Župa sv. Lovre mučenika - Petrinja,
  
  Šetalište J.J.Strossmayera 3,
  44250 Petrinja
 Tel: 044 / 815-408
  
 e-mail: josipsamarzija@inet.hr
  
 Priredio: Josip Samardžija upr.župe
 
 
 
STARI ZAVJET u riječi i slici
Stari zavjet je dio Biblije kojim se podjednako služe i Židovi i kršćani. Sastoji se od
39 protokanonskih (istovjetne s hebrejskim kanonom) i sedam deuterokanonskih
knjiga (protestanti ih zovu apokrifima). Dijelimo ih u knjige zakona, povijesne,
mudrosne knjige, poeziju i proroke.
Iako se danas često ističe važnost i nauk Novog zavjeta važno je istaknuti da Novi
zavjet bez Starog zavjeta ne bi postojao i da je on zapravo njegov logičan slijed ili
nastavak veličanstvene piče o kojoj nam govori biblija. Početak Starog zavjeta
početak je i nastanak svijeta, a Stari zavjet je dio božanske objave i čini oko
75% Biblije.
Stari zavjet nam pruža izazov jedne od najvećih svjetskih književnosti kao što je
knjiga o Jobu, Salomonova ljubavna pjesma, ljudsko iskustvo pisca Psalama,
Rutina ljubavna priča, Esterina hrabrost. On nas poziva da pratimo vjekovnu ljudsku
povijest i borbu u odnosima s Bogom te promatramo naše uspjehe i padove.
Stari zavjet bio je Isusova Biblija i Biblija Njegovih učenika. To je vjerojatno najveći
razlog zbog kojeg bismo trebali proučavati Stari zavjet. Isus se tijekom svoje službe
pozivao na njega kako bi potvrdio vrijednost svojih uvjerenja. On je na početku svoje
službe, u subotu, u sinagogi u svojem rodnom gradu Nazaretu, ustao da pročita
ulomak iz proroka Izaije tvrdeći da se te riječi ispunjavaju u Njegovom radu (Luka
4,16; Izaija 61,1.2). Isto tako, nakon krštenja, kada ga je davao kušao, Isus je
uporabio starozavjetne ulomke kao svoje oružje protiv đavoljih napada. (Vidi Luka
4,1-13 i Matej 4, 1-7 te citate iz Ponovljenog zakona 8,3; Psalam 91,11.12;
Ponovljeni zakon 6,13.16; 26,10; Jošua 22,5; 1. Samuelova 12,2.)
Sve to govori nam i o značenju Starog zavjeta i potrebi da ga proučimo. Upravo
zbog toga drago nam je da vam možemo ponuditi na čitanje ovo ilustrirano izdanje
Starog zavjeta koje je za sve vas priredio Josip Samardžija, upravnik župe Sv.
Lovre mučenika iz Petrinje
 
  U Zagrebu 17.07.2016. Nenad Grbac.
 
 
 
 
Tiskano izdanje iste knjige možete naručiti na tel: 044 / 815-408 ili
e-mail adresu: josipsamarzija@inet.hr
 
Dosad smo na portalu objavili devet knjiga u izdanju Župe sv. Lovre mučenika iz
Petrinje. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Pobožnost anđelima, Miljenko Sušac; digitalne knjige, 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/susac.php
 
Križni put; digitalne knjige, 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/krizniput.php
 
Tada mu reće; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/tadamurece.php
 
Riječ gospodnja za svako vrijeme (A-K); digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rijecgospodnja.php
 
Riječ gospodnja za svako vrijeme (I-P); digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rijecgospodnja2.php
 
Riječ gospodnja za svako vrijeme (R-Ž); digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rijecgospodnja3.php
 
"Ilustrirani novi zavjet"; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/novizavjet.php
 
"Stari zavjet u riječi i slici"; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/starizavjet.php
 
Križni put; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/krizniput2.php
 
 
  
  
 
