Nada Mihoković - Kumrić rođena je 1951. u Novigradu
 Podravskom. Nakon završene gimnazije u Koprivnici
 diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u
 Zagrebu, a magistrirala pretkliničku eksperimentalnu
 farmakologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
  
 Kao učenica osnovne škole i gimnazije surađivala je na
 

radiju i u dječjim listovima. Prozu za djecu, mladež i odrasle

  od 1984. objavljuje na radiju, u časopisima i dječjim
 listovima. Zastupljena je u nekoliko zajedničkih knjiga,
  čitanki i zbornika.
  
 Nagrađena je drugom nagradom za dječju priču na natječaju Vesele sveske 1988. godine,
 trećom nagradom za igrokaz na natječaju Modre laste, također 1988. godine, prvom
 nagradom za kratku priču na Književnom natječaju radnika 1986. i 1987. godine.

 
 Njezina prva knjiga Lastin rep dobila je nagradu Mato Lovrak za najbolji dječji roman u 1995.
 godini. Godine 1996. objavila je zbirku pripovjedaka za mladež Mjesto pod suncem, 1997.
 roman za mladež Mrazovac, 1998. roman za djecu Tko vjeruje u rode još, 2001. roman za
 odrasle Prilagođeni, 2002. roman za odrasle (i) mlade Vjetar kroz kosu, 2006. zbirku priča
 za djecu
  
 Vrijeme je, 2008. roman za mladež Rep, ali ne lastin, nastavak romana Lastin rep, 2009.
 zbirku priča za mladež Uvijek nada, 2011. zbirku priča za djecu Kroz staklene oči, a 2015.
 zbirku priča za male (i) velike Imaš izbor. Roman Prilagođeni preveden je na engleski jezik
 pod naslovom The Adjusted, a prema romanu Željko Houdek - Jacques skladao je
 istoimenu pjesmu, također na engleskom jeziku.
  
 Živi u Velikoj Gorici.
 

 

 
 
 
 
E-mail adresa: vladimir.mihokovic1@zg.t-com.hr
 
Web stranica : nadamihokovickumric.from.hr
 
 
 
 
 
Najava knjige:
 
Ljubici je petnaest godina i živi u manjem podravskom mjestu i ne zna što bi
sa sobom. Splićaninu Frani je dvadeset jedna i na odsluženju je vojnog roka u
istočnoj Bosni burnih šezdesetih dvadesetog stoljeća. On njenu adresu nađe u
rubrici Žele se dopisivati u časopisu za mlade... Dopisuju se tri godine, zaljubljuju
i, naravno, uz sve prepreke, zapreke i udaljenost od šesto kilometara pokušavaju
sresti... Zanima li vas hoće li kontinentalki i mladiću s mora poći za rukom da
svoju platonsku ljubav pretvore u stvarnu pročitat ćete ovaj roman...
 
Odlomci iz osvrta, recenzija, predgovora, pogovora...
Temeljna forma emotivne veze likova i cjelokupnog romana strukturirana je
uglavnom u obliku pisama. Sekundarno se javljaju i tekstovi refleksije likova, u
kojima se analiziraju pisma i osjećaji proizašli iz njih. Nedvojbeno, autorica je
svjesno odabrala oblik pisma kao literarno-poetične forme suobraćanja, koji danas
u doba intenzivne i sve prisutnije elektronske komunikacije(e-mailom, faxom,
telefonima i mobitelima) sve više iščezava.
Mladi čitatelji u romanu će lako prepoznati vlastite dvojbe, teškoće, mladenačku
nestrpljivost i ljubavnu želju koja je u neprestanoj borbi sa zadacima učenja i
školovanja. Usporedo s realističkim prikazom likova autorica dokumentaristički
prikazuje razdoblje šezdesetih godina prošlog stoljeća: doba idolatrije Beatlesa,
Toma Jonesa, Engelberta Humperdincka…
U to vrijeme pojavljuju se prvi hipiji i iz dalekog zapadnog svijeta pušu primamljivi
vjetrovi liberalizma, dok u provincijskim mjestima mladi nailaze na strogu stegu i
ograničenja. Određeno licemjerje u društvu javno osuđuje svaki javni neformalni
iskaz ljubavi, a u naličju brižljivo skriva lice pohote i društvena zastranjenja.
 
