Pisac knjige Kaplje od vremena, Milan Rupčić, napisao je i
  objavio sedam zbirki pjesama.
  
  U knjizi Kamen u grudi snijega, uz pjesme, autor se predstavlja
  i kao pisac proznog sadržaja u obliku kratkih pripovijetki i
  dokumentarnih sadržaja.
   
  Prvi put, u knjizi Kaplje od vremana, autor koristi u pisanju
  pjesama formu limerick stila. Pisac je iskoračio u drugačiji
  stvaralački prostor, što je omogućilo iskazati veći broj mali tema
 

koje nisu mogle biti obrađene u široj formi a prisutne su u


 

autorovoj memoriji.

   
  Koristi lokalni izričaj, što odiše svježinom i odražava raznolikost jezika ovih prostora. Zaokupljaju ga
  mali ljudi i njihove velike životne teme, kao i mali prostori u kojima se zrcali svemirsko
  prostranstvo i energija .
   
  Zahvaljuje se i na materijalnoj podršci!
   
  Izdavanje knjige Kaplje od vremena materijalno je pomogao: Mirko Milinović, Paćkov,
  iz Rastoke (Schweninngena)
   
 
 
 
 
e-mail adresa: milank.rupcic@gmail.com
 
 
 
 
 
KAPLJE OD LITERARNIH UGODA
 
Književnik Milan Rupčić potpisuje novu pjesničko-proznu zbirku Kaplje od vremena, kojom
nastavlja graditi svoju poetiku. Zbirka se očituje velikim zanimljivostima s formalne i
sadržajne strane. U ovom ćemo ih tekstu nastojati opisati, no krenut ćemo od naslova
kao važnog mjesta u tekstu.
Sintagmatski izraz kaplje od vremena predstavlja usmeno književni izraz (od vremena) i
time se evocira pjesnička i kulturna tradicija. S te se strane Rupčićevo stvaralaštvo
dopunjava, čineći horizont očekivanja prijemčivijim za čitateljsku i kritičarsku publiku.
Zavičajni areal i njemu svojstvena baština, kao i mnoge druge poetičke odrednice njegova
pjesništva, pripadaju vrlo zavidno razrađenoj tradicionalnoj poetici.
U navedenoj se zbirci Rupčić kreće raznorodnim putanjama. Prije svega, to su uzusi
ispovjednog i refleksivnog pjesništva. U ispovjednom pjesništvu prevladava intimistička
(ljubavna) tematika, dok su u refleksivnom prisutne brojne općeljudske teme.Važno je
naglasiti kako je refleksivno pjesništvo u ovoj knjizi iznimno razvedeno i tako se, inače
ustaljene teme, vrlo pomno razrađuju. Zato, refleksivna tematika zaslužuje posebno
sagledavanje. Ona se, prije svega, izražava stihom govorne komunikacije što daje
pjesničkoj građi ton nepatvorene ležernosti, sugestivnosti i dubine.
Pjesma, kojom je naslovljena zbirka, postavlja odnos pjesnika i čitatelja koristeći
asocijativne zamjene (riječi, misli, redci) za pjesmu i postavljajući ideju knjige kao špilje.
U pjesmi Pišem, znači postojim, koju možemo smatrati temeljnim načelom očitovanja
pisanja pjesme (uz preoznačavanje Descartesove krilatice), nalazimo iznimno izražajnu
snagu figure usporedbe i asocijativnog motivskog niza (kosac, žetelac, težak, orač) kojim
se opisuje pjesnik kao radnik, kovač i tvorac riječi i teksta. Uz motiv sizifovske muke,
sama se ideja osnažuje.
Ostale refleksivne pjesme uporabljuju ideje prolaznosti i vječnosti i to u jednoj mudrosnoj,
iskustveno obilježenoj tematizaciji. Pjesme, koje se snagom najviše ističu u tom sloju,
su (Druga šansa, Ispisane stranice, Zrnce u svemiru).
Orijentacija na prošlost i sjećanja, koja rezultira nostalgičnim govorom lirskog subjekta,
prisutna je u pjesmama (Leti vrijeme, Snovi ispod vremena, Deveti život, Sjećanja ). Njima
autorski ton još više izoštrava nostalgičnu tematiku i tvori nerazdruživ zagrljaj s vlastitom
stvarnom osobom.
 
