Jadranka Varga, rođena je 05.05.1957. u Zagrebu, gdje je
 završila osnovnu školu, gimnaziju općeg smjera i Ekonomski
 fakultet, stečena stručna sprema VŠS.
  
 Od 02.08.1976. do 31.12.2013. je bila zaposlena, a od
 01.01.2014. je u mirovini, živi u Zagrebu, udata, bez djece.
  
 

Poeziju piše od 1969. godine kad je napisala svoje prve tri

 pjesme i od tad se nisam zaustavila.
Pjesme objavljuje na svom blogu gdje će biti objavljeni ovi
stihovi i gdje ulazi u njen noćni svijet mašte i snova i na kraju,
Ljubav, koja joj se poklonila u svojoj uzvišenosti.
 
 
 
 
Blog : http://shadowofsoul.blog.hr
 
E-mail adresa: shadowofsoul57@gmail.com
 
Tel: 091 555 92 88
 
 
 
 
 
RECENZIJA 23. ZBIRKE POEZIJE “MOJE TIŠINE” JADRANKE VARGA
Već 23.zbirka pjesama Jadranke Varge govori dovoljno o njenoj ljubavi i posvećenosti
prema ovoj vrsti umjetnosti.
Imala sam priliku napraviti svoju najbolju recenziju upravo za Jadrankinu do sad najbolju
knjigu “Sablasno bludno” u kojoj je ona zaronila u sebe najdublje ikad i izronila na površinu
samu sebe.
Jadranka Varga je ne samo kvalitetna pjesnikinja, već posjeduje spoj tople duše,zrelosti
moždanih vijuga, velikog srca, iskričave i žive energije i hrpe nijansi plavih dubina koje do
nedavno nisu toliko izbijale van, no počele su plivati po površini pomažući autorici da lakše
diše.
 
“Moje tišine” su skup autoričinih misli unazad par godina prema naprijed, razmišljanja o
životu, posveta njenim roditeljima u stihovima, njenom suprugu, psima-bez njih bi “stao
svijet”.
 
Ključni je trenutak kad autorica postane svjesna Njega, čuvši mu glas i prepušta Mu se dalje
da je vodi samo On sa cijelom vojskom anđela koji osluškuju bilo moje Jadranke i pokušavaju
joj olakšati disanje u ovom surovom svijetu koji je prelijep, a surov isključivo zbog “ljudi”.
 
“Moje tišine” nikako ne šute, one progovaraju, vole, ljute se, vrište,mogu biti zlokobne...
samo su prividno tihe za one površne....ponekad su i nijeme, ali ne toliko nijeme da ne bismo
apsolutno ništa shvatili i da nas ne bi dotakle. One ulaze u srce.
“SVJETLO
napisano: 21.12.2022. u 19:49h
svaki čovjek
u sebi
nosi svjetlo
koje ili zasja
pa obasja
ili se priguši
pa se uguši.”
Jadranka u sebi nosi svjetlo čisto i sjajno koje obasjava ne samo nju, nego i sve oko nje,
ako su oni na toj razini da bi uopće mogli primiti njen sjaj.
“PAD
napisano: 03.05.2023. u 20:30h
pad je samo
novo dizanje,
nešto staro je otpalo,
a u sebi se rodilo
nešto novo,
ali puno drugačije
i - hladnije za neku
otrcanu sentimentalnost
koju nude kao trulo voće
na tržnici
i uvjeravaju nas
da je baš to
najslađa jagoda.”
Nisam ni sumnjala da bi za Jadranku pad bio doslovce pad i umiranje nade zauvijek.Pad je
novi početak neke lijepe priče potpuno svježe kao čisti zrak poslije kiše.
Ova knjiga ima jednu bogatu sentimentalnu vrijednost.
“Tko li mi to kuca na vrata života?”
(“Tišine”)
Sam život otvara posebna vrata i vodi te prema gore gdje stanuju posebne duše koje
vole cijeli svijet.
Jadranka Varga je moja prijateljica.
Zauvijek.
 Sandra Petrž, nagrađivana i svestrana umjetnica: skladateljica, tekstopisac,
 pjesnikinja, književnica, glumica, pjevačica i plesačica Zaprešić, 10.06.2023
 
 
 
 
 
