Ime mi je Jadranka Varga, rođena sam 5.5.1957. u Zagrebu,
 gdje sam završila osnovnu školu, gimnaziju općeg smjera i
 Ekonomski fakultet, stečena stručna sprema VŠS.
  
 Od 1976. do 2013. sam bila zaposlena, a od 1.1.2014.
 sam u mirovini, živim u Zagrebu, udata sam, bez djece.
  
 

Poeziju pišem od 1969. godine kad sam napisala moje prve

 tri pjesme i od tad se nisam zaustavila.
  
 
 
 
 
Blog : http://shadowofsoul.blog.hr
 
E-mail adresa: shadowofsoul57@gmail.com
 
Tel: 091 555 92 88
 
 
 
 
 
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE ""ISUS, TA VJEČNA ZVIJEZDA SJAJNA""
HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGE
 
Nalazimo se pred 15 zbirkom poezije hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga kojoj je
naslov „Isus, ta vječna zvijezda sjajna"" i kao što autorica napominje:
 
U ovoj 15. zbirci predstavljam samo religiozne pjesme posvećene našem Gospodinu,
Isusu Kristu kojima nastavljam moju temu o životu, snovima, ulasku u moj tajni
svijet mašte i snova pa mislim, da ću i tim pjesmama uspjeti doći do srca i duše
mojih dragih čitatelja.''
 
To je zapravo jedna mala priča o Istini i Nadi koje nas prate tijekom našeg životnog
trajanja, dok je Isus Svjetlo prema kojem se okrećemo, koji je najistinskije čedo
Svjetla, Svjetlosti, Divljenja, Razmišljanja i Osjećanja.
 
Od Svjetla, koje je slika samog Boga i njegove Dobrote koje obasjava, sva područja
iznad Svijeta, sve ono što je okolo Svijeta i ono što je od Svijeta, koje se po svemu
proteže, koje se svime razlijeva, koje sve prožima, a prožimajući sve ono oblikuje i
tvori, sve oživljava, sve održava, sve okuplja, sve ujedinjuje, sve razdvaja. Sve
stvari koje jesu ili svijetle, ili griju, ili žive, ili postaju, ili se hrane i rastu, ili se
usavršavaju ili se gibaju, a Sve se u njih svraća, Svraćene pročiščava, Sve
usavršava, Sve obnavlja, Sve uščuvava te čini da ne iščezne u ništa, Svih je stvari
red, broj i mjera. Svjetlo je najčistije od svih stvari. Nepromijenjeno. Nepromjenjivo.
Neizmiješano. Neizmješljivo. Neukroćeno. Neukrotljivo. Ničim nije oskudno. Svime je
bogato. Željeno od sviju, svima poželjno. Ures nebesa i zemlje. Ures svih tijela.
Nakit svijeta. Ljepota svijeta. Radost svijeta. Smijeh svijeta. Ništa pogledu milije.
Ništa duši radosnije. Ništa životu pogodnije. Ništa spoznaje doličnije. Ništa korisnije.
Bez svjetlosti sve bi počivalo u tmini, samo sebi ništetno, a nama nepoznato. Stoga
je to svjetlo prvi uzrok svega našeg razmišljanja i osjećanja.
 
Tako Jadranka Varga doživljava Isusa, kao nebesku svetu Svjetlost sa kojom
otpočinje svaka prava i prva filozofija i nije ona jedina među Hrvaticama koja je
Petrićevu Panaugiu vidjela kao istinsko pitanje Svjetlosti našeg Gospodina Isusa
Krista, samo što je u ovoj maloj zbirci poezije to doživljeno sukladno autoričinim
intimnim doživljajem kraja ovozemljaskog bitisanja gdje je smisao u Isusovoj poruci,
da se bez obzira na svakodnevne teškoće života, može pronaći Mir u moralitetu
vlastitih postupaka i imperativu moralnoga zakonodavstva, a to je Svjetlo kao i Isus
beskonačno i ne može se uokviriti našim moćima razuma ili osjetila.
 
beskonačno i ne može se uokviriti našim moćima razuma ili osjetila.
Stoga se svako konačno Svjetlo, što je svaki čovjek ponaosob ne može potpuno niti
iznutra niti izvana razabrati, ukoliko se nema potpuna slika beskonačnog prvog
Svjetla odnosno Isusa Krista, a ovo je beskonačno svjetlo našega Oca koje je
Svjetlo beskonačnih moći proizvelo sebi na priliku konačna bića sa bekonačnom
Istinom i Nadom koja nas održava i u onim najtežim životnim trenucima bez kojih bi
naša djela potonula u ništavilo tame i očaja.
 