U pjesmama (Iskupljenje, Zagledati dublje, Davati više i Biti zagrljen) nostalgični se sloj
puni i uzvišenim značenjem u kojima se propituje vjerovanje, doživljaj smrti kao punine
ljudskog bića i iskupljenje za greške u životu. Važno je naglasiti kako subjekt pritom
razigrava samu ideju i svoj svijet, njegova ludička funkcija olakšava mudrosnu poziciju i
time se izraz čini prijemčivijim, jasnijim i estetski kvalitetnijim.
U ispovjednoj tematici postoji personalni glas samog subjekta koji izražava svoje želje i
misli (npr. pjesma Valovi za dušu), no i one intimističke, u kojima se tematizira ljubav, koja
je temeljna u razumijevanju i pripadanju ljudskih bića (Gramatika snova, Ona je, Utjeha,
Jesen je, kiši).
Osim intimističke tematike, u ciklusu Mlin na Otešici, postoji zavidan broj pjesama
evokacijske naravi koje vješto prianjaju u Rupčićevu zavičajnu poetiku. Njih možemo
povezati s ispovjednim intimizmom na smisaonoj razini. U njima se sjajno razrađuju
obiteljska sjećanja (Otešica i mi), kozmičko jedinstvo čovjeka i zavičaja (Rijeka, obale i
mi), evokacija starih običaja i življenja (Momačka, Djevojačka, Šapat breza, Milozvučje,
Pogled na Jaginicu) i manifestna pjesma Lika, koja se nadaje kao dojmovni rukovet
prošlosti i sadašnjosti, izražena toplim, iskrenim i životnim metaforama, koje time
literarnosti daju na težini.
U formi Limerick, Rupčić ispisuje ciklus Od Limericka do Rastoke. Tim činom širi prostor
svog književnog stvaranja, istražuje i nove mogućnosti.
 
Tu oblikuje epsku poeziju koja usmeno književnom evokacijom vješto opjevava zgode i
crtice iz života svojih sumještana ili znanaca, opisujući time njihove karaktere i osobine
naravi. Sadržaj i ton su ironični, humorni i topli, kako ta forma predmnijeva u zadatom
okviru.
U dijelu Pripovijetke, Rupčić pripovjedač, kao i u prethodnoj knjizi, ustrajava na
dokumentarističkoj građi i njezinoj literarizaciji, vođenoj tonom usmenog pripovjedača. U
stilu pravog pripovjedača Rupčić ne predmnijeva strogi dokumentarizam kakva etnografa
ili drugog istraživača baštine, već čovjeka izraslog iz navedenih okolnosti, koji humornim i
sentimentalističkim tonom oblikuje svoja sjećanja u dragulje, koji se nižu na niski njegove
- zavičajne poetike.
Pretpostavljamo da će Milan Rupčić, koji sada već ima pozamašan broj napisanih i izdatih
knjiga, postati jedno od nezaobilaznih imena i regionalne ličke književnosti. Koliko god
regionalizam djeluje arhaično danas, toliko je važno obnavljati ga i izgrađivati njegovu
životnu vitalnost.
 
  Tin Lemac
 
  
 
  
 Književnik Milan Rupčić, literarni rad započeo je relativno kasno, zbog čega do sada ima
 deset izdanjazbirki pjesama, pripovijetki, haiku-pjesama, limerick-pjesama, tradicijskih
 napjeva i aforizama.
  
 Kronološkim redom to izgleda ovako:
  
 Sjećanja pod hrastom; pjesme, 2012. g.
  
 Sjećanja pod hrastom; dopunjeno izdanje, 2013. g.
  
 Kaleidoskop jednog života; pjesme, 2013. g.
  
 Iz okrugle krletke; pjesme, 2014. g.
  
 Nakon isteka; pjesme, 2016. g.
  
 Kamen u grudi snijega;pjesme i pripovijetke,2017.g
  
 Kaplje od vremena; pjesme i pripovijetke, 2018. g.
  
 Boje, zvuci, mirisi; haiku-pjesme, 2018. g.
  
  Mi ili o nama; limerick pjesme, 2018. g.
  
 Krugovi na površini, zbirka radova, 2019.g.
  
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili tri knjiga gospodina Milana Rupčića.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
"Krugovi na površini"; (2020) digitalne-knjige.com.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rupcic.php
 
"Kaplje od vremena"; (2020) digitalne-knjige.com.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rupcic2.php
 
"Gluho doba"; (2020) digitalne-knjige.com.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rupcic3.php
 
 
 
  
  
 
 
Kaplje od literarnih ugoda
Kaplje od vremena
 
Kaplje od vremena
Pišem, znači postojim
Druga šansa
Ispisane stranice
Stasali
Tražeći smisao
Istrpjeti prolazno
Lakoća uzimanja
Ubiti goluba
Druga vremena
Leti vrijeme
Poetsko nebo
Valovi za dušu
Iskupljenje
Zagledati dublje
Davati više
Gramatika snova
Ona je
Utjeha
Obećanja
Snovi ispod vremena
Praštanje
Biti zagrljen
Jesen je, kiši
Deveti život
Zrnce u Svemiru
Mlin na Otešici
Tišina
Otešica i mi
Otvorena lisa
Momačka
Djevojačka
Trenutak
Između sna i jave
Šapat breza
Milozvučje
Proljetna snatrenja
Pogled na Jaginicu
Sjećanja
Rijeka, obale i vrijeme
Lika
Limerick poezija
Od Limericka do Rastoke
O Limericku
Pripovijetke
Kruške, babulji i triske
Prela i oko njizi
Ponoćna berba
Konji strica Josandže
Rastočki nadimci (špicnameti)
Kao da ništa nije (umjesto pogovora)
Neke riječi i izrazi
Bilješka o piscu
Kazalo
 
7
 
12
 
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 
42
 
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
 
58
 
59
69
72
73
79
85
89
95
 
98
 
101
104
 
107
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present