Nikola Marinković rođen je u Zagrebu 17.2.1999., živi u Zadru.
 Diplomirao je na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, a
 poslijediplomski studij Novinarstva i odnosa s javnostima
 pohađa također u Zadru.
  
 

Bez obzira na invaliditet živi punim plućima.

 

 

 Književnoj se javnosti predstavio svojom dramom "Savršen
 par".
  
 Trenutno radi na prvom romanu.
  
  
 
 
 
 
e-mail adresa: marinko555555@gmail.com
 
  
 
 
 
 
POSTOJE LI SAVRŠENI, LJUDI?
Najprije bi možda trebalo objasniti zašto je drama koju ćete čitati u stranicama pred
vama uopće pred vama. Drama je nastala za potrebe jednog sveučilišnog kolegija te,
kako joj i sam naslov kazuje ispituje postojanje savršenog para. Tražimo ga u nama
samima, u partnerima, prijateljima, obavljanju poslova i zaduženja, no postoji li uopće
savršenstvo? Postoje li savršeni, ljudi bez mana, ili tako nešto poput savršenog para,
dvoje ljudi u stalnoj harmoniji i idili? Umjesto da vam odgovorim svojim dramskim
tekstom, ja sam, vodeći se gotovo pa retoričkim pitanjem očekujemo li previše od ljudi
oko nas?, stvorio lika koji kreira ljude onakve kakvi bi po njegovom mišljenju trebali biti.
Tog ostavljenog, luckastog znanstvenika ni ne morate voljeti, ali se biram nadati
da ćete ga u dubini sebe, barem malo razumjeti.
 
Da bih vam pokazao kako je drama mijenjana ostavit ću vam prve dvije scene iz početne
verzije. U verziji koju ćete čitati u nastavku te su scene modificirane. Učinjeno je nadam
se na način da vam ova priča bude još bliža, a to ne bi bilo tako dobro učinjeno, da nije
bilo mog najboljeg prijatelja Vite Sikirića. On je, kako je i naznačeno, ovoj drami dao
poseban doprinos pa se nadamo da ćete uživati u čitanju!
zato što svi mi nešto tražimo, samo moramo znati što tražimo da bismo to i postigli!
 
 Nikola Marinković
 
 
  
  
 
 
POSTOJE LI SAVRŠENI, LJUDI?
PRIMJERI
SAVRŠEN PAR
 
SCENA 1
SCENA 2
SCENA 3
SCENA 4
SCENA 5
SCENA 6
SCENA 7
SCENA 8
SCENA 9
SCENA 10
SCENA 11
SCENA 12
SCENA 13
SCENA 14
SCENA 15
SCENA 16
SCENA 17
SCENA 18
SCENA 19
SCENA 20
SCENA 21
SCENA 22
 
BILJEŠKA O PISCU
SADRŽAJ
 
7
9
11
 
13
16
18
20
21
22
24
26
29
30
31
32
34
35
36
37
40
44
46
47
50
51
 
54
55
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present