Međutim, autorica ne želi jednostrano kritizirati proteklo vrijeme, budući da
današnje vrijeme bez stega, donosi nove zamke egoističnosti i bezobzirnosti
svedozvoljavanja. Nada Mihoković-Kumrić ne idealizira nijedno vrijeme, već
naprosto iskazuje da svako vrijeme nosi ljepše i teže osobine, a mladima nudi
zamamljiva nadanja kao i zamke. Vrlo plastično u žarištu emotivne relacije prikazan
je mladenački prijelaz iz pubertetske zasanjanosti u odrastanje, u kojem životne
okolnosti i postupni prodor pragmatičnosti nerijetko nameću ljubavi svoje
neminovne uvjete.
Između ostalog, pisma su bila i odraz smirenijeg vremena u kojem se njegovala
pisana izražajna komunikacija i u kojem su, u suodnosu dvoje mladih refleksija i
meditiranje o životu prethodili fizičkom srljanju u akciju.
Upravo, suvremena psihologija ističe kako nedostatak razgovora, manjak
razumijevanja tuđih osjećaja i nemogućnost ostvarivanja komunikacije predstavljaju
glavne uzroke raskida emotivnih veza, razvoda brakova i brojnih posljedičnih
frustracija. Birajući oblik pisma između dvoje skromnih mladih ljudi, autorica je na
indirektan način pokazala kako se danas previše pozornosti posvećuje fizičkom
izgledu i materijalnom statusu, a zanemaruje se dugotrajno i strpljivo izgrađivanje
razumijevanja i toplog ljudskog suobraćanja.
 
 dr. sc. Hrvojka Mihoković-Salopek
 
Vrijeme stoljeća koje je za nama bitno je mijenjalo naše navike, želje, potrebe i
odnose uvjetovane tehničkim dostignućima. Bilo je to vrijeme koje je čovjeka uvelo
u prve korake telekomunikacije, ispratilo ga na Mjesec i omogućilo mu dopisivanje
elektronskom poštom putem Interneta. Ljubav pretočena u pisanu riječ sve je
tananija. Olovka je gotovo u potpunosti izgubila značenje u intimnim doživljajima,
prepuštajući svoje mjesto nekim drugim znakovljima. Umjesto olovke i papirnog
listovlja, raznovrsne telefonske sprave omogućavaju ljubavi da poteče i protiče iz
jedne srčane klijetke u drugu, a zatim još modernijim pristupom ljubavi sve otkucaje
srca šalje tisućama kilometara u daljine koje postaju sve bliže. Upravo zato može
nam izgledati da je ljubav izgubila, ili da gubi, ono iskonsko što struji čovjekovim
bićem, ali to je prividno, jer tehnička dostignuća samo su pritajeni otkucaji srca. I
još nešto.
Intimna dopisivanja, prepisivanje, ili poruke koje je srce emitiralo u daljine, uvijek
su se slijegale u nedostupne prostore. Samo ponekad, zaslugom sakupljača ili
spisateljskom rukom, proslijeđena su i do onih koje su takva pisma mimoišla ali ih
mogu dotaći, pristupiti im ili zaigrati njihovim krvotokom.
Upravo jedna od te spisateljske ruke, na svoj specifičan način, podarila je
čitateljstvu ljubavna razmatranja prepuštajući se vremenu, dopunjujući otkucaje
srca s otkucajima vremena udaljena od početka prvog stoljeća trećeg tisućljeća,
gotovo trideset godina.
 Branko Pilaš
Podnaslov romana glasi: ""Roman za odrasle (i) mlade"", što znači za one koji više
nisu djeca, još nisu odrasli, a fakultativni ""i"" otvara i drugu mogućnost da djelo
bude namijenjeno i starijima. Autorica time pobliže objašnjava svoj stvaralački
pristup, svoj naracijski diskurs, nudeći dvojak izbor namjenjujući tekst jednoj
i drugoj čitateljskoj publici.
 
