
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer4.php
 
"Računanje problema nema"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer5.php
 
"Matematika za prvaše"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer6.php
 
"Matematičke formule i njihova primjena"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer7.php
 
123 mi već znamo brojiti
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer8.php
 
Repetitorij matematike za osnovnu školu
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer9.php
 
CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer10.php
 

Rješavaj igrajući se

 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer11.php
 
1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI (Prvo izdanje)
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer12.php
 
DRUGA STRANA MEDALJE
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer13.php
 
Sve knjige dostupne su i u PDF formatu.
 
Naš intervju s gospodinom zlatkom Šporerom moći ćete pročitati
na adresi: https://digitalne-knjige.com/?p=2448
 
 
  
  
 
 
Brojevi............................................................
Potencije...........................................................
Polinomi...........................................................
Korijeni...........................................................
Greške. Približna vrijednost..............................
Funkcija f{x) = ax + h .......................................
Linearne jednadžbe...........................................
Sistemi linearnih jednadžbi..............................
Nejednadžbe.....................................................
Logaritmi...........................................................
Razmjeri............................................................
Postotni račun...................................................
Kamatni račun....................................................
Potrošački krediti.............................................
Nizovi i redovi...................................................
Kompleksni brojevi...........................................
Kvadratna funkcija............................................
Kvadratna jednadžba.......................................
Kubna jednadžba..............................................
Algebra skupova..............................................
Vektori..........................................................
Pitagorin teorem...............................................
Formule za izračunavanje
elemenata geometrijskih
likova.............................................................
Analitička geometrija u
ravnini...........................................................
Neke ravninske krivulje....................................
Elementi analitičke
geometrije prostora........................................
Trigonometrija u ravnini...................................
Sferna trigonometrija......................................
Elementi kombinatorike...................................
Elementi računa vjerojatnosti...........................
Elementi statistike.........................................
Diferencijalni račun........................................
Integralni račun............................................
DODATAK ...................................................
Pregled standardnih simbola
Matematičke konstante.................................
Abeceda ...................................................
Grčki alfabet..............................................
Kvadrati, kvadratni
korijeni i kubovi brojeva
od 1 do 100................................................
Kvadrati brojeva od 100
do 999.......................................................
Tablica za preračunavanje
stupnjeva u radijane.....................................
Tablica za preračunavanje
radijana u stupnjeve....................................
Faktorijeli brojeva 1-15 ...............................
Binomni koeficijenti......................................
Čctvoroznamenkasti mantise.........................
dekadskih logaritama brojeva
l0 do 1109................................................
Tablica trigonometrijskih
funkcija....................................................
Izvod iz financijskih tablica............................
Standardni formati papira..............................
Geografske koordinate..................................
Jedinice Međunarodnog
sustava (SI)..............................................
Veza nekih ostalih jedinica.............................
sa jedinicama SI.........................................
Fizikalne konstante.....................................
Astronomske konstante................................
Pregled nekih važnijih formula........................
iz fizike.....................................................
Periodički sustav elemenata...........................
 
 
5
11
14
16
19
21
22
23
27
30
33
35
37
44
47
49
57
58
60
62
63
 
 
 
73
 
75
90
 
104
106
112
130
136
140
143
145
 
153
162
166
167
168
 
 
 
169
 
171
174
175
175
176
 
177
 
179
183
184
184
 
187
189
190
 
191
193
212
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present