Rođen u Gračanici 1947. godine.
  
 

Prvu knjigu poezije objavio je u sarajevskoj Svjetlosti 1976.

 

godine, a od tada, pedesetak raznih knjiga u rasponu od

 

poezije do proze, esejistike, publicistike...

  
 

Zastupljen u udžbenicima za osnovnu školu, ali i knjigama u

 programu lektire za osnovnu školu.
  
 Kako i sam navodi, najradije piše za djecu. O čemu
 

 

 

svjedoči i podatak da je dobitnik godišnje književne nagrade za dječje i književno

 

stvaralaštvo za mlade koju dodjeljuje Društvo pisaca BiH.

  
 

Objavio je knjige eseja o piscima, slikarima i fotografima. Neki od njih objavljeni su kao

 posebne publikacije, u katalozima, monografijama, časopisima, listovima i na portalima.
  
 Zastupljen i u desetak zajedničkih knjiga i antologija, a autor je i većeg broja prikaza,
 predgovora, pogovora i recenzija.Tekstovi su mu prevođeni na slovenski, francuski,
 engleski, švedski, njemački, albanski i makedonski jezik.
Urednik je više od stotinu pedeset knjiga.
  
  
 
 
 
e-mail adresa: kujundzic@gmail.com
 
 
 
 
Kako bismo najbolje opisali knjigu "Staklenci godišnjih doba"?
Znam autor bi rekao: To su realistične i lirske priče za djecu koje krugom smisla
i značenja - iscrtavaju skicu za romaneskni narativ o djetinjstvu...
 
No, bez obzira na to što je taj opis i točan i ispravan dojma sam da sve to
djeluje poprilično knjiški i šturo, jer roman za djecu "Staklenci godišnjih doba" je
puno, puno više od toga.
 
Naime, danas se mnogi književnici trude pisati za djecu. Nažalost rijetki su oni koji
u tome uspijevaju upravo zato jer pisci za djecu osim literarne vještine moraju
imati i dar da i sami jednim dijelom bude djeca, da razmišljaju na taj i takav način,
te da ono što napišu bude i zanimljivo i razumljivo možda najnezahtijevnijoj no
svakako i najzahvalnijoj publici - djeci.

 
A, upravo sa svim tim sastojcima susrećemo se u romanu "Staklenci godišnjih
doba" u kojem autor iz dječje perspektive opisuje bezbrižno djetinjstvo i doživljaje
vezane uz igru s staklencima (pikule, klikeri).
 
U svakoj priči u romanu na jednostavan i dječje iskren način ispričan je i po jedan
doživljaj, no autor baš kao i svako dijete iz njega izvlači i zaključak, koji će mu
jednom kad odraste svakako dobro doći.
 
Upravo ta jednostavnost i dječja iskrenost pomažu čitatelju da se htijući to ili ne
uživi u svijet drugačiji od onog u kojem vjerojatno živi, te da prihvati
jednostavnost i vrijednost dječjeg uma.
 
Vjerojatno je i da će se ta jednostavnost i neopterećenost svijetom i vrijednostima
koje ponekad nameću odrasli svidjeti svima koji pročitaju ovu knjigu. I djeci i
odraslima. Nama se svidjela i uspjela nas uvući u svijet bolji, ljepši i bezbrižniji od
onog u kojem živimo, a upravo to je tajni sastojak svake dobre knjige.
 
A, sad je red na vas. Pročitajte knjigu i saznajte što nas sve jednostavna igra
staklencima, (pikulama, klikerima), može naučiti.
 