Zato je ova zbirka poezije zapravo jedna oda Isusu Kristu koja je duboko
optimistična, jer drži da i u ovom ovozemaljskom životu ima dovoljno povoda i
razloga za jedno smisleno i bogato življenje.
 
I konačno, trebalo bi reći, da se ovom zbirkom poezije nadoknađuje jedan manjak u
cjelokupnom zdanju duhove poezije u nas s obzirom, da smo dugo vremena bili
svjedoci niveliranja religiozne tematike kao nepotrebne metafizičke špekulacije i
fantazije pa se tako poezija u Hrvatskoj nanovo vraća izvornoj tematici i onom
rangu kojeg je imala daleko ranije i na tome autorici velika hvala.
 
 Dr Zlatan Gavrilović Kovač, 30.04.2018., Adelaide, Australia"
 
 
 
 
 
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE JADRANKE VARGE
„ISUS, TA VJEČNA ZVIJEZDA SJAJNA"
Uvijek je bilo neimara koji su koračali neprohodnim putovima zemaljskog svijeta,
oslanjajući se samo na svoju intuiciju, ono praiskonsko znanje koje nosimo u dubini
svoga bića. Često kažemo sami sebi: eh, da sam bar poslušao-la samu sebe,
mogao-la sam drugačije odabrati.
 
Svjesno se može odabrati samo kad uspostavimo kontakt sa svim znanjem duše
koje nam stoji na raspolaganju, da upotpunimo svoje življenje na istinit i ispravan
način. Sve više i više ljudi uspijeva uspostaviti taj kontakt sa nekim, nečim, to jest
sa samim sobom i znanjem koje stoji pohranjeno u kolektivnoj svijesti planeta i
samim tim i u svakom čovjeku.
Ta zvijezda sjajna koja sve nas obasjava, mnogi je zovu različitim imenom, ali svi su
je svjesni da svijetli i kad nam je najdublji mrak u duši. To je ono unutarnje svjetlo
o kojem nam u svojim stihovima priča Jadranka Varga, pjesnikinja i književnica
novog doba, doba koje je sada i traje u našim dušama, pripremajući nas za svijetlu
budućnost kada ćemo svi čuti Boga u našim srcima, uspostaviti kontakt sa njegovim
učenjima, biti svjesni dobrote koja struji našom dušom i tijelom.
Taj tihi unutarnji zov struji u svim srcima i poziva na svjesnost onoga što vidimo,
čujemo, dodirnemo, kušamo, osjetimo u dubinama svog bića. Bog nije samo izvan
nas, on je u nama i osvjetljava nam putove našeg djelovanja, da se izrazimo u svim
iskustvima koja želimo iskusiti svojom iskrom duha. Ta iskra duha svima je dostupna
u većem ili manjem obliku, a od nas zavisi koliko ćemo uroniti u njeno svjetlo i
osvijetliti svoje duševne dubine prošlih, sadašnjih i budućih očitovanja u fizičkom
svijetu.
 
Jadranka Varga je pronašla u sebi tu iskru duha i komunicira sa njom u svetim
trenucima Božje prisutnosti kada se Bog u tišini osluškuje, a njegove poruke
nepogrešivo pronalaze čisto ljudsko srce ispunjeno ljubavlju mirne i sretne ljudske
duše.
 
