Rođen je 1930. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirao je
 na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovnog fakulteta u
  Zagrebu. Postdiplomski studij filozofije znanosti i
  znanstvene publicistike završio je na Sveučilištu u
 Zagrebu. Kao profesor matematike i fizike radio je na
 gimnaziji u Slavonskom Brodu, a zatim kao profesor na
 Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu.
 

Za urednika u "Školskoj knjizi u Zagrebu izabran je 1969.

 

godine gdje je radio do umirovljenja. Živi u Zagrebu.

  Aktivno sudjeluje u javnom životu, objavio je više stručnih
  i popularno znanstvenih knjiga kao i niz članaka u tisku
  (Vjesnik, Školske novine, Brodski list...).

  
 
 
 
e-mail adresa: sporerzlatko@gmail.com
 
Web stranica: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/
 
 
 
 
 
MATEMATIČKI LEKSIKON ZA NEMATEMATIČARE tiskan je prvi puta 1988. godine,
a drugo izdanje I990. godine u izdanju ""Školske knjige"". Knjiga ima 154 stranice
velikog formata, dvobojna je, s ilustracijama Krešimira Zimonića i Magde Dulcić.
 
Recenzenti su B. Pavković, Z. Šikić i B. Dakić. Prevedena je na slovenski ( u
zdanju Društva matematičara, fizičara i astronoma Slovenije, Ljubljana, u tisku).
 
Ovom knjigom Šporer ponovo iskazuje svoje veliko pedagoško umijeće,
objašnjavajući matematičkim nevježama, lako, ali precizno, pojedine matematičke
pojmove u obliku leksikona. Tu je zgusnuta sva osnovnoškolska matematika, ali
i niz termina iz srednjoškolske matematike. Opet je riječ o osebujnom načinu
izlaganja, bitno potpomognutom ilustracijama i stripovima, mnogobrojnim
 
asocijacijama i analogijama, kojima autor poučava čitatelja o važnim
matematičkim pojmovima. Matematika se iskazuje kao zanimljiva, zabavna
i nimalo komplicirana.
 
Naglasimo da u svim navedenim knjigama mr. Zlatka Šporera, ispod šaljivog
teksta uvijek nalazimo korektan matematički sadržaj, u čemu leži i njihova
nadasve pozitivna ocjena od strane matematičkih stručnjaka i metodičara.
Stoga one spadaju u one rijetke knjige koje će istodobno zadovoljiti i
matematičkog znalca kao i matematičkog laika. Široka prihvaćenost Šporerovih
knjiga nije samo omogućila bolje i jasnije razumijevanje temelja matematike, već
je odigrala i značajnu metodičku ulogu svojim nesumnjivim utjecajem na
prezentiranje matematike u našim udžbenicima, posebice onima za osnovnu
školu. Ležernijim pisanjem matematika ne gubi, već dobiva. Takav je pristup
poučan i za druge struke.
 
Zaključak
 
Na temelju svega izloženog, slobodni smo predložiti da se nagrada ""Fran Tućan""
za 1992. godinu dodijeli mr. Zlatku Šporeru, jednom od najznačajnijih i
najistaknutijih hrvatskih popularizatora matematike, autoru knjiga čija ukupna
naklada u višekratnim izdanjima i prijevodima na ruski, poljski, mađarski
i slovenski premašuje 350.000 primjeraka.
 
 Obrazloženje komisije prilikom dodjele republičke nagrade za
 popularizaciju znanosti "FRAN TUĆAN" Mr. Zlatku Šporeru.
 
 
 
 
 
Kad svi kažu "matematika je bauk" i "matematika je crni vrag", dokazivati
suprotno veoma je neugodna dužnost. A baš se tog posla još jednom u posljednih
nekoliko godina prihvatio Zlatko Šporer – pisac već nekoliko «heretičkih» knjiga
posvećenih matematici. Spomenimo samo knjigu Uh, ta matematika kojom je
probio prve sumnje stručnih i manje stručnih da se toj teškoj nauci od koje svi
zaziru, može prići na moderniji i popularniji način. Tada su naime već spomenuti
autor i poznati strip-crtač Nedeljko Dragić napravili malu senzaciju – osnove
matematike dali su manirom stripa i oduševljenje javnosti bilo je neskriveno.
 
Ovaj put Zlatko Šporer s još jednim strip crtačem Krešimirom Zimonićem i
njegovom suradnicom Magdom Dulčić, čine novi korak. Polje interesa ponovo je
matematika, ali ovaj put to je leksikon najučestalijih matematičkih pojmova koji
nabrojani redom «neznalicama» ulijevaju itekakav strah. Aksiom, algoritam,
homotetija, permutacije, poliedar, rotacija, teorem ili translacija samo su neke
od njih, ali i to malo dovoljno je da se čovjek naježi. A sve je jednostavno, kaže
Šporer, kad se jednostavno objasni. I tom je logikom autor napisao i upravo
objavio svoju novu knjigu Matematički leksikon za nematematičare. Knjigu vrijedi
pročitati i uvjeriti se u jednostavnost. Osim toga ako netko i nakon svega ostane
tvrd u konstataciji s početka teksta, onda mu bar ostaje da uživa u dobrom i
suptilnom crtežu ilustratorskog tima Zimonić – Dulčić. Slično kao i Dragić, kaže
Šporer, to su ljudi koji iako ne znaju matematiku, intuitivno dobro pogađaju
bit problema
 
I na kraju budimo pomalo intimni pa citirajmo dio pisma koje je Šporeru uputio
poznati pedagog prof. dr.Vladimir Poljak. On piše: «Kad prosvjetnim radnicima
govorim o ljudskoj kreativnosti i kreativnom radu, tada citiram vaša djela kao
primjere takvog rada. A da su vaša djela zaista vidljivi primjeri kreativnog rada
potvrđuje i njihovo prevođenje na strane jezike. Gledano u tim svjetskim
relacijama, što je prostorni radijus korištenja ovakovih djela veći, da se i ja
malo matematički izrazim, to je njihov stupanj kreativnosti veći. Zaista budite
ponosni na taj uspjeh. Vi imate pravo na takav ljudski ponos.»
 