1. STVARANJE SVIJETA - dan prvi (Postanak 1,1-5)
2. Dan drugi (Postanak 1,6-10)
3. Dan treći (Postanak 1,11-13)
4. Dan četvrti (Postanak 1,14-19)
5. Dan peti (Postanak 1,20-23)
6. Dan šesti (Postanak 1,24-31)
7. Dan sedmi (Postanak 2,1-4)
8. Raj zemaljski i prvi čovjekov grijeh (Postanak 2,15-17 i 3,1-6)
9. Adam i Eva skrivaju lice od Boga (Postanak 3,7-15)
10. Istjera ih iz vrta edenskoga (Postanak 3,20-24)
11. Adam i Eva nakon izgnanstva (Postanak 3,17-19)
12. Kajin i Abel prinose žrtvu (Postanak 4,1-7)
13. Kajin ubija brata Abela (Postanak 4,8-15)
14. Kajinovo potomstvo (Postanak 4,16-24)
15. Sinovi Božji i kćeri ljudske (Postanak 6,1-10)
16. Noa sprema lađu (Postanak 6,11-22)
17. Potop (Postanak 7,11-24)
18. Noa izlazi iz lađe (Postanak 8,15-19)
19. Noa podiže žrtvenik (Postanak 8,20-22)
20. Noa i njegovi sinovi(Postanak 9,18-29)
21. Babilonska kula (Postanak 11,1-9)
22. Abrahamov poziv i seoba (Postanak 12,1-9)
23. Abraham i Melkisedek (Postanak 14,17-24)
24. Obećanje i savez (Postanak 15,1-7)
25. Abraham i tajanstveni posjetioci (Postanak 18,1-15)
26. Uništenje Sodome i Lotov bijeg (Postanak 19,1-19)
27. Izakovo rođenje, Hagara otjerana (Postanak 21,1-21)
28. Bog kuša Abrahama (Postanak 22,1-19)
29. Eliezer i Rebeka (Postanak 24,11-21)
30. Rebeka opazi Izaka (Postanak 24,61-67)
31. Izak blagoslivlja Jakova (Postanak 27,21-30)
32. Jakovljev san u Betelu (Postanak 28,10-22)
33. Jakov i Rahela kod studenca (Postanak 29,1-12)
34. Jakov služi za Rahelu (Postanak 29,14-20)
35. Jakov bježi iz Harana (Postanak 31,1-21)
36. Borba s Bogom (Postanak 32,23-33)
37. Susret Jakova i Ezava (Postanak 33,1-20)
38. Josip prodan u Egipa (Postanak 37,1-36)
39. Josipova kušnja (Postanak 39,1-23)
40. Faraonovi sni (Postanak 41,1-36)
41. Josip uzvišen (Postanak 41,37-49)
42. Josip se očituje braći (Postanak 45,1-15)
43. Jakov odlazi u Egipat (Postanak 46,1-33)
44. Nevolje Hebreja u Egiptu (Izlazak 1,1-22)
45. Rođenje Mojsijevo (Izlazak 2,1-10)
46. Mojsije bježi u zemlju Midjan (Izlazak 2,11-22)
47. Gorući grm (Izlazak 3,1-6)
48. Štap pretvoren u zmiju (Izlazak 7,8-13)
49. Pasha (Izlazak 12,1-13)
50. Smrt prvorođenaca (Izlazak 12,29-36)
51. Prijelaz preko Crvenoga mora (Izlazak 14,15-31)
52. Kruh s neba (Izlazak 16,4; 13-17)
53. Pobjeda nad Amalečanima (Izlazak 17,8-16)
54. Deset zapovijedi (Izlazak 20,1-21)
55. Zlatno tele (Izlazak 32,1-6)
56. Revnost levita (izlazak 32,25-29)
57. Obnova saveza - nove ploče (Izlazak 34,1-4)
58. Izviđanje Obećane zemlje (Brojevi 13,17-24)
59. Kazna (Brojevi 16,19-33)
60. Procvjetao Aronov štap (Brojevi 17,16-28)
61. Mjedena zmija (Brojevi 21,4-9)
62. Bileamova magarica (Brojevi 22,21-35)
63. Izbor Jošue za vođu zajednice (Brojevi 27,12-23)
64. Bog pokaza Mojsiju obećanu zemlju (Ponovljeni zakon 34,1-4)
65. Mojsijeva smrt (Ponovljeni zakon 34,5-12)
66. Jošuine uhode u Jerihonu (Jošua 2,1-7)
