Digitalna knjiga- "Radost življenja", Krunoslava Šetke, više nije dostupna za preuzimanje.

No, ako želite tiskani primjerak knjige možete naručiti na E-mail adresu autora knjige. Tamo možete saznati i cijenu knjige i sve ostale podatke koji vas zanimaju.

E-mail adresa na koju trebate uputiti vaš zahtjev za knjigu je: krunoslav.setka@gmail.com

  
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present