 Branka Primorac "Večernji list"
 
 
 
 
1. "UH, TA MATEMATIKA", Školska knjiga, 1. izdanje 1976., 6. izdanje 1991.,
prevedena na ruski, slovenski, poljski, mađarski.
 
2. "BRBLJANJE O GEOMETRIJI", Školska knjiga, 1. izdanje 1981., 2. 1990.,
izdanje prevedena na slovenski, poljski.
 
3. "RAČUNANJE PROBLEMA NEMA", Školska knjiga, 1. izdanje 1983., 2.
izdanje 1986.
 
4. "MATEMATIČKI LEKSIKON ZA NEMATEMATIČARE", Školska knjiga, 1.
izdanje 1988., 2. izdanje 1990., prevedena na slovenski.
 
5. "REPETITORIJ MATEMATIKE za osnovne škole", Školska knjiga, 1. 1977.,
izdanje 9. izdanje 1992.
 
6. "REPETITORIJ MATEMATIKE za srednje škole", Školska knjiga, 1. izdanje
1985., 4. izdanje 1997.
 
7. "MATEMATIČKE FORMULE l NJIHOVA PRIMJENA", Školska knjiga, 1. izdanje
1980. 5 izdanje 2001.
 
8. "REPETITORIJ FIZIKE" (koautor Antun Kuntarić), Školska knjiga, 1. izdanje
1974., 7.izdanje 1991.
 
9. "TOPLINA", Školska knjiga, 1. izdanje 1977., 6. izdanje 1990.
 
10. "1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI", slikovnica, Školska knjiga, 1984.
 
11. "NEMOĆ KRITIKE" www.digitalne-knjige.com, 2011.
 
11. "CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac" itg d.o.o. za
izdavačku i grafičku djelatnost, www.digitalne-knjige.com, 2015.
 
12. "DRUGA STRANA MEDALJE" itg d.o.o. za izdavačku i grafičku djelatnost,
www.digitalne-knjige.com, 2018.
 
 
 
 
 
Više podataka o gospodinu Zlatku Šporeru, moći ćete saznati na sljedećoj
adresi: http://sites.google.com/site/sporerzlatko/.
 
Na toj stranici smo pronašli i nekoliko zanimljivih linkova na video materijal
"Didaktička pomagala" namijenjen djeci u čijem stvaranju je gospodin Šporer
također sudjelovao
 
Poveznice za te filmove su sljedeće:
 
http://www.youtube.com/watch?v=x_3teeL79Fc&feature
http://www.youtube.com/watch?v=a7CXwiWwwpA&feature=g
http://www.youtube.com/watch?v=IMik_5DJH4g&feature=youtu.be
 
I da ne zaboravimo autor je na ovom portalu već objavio trinaest knjiga.
 
Riječ je o knjigama koje možete preuzeti na sljedećim adresama:
 
"Nemoć kritike"
 
www.digitalne-knjige.com/sporer.php
 
"Uh ta matematika" -
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer2.php
 
"Brbljanje o geometriji"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer3.php
 
"Matematički leksikon za nematematičare "
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer4.php
 
"Računanje problema nema"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer5.php
 
"Matematika za prvaše"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer6.php
 
"Matematičke formule i njihova primjena"
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer7.php
 
123 mi već znamo brojiti
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer8.php
 
Repetitorij matematike za osnovnu školu
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer9.php
 
CIJENA NIJE VAŽNA - za one koji troše tuđi novac
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer10.php
 

Rješavaj igrajući se

 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer11.php
 
1,2,3,...Ml VEĆ ZNAMO BROJITI (Prvo izdanje)
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer12.php
 
DRUGA STRANA MEDALJE
 
http://www.digitalne-knjige.com/sporer13.php
 
Sve knjige dostupne su i u PDF formatu.
 
Naš intervju s gospodinom zlatkom Šporerom moći ćete pročitati
na adresi: https://digitalne-knjige.com/?p=2448
 
 
 
 
 
 
Aksiom .......................................................................................8
Algoritam ..................................................................................14
Brojevni sustavi.......................................................................... 20
Definicija................................................................................... 25
Funkcija.................................................................................... 30
Homotetija................................................................................. 36
Izometrija.................................................................................. 40
Kombinacije................................................................................ 46
Kompozicija................................................................................ 52
Koordinatni sustav....................................................................... 58
Permutacije................................................................................ 64
Poliedar..................................................................................... 68
Poligon...................................................................................... 74
Prirodni broj................................................................................ 80
Racionalni brojevi......................................................................... 85
Realni brojevi.............................................................................. 90
Relacija..................................................................................... 96
Rotacija................................................................................... 103
Skupovi.................................................................................... 108
Sličnost.................................................................................... 114
Sud......................................................................................... 120
Teorem.................................................................................... 126
Translacija................................................................................ 132
Varijacije.................................................................................. 136
Vektor..................................................................................... 140
Vjerojatnost.............................................................................. 146
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present