Ime mi je Jadranka Varga, rođena sam 5.5.1957. u Zagrebu,
 gdje sam završila osnovnu školu, gimnaziju općeg smjera i
 Ekonomski fakultet, stečena stručna sprema VŠS.
  
 Od 1976. do 2013. sam bila zaposlena, a od 1.1.2014.
 sam u mirovini, živim u Zagrebu, udata sam, bez djece.
  
 

Poeziju pišem od 1969. godine kad sam napisala moje prve

 tri pjesme i od tad se nisam zaustavila.
  
 
 
 
 
Blog : http://shadowofsoul.blog.hr
 
E-mail adresa: shadowofsoul57@gmail.com
 
Tel: 091 555 92 88
 
 
 
 
 
RECENZIJA ZBIRKE DUHOVNE POEZIJE ‘'TAJNA BIJELIH SNOVA''
HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGA
 
Pred hrvatskim čitateljstvom nalazi se jedanaesta zbirka poezije hrvatske pjesnikinje
Jadranke Varga. Dakle, ona se prema svome sadržaju razlikuje od većine njenih
zapisa koji su uglavnom reflesivno-ljubavni, a ova zbirka je, međutim, zbirka
duhovne poezije.
Istina, teško je kod autorice razdvojiti ova dva sadržaja, jer su oba komplementarna
i skladno se prožimaju kroz cjelokupno autoričino djelo. U tom smislu ova zbirka kao i
cjelokupno djelo predstavljaju unekoliko novinu u suvremenoj hrvatskoj lirici koja je
dugo vremena bila opterećena naslijeđem nihilizma i prisilne ovostranosti tako da su
transcedentalna pitanja egzistirala na marginama naše literarne stvarnosti.
Posljednje je decenije međutim primjetno, da transcedentalna tematika sve više
zaokuplja naše pjesnike pa se sve više pojavljuju djela duhovnog karaktera kojima
je glavno pitanje preispitivanje odnosa čovjeka i Boga.
 
Čovjek je sebi dostupan na dvostruki način: kao objekt istraživanja i kao egzistencija
slobode koja je nedostupna svakom obliku ispitivanja i istraživanja. U prvom slučaju
govorimo o čovjeku koji je predmet, a u drugom o onome što nije predmetno, nego
što čovjek doista jest i što on uočava kada je istinski svjestan samoga sebe. Što je
to čovjek, to ne možemo iscrpsti nekim znanjem o njemu, nego to možemo samo
doživjeti na izvorima našeg mišljenja i djelovanja. Čovjek je, dakle, svagda nešto
više od onoga što je kadar znati o sebi.
 
Ukoliko smo sigurni u postojanje svoje slobode postavlja se pitanje je li čovjek biće
koje se odnosi spram Boga i što to treba značiti? Mi nismo sebe stvorili, mi smo
poklonjeni sebi i to zahvaljujući našoj slobodi, a ne nama samima . Na vrhuncu
slobode, kada nam se naše djelovanje čini nužnim, u svojoj slobodi svjesni smo sebe
kao onih osoba koje nam je transcedencija dala. Ukoliko je, dakle, čovjek slobodniji,
utoliko je sigurniji da Bog doista postoji, jer mi sami sebi nikada nismo dovoljni. Mi
uvijek težimo sami sebe prevladati i ukoliko se više napreduje, ukoliko je dublja
svijest o Bogu, zahvaljujući kojoj nam u isti mah postaje jasna vlastita ništavnost,
ali i veličina.
 
Prvo veliko pitanje ljudske prirode leži u tome odakle čovjek dobiva vodstvo i pri
tome nećemo ovdje ulaziti u debate pod kojim uvjetima se vodstvo zamjenjuje
nasiljem nad ljudima. Mi samo postavljamo pitanje o krajnjem rukovođenju čovjekom
pri tome imajući na umu, da je glavno stajalište filozofske vjere to da čovjek može
živjeti pod vodstvom Boga, kako je na primjer svakog dana razmišljao o samom sebi
u odnosu na Božje vodstvo tako da je uvijek znao kako je u Božjoj ruci. Dakle, njega
je vodila sama sloboda koja sebe odlučno zna, jer počiva na transcedentnoj osnovi.
Vodstvo transcedencije razlikuje se od svakog drugog vodstva, jer postoji samo
jedno Božje vodstvo koje se ostvaruje preko slobode.
 
