Josip Palada, pjesnik, prozni i dramski pisac, rođen je 17.
 prosinca 1935. godine u malom dalmatinskom selu Dograde,
 blizu Marine, a nedaleko od poznatijeg Trogira.
 
 U scenskoj literaturi za djecu pročuo se komedijom Carev
 paž, za koju je na prvom natječaju Jugoslavenskog
 festivala djeteta u Šibeniku dobio prvu nagradu. Uz ovu
 komediju nagrađene su mu i mnoge druge komedije i
 igrokazi. Osim spomenutog, Palada je objavio i niz pjesama,
 eseja, drama i igrokaza. Igrokaze mu izvode kazališta za
 djecu i mnoge dramske grupe po školama.
 
 Djela su mu uvrštena u razne izbore i antologije.
 
 Preminuo je u selu Prudnice kraj Brdovca 12. veljače 2022.
  
 
 
 

Lutke ( zbirka pripovjedaka ): Centar za kulturnu djelatnost omladine; Zagreb, 1974. ,
Iz poštanske torbe ( roman za omladinu ): Školska knjiga; Zagreb, 1975. ,
Iz poštanske torbe ( drugo izdanje na ćirilici ): Dječje novine; Gornji Milanovac, 1978.,
Iz poštanske torbe ( treće prošireno izdanje ): Školska knjiga; Zagreb, 1978. ,
Silno junaštvo ( igrokaz ): Zagreb, 1975. , 1977,
Začuđeni morem ili Obraćenik ( drama ), Rijeka, 1975. ,
Lastavice ( igrokaz ): Zagreb, 1975. ,
Divlje jagode ( igrokazi ): Republička konferencija društva Naša djeca; Zagreb, 1977.
I tad umre dan ( pripovijetke ): Mladost; Zagreb, 1979. ,
Pošta (znanstveno popularne slikovnice za djecu
i omladinu na slovenskom jeziku; preveo: Vitan Mal; Ilustrirao Matjaš Schmit ):
Mladinska knjiga; Ljubljana, 1979.
Od krika do automatike ( znanstveno popularne slikovnice za djecu i omladinu na
slovenskom jeziku; preveo: Vitan Mal; Ilustrirao Matjaš Schmit ): Mladinska knjiga;
Ljubljana, 1979. ,
Carev paž ( objavljen u Izboru igrokaza Jože Skoka ): Školska knjiga; Zagreb, 1980. ,
Mucava ulica ( tri ciklusa po sedam pripovijedaka ): Dečje novine; Gornji Milanovac,
1980. ,
Pisma ( slikovnica za sve uzraste; knjiga je iste godine postala obvezna lektira za
druge razrede osnovnih škola u SR Hrvatskoj ): Školska knjiga; Zagreb, 1982. ,
Pisma (drugo izdanje): Školska knjiga; Zagreb, 1984. ,
Pismo ( slovenski jezik ): Mladinska knjiga; Ljubljana, 1984. ,
Letra ( na albanskom jeziku objavljeno u časopisu G E P GATETA E PIONEREVE, u
deset nastavaka, od broja 11. - 12. 1985. do brojeva 11. - 12. 1986. ): prijevod
Mustafa Spahiu; Priština, 1985. / 86. ,
Miris majke ( roman ): Spektar; Zagreb, 1985. ,
Kultura s radničke ceste ( eseji, publicistika, priče ): NIRO Radničke novine; Zagreb, 1988. ,
Urla tišina ( pjesme ): Osobna naklada; Zagreb, 1989. ,
Veliki prijatelji ( igrokaz uvršten u Antologiju hrvatskog dječjeg igrokaza ): Naša djeca;
Zagreb, 1980. ,
Kad smo bili mali ( pripovijetke ): Školske novine; Zagreb, 1991. ,
Zov u noći ( komedija ); Zagreb, 1993.
Među nama ( eseji o slikarima i slikarstvu ): Glede d. o. o. ; Zagreb, 1996. ,
Satnija Hrvatski umjetnici ( pjesme, dokumenti / koautor ):UHUDDR - Udruga hrvatskih
umjetnika dragovoljaca domovinskog rata; Zagreb, 1997. ,
Braća Slavko i Stjepan Stolnik ( monografija / zajedno s Mladenom Pavkovićem ):
privatna naklada; Zagreb, 1997. ,
Stiglo me ( pjesme ): Brkić i sin d. o. o. ; Zaprešić, 1998. ,
Mogila ( pjesme ): Alineja; Koprivnica, 2001. ,
Mogila ( pjesme, drugo izdanje ): Alineja; Koprivnica, 2002. ,
Mrvica ( igrokaz ): Lutka, Revija za lutkarsko kazalište, broj 16 - 17, godište 8. ;
Zagreb, 2002 ,
Da se ne zaboravi. Putevima slobode ( Domovinski rat ): Alineja, Koprivnica - INA
Naftaplin; Zagreb - Koprivnica, 2002. ,
Stanari sna ( pjesme, publicistika ): Hrvatski književni krug Zagreb; Zagreb, 2003. ,
Viđenja ( pjesme ): Biblioteka INA; Zagreb, 2003. ,
Hrvatski Domovinski rat ( monografija, dokumenti, svjedočanstva, pjesme ): Alineja d.
o. o. ; Koprivnica, 2004. ,
Priče iz hrvatske nigdine ( priče ): Minerva; Zagreb, 2005.
Po Hrvatskoj ( priče ): Grafički studio; Zaprešić, 2005.
Još ću ja dugo hrabar živjeti ( pjesme; koautor sa Fabijanom Lovrićem); Rast; Zagreb,
2005.
Još ću ja dugo hrabar živjeti ( pjesme; koautor sa Fabijanom Lovrićem ); II
izdanje;Biblioteka INA; Zagreb 2006.
Energije (slikovnica, pjesme; ilustrirao Đuka Siroglavić), Zagreb, 2006.
Silno Junaštvo (slikovnica, priča; ilustrirao Josip Jemrić), Samobor, 2007.
Grozdanovski (monografija), Zagreb 2007.
Ako ne otputuješ (pjesme), Donja Lomnica, 2007.
 