Priča počinje kao što to s tinejdžerskom prozom i jest – na asfaltu, s autima ""u
glavnim ulogama"". Manji sudar prouzročio je odmotavanje uspomena, pa je
zapravo to kraj priče koja počinje znatno prije. Okvir je zadan. Unutar njega
autorica prepliće dva narativna tijeka preko pisama: s jedne je strane vojnik
Frano, a s druge srednjoškolka Ljubica.
Otkrivaju se i uz pomoć pera susreću dva svijeta: jedan momački, trenutačno
vojnički, pomalo površan i introvertiran, drugi ženski, srednjoškolski, na pragu
adolescentske pobune protiv svih stega! Rađa se obostrana privlačnost. U odnos
ulaze drugi, relacije se proširuju i usložnjavaju: Frano se vraća iz vojske, dočekuje
ga bivša djevojka Adrijana, Ljubica se pak neprestance lomi između Frane i Darka,
koji ne mari za nju, ali koji je tu, uz nju, stvaran, u njezinoj svakodnevnici.
Zapravo, u djelu je naglašen osnovni problem – kako razviti i njegovati osjećaje
(simpatije) pismom nasuprot primamljivoj svakodnevnici. Autorica uspješno vodi
priču, uvjerljivo i zanimljivo strukturira osjećaje na toj korespodentskoj razini.
U tom smislu znakovit je upravo rasplet te ""papirne"" veze. Oboje se mladih,
naime, vraća svojim prijašnjim vezama ili simpatijama koje nakon toga bivaju i
ozakonjene. Na svijet dolazi novi naraštaj, novo vrijeme i idoli, i tom naraštaju koji
živi u ovome materijalističkom, hedonističkom (otuđenom) dobu nije jasno kako su
uopće njihovi ""starci"" mogli voditi ""papirnu"" ljubav…
Roman je time na stanovit način i angažiran: osjećaji u današnjem vremenu
nemaju nikakvu šansu, oni su (i na razini autoričina iskustva!) bili mogući u nekom
prošlom vremenu.
U ovom romanu zanimljiv eksperiment na diskurzivnoj razini književne funkcije,
kao i na razini životnostvarne pojavnosti – pripada prošlosti.
No upravo poradi tog eksperimenta ovo djelo zaslužuje našu punu pozornost.
 dr. Stjepan Hranjec
 