  U Zagrebu 16. 03. 2014. Nenad Grbac
 
 
 
 
 
Lira u predgrađu - Poezija. Nik Svjetlost Sarajevo. Sarajevo, 1976;
Nadrastanje - Poezija. Nik Univerzal Tuzla. Tuzla, 1980;
Zora put nastavlja - Soneti. Nik Paralele Doboj. Doboj, 1983;
Mogućnost za samoću - Poezija. Nik Univerzal Tuzla. Tuzla, 1985;
Prethodnica - Soneti i sonetni vijenac. Nik Drugari Sarajevo. 1986;
Pjesma o prijateljima ili put - Poema. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1996;
Pjesme sa Rahmanom - Poezija. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1997.
Lukavac '92. - '96. Monografija. Publicistika. Zajedno sa Rifetom
Haskovićem. Nik Bosnia ars Tuzla. Tuzla, 1997;
Pohod, nažalost, gorak - Esej o djeci i djetinjstvu u poeziji Avde Mujkića.
JU Dom kulture Lukavac. Lukavac, 1997;
Pjesnik u provinciji, provincija u pozadini - Osvrt o životnom putu
pjesnika Avde Mujkića. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1998;
Put i krug - Poetsko-grafička mapa, zajedno sa ak. slikarom Nijazom
Omerovićem. Bosanski kulturni centar Gračanica. Gračanica, 1998;
Pjesme o pticama - Pjesme za djecu. Nik Grafit Lukavac. Lukavac, 1998;
Razglednice srca, ljubavi i prijateljstva -Pjesme za djecu. Nik Grafit
Lukavac. Lukavc, 1998;
Šta to znači biti čovjek - Poezija. Bosanski kulturni centar Gračanica i Nik
Kujundžić Lukavac, Lukavac, 1999;
Vuk i janje - Slikovnica. /bosanski, arapski i engleski jezik. Nik PrintCom
Tuzla. Tuzla, 1999;
Pjesme o pticama - Lektira za osnovnu školu. Nik PrintCom Tuzla. 1999;
Priče o dječacima i psima - Roman za djecu i odrasle. Nik Monos
Gračanica.Gračanica, 2000;
Bajke o Srebreniku - Pjesme. Bosanska riječ - Bosnische Wort, Tuzla -
Wuppertal. Tuzla, 2000;
Muške, ženske i druge pjesme - Pjesme za djecu. JU Javna biblioteka
Lukavac. Lukavac, 2001;
Metafizički putnik - Poezija. ITD Sedam Sarajevo. Sarajevo, 2001;
Raspust - roman o mladim ljudima. Društvo za psihosocijalnu pomoć i
razvijanje dobrovoljnog rada Osmijeh Gračanica. Gračanica, 2002;
Borba i život za slobodu - Publicistika: izabrani tekstovi pisani i
objavljivani tokom rata 1992. - 1995, tiskani kao reprint. Nik Kujundžić
Lukavac. Lukavac, 2002;
Epistola i pergament - 100 pjesama za Amira Brku. Bibliofilsko izdanje. Nik
Kujundžić Lukavac. Lukavac, 2002;
Raspust, roman o mladim ljudima - Lektira za VII razred osnovne škole.
Nik PrintCom Tuzla. Tuzla, 2002;
Režem drva i druge reklame - Pjesme. Nik Kujundžić Lukavac. 2002;
Tešanj između nas - eseji, Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. 2003;
Impresija svjetla, pjesme, sa fotografijama Riste Milićevića - Zajednica
tehničke kulture Tuzlanskog kantona, Asocijacija za umjetničku fotografiju
BiH Tuzla i Nik Kujundžić Lukavac. Tuzla, 2004;
Majci, ocu i životu - pjesme o majci i ocu, zajedno sa Ivom M. Andrićem i
Velimirom Miloševićem. Nik OFF-SET Tuzla i Nik Kujundžić Lukavac. 2004;
Aco, poetski hommage - Aleksandru Adamoviću Aci, povodom prve
godišnjice smrti, kao posebna knjiga, u izdanju: BKC Tuzla, RTV TK Tuzla i
Nik Kujundžić Lukavac. Tuzla, 2004;
Kružno putovanje i vašar u Gračanici - pjesme za djecu, nik Kujundžić
Lukavac. Lukavac, 2004;
Listanje stećaka - pjesme, eseji, zajedno sa prof. dr. Enverom Mandžićem i
slikarom Rahmanom Šabanovićem, nik Kujundžić Lukavac. Lukavac, 2005;
Velja, hommage - zajedno sa Ivom Mijom Andrićem i Lazarom
Manojlovićem, povodom prve godišnjice smrti pjesnika Velimira Miloševića,