 
 
 

 

 
  
 Rođen je u Tuzli 13. rujna 1953. godine.
  
 Za svoj je književni rad višestruko nagrađivan. Do sada je
 objavio dvadesetak samostalnih naslova: pjesama, kritika,
 književnih tekstova, preko tisuću stranica kritika, eseja, osvrta,
 studija u prilogu Donat. (Zadarski list).
 
 Bio je član: Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih
 književnika Herceg-Bosne, Matice hrvatske, Književnog kluba,
 Hrvatskog književnog kruga Zagreb, Društva hrvatskih haiku
 pjesnika, Međunarodnog instituta za književnost (International
 Literary Institute).
  
 Preminuo je 10. siječnja 2023. u Kninu.
 

 
 
 

1. Monterov san i java ( pjesme ): biblioteka Paralele; Doboj, 1981. ,
2. Imam i ja svoju cijenu ( pjesme za djecu ): Napredak; Tuzla, 1993. ,
3. Bljesak potopljenog sjaja ( pjesme ): MH Orebić; Orebić, 1994. ,
4. Počivaj mirno Zvonimire ( pjesme ): Narodna knjižnica Knin; Knin, 1998. ,
5. Bljesak potopljenog sjaja ( pjesme ): izdanje autora; Knin, 1999. ,
6. Rumena matematika ( pjesme ): KUD Kralj Zvonimir Knin; Knin, 1999. ,
7. Kninski pisci svome gradu ( urednik; izbor šest autora ): MH Knin; Knin, 2000. ,
8. Gorim li kako treba ( pjesme ): MH Knin; Knin, 2002. ,
9. Učitelj mudrosti ( gnome ): Madit; Šibenik, 2003. ,
10.Vječnosti jednoga grada ( urednik; jedanaest autora ): Madit; Šibenik, 2003. ,
11.Govor cvijeća ( Poema o Slavi Raškaj ): Verlag Lijepa Naša; Wuppertal, 2004. ,
12.Put križa ( sakralne pjesme; poema ): dvojezično; hrvatski / talijanski ( Via
Crucis: prijevod na talijanski Sonja Vrca / prepjev stihova na talijanski Joja Ricov ):
Matica hrvatska ogranak Knin; Knin, 2004. ,
13.Nemoj, rođo, Danice ti... ( monodrama; prema pripovijetkama Ivana Raosa ):
Vlastita naklada; Knin, 2004. ,
14.Još ću ja dugo hrabar živjeti: ur. Ratko Bjelčić: izbor pjesama Fabijan Lovrić
(domoljubne pjesme; s Josipom Paladom i ilustracijama Ivana Antolčića i Željka pl.
Horvatića Brade ): Nova knjiga Rast; Zagreb, 2005. ,
15.Prepoznavanje bitnog ( kritike, članci, prikazi, aktovke…; objavljeni radovi ): HKD
Napredak Ogranak Knin; Knin, 2005. ,
16.A ja klipan ( bojanka / pjesme za djecu do 10 godina uz ilustracije Tatjane Jadrić;
prepjev na engleski: Graham McMaster ): ur. Fra Ivan Nimac: HKD Napredak Ogranak
Knin; Knin, 2005. ,
17.Još ću ja dugo hrabar živjeti ( drugo izmijenjeno izdanje ): Josip Palada i Fabijan
Lovrić: INA-NAFTAPLIN; Zagreb, 2006. ,
18.A ja klipan ( bojanka / pjesme za djecu do 10 godina uz ilustracije Tatjane Jadrić;
prepjev na engleski: Graham McMaster ): AGM; Zagreb, 2006. ,
19.Svjedoci vremena ( uredio i priredio radove dvadeset autora iz Knina ): ur. fra
Ivan Nimac: HKD Napredak Ogranak Knin; Knin, 2006. ,
20.Poljubac zemlje: Vlastita naklada: Ozalj, 2006. ,
21.Totus tuus: Pučko otvoreno učilište Knin; Knin – Ozalj, 2008. ,
22.I ja mogu: ( hrvatski, kineski, engleski, njemački / četverojezično ) Pučko
otvoreno učilište Knin / Napredak Split:; Split, 2008. ,
23. Totus tuus ( drugo izmijenjeno izdanje, ISBN 978-953-7673-20-8 ): „ IMPERO
present” ( Nenad Grbac ): www.digitalne-knjige.com; Zagreb, 14. veljače 2009. ,
24. Za njim: DHK Ogranak u Rijeci; Rijeka, 2009.
 