67. Prijelaz preko rijeke (Jošua 3,14-17)
68. Objava Božja (Jošua 5,13-15)
69. Pad Jerihona (Jošua 6,1-15)
70. Bitka za Aj (Jošua 8,14-20)
71. Jošua dolazi u pomoć Gibeonu (Jošua 10,6-9)
72. Petorica kraljeva u pećini kraj Makede (Jošua 10,16-17)
73. Neosvojena područja (Jošua 13,1-7)
74. Siserina smrt (Knjiga o Sucima 4,17-22)
75. Gideonov poziv (6,11-24)
76. Prepad (Knjiga o Sucima 7,16-22)
77. Opsada Tebesa i Abimelekova smrt (Knjiga o Sucima 9,50-57)
78. Jiftahov zavjet i pobjeda (Knjiga o Sucima)
79. Samsonova ženidba (Knjiga o Sucima 14,1-11)
80. Magareća čeljust (Knjiga o Sucima 15,9-20)
81. Delila izdaje Samsona (Knjiga o Sucima 16,4-21)
82. Samsonova osveta i smrt (Knjiga o Sucima 16,22-31)
83. Otmica djevojaka iz Šila (Knjiga o Sucima 21,15-25)
84. Ruta i Noemi (Knjiga o Ruti 1,1-22))
85. Ruta pabriči u Boazovu polju (Knjiga o Ruti 2,1-23)
86. Anina molitva (Prva knjiga o Samuelu 1,9-18))
87. Bog zove Samuela (Prva knjiga o Samuelu 3,1-21)
88. Elijeva smrt (Prva knjiga o Samuelu 4,12-18)
89. Pomazanje Šaulovo (Prva knjiga o Samuelu 9,26-27;10,1-8)
90. Šaul odbačen (Prva knjiga o Samuelu 15,10-23)
91. David pomazan za kralja (Prva knjiga o Samuelu 16,1-13)
92. Dvoboj Davida i Golijata (Prva knjiga o Samuelu 17,40-54)
93. Šaul napada Davida (Prva knjiga o Samuelu 19,8-10)
94, Jonatan i David (Prva knjiga o Samuelu 20,35-42)
95. Davidova velikodušnost (Prva knjiga o Samuelu 24,1-23)
96. David i Abigalija (Prva knjiga o Samuelu 25,18-24)
97. Šaul i vračara u En Doru (Prva knjiga o Samuelu 28,3-25)
98. Bitka kod Gilboe - Šaulova smrt (Prva knjiga o Samuelu
31,1-13)
99. Davidovo pomazanje u Hebronu (Druga knjiga o Samuelu
2,1-4)
100. Kovčeg saveza u Jeruzalemu (Druga knjiga o Samuelu(6,1-23)
101. Davidov grijeh(Druga knjiga o Samuelu 11,2-3;23-27)
102. Natanovi prijekori - Davidovo kajanje(Druga knjiga o
Samuelu 12,1-15)
103. Smrt Bat-Šebina djeteta Rođenje Salomonovo (Druga knjiga
o Samuelu 12,15-25)
104. Šimej proklinje Davida (Druga knjiga o Samuelu 16,5-14)
105. Smrt Abšalomova (Druga knjiga o Samuelu 18,9-18)
106. Davidovi junaci (Druga knjiga o Samuelu 23,14-17)
107. Kuga i Božje oproštenje (Druga knjiga o Samuelu 24,10-17)
108. David određuje Salomona za svoga nasljednika (Prva knjiga
o Kraljevima 1,28-40)
109. Salomonova presuda (Prva knjiga o Kraljevima 3,16-28)
110. Gradnja Hrama (Prva knjiga o Kraljevima 6,1-14)
111. Posjet kraljice od Sabe (Prva knjiga o Kraljevima 10,1-13)
112. Salomon se klanja drugim bogovima (Prva knjiga o
Kraljevima 11,4-13)
113. Zbor u Šekemu (Prva knjiga o Kraljevima 12,1-4;13-17)
114. Navještaj Božje kazne (Prva knjiga o Kraljevima 17,1)
115. Uskrisenje udovičina sina (Prva knjiga o Kraljevima 17,17-24)
116. Poraz Balovih proroka (Prva knjiga o Kraljevima 18,36-40)
117. Susret s Bogom (Prva knjiga o Kraljevima 19,8-18)
118. Ahabova smrt kod Ramot Gileada (Prva knjiga o Kraljevima
22,29-28)
