Rođen je 1930. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je
 na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovnog fakulteta u
  Zagrebu. Postdiplomski studij filozofije znanosti i
  znanstvene publicistike završio je na Sveučilištu u
 Zagrebu. Kao profesor matematike i fizike radio je na
 gimnaziji u Slavonskom Brodu, a zatim kao profesor na
 Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu.
 

Za urednika u "Školskoj knjizi u Zagrebu izabran je 1969.

 

godine gdje je radio do umirovljenja. Živi u Zagrebu.

  Aktivno sudjeluje u javnom životu, objavio je više stručnih
  i popularno znanstvenih knjiga kao i niz članaka u tisku
  (Vjesnik, Školske novine, Brodski list...).

  
 
 
 
e-mail adresa: sporerzlatko@gmail.com
 
Web stranica: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/
 
 
 
 
   
  Knjigu "Uh ta matematika", predstaviti ćemo vam slijedećim činjenicama:
  
  Knjigu je napisao Zlatko Šporer, a ilustrirao Nedeljko Dragić.
  

 

  

Natječajna komisija za popularno znanstveno djelo u sastavu: predsjednik

  

JOSIP LUKATELA, prof. predsjednik republičkog odbora pokreta "Nauka Mladima",

  

članovi: DRAGUTIN MAYER, prof., viši predavač Filozofskog fakulteta u Zagrebu,

  

BRANIMIRA VALIĆ, prof. urednik "Školske knjige" dodijelila je 28. X 1975. prvu

  

nagradu rukopisu "Uh, ta matematika" (šifra: "Vječiti problem") i predložila ga

   za tisak.
   
  

Knjiga je 1977. godine nagrađena nagradom za ilustracije »Mlado pokoljenje«

  

koju dodjeljuje Savet za vaspitanje dece Jugoslavije i prvom nagradom za

  

grafičko uređenje na XXII sajmu knjiga u Beogradu.

  

 

  Knjiga je prevedena na više europskih jezika pri čemu bismo posebno istaknuli
  prijevod na ruski jezik u izdanju Pedagogike. Moskva. 1981.
   
  Knjiga je u raznim zemljama tiskana u više od 200 000 primjeraka.
   
  Digitalno izdanje knjige ove knjige voljom njenog autora s ovog portala možete
  preuzeti posve besplatno.
   
  A, za kraj dodati ćemo i jedan kratki odlomak iz knjige:
   
  - Dobro, a zašto je knjiga baš nama posvećena kad ionako ne volimo matematiku?
   A nije baš lijepo tjerati šegu s tuđom nevoljom.
   
  - O, ne. Ovo s posvetom mislio sam uistinu najozbiljnije. Knjiga je zaista napisana
  zbog vas i posvećena vama. Znam, naime, vrlo dobro da vi, iako ne volite
  matematiku, morate je učiti. - E, to je na žalost istina - upadate mi u riječ.
  Nema, naime, ni jedne osnovne ni srednje škole, pa ni večernje, ni dopisne, a
  gotovo da nema ni fakulteta na kojem se ne uči matematika i gdje ona nije
  potrebna. Matematiku možemo, ako baš hoćete, shvatiti i -- kao nužno zlo,
   koje se danas u životu, a pogotovo u školi naprosto ne može izbjeći.
   
 
 
 
 
Šporer vrlo popularno, jednostavno i istodobno znanstveno izlaže složeni
materijal. Njegova je namjera da pobudi učenikov interes za danu problematiku,
a zatim daje određena temeljna znanja koja bi mogla biti osnova za daljnje
detaljno proučavanje. Pri izlaganju gradiva autor slijedi pravilo: «Za
popularizaciju matematike ne mora se nužno i vulgarizirati, za jednostavnost
izlaganja nije neophodno sve objasniti pojednostavljeno, i konačno ozbiljan
uvod u matematiku ne mora biti i dosadan.»
 
Unatoč svim tim svojstvima pisanja još se ne može objasniti zašto čitatelj koji
«ne voli matematiku» kad počne čitati knjigu ne može prestati. Pritom on ni ne
primjećuje da se često vraća nekim njemu teškim mjestima da bi pravilno
razumio napisano.
 
