Ogledalo u kupatilu je mjesto susreta sa svojim likom.
 Vrijeme dugogodišnjih novinarskih izvještavanja sa
  ga malo jače zagrebala našla bih tragove dima iz Kuvajta,
  prašine iz Afganistana i mirise planinskih trava iz Bosne.
 Bore me ne zabrinjavaju, one se dobrom šminkom mogu
 pokriti; zabrinjavaju me nesanica, čudni snovi i sve češće
 nekontrolisano poigravanje lijevog očnog kapka. Ljekari
 kažu da jedan nerv igra igru s očnim mišićima, a da mi se
 slike preživjelih ratova pojavljuju u snu kao noćne more. Na
 kapku oni mogu intervenisati, ali sa slikama rata moram
  sama na kraj izaći. To me je umirilo. U ljekare inače imam povjerenja. Ovo povjerenje, a
 ne vjerovanje, je nauk iz Bosne, kojeg se držim već skoro deset godina. Zapisala sam
 ga iznad svog radnog stola: U ljude bi trebalo imati po-vjerenja, a ne vjerovati im. Ono
 zasluže. Vjerovati znači isključiti sumnju. Sumnjati znači biti oprezan, tragati za istinom,
 biti u aktivnom odnosu sa stvarnošću, sa sobom.
 Na istom papiru sam dodala olovkom: To je privilegija hrabrih. Samo hrabri smiju vidjeti
 sopstveni lik gledajući se u ogledalu, samo hrabri mogu sumnjati.
  
 
 
 
Roman "Bosanski potestant", njezino je prvo objavljeno djelo.
 
 
 
   
  Pročitavši knjigu "Bosanski protestant" čovjek koji korijene i svoje duše prepozna
  na njenim stranicama dobije želju da se zahvali autoru za hiljadugodišnji doživljaj
  jednog duha, postojanog, stamenog, kamenog, koji i danas živi, ne samo u kamenu
  bogumilskih stećaka, već i u dušama, srcima i genima PRAVIH Bosanaca.
   
  

Mora se reći da je knjiga neobičan, i hvale vrijedan, pokušaj ( uspio pokušaj ) da

  

se ispriča hiljadugodišnja istorija Bosne i njeno duhovno i genetsko naslijede,

  

bogumilska kultura, prezentira kako unutar tako i izvan granica zemlje u kojoj je

  

nastala.

   
  

Potresna i dirljiva priča o jednoj porodičnoj lozi (Humljana, Huma) koja je

  

vjerodostojan ambasador bošnjaštava kako u bosanskim brdima, na bosanskom

  

kamenu, tako i šire, u dalekoj Skandinaviji (bijelom svijetu), u kojoj je pisac vješto

  

uzdigao bosansku neuništivu dušu do neba (gdje je dobila svjetske dimenzije) i dao

  joj moć da prebrodi i pobijedi sve prolome, pogrome, pokolje i uništavanja, čak i
  vrijeme da preskoci (da "preskoči zid vremena") i da zacrta ljepšu budućnost
  hiljadugodišnjih bogumilskih korijena, uklesanih u kamenu, genima i okamenjenom
  sjećanju duše.
   
  

Ovdje pisac s pravom pokušava, još jednom i na svoj način, ovjekovječiti i svijetu

  

pokazati ljepotu zemlje, njenog podneblja, života, kulture, te značaj jezika i

  

tradicije kojima bi se svaki Dobar Čovjek (čovjek s dušom) pa i svaki narod trebao

  

ponositi, slaviti ih, siriti, njegovati i nastavljati djelovanje u njihovom duhu.

   
  

Istorija kroz roman, istorija kroz pojedinačnu, ličnu priču najlakše i najbrže prirasta

  

za srce čitaocu i ja sam siguran da će mnogi Bosanci prepoznati sebe i svoje

  

korijenje u njoj, a i oni svakojaki bjelosvjetski radoznalci, književnici, istoričari,

  

arheolozi i drugi će sigurno razgoračiti oči nad nekim činjenicama pred kojima se i

  

namjerno žmirjelo.