Nježno doba emotivnog sazrijevanja jednog mladića i djevojke prikazano je
uvjerljivo, s mnogo potresa u duši, velikih očekivanja, nada i vjerovanja, ali i
patnje, razočaranja, straha i preispitivanja.
Zapravo, roman gradi neobičnu vezu koja koleba između prijateljstva i ljubavi i koja
čak doseže točke osjećajnog vrelišta, a odmah potom prolazi kroz rashlađene zone.
Tako između dvoje mladih nastaje odnos koji dobro obvezuje, a opet ostavlja
slobodno srce i za neke druge opcije. Sve započinje gotovo slučajnim
pronalaženjem adrese i dopisivanjem mladića i djevojke, koji preko pisama upoznaju
duševni svijet onoga drugoga, ali usto grade i nešto zajedničko, nešto lijepo i na
trenutke veliko.
Događa se tako da jedno drugome postaju neka vrsta idealnog partnera u kojemu
vide sublimirane sve svoje intimne težnje. Iako duboko čeznu jedno za drugim, oni
ipak nikad ne raliziraju međusobni susret, kao da su u strahu da bi stvarnost mogla
oduzeti čari njihovoj iluziji. Pri tome, kao da im i sami događaji idu na ruku i kao
da je sve podređeno nekoj trećoj volji, koja s njima ima posebne planove. I u
tome je najveća vrijednost ove knjige.
I mladić i djevojka započinju dopisivanje u svojevrsnoj emotivnoj krizi. On nakon
razočaranja zbog nevjere vlastite djevojke, a ona s osjećajem manje vrijednosti
jer ne uspijeva zaokupiti pozornost mladića koji je neodoljivo privlači. Tražeći
razumijevanje i potporu, oboje poput slijepaca pružaju ruke u prazno ne bi li
napipali neki čvrsti oslonac koji bi im iznova dao snage za život.
Našavši jedno drugo, oni se hrabre izmjenjujući pisma, jedno su drugome izvor
nove snage i pomoć u trenucima slabosti i razočaranja. Time se njihovi osjećaji
pročišćuju s obzirom na vlastite težnje, ali i s obzirom na okolinu. Žudeći za
idealom prave i iskrene ljubavi, oni jedno drugome postaju svjetlom koje poput
onoga na svjetioniku, tek označava opasno more što ga treba zaobići, kako bi
njihov životni brod napokon uplovio u sigurnu luku. A kad se jednom dospije u luku,
svjetionik gubi svoj smisao i važnost, pa je sasvim razumljivo što se dvoje ljudi,
kad ih život napokon sastavi, ne žele više stvarno upoznati.
Oni u pismima dodiruju i mnoge opće teme egzistencijalne važnosti, prema kojima
se nastoje osjećajno i iskustveno odrediti. Boju i ozračje, poput vanjskog okvira
slike, daju opisi važnijih događaja na širem planu, u tzv. velikom svijetu, kojima
autorica situira emotivne naboje likova iz knjige u stvarni prostor i vrijeme.
Uz tradicionalno poznate odrednice koje ocrtavaju privlačnost, ali i sraz spolova, u
knjizi su osobito realistično prikazane i generacijske razlike koje određuju odnose
roditelja i djece.
 Božidar Prosenjak
Radnja se zbiva na dva plana: fiktivnome, u pismima, stvarnome, u događanjima i
razmišljanjima. Budući da se pisma i stvarnost ne podudaraju u cijelosti (kao ni u
životu, uostalom), takav način pisanja stvara određenu dramsku napetost koja
potiče pažnju čitatelja.
 
Iako je radnja romana vremenski smještena u šezdesete godine dvadesetog
stoljeća, priča je izvanvremenska, općeljudska i bavi se ponajprije ljubavnim
odnosima likova. Stoga vremenska određenost ostaje tek na površini i ničim ne
ulazi u strukturu i bit teksta.
 Ranka Javor
 
 
 
 
I ovo digitalno izdanje zasnovano na tiskanom izdanju kojeg je nakladnik
Pučko otvoreno učilište, Zagrebačka 37, 10 410 Velika Gorica.
 
Tel: 01 6259 800
 
Web adrese: www.pouvg.hr, kultura@pouvg.hr
 
Likovno rješenje naslovne stranice: Krešimir Zimonić
 
U pripremi je i digitalno izdanje Engleskog prijevoda knjige "Vjetar kroz kosu".
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvije knjige gospođe Nade Mihoković-Kumrić.
Tu knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na sljedećh link:
 
Prilagođeni; POUVG, 2001, digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/mihokovic.php
 
Vjetar kroz kosu; POUVG, 2001, digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/mihokovic2.php
 
 
 
 
 
VJETAR KROZ KOSU
 
POGLAVLJE 1
POGLAVLJE 2
POGLAVLJE 3
POGLAVLJE 4
POGLAVLJE 5
POGLAVLJE 6
POGLAVLJE 7
POGLAVLJE 8
POGLAVLJE 9
POGLAVLJE 10
POGLAVLJE 11
POGLAVLJE 12
POGLAVLJE 13
POGLAVLJE 14
POGLAVLJE 15
POGLAVLJE 16
POGLAVLJE 17
POGLAVLJE 18
POGLAVLJE 19
POGLAVLJE 20
POGLAVLJE 21
POGLAVLJE 22
POGLAVLJE 23
POGLAVLJE 24
POGLAVLJE 25
BILJEŠKA O PISCU
SADRŽAJ
 
7
 
7
15
21
33
39
53
57
63
71
75
79
87
93
99
105
115
123
129
137
141
145
153
159
171
177
 
180
182
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present