Rođen je 5.6.1967. u Karlovcu, gdje je završio
 osnovnu i srednju školu. Završio je i Agronomski fakultet
  u Zagrebu. Nakon fakulteta radio je na farmi poduzeća
 PPK Karlovac, a zatim kao profesor stručnih predmeta o
 

poljoprivredi u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu.

 

U međuvremenu je radio i kao naslovni znanstveni

 

asistent na veleučilištu u Karlovcu, na odjelu Lovstvo i

 

zaštita prirode. Predavao je predmet "Proizvodnja hrane i

 

hranidba divljači".

  
 Sudionik je Domovinskog rata gdje je kao branitelj proveo rat na crtama obrane grada
 Karlovca. Kroz rat je upoznao što znači stradanje u užoj obitelji i razorene staze
 djetinjstva po kojima je bezbrižno hodio.
 
 
 
 
 
E-mail adresa: zoran.maricevic@skole.hr
 
 
 
 
  
 

Djetinjstvo i mladost sam proveo na selu živeći njegov tradicionalni život. On je

 obuhvaćao suživot biljnog i životinjskog svijeta. Kako onog iz dvorišta tako i onog iz
 šuma i polja. Želja mi je upoznati mlade naraštaje sa šumskim i poljskim životinjama
  koje su svuda oko nas, možda baš negdje u nekoj šupi ili drvenoj baraci u blizini.
 Družeći se sa istinskim prijateljima životinja koji ih hrane i brinu se o njima u svim
  vremenskim uvjetima vidio sam koliko je njihova ljubav nesebična. Isto tako sam
 vidio zahvalnost tih plahih stvorenja na svakoj ukazanoj pažnji. Prizori iz njihovog
 života koji je uvijek na oprezu, a opet tako predivan ponukale su me na
  razmišljanje i odnos prema životu.
 
 Zoran Maričević

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present