119. Uznesenje Ilijino (Druga knjiga o Kraljevima 2,11-17)
120. Elizej i Šunamka (Druga knjiga o Kraljevima 4,32-37)
121. Ubojstvo Izebele (Druga knjiga o Kraljevima 9,30-37)
122. Posredništvo Izaijino(Druga knjiga o Kraljevima 19,2034)
123. Otkriće Knjige Zakona( Druga knjiga o Kraljevima 22,3-14)
124. Opsada Jeruzalema (Druga knjiga o Kraljevima 25,1-7)
125. Povratak iz progonstva i obnova hrama(Knjiga Ezrina 1,1-11)
126. Obnova bogoslužja (Knjiga Ezrina 3,10-13)
127. Popravljanje jeruzalemskih zidina(Nehemija 4,7-18)
128. Pokorničko bogoslužje(Nehemija 9,1-3)
129. Estera postaje kraljica (Estera 2,15-18)
130. Haman u stisci (Estera 6,1-14)
131. Job na kušnji(Job 1.13-22)
132. Tri Jobova prijatelja(Job 2,7-13)
133. Jahve vraća Jobu sreću(Job 42,10-16)
134. Žarka molitva i zahvala(Psalam 28,1-2)
135. Ispovijed raskajana grešnika (Psalam 51,3-11)
136. Prošnje Bogu (Psalam 51,12-21)
137. Molitva u nesreći (Psalam 102,1-5;19-23)
138. Pjesma nad pjesmama (2,1-7)
139. Bogojavljenje(Izaija 9,1-7)
140. Poziv Jeremijin (Jeremija 1,4-19)
141. Prva tužaljka-plač Jeremije proroka (Tužaljke 1,1-12)
142. ""Viđenje ""Jahvinih kola"" (Ezekiel 1,4-10;25-28)
143. Tajanstvena ruka (Daniel 5,5-9)
144. Holofernova glava (Judita 13,2-10)
145. Judita se vraća svome narodu (Judita 13,10-16)
146. Dobri zaručnici spašeni (Tobija 8,1-8)
147. Tobija i Sara poslije bračne noći(Tobija 8,9-17)
148. Otajstvo mudrosti (Knjiga Sirahova 1,1-5)
149. Odgoj djece (Knjiga Sirahova 30,1-2;7-13)
150. Antioh nameće poganske običaje (Prva knjiga o
Makabejcima 1,54-64)
151. Otpor Matatijin (Prva knjiga o Makabejcima 2,27-28)
152. Očišćenje i posveta Hrama (Prva knjiga o Makabejcima
4,36-40)
153. Odluka u počast Šimunu (Prva knjiga o Makabejcima
14,35-42)
154. Grad je uzbuđen (Druga knjiga o Makabejcima 3,13-14;22)
155. Mučeništvo sedmorice braće (Druga knjiga o Makabejcima
7,20-23)
156. Anđeo Gospodnji vodi Izraelce protiv neprijatelja (Druga
knjiga o Makabejcima 11,6-129
157. Judin poticaj i san (Druga knjiga o Makabejcima 15,11-16)
158. Suzana i dva starca (Daniel 13,15-25)
159. Daniel spašava Suzanu od smrti (Daniel 13,59-64)
160. Daniel u lavskoj jami (Daniel 14,28-42)
Sadržaj
 
5
6
7
8
9
10
12
13
15
17
18
19
21
23
25
27
29
32
33
34
36
38
40
42
44
46
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
74
77
80
82
84
87
89
91
93
95
96
99
101
103
105
107
110
113
115
118
120
122
124
126
128
130
131
133
136
138
139
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
167
169
171
174
177
179
181
183
185
188
190
192
193
195
198
200
203
205
206
209
211
213
215
217
219
220
222
224
226
228
230
 
232
234
236
238
240
242
 
244
246
248
250
252
254
257
259
261
263
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
283
285
287
289
291
294
296
298
300
302
304
306
308
310
311
313
315
317
319
321
323
325
327
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present