Odgovor na to pitanje je krajnje jednostavan (ali ne i banalan). Svemu je
«krivo» autorovo izvanredno pedagoško umijeće. Šporer nam o određenim
matematičkim teorijama, govori i o njihovim tvorcima, suvremenim i starim,
ističući i iskreno se diveći njihovim visokim ljudskim osobinama: upornosti,
pronicljivosti i stvaralačkoj strasti. U isti mah za čitatelja su to živi, sasvim
obični ljudi koji i griješe i često ne mogu naći konačno rješenje. Upravo zato
čitatelj  osjeća da je čak i on sam djelomično uključen u stvaralaštvo tih velikih
ljudi nauke.
 
Sada pogledajmo kako autor pedagoški spretno vodi učenika. Čitatelj
pravovremeno nalazi u knjizi «prišapnutu» pomoć na teškim mjestima, a
istodobno  se ništa ne razglaba i ne daje u gotovom obliku. Autor nikada ne
zaboravlja na vrijeme smanjiti napetost čitatelja oštroumnom dosjetkom ili
poučnom pričom.
 
Materijal knjige vrlo je sretno podijeljen na otprilike jednake dijelove ovisne o
naporu potrebnom za njihovo usvajanje. Na kraju svakog  dijela autor
jednostavno predlaže učeniku da se odmori ili npr. poigra loptom. Ali pedagoško
autorovo umijeće odlikuje se ne samo općim metodičkim postupcima. On je prije
svega nastavnik matematike. Matematika je prema definiciji znamenitog
njemačkog matematičara Hilberta «igra koja se igra prema nekim određenim .
jednostavnim pravilima, pomoću oznaka koje nemaju samostalno značenje»
 
Autor sjajno zna objasniti uvedene oznake i cijelu shemu formaliziranih opisa.
Uz to upotrebljavajući živi razgovorni jezik, navodeći mnogo primjera, naizgled
sporednih, dobiva ono glavno. Čitatelj čvrsto utvrđuje nužno potrebne pojmove
velikim brojem veza, asocijacija i analogija.
 
Želimo istaknuti još jednu značajnu kvalitetu ove knjige. Riječ je o tome da je
Šporer shemu logičkih veza, dijelova matematike koji se uče, uspješno podvrgao
mogućnostima dobne i dječje psihologije. Brojna ponavljanja, vraćanja i
dopunjavanja već obrađenih teorema, nisu nedostatak nego čak vrlina knjige.
Usvajanje određenih sudova na odgovarajućoj razini uopćavanja moguće je
isključivo primjenom upravo takvog pristupa nastavi. Prema tome, oni kojima je
knjiga namijenjena čitat će je sa zanimanjem i probitkom za svoje obrazovanje.
 
Ali istovremeno ta će knjiga pomoći pedagozima i odgajateljima da shvate kako
se gradi proces učenja na materijalu matematike, kako se postiže da se
općepoznati profesionalni postupci metodike primjene na živu konkretnu građu.
 
  I na kraju ....Šporerova se knjiga čita s velikim zanimanjem, svakako i zato
što je autor uza sve i izvanredan majstor riječi.
 
 D. S. Apokorin kandidat fizičko-matematičkih znanosti
 
 
 
 
1. "UH, TA MATEMATIKA", Školska knjiga, 1. izdanje 1976., 6. izdanje 1991.,
prevedena na ruski, slovenski, poljski, mađarski.
 
2. "BRBLJANJE O GEOMETRIJI", Školska knjiga, 1. izdanje 1981., 2. 1990.,
izdanje prevedena na slovenski, poljski.
 
3. "RAČUNANJE PROBLEMA NEMA", Školska knjiga, 1. izdanje 1983., 2.
izdanje 1986.
 
4. "MATEMATIČKI LEKSIKON ZA NEMATEMATIČARE", Školska knjiga, 1.
izdanje 1988., 2. izdanje 1990., prevedena na slovenski.
 
5. "REPETITORIJ MATEMATIKE za osnovne škole", Školska knjiga, 1. 1977.,
izdanje 9. izdanje 1992.
 
6. "REPETITORIJ MATEMATIKE za srednje škole", Školska knjiga, 1. izdanje
1985., 4. izdanje 1997.
 
7. "MATEMATIČKE FORMULE l NJIHOVA PRIMJENA", Školska knjiga, 1. izdanje
1980. 5 izdanje 2001.
 
8. "REPETITORIJ FIZIKE" (koautor Antun Kuntarić), Školska knjiga, 1. izdanje
1974., 7.izdanje 1991.
 
9. "TOPLINA", Školska knjiga, 1. izdanje 1977., 6. izdanje 1990.
 
10. "1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI", slikovnica, Školska knjiga, 1984.
 
11. "NEMOĆ KRITIKE" www.digitalne-knjige.com, 2011.
 
