Rođen u Drinovcima, malom hercegovačkom selu kod
 Gruda. Vrlo rano odlazi u Zagreb gdje ispočetka piše
  poeziju pod snažnim utjecajem A.G. Matoša.
 Kao kritičar i esejista pisao je u svom raznim književnom
  časopisima, uvijek ističući pravo umjetnosti na svoju
 neovisnost i imanentnu estetiku. Za svog života objavio je
 samo jednu zbirku poezije, "Preobraženja", 1920, no ona je
 bila dovoljna da po originalnosti, ljepoti, uznesenosti i
 univerzalnosti autoru osigura mjesto "medu zvijezdama",
 kojim je u svojim pjesmama stremio. Baš kao i mnogi pisci
 tog vremena A. B. Šimic cijeli svoj život "družio se s
 bolešću "Smrt nije izvan mene ona je u meni.", pjevao je.
 Umro je u od tuberkuloze u Zagrebu 1925. godine.,

 
 
 

Preobraženja (1920),
 
 
 
 
Pjesnici.......................................................................3
Siromasi......................................................................4
Moja preobraženja.........................................................5
Utjeha očiju.................................................................6
Jedanput.....................................................................8
Rastanak sa sobom.......................................................9
Svirač ili Preobraženje glasova.......................................10
Tijelo i mi...................................................................11
Zavodnik...................................................................12
Prazno nebo...............................................................13
Mjesečar...................................................................14
Žene, mladići, ljeto......................................................15
Veliki ubijač................................................................16
Smrt.........................................................................18
Sebi..........................................................................19
Opomena...................................................................20
.
Bilješka o pjesniku.......................................................21
Kazalo......................................................................23

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present