Rođen je u Tuzli 13. rujna 1953. godine.
 Za svoj je književni rad višestruko nagrađivan.
  Do sada je objavio dvadesetak samostalnih naslova:
  pjesama, kritika, književnih tekstova, preko tisuću
  stranica kritika, eseja, osvrta, studija u prilogu Donat,
  (Zadarski list).
 Član je: Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih
 književnika Herceg-Bosne, Matice hrvatske, Književnog
 kluba Tin, Hrvatskog književnog kruga Zagreb, Društva
 hrvatskih haiku pjesnika, Međunarodnog instituta za
  književnost (International Literary Institute).

 
 
 

Monterov san i java (pjesme) - biblioteka Paralele;
Doboj, 1981.
Imam i ja svoju cijenu (pjesme za djecu) - Napredak;
Tuzla, 1993
Bljesak potopljenog sjaja (pjesme) - MH Orebić;
Orebić, 1994.
Počivaj mirno Zvonimire (pjesme) - Narodna knjižnica
Knin; Knin, 1998.
Bljesak potopljenog sjaja (pjesme) - izdanje autora;
Knin, 1999.
Rumena matematika (pjesme) - KUD Kralj Zvonimir
Knin; Knin, 1999.
Kninski pisci svome gradu (urednik; izbor šest autora)
- MH Knin; Knin, 2000.
Gorim li kako treba (pjesme) - MH Knin; Knin, 2002.
Učitelj mudrosti (gnome) - Madit; Šibenik, 2003.
Vječnosti jednoga grada (urednik; jedanaest autora) -
Madit; Šibenik, 2003.
Govor cvijeća (Poema o Slavi Raškaj) - Verlag Lijepa
Naša; Wuppertal, 2004.
Put križa (sakralne pjesme; poema) - dvojezično;
hrvatski / talijanski (Via Crucis: prijevod na talijanski
Sonja Vrca / prepjev stihova na talijanski Joja Ricov)
Matica hrvatska ogranak Knin; Knin, 2004.
Nemoj, rođo, Danice ti... (monodrama; prema
pripovijetkama Ivana Raosa) - Vlastita naklada; Knin,
2004.
Još ću ja dugo hrabar živjeti: ur. Ratko Bijelić: izbor
pjesma Fabijan Lovrić (domoljubne pjesme; s Josipom
Paladom i ilustracijama Ivana Antolčića i Željka pl.
Horvatića Brade) - Nova knjiga Rast; Zagreb, 2005.
Prepoznavanje bitnog (kritike, članci, prikazi,
aktovke…; objavljeni radovi): HKD Napredak Ogranak
Knin; Knin, 2005.
A ja klipan (bojanka / pjesme za djecu do 10 godina
uz ilustracije Tatjane Jadrić; prepjev na engleski:
Graham McMaster ) - ur. Fra Ivan Nimac: HKD
Napredak Ogranak Knin; Knin, 2005.
Još ću ja dugo hrabar živjeti (drugo izmijenjeno
izdanje) - Josip Palada i Fabijan Lovrić: INA-
NAFTAPLIN; Zagreb, 2006.
A ja klipan (bojanka / pjesme za djecu do 10 godina
uz ilustracije Tatjane Jadrić; prepjev na engleski:
Graham McMaster) - AGM; Zagreb, 2006.
Svjedoci vremena (uredio i priredio radove dvadeset
autora iz Knina) - ur. Fra Ivan Nimac: HKD Napredak
Ogranak Knin; Knin, 2006.
Put križa (pjesme: usporedno, hrvatsko-talijanski /
drugo izmijenjeno izdanje) - Oslikala Lana Martinović
Čala: ur. Grgo Mikulić: Gral; Široki Brijeg
Imam i ja svoju cijenu (treće izmijenjeno izdanje)

 
 
 
  
 Email: fabijan.lovric@gmail.com
 
 
 
 

Lovrić nam u knjizi stihova Totus tuus kroz sonete i
slobodne stihove pripovijeda povijest Isusa Krista,
povijest Crkve i svoju vlastitu, ali i našu zajedničku
povijest. No, za pjesnika povijest je samo jedna i za
nju kao cjelinu preuzima se odgovornost - da kroz
vlastitu zbliženost, predanost progovori o njoj kao o
vlastitoj, kako bi time ukazao na one elemente u njoj
koji su svačiji, općeljudski. Koji su nadpovijesni.
  
 Dr. sc. Vlado Vladić
 
 
 
 
Vatikanski aplauz ..................................................4
O knjizi stihova Fabijana Lovrića ...............................6
Tragom četiriju Ivana, Antuna Branka i jednoga Nikole.. 9
Znak..................................................................12
Znak tek rođenom ................................................13
Bogojavljenje ( I. - IV. ).........................................14
Istok ( I. ) ..........................................................14
Slava ( II. ) ........................................................15
Ustrajnost ( III. ) .................................................16
Spoznaja ( IV. ) ...................................................17
Urbi et Orbi* .......................................................18
Prvomučenik .......................................................19
Traženje ............................................................20
Fragment ...........................................................21
Fabijan* ............................................................22
Stjepan* ...........................................................23
Ivan Evanđelist ...................................................24
Ivan Hrvat .........................................................25
Ivan Krstitelj ......................................................26
Ivan Zlatousti .....................................................27
Nad Daksom .......................................................28
Stvaranje pjesme ................................................29
Slutim ...............................................................30
Nauči me ...........................................................31
Radujte se narodi ................................................32
Slutim ...............................................................34
Kristova muka .....................................................36
Isusa osuđuju na smrt ..........................................37
Isus uzima na se križ ............................................38
Prvi pad pod križem ..............................................39
Susret s majkom ..................................................40
Šimun Cirenac pomaže nositi križ .............................41
Veronika Isusu pruža rubac ....................................42
Drugi pad pod križem ............................................43
Isus i žene jeruzalemske .......................................44
Treći pad pod križem ............................................45
Goli Isus ............................................................46
Isusa pribijaju na križ ............................................47
Isus umire ..........................................................48
Isusa skidaju s križa .............................................49
Isusa polažu u grob ..............................................50
U Tvom domu ......................................................51
Na Sveticama ......................................................52
Nema svetijeg govora ...........................................53
Kriste ................................................................54
Uskrsnuće u grančici ............................................55
U čast i slavu .....................................................56
1. ....................................................................56
2. .................................................................... 57
3. .................................................................... 58
4. .................................................................... 59
5. .................................................................... 60
6. .................................................................... 61
7. .................................................................... 62
Totus tuus - Sav Tvoj ..........................................63
Do Tvoga uha Gospode .........................................64
Poput zvijezde ....................................................66
Talisman Boga ....................................................67
Molitva .............................................................68
Biografija ..........................................................70

 

 
  
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present