RECENZIJA 23. ZBIRKE POEZIJE “MOJE TIŠINE”JADRANKE VARGA
Ovo je najnovija zbirka poezije hrvatske pjesnikinje Jadranka Varga. Tu se svijet doživljava
u jednom posebnom osjećanju povezanosti s rodnim gradom i ljudima u njemu, onima koji
nam najviše znače kao što naše majke i očevi, naši prijatelji, naši partneri, ali kao što i sam
naslov ove zbirke pjesama naslućuje –“Moje tišine”“su moja tamnica”, ovdje je centralna
tematika poezije zapravo jedno fundamentalno pitanje o slobodi čovjeka ili žene.
Ako je naše življenje i naše djelovanje zapravo kao jedna naša tamnica, onda je svakako
prvo pitanje kako iz nje izaći pod vedro nebo apsolutne slobode, a može se iz te tamnice
izaći sasvim tiho i ponizno. Naravno, ukoliko imamo na umu da smo sada dospjeli do slobode
na način da je naše djelovanje usmjereno na ono najviše Dobro koje je istinski bitak i
vrhunska svrha i unutrašnja i vanjska svrha.
Mi postojimo radi nas samih i to izražava našu bit slobode. Kod Grka, na primjer, onda dolazi
na to mjesto država koja je posrednik između čovjeka i Dobra i kao što je država slobodna
samo, ako je izgrađena u skladu s tim najvišim Dobrom ili cjelokupnim poretkom svijeta kojeg
karakteriziraju Dobrota, Ljepota i Istina ili ako je čovjek slobodan preko pravednosti u državi,
onda on ozbiljuje pravednost duše, odnosno, ozbiljuje jedinstvo svih vrlina ili Ljubav. Znači,
čovjek samu slobodu na zadobiva automatski, nego slobodnim izborom Dobra, a mogućnost
dopiranja do toga najvišeg Dobra imanentna je čovjeku, jer sam čovjek kao umno racionalno
biće postoji na trajan način kao i vječni bitak. On je unekoliko upravo tom slobodom
beskonačan i u prostoru i u vremenu i ta se sloboda očituje na svakom koraku
čovjekovog djelovanja.
 
Možda je ona posebno prisutna u djelima umjetnosti i poezije. Znači, slobodno biće postoji
radi sebe, a ne radi drugoga ili ono postoji radi sebe koje je sebstvo realizirano u poeziji i tu
se poezija uzima kao svrha samog života, jer smo mi zapravo birali poeziju kao svrhu svoga
života i djelovanja. Međutim, čovjekov izbor nije djelo samo spoznaje, nego je i djelo našega
slobodnog uma i same žudnje ili ljubavi, odnosno htijenja. Izbor najvišeg Dobra svagda smjera
na ono što je moguće pa on pretpostavlja umno promišljanje konkretnih uvjeta mogućeg
djelovanja, savjetovanje o tome što je u našoj moći i odluku o sredstvima ozbiljenja same
mogućnosti. Odluka je slobodna, ako je donesena na temelju svojevrsnog praktičnog znanja
o najvišem Dobru kao najvišoj vrlini, odnosno, ako naše djelovanje vodi do izbora etičkog i
podjednako estetičkog ponašanja u državi, ali i preko našeg praktičnog života općenito i to
prema poetskom životu kao najvišem obliku slobode, sreće i samodovoljnosti.
 
To je Jadranka Varga mislila pod pojmom “moje tišine”, to su vremena poezije i stvaranja
novog realiteta. Tu je, dakle, sadržano bitno određenje slobode kao bitka za sebe, a ne
radi drugoga.
Poezija je, dakle, kod naše pjesnikinje shvaćena upravo kao sloboda realiziranje unutrašnjeg
reda života, kao nadmoćni bitak duha nasuprot pukim strastima ili vanjskim prilikama, dakle,
kao sloboda pjesnika koji je samo sebi djelo samoga sebe, kao sloboda jednog bića koje
stoji u samom sebi ili kao sloboda Božje volje i oslobođenje Isusom Kristom, kao odnos
Božje volje i milosti i ljudske volje koje u samom čovjeku čine Jedno.
Ovdje kao i kod Kanta sadržan je kategorički imperativ kojim se izražava zakon čovjekovog
moralnog samopotvrđivanja ili unutrašnju slobodu s kojom je povezana i ona vanjska koja se
nalazi u pravu, politici, državi.
Ja ukratko mislim da je to poruka ove zbirke pjesama hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga i
po toj osnovnoj intenciji ova zbirka predstavlja značajan doprinos suvremenom hrvatskom
pjesništvu i na tome autorici jedno veliko hvala!
 
