Robert Lovrić odlučio je biti samozatajan i svoju prvu knjigu, odnosno
  zbirku poezije "Raspoloženje", objaviti bez uobičajenog životopisa,
  biografije ili bilješke o piscu.
 Objašnjenje te odluke vrlo je jednostavno.
  Pjesnik je želio da njegove pjesme, a ne on sam ili njegov životopis
  budu u središtu pozornosti potencijalnog čitatelja knjige.

 
 
 
 
Ovo nije knjiga za one koji ne razumiju!
 
Zbirka pjesama "Raspoloženja" Roberta Lovrića, intimno je i
samozatajno djelo nastalo kao produkt različitih iskustava te
autorovog poznavanja ljudske psihologije.
 
Listajući knjigu, već na prvi pogled shvatit ćete da pjesme od kojih
se ta zbirka sastoji odaju, ne samo neosporno nadahnuće, talent
nego i izgrađen i definiran poetski rukopis.
 
Zanimljivo je napomenuti i to da je autor knjige u jednom trenutku i
sam sebi postavio pitanje "Koliki je potencijalni značaj mojih pjesama
u globalnom vrtlogu nagađanja?"
 
A, odgovor na to pitanje zapravo je vrlo jednostavan i glasi:
"Vjerojatno ga nema jer poezija danas sasvim sigurno nema ni
značaj, ni značenje kakvo je nekad imala", no sigurni smo da će
objavljivanje pjesama ostaviti pozitivan trag na sve one koji vole i
poštuju poeziju.
 
Samim tim jasno je da zbirka pjesama "Raspoloženja" Roberta
Lovrića, nije knjiga za one koji ne razumiju, ni ne vole poeziju, no
vjerojatno je da će je svi "oni drugi" s uživanjem pročitati.
 
 Nenad Grbac
 
 
 
 
 
Zbirka pjesama "Raspoloženja", njegovo je prvo objavljeno djelo.
 
 
 
 

 

U iščekivanju preodgoja...................….....……...…..............4
 
Na tavanu i u podrumu……………...........…….........……..........……5
Mašta……………...........………..…..…..…......….....……...….....……...6
Jutarnji razgovor……………...........…......……….....……...….......……7
Frizura……………...........………..….….........…….....……...............…8
Noćni razgovor……………...........………........….....……...….....…..…9
Tiha modrina……………...........………..…...............……...……..…..11
Ona i on……………...........………..….…...............…….....…….....…12
Kroz val vjetra……………...........………..….........……......…….....…14
Dok pjesmu……………...........………..….............…….........…………15
Polupani lončići……………...........…………..........…….........……..…16
Jutarnje tuširanje……………............…....….....……..........……..….17
Scenarist……………...........………..…........……......…….......……....19
U goste……………...........………..….…..........……...…...........……..20
Korida strasti……………......……..….…..........……............……......22
 
Odgoj ili bjegovi ................................……......................24
 
Ljetos……………...........……….....…….........……........................25
Sa svoda prostrana……………...........…….....……..............……...26
Ugljane luke……………...........………..….......…….............…….……27
Klesar siromašne boli…………….................……................…….…28
Silovana pelud……………...........………........……..............……..…29
Tko to……………......................………......…….............…......….30
Dvadeseta zima……………...........…….....……...…..............…….…31
Ne biti……………...........………..….…...........……...................……32
Strgane late……………...........………...........……...….........……..…33
Večera……………...........………..…..............……..................……34
Rumena rijeka……………...........…….........……...….........…...….…35
Liječenje mozaika……………..............….....……...….....….........…36
Zelene uspomene……………...........…........……...….........….…..…37
Zašto da te volim……………...........…….....……...…........….....….38
Nespretnim sam koracima……………...........…….......................39
Razgolićeni……………...........………...............……....…............…40
Idilična nostalgija……………...........…....….....…….........……....….41
Riječna dolina……………...........…………..........…….............….....42
Nek zeleno staklo zvekeće……………......….....……........….........43
Mrav……………...........………......……....….…..........….....….........44
Muza……………...........……….....…….....….…........…...............…46
Zavist……………...........…….....……...…..…............….......…..……47
Bolesno uho……………..........…….........……….......….......…….……48
Raspoloženje…………….........……..........………...….....….....….……50
Pejzaž……………...........….....……...……..….........................……52
Krila od lampiona……………................……...….…............…..….…53
Postaja……………...........………..….....……....….......................…54
Starčeva sjećanja…………….............……......………..…............…55
Ah, tebe……………...........……….......……...…......................…..56
 
Oduševljenost..........................……................................58
 
Oduševljenost..........................……..................................59
 
Kazalo………………..............….....……...……...……...................…60

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present