   
  

Želio bih da zahvalim autoru, entuzijasti, na izvanredno uspjelom objedinjavanju i

  

rasvjetljavanju pomalo zamračene nam istorije, s nadom da će buduće generacije

  

umjetnika ( pisaca i drugih ) crpiti motive iz ovog djela, a u njemu zaista ima

  

materijala i za deset puta opsežniju seriju romana opsežnosti npr. jednog "Rata i

  

mira".

   
  

Dragi moj profesore, ostali ste profesor (dobar profesor) i kroz svoj književni rad,

  

na najpedagoškiji način, naučili nas kako se voli, cijeni, poštuje i širi svoje, bez

  

ikakvih pretenzija da se dirne i omalovaži tuđe, naprotiv, "svi ljudi su anđeli sa

  

neba na zemlju spušteni, zarobljeni u koži ljudskog oblika".

   
  

Jeste, "narod je voda, a zemlje su korita", ali neumitno je da je ta voda pokupila sa

  

svog izvora i na putu do svojih "korita" najfinije minerale koji joj daju najljepši ukus

  

na svijetu (da budemo malo i pristrani ) čemu nas autor pokušava naučiti i što ne

  

smijemo zaboraviti, tj. dušu svoju izgubiti. " Mi možemo otići i do zvijezda ali i tamo

  

nećemo naći ništa osim nas samih. Možemo vidjeti što nikad vidjeli nismo, čuti ono

  

što čuli nismo, okusiti ono što okusili nismo, ali uvijek i svugdje samo sebe možemo

  

naći ILI NE NAĆI."

   
  

Draga Manuela, možeš biti ponosna na svoje djelo, DALA SI MU SVJETSKU

  

DIMENZIJU. U ime svih tragača za dobrim duhom ljudskim još jednom HVALA.

   
  
 Enes Topalović, Bergen, 05.06.2004.
   
 
 
 
 
Više podataka o izdavačkoj kući "Hamlet-förlag", moći ćete
saznati na sljedećoj adresi: http://www.sevko.se/.
 
Na istoj adresi moguće je naručiti i sve knjige koje su dosad objavljene u izdanje te
izdavačke kuće.
 
 
 
 
 
 

 

Ja, Manuela Sorensen................. ..................….................07
 
Dan prvi...............................................................…….....13
 
Humljani......................................... ....................…….......17
Gorčin Humski.................................... ................…...........27
Miroslav Humski i Vukan Nemanjić.... ................….................31
 
Dan drugi ..........................................................….........53
 
Ban Kulin ........................................... ................…….......61
U svojoj vjeri, na svojoj zemlji............. ................….............71
 
Dan treći.......................................... ..................……......73
 
Kralj.............................................. ....................…….......75
 
Dan četvrti............................... ........................…...........85
 
Alija Humo.............................. .....................…..…............87
Alija-paša Humo...................... .....................….…...........…98
 
Dan peti.......................................................…..….........107
 
Hamza Orlović Bošnjak........... ...................…...…..............108
Boj kod Banjaluke................... .....................….....….........121
Zmaj od Bosne....................... ....................…....…...........137
 
Dan šesti..................................................….....…..........147
 
Hadži Lojo.......................... .....................….....…............148
Atentat u Sarajevu.............. ........................….….............161
Braća................................... ......................…..…...........171
Flotel ""Europa"".............................................……............181
Kum.................................. ..............................……........191
Ponovo u Bosni................. ..............................….............203
Vođa.................................... .........................……..........209
Pismo.................................. ..........................……..........215
Na putu prema Bosni........... ..........................…................223
 
Dan sedmi.......................... .............................…..........235
 
Odlazak............................. .............................…….........235
Rođendan......................... ............................…..............243
 
Recenzija......................... ...............................…...........250
Kazalo............................. ................................……........254
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present