 Dr Zlatan Gavrilović Kovač, književnik, 09.06.2023., Adelaide, Australija
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvadeset i tri knjige gospođe Jadranke Varge.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na
bilo koji od sljedećih linkova
 
"Sjena duše"; digitalne-knjige.com 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php
 
"Predvorje bijele tišine"; digitalne-knjige.com 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga2.php
 
"Gola žena "; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga3.php
 
"Plesač na žici"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga4.php
 
"Na trgu ptica"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga5.php
 
"Duša anđela"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga6.php
 
"Izbrisano lice"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga7.php
 
"Moj tajni svijet"; digitalne-knjige.com 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga8.php
 
"Kamen nije sam"; digitalne-knjige.com 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga9.php
 
"Oči pune zvijezda"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga10.php
 
"Tajna bijelih snova"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga11.php
 
"Glasnici"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga12.php
 
"Isus, ta vječna zvijezda sjajna"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga13.php
 
"Ruža mog srca"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga14.php
 
"Skriveno u momentu smiraja"; digitalne-knjige.com 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga15.php
 
"Noć duše"; digitalne-knjige.com 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga16.php
 
"Bijeli put"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga17.php
 
"Marioneta iz prošlih vremena"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga18.php
 
"Priče iz noćnih tišina"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga19.php
 
"Zašto bijeli ljiljani sanjaju?"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga20.php
 
"Svjetlo mog života"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga21.php
 
"Sablasno bludno"; digitalne-knjige.com 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga22.php
 
"Moje tišine"; digitalne-knjige.com 2023
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga23.php
 
 
  
  
 
 
O AUTORICI
ZAHVALA
RIJEČ AUTORICE
PJESMA ZA JADRANKU
CHIQUE MISTIQUE
(posvećeno prijateljici Jadranki Varga)
Tanja Repinac, 25.05.2023.
P O E Z I J A
SNIVANJA
MOJA RAZMIŠLJANJA
LISTOPAD
JESEN
TATINE SUZE
OČI DUŠE
ČAŠA SMRTI
TUGA
NEMA VIŠE NAS
KNJIGA ŽIVOTA
PITANJE
ZAŠTO?
RIJEČI
DALEKO
SANDRA I BRANKO
DOK JA ŽIVIM
PUT
ŽIVOT
STUDENI
DOM
OKIĆENI BOR
TE NOĆI
PAD
SVJETLO
ZA BENA
BEN
ŠUŠKA
JESU LI?
MALA CRKVA
NEBESKI TELEFON
TIŠINA CRNOG ANĐELA
MOJE TIŠINE
LAKU NOĆ
SLUTNJA
PUNA PRAZNINA
SAMI
DOBROVOLJNO
CRNO CVIJEĆE
LOVCI "JUNAČINE"
O LORKI
POSLIJE ŠUŠKE
ZLOKOBNE TIŠINE
BUĐENJE
MIRNOĆA
ŠUTNJA
MJESTO
JA NISAM
UGODA SAMOĆE
NE
PRIJELAZ
ODLAZAK
PAD
LUTAJUĆE DUŠE
POD MOJIM PROZOROM
PORUKA PRIJATELJU
GRM RUŽE
TREBA MI
TIŠINE
MOJE
DOK NOĆ
OČI
NEMOJ
BOŽJE OKO
BIJELI LJILJAN
ZATVARANJE
ODGOVORI
I COPY ME
OBEĆANJA
RECENZIJA 23. ZBIRKE POEZIJE "MOJE TIŠINE" VARGA
RECENZIJA 23. ZBIRKE POEZIJE "MOJE TIŠINE"
SADRŽAJ
VRIJEME OBJAVE SVIH KNJIGA
ZAJEDNIČKE ZBIRKE S DRUGIM AUTORIMA
 
 
5
6
7
11
12
14
14
15
16
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
44
46
47
48
50
52
53
54
56
58
60
61
63
65
67
69
71
72
74
75
76
77
79
82
84
86
87
89
91
93
94
95
96
98
100
102
103
106
108
109
110
112
114
116
118
120
122
124
126
127
129
133
136
139
142
144
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present