 
 

IZBIRLJIV POGLED NA PJESNI
 
Josip Palada & Fabijan Lovrić, Poziv iz zemlje, priredio Fabijan Lovrić
 
Izbor iz nečijega pjesništva, pojedinca, skupine, naraštaja ili povijesnoga
kontinuiteta, tematski ili motivski izbor, ili u konačnici izbor koji to ne mora i biti,
posigurno je odsutnost od mitske, unaprijed prihvaćene svijesti koja živi sebe i mimo
svijeta. To su svjesnosti koje samo sebe traže, ili imaju za pokriće ispričati istinitu
priču o načinima ljudske dvojbe. Međutim, pjesničko traganje je drukčije raspolaganje
istinom, zapravo je stvaranje te istine. Posve je moguće da se priređivač pjesama,
kojima ne moramo znati ni njihove autore, pobrinuo podastrijeti čitatelju dragulje koji
su iz zemlje i vraćaju se pri zemlju koje ih je vjekovječno i oblikovalo.
 
 Prof. dr. sc. Antun Lučić
 
 
 
 
 
01. Prolaze dani (oprosti mi gospodaru)
02. Zenit..
03. Vodo
04. Uz obalu rijeke....
05. Tek sad je čujem!
06. Što si mu to učinio?
07. Znam
08. Jedan od bezbrojnih
09. Mala sestra
10. Arabeska ii
11. Sunce nad Zagrebom
12. Moj prijatelj Joža
13. Brda
14. Kontakt / kako da se riješim
15. Čovjek
16. U zidu sjećanja
17. Ani iz Petrinje
18. Posveta
19. Hrvatske leonide
20. Hrvatski nulti psalm 1994
21. Ruke mojega oca
22. Grad se osmjehuje
23. Rasprodaja
24. Urlanje
25. U predvorju banke u Švicarskoj
26. Ludi konj
27. Posjeta
28. U tiho predvečerje poslije domovinskog rata
29. Gorostasnost duha
30. O meni u cvrč kovom gaju
31. Kristalni grad
32. Nenadani putnik
33. Jastreb
34. Zagrebu za cm imendan
36. Mm na kraju milenija
37. Bilješke
38. Pred odlazak
39. Moje nebo
40. O proljeću
41. U prozoru
42. Riječi riječi
43. Majko hrvata
44. Moja draga
45. Zemlja
46. Moj sin
47. Odmetnuli su se od ljudi
48. Posjet izvorima
49. Kontakt
50. Dernek
51. Molitve svitanja
52. Sreća je bezbolni put
53. Krčmarica
54. Na putu u planine
 
 
01. Rodna kuća
02. Kameni čovjek
03. Što li sve radi more
04. Vidi koliko te volim
05. Kosinac
06. Do Omiša
07. Katarina Kosača
08. Gorostasi
09. Tvrđava
10. Iznad moga grada
11. Veselo more
12. Od kamena
13. Govor ruku
14. Ne daj se generale
15. Sjećanje na dodir
16. Marač
17. Operi ruke
18. Tvrđava u srcu
19. Uresi špilje
20. Nedovršena utrka
21. Mladići koji su odlazili
22. Nemojmo ubiti Zemlju
23. Dobri čovjek
24. Kada hoću onda mogu
25. Biokovo
26. Prag
27. Majkama čiji sinovi padoše za domovinu
28. Na groblju
29. Dok ljubi more
30. Selca
31. Selca II.
32. Naši škoji
33. Još nije vrijeme
34. Škabrnja
35. Sursum corda
36. Grm
37. Rama
38. Moja Rama
39. Iskustvo
40. Pjesma života
41. Kad kažem
42. Sole mio
43. Moje nebo
44. Šaka zemlje
45. Grobovi
46. Tvrdalj
47. Letnica
48. Riječ u kamenu
49. Zanos u Ronjgima
50. Otok u meni
51. Odlazak
52. Masada
53. Sirena koja moli
54. Ptica
55. Ja volim more
56. Galeb
57. Bjelka i grad
58. U ovoj zemlji
59. Stvaranje slike
60. Rastoke
61. Voda
62. Put života
63. Husino
64. U zemlji kojoj nitko nije pročitao muku
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present