 Anđa Jotanović, književnica, Rijeka, 30.04.2018.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvadeset i četiri knjige gospođe Jadranke Varge.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na
bilo koji od sljedećih linkova
 
"Sjena duše"; digitalne-knjige.com 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php
 
"Predvorje bijele tišine"; digitalne-knjige.com 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga2.php
 
"Gola žena "; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga3.php
 
"Plesač na žici"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga4.php
 
"Na trgu ptica"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga5.php
 
"Duša anđela"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga6.php
 
"Izbrisano lice"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga7.php
 
"Moj tajni svijet"; digitalne-knjige.com 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga8.php
 
"Kamen nije sam"; digitalne-knjige.com 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga9.php
 
"Oči pune zvijezda"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga10.php
 
"Tajna bijelih snova"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga11.php
 
"Glasnici"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga12.php
 
"Isus, ta vječna zvijezda sjajna"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga13.php
 
"Ruža mog srca"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga14.php
 
"Skriveno u momentu smiraja"; digitalne-knjige.com 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga15.php
 
"Noć duše"; digitalne-knjige.com 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga16.php
 
"Bijeli put"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga17.php
 
"Marioneta iz prošlih vremena"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga18.php
 
"Priče iz noćnih tišina"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga19.php
 
"Zašto bijeli ljiljani sanjaju?"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga20.php
 
"Svjetlo mog života"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga21.php
 
"Sablasno bludno"; digitalne-knjige.com 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga22.php
 
"Moje tišine"; digitalne-knjige.com 2023
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga23.php
 
"Oslikana poezija"; digitalne-knjige.com 2024
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga24.php
 
 
  
  
 
 
O AUTORICI
ZAHVALA
RIJEČ AUTORICE
O PORUKAMA I MISTICI VJERE
POEZIJA
VJERUJEM
napisano 20.3.2011. u 10.15h
GRAL
napisano: 23.05.2011. 09:03h
MIR
napisano: 21.02.2015. u 18:39h
 
PORUKE
napisano: 23.2.2016. u 11.30h
POSJETI DOM OCA MOGA
napisano 18.5.2015. u 19.00h
DUBINA TIŠINE
napisano: 21.03.2016. u 09:39h
PRED JUTRO
napisano: 17.05.2017. u 18:15h
ČEKANJE
napisano: 17.05.2017. u 18:15h
DOLAZAK
napisano: 17.05.2017. u 18:15h
KAD JEDNOG DANA
napisano: 1.4.2017. u 16:40h
MISLIM NA TEBE, NAŠ GOSPODINE
napisano: 10.4.2017. u 11:10h
TVOJE RIJEČI, ISUSE
napisano: 11.4.2017. u 16:30h
TVOJE UMILNE RIJEČI, ISUSE
napisano: 11.4.2017. u 16:40h
ON
napisano: 12.4.2017. u 10:00h
 
ČUDNA NOĆ
napisano: 29.03.2018. u 23:51h
TAJNA POSLJEDNJE VEČERE
napisano: 13.4.2017. u 12:10h
KRIŽ GOSPODINOV
napisano: 14.4.2017. u 17:15h
ISUS, TA VJEČNA ZVIJEZDA SJAJNA
napisano: 16.4.2017. u 11:55h
 
BILO JE TO 15.8.2004.
napisano: 15.8.2017. u 09:49h
NEKE MISLI U NOĆI VELIKOG ČETVRTKA
napisano: 29.03.2018. u 23:21h
NEKE MISLI
napisano: 30.4.2018. u 10:55h
RECENZIJA ZBIRKE ZBIRKE POEZIJE ""ISUS, TA VJEČNA
ZVIJEZDA SJAJNA"" HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE
VARGA - dr Zlatan Gavrilović Kovač
 
OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE JADRANKE VARGA „ISUS, TA
VJEČNA ZVIJEZDA SJAJNA"" - Anđa Jotanović
DO SADA OBJAVLJENE KNJIGE
SADRŽAJ
 
7
 
9
 
11
 
12
 
14
 
15
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
27
 
 
29
 
 
31
 
 
33
 
 
34
 
 
35
 
 
37
 
 
39
 
 
41
 
 
43
 
 
45
 
 
47
 
 
49
 
 
 
53
 
 
57
 
58
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present