U slobodnom, čestitom načinu samoopažanja koje on i prosuđuje, u samooptužbi ili
u samopotvrđivanju, čovjek indirektno, a nikada definitivno i uvijek nedvosmisleno
nalazi Božji sud, jer čovjek nikada ne može biti potpuno i definitivno zadovoljan
samim sobom. Sudeći o sebi, on se ne može osloniti na samoga sebe, on zbog toga
traži sud svojih bližnjih kao što je odlučujući jedino Božji sud. Odatle se čini, da je
čoveku jedino i moguće živjeti pod vodstvom onoga transcedentnog koje čini smisao
svih njegovih nastojanja.
Zbirka poezije „Tajna bijelih snova“ Jadranke Varga sadrži sva ova tajanstvena i
misteriozna pitanja naše transcedentalne egzistencije. Autorica je uvjerena, da je
jedini ispravni put živjeti prema zakonodavstvu Božjega vodstva koje svoj našoj
djelatnosti daje neki dublji smisao. U tom smislu ovdje kao da je na djelu jedan
istinski usamljeni heroizam koji se ne oslanja niti na zajednicu niti ima u vidu
posmrtnu slavu. To je istinsko samopouzdanje koje izvire iz duboke vjere spram
Boga i koje je plod jedne fundamentalne harmonije jednog bića koje je sretno sa
samim sobom, koje se hrani nekom povijesno prenijetom i u sjećanju sačuvanom
zajednicom, ali koje u suvremenom svijetu ne nalazi ništa na što bi se njena svijest
mogla osloniti, jedino na Boga i na njegov sud.
 
Po tome se autorica ne razlikuje od većine suvremenih hrvatskih pjesnikinja koje
svoj spas nalaze u dubokoj predanosti božjemu Biću i na tome im velika hvala.
 Dr Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 09.04.2017.
 
OSVRT NA ZBIRKU DUHOVNE POEZIJE ‘'TAJNA BIJELIH SNOVA''
JADRANKE VARGE
“Tvoj stil je zadržan, uvjerljivo samosvojan, oblikovan i prepoznatljiv, tu nema
pogovora. promjene mi se čine diskretne, no bitne, ima daleko više razigranosti
, mnogo više motivi, misaonih struktura drugačijih od onih na koje smo naučeni u
tvojoj ljubavnoj lirici.
Iako, kako god uzmeš, ni retrospekcije niti čisti sentiment ljubavničkog karaktera
nije u nedostatku racionalnog sagledavanja, ma uranjala ti u beskonačno plavilo
nečijih očiju ili u smaragdno zelenilo gdje borave vile jezerkinje ili ljubičaste oblake
ushićenja gdje prebivaju razigrani amoretti, tvoja je poezija renesasnno
dostojanstvena, usprkos razigranosti odlazaka i dolazaka, raskoši snova i prepleta
dodira stvarnosti.
 
Uvijek sagledavaš cjelinu, uklapajući poetske digresije u blisko zajedništvo, u
savršeno spojenu cjelinu, ali u ovim pjesničkim odlascima u duhovno i sakralno kao
da imaš veću širinu polja, horizonte prelaziš kao da odlaziš na putovanje, a dobro
znaš što te čeka iza, nepobitnom slutnjom koja prelazi granice snoviđenja i postaje
čvrsta stvarnost, jer počiva na tvojoj spoznaji, hodaš ravnicama koje su ti dobro
poznate, sagledane, kako kažeš, dušom, onim što bi mistici nazvali čistom dušom,
opranom, očišćenom, ummivenom, spremnom i čvrstom u svojoj vjernosti, spoznaje
koje su donesene, zarađene, izborene, ispaćene, i donose neprikosnoveni mir.”
 Dr. Ranka Ferček, Zagreb, 14.04.2017.
 
