Da bismo vam bar malo pomogli u odabiru knjiga ili vas uputili u navike naših čitatelja, odlučili smo objaviti i top listu najčitanijih knjiga na portalu.
  
  Kao što možete vidjeti, uz svaku knjigu nalazi se podatak o tome u kojoj ediciji je izdana, naslov knjige, ime autora, datum kada je knjiga objavljena te podatak o tome koliko je puta preuzeta.
  
 

A za kraj ćemo dodati i da je zadnje upisivanje podataka obavljeno dana 22. 03. 2019.

 

 

  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
27.03.2012.
   
 Preuzeto:
6719 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
11.09.2016.
   
 Preuzeto:
6203 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
21.03.2017.
   
 Preuzeto:
5454 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Franjo Martinović Fram
   
 Objavljeno:
02.04.2014.
   
 Preuzeto:
5277 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici hrvatske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivan Gundulić
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
5047 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Miljenko Sušac
   
 Objavljeno:
08.03.2011.
   
 Preuzeto:
4791 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
10.07.2017.
   
 Preuzeto:
4649 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
16.05.2012.
   
 Preuzeto:
4610 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
10.08.2018.
   
 Preuzeto:
4605 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Humor i aforizmi
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Franjo Martinović
   
 Objavljeno:
06.12.2015.
   
 Preuzeto:
4416 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
www.tacno.net
   
 Objavljeno:
10.12.2011.
   
 Preuzeto:
4411 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
PUT U PAKAO POPLOČEN JE DOBRIM NAMJERAMA
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
16.10.2018.
   
 Preuzeto:
4410 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
03.01.2017.
   
 Preuzeto:
4377 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
08.05.2017.
   
 Preuzeto:
4370 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
22.06.2018.
   
 Preuzeto:
4341 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
10.03.2016.
   
 Preuzeto:
4187 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
01.07.2016.
   
 Preuzeto:
4165 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
09.10.2017.
   
 Preuzeto:
4096 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
14.12.2012.
   
 Preuzeto:
4088 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vesna Parun
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
4029 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
07.06.2012.
   
 Preuzeto:
3957 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Tin Ujević
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
3859 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
19.10.2012
   
 Preuzeto:
3859 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
26.10.2012.
   
 Preuzeto:
3811 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
 Autori:
Ana Horvat, Nevenka Macolić
  
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
3810 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
30.04.2018.
   
 Preuzeto:
3776 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
18.09.2012.
   
 Preuzeto:
3744 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
08.08.2016.
   
 Preuzeto:
3724 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
26.03.2015.
   
 Preuzeto:
3630 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Priredio: Josip Samaržija
   
 Objavljeno:
20.07.2016.
   
 Preuzeto:
3599 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
16.01.2019.
   
 Preuzeto:
3597 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
06.02.2018.
   
 Preuzeto:
3571 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Edgar Skračić
  
 Objavljeno:
13.08.2018.
   
 Preuzeto:
3526 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Tin Ujević
   
 Objavljeno:
13.09.2009.
   
 Preuzeto:
3368 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ante Brčić
   
 Objavljeno:
10.12.2008.
   
 Preuzeto:
3363 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Kristina Koren
   
 Objavljeno:
28.07.2016.
   
 Preuzeto:
3273 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici hrvatske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivana Brlić Mažuranić
   
 Objavljeno:
24.12.2012.
   
 Preuzeto:
3255 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
07.12.2017.
   
 Preuzeto:
3225 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Toni Begić
   
 Objavljeno:
24.12.2016.
   
 Preuzeto:
3220 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Branko Milić
   
 Objavljeno:
15.05.2017.
   
 Preuzeto:
3174 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
  
 Objavljeno:
24.12.2012.
   
 Preuzeto:
3133 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Osman Arnautović
   
 Objavljeno:
18.12.2012.
   
 Preuzeto:
3129 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
NOVA SLIKOVNICA
 Autor:
Naklada St. Kugli
   
 Objavljeno:
17.12.2010.
   
 Preuzeto:
3096 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
08.12.2014.
   
 Preuzeto:
3093 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Majsec
   
 Objavljeno:
13.11.2017.
   
 Preuzeto:
3085 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
14.05.2015.
   
 Preuzeto:
3055 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici kršćanske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sveti Bonaventura
   
 Objavljeno:
21.12.2011.
   
 Preuzeto:
3008 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici hrvatske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivan Goran Kovačić
   
 Objavljeno:
24.12.2008.
   
 Preuzeto:
2949 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
E.A.Banaj
   
 Objavljeno:
08.12.2017.
   
 Preuzeto:
2940 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Zdravlje, psihologija i samopomoć
  
 Naslov knjige:
 Autor:
prof. Mirjana Milijašević
   
 Objavljeno:
14.03.2016.
   
 Preuzeto:
2905 puta
   
    
  
  
  
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present