Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, klinički je sociolog psihijatrijske bolnice
 Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan9@spin.net.au
 
 
 
 
PREDGOVOR
Ova knjiga Polemika koja se prvi puta predstavlja hrvatskom čitateljstvu nastala
je u periodu od 1982 do 2012 godine. Utoliko ona obuhvaća period od punih 30
godina autorovih nastojanja kao i posljednjih 30 godina razvoja hrvatskoga
društva. Može se stoga reći da ona predstavlja unekoliko presjek najznačajnijih
kretanja u suvremenoj hrvatskoj zajednici kroz kritičko sučeljavanje sa tezama
praxis filozofije i pračenje onih dominantnih tendencija kulturnoga razvoja u Hrvata
koje su na maestralan način obilježile našu epohu i epohu kulturne Europe.
 
Sa ovim polemičkim izlaganjima mi smo stvarno dospjeli do kraja našega
filozofskoga i znanstvenoga proučavanja . Počeli smo sa kozmološkim problemima
u Kozmologiji zlatnoga prstena gdje je razmatrana problematika teorije kozmički
nesvjesnog, teorija sfere kao i ostale teorije , zatim smo prešli na ciklus
Okovanoga vremena koji se odnosio na uzroke i povode balkanske kalvarije koji su
stajali u suglasju sa karakterima i ciljevima realnoga života i povijesnim težnjama
Hrvatskoga naroda da živi samostalno i neometan od niotkoga.
Na taj način mi smo na neki način do kraja definirali sve najbitnije odredbe
balkanskoga sukoba i tako ispleli jedan filozofski i povijesni vijenac čije ispletanje
spada u najdostojnije poslove koje je filozofska znanost u stanju izvršiti. Jer mi u
filozofiji i povijesti nemamo posla sa igrarijama koje su tu radi nevine ugodnosti i
radi neposredne koristi već se u njoj radi o ispisivanju svih onih najvažnijih
povijesnih tendencija i latencija koje su na koncu dovele do slobode balkanske
narode i do jednoga oslobađanja duha od sadržaja i forme konačnosti
reprezentirane u Titovom konceptu socijalizma kao apsolutnoga socijalnoga
maximuma do kojega su ikada došli južnoslavenski narodi.
 
Dakle radi se o jednom razvijanju Istine koja se ne iscrpljuje sa poviješću
europskoga socijalizma već se očigledno pokazuje kao povijest jedne etape razvoja
ovoga kontinenta i svijeta u cjelini- u odnosu prema kojoj se sama ta povijest čini
beskonačna raznolikost stvari i momenata a u odnosu prema čovjeku najljepša
nagrada za njegov mučni i dugotrajni rad u stvarnosti i za gorke napore koje
ulaže u cilju spoznaje istine.
 
Otuda se naš rad kao i za ciljeve koje sam u njima sebi postavio sastoji samo i
jedino u tome da utvrdim sve one stadije kroz koje je prošlo hrvatsko društvo u
svome realiziranju i da ga pomoću razmišljanja i povijesnih uvida učinim
shvatljivim i da to dokažem.
 
Zato se nadam da sam poštovano čitateljstvo digitalnih knjiga iz Zagreba u
pogledu ovoga glavnoga cilja moga izlaganja zadovoljio i pošto se sada razrješava
veza koja je u interesu toga zajedničkoga cilja bila među nama uspostavljena, to
neka bi na mjesto nje bila uspostavljena jedna viša i nerazoriva veza zasnovana
na ideji povijesne istine i pravde koja bi nas sve doista održavala čvrsto
ujedinjene zauvijek.
 Autor , u Adelaideu 2.2.2013. godine.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
  
 
 
Predgovor
 
Blesamerije Nikole Pastuovića
 
Feminizam i država
 
Feminizam
 
Odi profanum vulgus
 
Kronštat
 
Kronštat dva
 
Stvarno i nemoguće
 
Raste li pustinja
 
Slusajte dećki
 
Otvoreno pismo Igoru Mandiću
 
Kratki kurs iz polemike
 
Gospodska trabunjera
 
Filozofija palanke i egzistencija marksizma
 
Jedna polemika sa Ćosicem
 
Osporavanje psihoanalize u djelu Karla Jaspersa i Zimermmana
 
Čist političar kao karikatura umnog državnika
 
Od Karla Smitha do Franje Tuđmana
 
Ponovno diskusija feminizam i država
 
Pisma
 
Bilješka o piscu
 
Kazalo
 
7
 
11
 
19
 
29
 
39
 
51
 
59
 
69
 
77
 
85
 
89
 
101
 
109
 
119
 
165
 
173
 
209
 
219
 
229
 
240
 
246
 
250
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present