 
OSVRT ZA 11. ZBIRKU "TAJNA BIJELIH SNOVA" JADRANKE VARGA
 
„Kad se ljudska duša probudi iz dubokog sna u kojem spava čovječanstvo, postane
svjesna sebe i svoje veličanstvenosti u sveukupnoj kolektivnoj svijesti planeta.
Duša počinje tada vibrirati najvišim vibracijama božanskog, onog praiskonskog u
sebi i shvati da je nedjelivi dio njega.
 
Bog je prvi sa kojim počne komunicirati na otvoren, iskren i istinoljubiv način. Tu
veličanstvenost nam predstavlja i jedanaesta knjiga naše hrvatske pjesnikinje
Jadranka Varga.
Duboka povezanost božanskog u čovjeku, čovječanstvu i kozmosu, spajaju se u
nedjeljivu cjelinu. Jednota i istina zavladaju cijelom ljudskom dušom i ona
jednostavno voli različito, slično ili isto.
 
Ta ljubav izvire kao bistar planinski izvor i teče zrakom, vodom i zemljom, a vatra
božanske ljubavi velikodušno je raspiruje od bića do bića.
 
Poezija Jadranke Varga baš upravo tako djeluje na mene dok je čitam, čista,
praiskonska istina zrcali se kroz duh koji jeste sada i ovdje svjedočeći ono što svaki
čovjek nosi u svojoj duši. Boga u svoj svojoj objavi, koga nastoji shvatiti mislima,
izraziti riječima i ovekovječiti djelima.
 
 Anđa Jotanović, pjesnikinja, Rijeka, 24.4.2017.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvadeset i tri knjige gospođe Jadranke Varge.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na
bilo koji od sljedećih linkova
 
"Sjena duše"; digitalne-knjige.com 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php
 
"Predvorje bijele tišine"; digitalne-knjige.com 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga2.php
 
"Gola žena "; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga3.php
 
"Plesač na žici"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga4.php
 
"Na trgu ptica"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga5.php
 
"Duša anđela"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga6.php
 
"Izbrisano lice"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga7.php
 
"Moj tajni svijet"; digitalne-knjige.com 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga8.php
 
"Kamen nije sam"; digitalne-knjige.com 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga9.php
 
"Oči pune zvijezda"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga10.php
 
"Tajna bijelih snova"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga11.php
 
"Glasnici"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga12.php
 
"Isus, ta vječna zvijezda sjajna"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga13.php
 
"Ruža mog srca"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga14.php
 
"Skriveno u momentu smiraja"; digitalne-knjige.com 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga15.php
 
"Noć duše"; digitalne-knjige.com 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga16.php
 
"Bijeli put"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga17.php
 
"Marioneta iz prošlih vremena"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga18.php
 
"Priče iz noćnih tišina"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga19.php
 
"Zašto bijeli ljiljani sanjaju?"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga20.php
 
"Svjetlo mog života"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga21.php
 
"Sablasno bludno"; digitalne-knjige.com 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga22.php
 
"Moje tišine"; digitalne-knjige.com 2023
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga23.php
 
 
  
  
 
 
O AUTORICI
DO SADA OBJAVLJENE KNJIGE
ZAHVALA
REKLI SU O MOJOJ POEZIJI
TAJNA BIJELIH SNOVA – RIJEČ UREDNICE
 
NOVA DUHOVNA POEZIJA
 
ZNAŠ LI?
KAD JE ZIMA
PRESJEKLI SU MI
KAD JEDNOG DANA
MISLIM NA TEBE, NAŠ GOSPODINE
TVOJE RIJEČI, ISUSE
ON
TVOJE UMILNE RIJEČI, ISUSE
TAJNA POSLJEDNJE VEČERE
KRIŽ GOSPODINOV
ISUS, TA VJEČNA ZVIJEZDA SJAJNA
 
DUHOVNA POEZIJA NAPISANA U MOJIM DO SAD
IZDANIM KNJIGAMA:
 
Iz 1. zbirke "SJENA DUŠE"
digitalne-knjige.com 2011.
 