11. "CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac" itg d.o.o. za
izdavačku i grafičku djelatnost, www.digitalne-knjige.com, 2015.
 
12. "DRUGA STRANA MEDALJE" itg d.o.o. za izdavačku i grafičku djelatnost,
www.digitalne-knjige.com, 2018.
 
 
 
 
 
Više podataka o gospodinu Zlatku Šporeru, moći ćete saznati na sljedećoj
adresi: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/.
 
Na toj stranici smo pronašli i nekoliko zanimljivih linkova na video materijal
"Didaktička pomagala" namijenjen djeci u čijem stvaranju je gospodin Šporer
također sudjelovao
 
Poveznice za te filmove su sljedeće:
 
http://www.youtube.com/watch?v=x_3teeL79Fc&feature
http://www.youtube.com/watch?v=a7CXwiWwwpA&feature=g
http://www.youtube.com/watch?v=IMik_5DJH4g&feature=youtu.be
 
I da ne zaboravimo autor je na ovom portalu već objavio trinaest knjiga.
 
Riječ je o knjigama koje možete preuzeti na sljedećim adresama:
 
"Nemoć kritike"
 
www.digitalne-knjige.com/sporer.php
 
"Uh ta matematika" -
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer2.php
 
"Brbljanje o geometriji"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer3.php
 
"Matematički leksikon za nematematičare "
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer4.php
 
"Računanje problema nema"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer5.php
 
"Matematika za prvaše"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer6.php
 
"Matematičke formule i njihova primjena"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer7.php
 
123 mi već znamo brojiti
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer8.php
 
Repetitorij matematike za osnovnu školu
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer9.php
 
CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer10.php
 

Rješavaj igrajući se

 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer11.php
 
1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI (Prvo izdanje)
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer12.php
 
DRUGA STRANA MEDALJE
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer13.php
 
Sve knjige dostupne su i u PDF formatu.
 
Naš intervju s gospodinom zlatkom Šporerom moći ćete pročitati
na adresi: https://digitalne-knjige.com/?p=2448
 
 
 
 
 
 
Ma kakva je ovo knjiga .............................................................................. 9
 
Skupovi ............................................................................................... 14
Označavanje skupova............................................................................... 21
Znak pripadnosti elementa skupu ............................................................... 24
Prikazivanje skupova crtežom .................................................................... 25
Jednakost skupova - izvor nesporazuma ...................................................... 30
Skup koji je sadržan u drugom skupu .......................................................... 33
Kako se izgrađuju novi skupovi pomoću poznatih............................................ 36
Preslikavanje skupova............................................................................... 58
Par ...................................................................................................... 74
Kombinirani produkt skupova...................................................................... 78
Skupovi i brojevi...................................................................................... 83
Veze između operacija sa skupovima i operacija s brojevima ............................ 84
Uređeni i dobro uređeni skupovi ................................................................. 93
 
Prirodni brojevi .................................................................................... 96
Prosti i složeni brojevi............................................................................. 101
Koliko ima prirodnih brojeva...................................................................... 109
U svijetu beskonačnog............................................................................ 109
Skup prirodnih brojeva............................................................................. 111
Aksiomi previla igre................................................................................. 122
Kako se matematičari »igraju«................................................................... 126
Računske radnje s prirodnim brojevima ....................................................... 129
Razgovor o nuli...................................................................................... 139
Nešto malo o ostalim brojevima................................................................. 143
Može li biti 10 + 10 = 100? ...................................................................... 148
T l& V => oi V........................................................................................ 152
Sud ili izjava ......................................................................................... 154
Operacije algebre sudova ........................................................................ 157
Algebra sudova ..................................................................................... 165
Predikati .............................................................................................. 168
 
Malo priča o i oko matematike............................................................... 174
Lako je zadavati zadatke ........................................................................ 176
SOS! SOS! SOS! Skupovi u »sosu« ili kako su matematičari spasili skupove........ 181
Čime se bave matematičari danas ............................................................. 187
Matematičar koji ne stari ........................................................................ 195
Što ima više točaka: dužina ili pravac? ...................................................... 196
 
Kviz iz matematike............................................................................... 200
Eliminacioni test .................................................................................... 209
Veliki matematičari.................................................................................. 211
Poznavanje matematičkih simbola .............................................................. 211
Matematički pojmovi i definicije ................................................................. 212
 
Rješenja i odgovori .............................................................................. 213
Izvori ................................................................................................... 225
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present