Digitalna slikovnica "Šarengaće" autorice Klare Polak Poljarević, izrađena je u suradnji s
 Dječjim vrtićem Travica, Senj. Kao posebnu zanimljivost spomenut ćemo činjenicu da
 su sve ilustracije za slikovnicu nacrtala djeca iz tog vrtića te da starost cijenjenih
  ilustratora varira od 3 do 5 i pol godina. Sve nas to navodi na zaključak da je
 slikovnica najpogodnija za djecu te dobi.
  To nije bajka. Tu nema ni princa, ni princeze, ne vile, ni vilenjaka. To je obična,
 svakodnevna priča iz toploga doma u kojemu odrastaju djeca, u ovom slučaju Sunčica
  i Zvjezdan, obasipani ljubavlju roditelja. Sve je istinito i stvarno i zbog toga razumljivo
  i lako prihvatljivo pa ne čudi što je djeca uvijek iznova rado slušaju i još radije crtaju.

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present