NEMOĆ
BJELINA U PLAVOM
TAJNI PERGAMENT
21.12.1991.
NA OLTARU NOĆI
U OVOJ INKARNACIJI
O DUHOVNOSTI, ZATVORENIH OČIJU, U BESKRAJU
JUTRO
RAJ
ZNAM (anđelu kerubinu Razielu)
  
Iz 2. zbirke "PREDVORJE BIJELE TIŠINE" 
digitalne-knjige.com 2012.
 
DELTA ŽIVOTA
HVALA TI
SNOVI, NEOTVORENA BOŽJA PISMA
NEŽIVI TRENUTAK
U BIJELOJ CRKVI
ČEKANJE
PREDVORJE BIJELE TIŠINE
  
Iz 4. zbirke "PLESAČ NA ŽICI"
digitalne-knjige.com 2013.
 
ISTE SU TO RUKE, ČOVJEČE...
N E...
BOG SA VIZITKOM
PITANJE
TAJ MJESEC
  
Iz 5. zbirke "NA TRGU PTICA"
digitalne-knjige.com 2013.
 
U NEKIM DALEKIM BUDUĆIM VREMENIMA
BIJELI MIR
PUT
ONAJ DRUGI SVIJET
  
Iz 6. zbirke "DUŠA ANĐELA"
digitalne-knjige.com 2014.
 
I TAJ TREN
SPOMENDAN CRNE RUŽE
ODLAZIM TAMO
HVALA
TUGA
PREOBRAZBA
IZA ZIDA BOLI
POVRATAK
RAZMIŠLJANJE UZ PROZOR
TIŠINA
  
Iz 7. zbirke "IZBRISANO LICE"
digitalne-knjige.com 2015.
 
VRIJEME JE
DAR
IZBRISANO LICE II
ARITMIJA
NEMA UKLETIH
NEUMITNOST VREMENA
I TAJ TREN
  
Iz 8. zbirke "MOJ TAJNI SVIJET"
digitalne-knjige.com 2015.
 
POSJETI DOM OCA MOGA
SAČUVALA SAM SE
ZNAŠ LI?
SUNČANA SVJETLOST
ZAZIVANJE
  
Iz 9. zbirke "KAMEN NIJE SAM"
digitalne-knjige.com 2016.
 
ZAUSTAVLJENE MISLI
BIJELE MAGLE
KAMEN NIJE SAM
PODIJELJENA STVARNOST
 
Iz 10. zbirke OČI PUNE ZVIJEZDA"
digitalne-knjige.com 2017.
 
TANGO TIŠINE
U TIŠINI
KAŽU
I DOŠLO JE TO VRIJEME
ŠTO JE DUŠA?
SJEVERNI VJETROVI I OVA BIJELA ZIMA
ZNAT ĆU
 
dr Zlatan Gavrilović Kovač: RECENZIJA ZBIRKE DUHOVNE
POEZIJE ''TAJNA BIJELIH SNOVA'' HRVATSKE
PJESNIKINJE JADRANKE VARGA
dr Ranka Ferček: OSVRT NA ZBIRKU DUHOVNE POEZIJE
''TAJNA BIJELIH SNOVA'' JADRANKE VARGA
Anđa Jotanović: OSVRT ZA 11. ZBIRKU
"TAJNA BIJELIH SNOVA" JADRANKE VARGA
 
SADRŽAJ
7
9
11
13
15
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
32
32
32
34
35
36
37
39
40
42
43
45
 
48
49
50
51
52
54
56
62
63
64
65
66
68
 
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
83
81
83
84
85
86
88
89
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
106
 
107
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
121
125
127
 
128
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present