Vlč. Dragutin Kujavec rođen je 7. srpnja 1954. godine u
 Višnjičkoj Jazbini, Ivanec. Od 1961. do 1969. pohađao je u
 rodnoj Višnjici osmogodišnju školu, nakon koje se upisuje u
  Nadbiskupijsku sjemenišnu gimnaziju u Zagrebu, gdje
  maturira 1973. godina.
  
 Nakon toga odlazi na odsluženje vojnog roka. Godine 1975.
 studira na Filozofsko-teološkom fakultetu u Zagrebu. Za
 svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 29. lipnja
 1980. godine. Od rujna 1980. do 1986. djeluje kao kapelan
 u Župi Krista Kralja u Zagrebu.

  Nakon kapelanske službe dodijeljena mu je na upravljanje Župa Sv. Martina biskupa u
 Ščitarjevu, gdje ostaje do rujna 1998. Od 1998. do 2002. župnik je Župe Sv. Terezije od
 Djeteta Isusa u Zagrebu, a od 2002. godine do danas župnik je u Župi Sv. Petra i Pavla u
 Velikoj Gorici.
  
  Piše za potrebe župa u kojima djeluje i tekstovi su objavljivani u glasilima tih
 župa. U ovoj knjizi sakupljen je veći dio tekstova objavljivanih u Navještenju, glasilu
 katoličkih župa Navještenja BDM, Sv. Petra i Pavla, BI. Alojzija Stepinca - Velika Gorica.

  
 
 
 
 
Čitatelju, knjigu koju držiš u ruci sačinjava izbor od 50 napisa vlč. Dragutina
Kujavca (Župa sv. Petra i Pavla, Velika Gorica) koje je on niz godina objavljivao
u vjerskim novinama - najvećim dijelom u velikogoričkorom "Navještenju".
Tekstovi su prigodnog, vjerskog karaktera - dakle, upućeni vjernicima i posvećeni
vjerskim temama, međutim oni uz religioznu edukaciju posjeduju literarnu živost
s mnogo slikovitih zapažanja i duhovitih detalja -zbog čega držimo da zavređuju
biti objavljeni u posebnoj knjizi, gdje će njihova vjerska, ali i literarna vrijednost
doći do punog izražaja.
 
U turopoljskoj tradiciji nabožna literatura ima značajno mjesto - Juraj Habdelić,
Juraj Mulih i Matija Magdalenić spadaju u sam vrh hrvatske književnosti, a tu
je i cijeli niz ostalih autora. Na stanovit način ova je tradicija živa u suvremenom
pisanju upravo kroz prigodne napise u vjerskim novinama, izvan kojih okvira
uglavnom ne izlazi. Uz uvažavanje vjerske osnovice ovom knjigom kanimo
naglasiti književnu stranu.
 
 Miljenko Muršić
 
 
 
 
Ovo digitalno izdanje zasnovano na tiskanom izdanju kojeg je nakladnik
Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka 37, 10 410 Velika Gorica.
 
Tel: 01 6259 800
 
Web adrese: www.pouvg.hr, kultura@pouvg.hr
 
Slike na naslovnoj strani i na ovitku korica: Ivica Šiško, vitraji u crkvi Sv. Petra i
Pavla (snimio Zvonimir Atletić)
 
 
  
  
 
 
TKO JE MOJ BLIŽNJI, ČOVJEK U STVARNOJ ILI
SMIŠLJENOJ NEVOLJI?
PROROK AMOS, NEPOŠTENI UPRAVITELJ I
MALA TEREZIJA OD DJETETA ISUSA
ULAZNICA ZA RAJ
VRTNJA U KRUG ILI USUSRET GOSPODINU?
MARIJIN PSALTIR KRUNICA
KAKO SAM ZAKOPAO POVJERENI TALENT
PUTEŠESTVIJE Treba čitati Bibliju
VIDICI Pravo na ropstvo
JA VAM NEMAM KAJ REĆI…
ODRIČEM SE PSOVKE – KAKVE LI POKORE
MOJ KRIŽ
BITI SVJEDOKOM
JAZBINA
OBREDNIK ZA SPROVODE
POUČAVANJE
MOŽE LI BAKICA BITI FARIZEJ?
RODIO SE ŽIDOV
IZGUBLJENI SIN ILI MOŽDA MENADŽER
SVJEDOK ISUSA KRISTA
O DIVNE LI PAŽNJE BOŽJE PREMA NAMA
SLUGE SMO BESKORISNE (Lk , )
PONIZNOST
POGLED KROZ ŠPIJUNKU
EUROPSKA ORIJENTACIJA
ESENI
MOJ PRVI SUSRET SA SV PETROM I PAVLOM
AFERA ZARUČNICA
OD "DUŠMANA" DO BUŠMANA"
SJEČA…
UMIRUĆI
IVAN U MARKOVOJ GODINI
RADI TEBE
OPOMENA OSAMLJENOSTI
KAD JE ZEMLJA POSTALA KRUH
AKO PŠENIČNO ZRNO PAVŠI NA ZEMLJU
NE UMRE"
SV PAVAO
ŽITNICE EGOIZMA
LAŽNI OBZIR
ODIJELO IVANA KRSTITELJA
POPOVI I ATOMI
PIJETAO NA TORNJU
KAKO JE MAČKA POSTALA MAČKA
KRIŽ NAŠ SVAGDAŠNJI
PREDIZBORNA KAMPANJA
ROĐENJE I UMIRANJE
ZDRAVA HRANA
POTRES
DEMOKRACIJA I ODGOVORNOST
BABICE, SAVJEST I VELEČASNI
DOBAR GLAS
 
BILJEŠKA O PISCU
SADRŽAJ
 
7
 
15
 
21
27
35
41
45
53
63
71
77
85
93
99
105
113
119
127
133
139
147
151
159
167
177
187
195
203
211
219
227
233
241
249
257
 
263
271
277
283
291
299
307
232
331
339
347
353
363
371
386
 
378
315
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present