Pjesnik i prozni pisac (novelist, putopisac, kritičar,
  feljtonist i polemičar), rođen je 1873. u Tovarniku
  (Srijem) - umro 1914. u Zagrebu.
 Školovao se u Zagrebu i Beču.
 Živio na relaciji Zagreb - Beograd - Pariz.
 Objavio četiri zbirke pjesama i dvadesetak proznih djela.
 Živio na relaciji Zagreb - Pariz - Beograd..
  Posmrtno su ponovno tiskana mnoga njegova
  pjesnička i prozna djela.
 Uvršten u gotovo sve antologije.

 
 
 

 
Iverje, skice i sličice. Mostar, 1899.
Novo iverje, skice i sličice, Zagreb, 1900.
Ogledi, studije i impresije, Zadar, 1905.
Vidici i putovi, eseji i impresije, Zagreb, 1907.
Za Kranjčevića, Zagreb, 1908.
Umorne priče, Zagreb, 1909.
Tri humoreske, Zagreb, 1909.
Naši ljudi i krajevi, portraiti i pejsaži, Zagreb, 1910.
Moralista i druge satire, Zagreb, 1911.
Život za milijune, Zagreb, 1912.
Pečalba, kaprisi i feljtoni, Zagreb, 1913.
Djela, I-XVII, Zagreb, 1940.
Izabrana djela, Pet stoljeća hrvatske književnosti, sv. 64, 65, 66. Zagreb, 1967.
Sabrana djela, I-XX, Zagreb, 1973.
 
 
 
 
 
 
Srodnost ............................................................................5
Relikvija..............................................................................6
Čuvida................................................................................7
Poznata neznanka.................................................................8
1909..................................................................................9
Savremeni simbol.................................................................10
Serenada............................................................................11
Jutarnja kiša.......................................................................12
Dva kentaura .....................................................................14
Pri svetom kralju..................................................................15
Jesenje veče.......................................................................16
Dońa muerte ......................................................................17
Lamentacije........................................................................18
U travi ..............................................................................20
Ljubavnik sramežljiv..............................................................21
Arhiloh...............................................................................22
Čarobna frula......................................................................23
Balada ..............................................................................24
Maćuhica ..........................................................................26
Tajanstvena ruža.................................................................27
U vrtu................................................................................28
19. Svibnja 1907..................................................................29
Djevojčici mjesto igračke.......................................................30
Per pedes apostolorum..........................................................31
Živa smrt............................................................................32
Labud................................................................................33
Prosjak..............................................................................34
Pravda...............................................................................35
Kraj druma..........................................................................36
Jednoj i jedinoj....................................................................37
Mističan sonet.....................................................................38
Pjesnik...............................................................................39
Metamorfoza.......................................................................40
Mladoj hrvatskoj..................................................................41
Stara pjesma.......................................................................42
Familijarna maska.................................................................43
Menažerija..........................................................................44
Mora..................................................................................45
Utjeha kose........................................................................54
 
Bilješka o pjesniku................................................................56
Popis objavljenih djela...........................................................58
Kazalo................................................................................60
 
 
   
   
 
Ova digitalna knjiga dostupna je samo na našem
multimedijskom CD-u "Klasici hrvatske književnosti".
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present