nik Kujundžić Lukavac. Lukavac, 2005;
Surgun - pjesme i zapisi o djeci prognanicima iz Srebrenice, nik Kujundžić
Lukavac. Lukavac, 2005;
Stojte galije carske, carstvo je Boškovo i Božje - pjesme i esej,
bibliofilsko izdanje posvećeno akademiku, prof. dr. Bošku Kućanskom, nik
Kujundžić, Lukavac, 2006. godine;
Gračanica, općina - grad - ljudi - Fotomonografija. Autor koncepcije,
koautor i urednik. Općina Gračanica Gračanica. Gračanica, 2006;
Općina Čelić, činjenice o zavičaju - Fotomonografija. Autor koncepcije,
koautor i urednik. Općina Čelić Čelić. Tuzla, 2006;
Pjesme o pticama, cvijeću i drveću - Pjesme za djecu. Društvo pisaca
BiH, Podružnica HNK Mostar. Mostar, 2006;
Habukino turbe - Priče. Društvo pisaca BiH, Podružnica HNK Mostar, 2006;
Trag svjetlosti - eseji o slikama i slikarima. Udruženje likovnih umjetnika
Tuzlanskog kantona. Tuzla, 2007;
Petica iz bosanskog - Izabrane pjesme za djecu, zajedno sa: Mirsadom
Bećirbašićem, Zejćirom Hasićem, Ibrahimom Kajanom i Amirom Talićem. Nik
Denfas Tuzla i Nik Kujundžić Lukavac. Tuzla, 2007;
Priče o dječacima i psima - roman za djecu i omladinu, drugo
nepromijenjeno izdanje. Nik Denfas Tuzla. Tuzla, 2007;
Pasje priče - priče za djecu, omladinu i odrasle. Nik Denfas Tuzla. 2007;
Evo, idu duplice - priče za djecu, omladinu i odrasle. Nik Denfas 2007;
Priče iz predgrađa - roman za djecu i odrasle. Nik Denfas Tuzla. 2007;
Nijaz Alispahić -. Kazalo o piscu. Nik PrintCom Tuzla. Tuzla, 2008;
Staklenci godišnjih doba - Roman za djecu. Nik Bosanska riječ - Das
Bosnisches Wort - Tuzla - Wuppertal. Tuzla, 2008;
Kuđi - Roman za djecu i odrasle. Nik Denfas Tuzla. Tuzla, 2008;
Pjesme o pekmezu, kukavcu i vašaru - Poezija za djecu. Nik Denfas
Tuzla. Tuzla, 2008.
Šimo, - virtualna biografija - književna monografija. NIK Bosanska riječ
Das Bosnisches Wort - Tuzla - Wuppertal. Tuzla, 2009. (?)
Priče o dječacima i psima - roman za djecu i omladinu, treče izdanje.
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2010;
KUĐI -roman o kuji - roman za djecu i omladinu, drugo izdanje.
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2011;
Mahir i zmaj - roman za djecu i omladinu,
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2011;
Akrostih - Zbirka ljubavne poezije,
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2011;
Paleta i dijeto, slikari i pisci - knjiga likovnih prikaza,
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2012;
Priče iz predgrađa - roman za djecu i omladinu,
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2013;
Smoluća selo koje je imalo smolu - izabrani tekstovi
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2013;
Staklenci godišnjih doba - Roman za djecu.
www.digitalne-knjige.com. Zagreb, 2014;
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili deset knjiga gospodina Atifa Kujundžića.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Priče o dječacima i psima; digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic.php
 
KUĐI -roman o kuji; digitalne knjige, 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic2.php
 
Mahir i zmaj; digitalne knjige, 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic3.php
 
Akrostih; digitalne knjige, 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic4.php
 
Paleta i dijeto, slikari i pisci; digitalne knjige, 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic5.php
 
Priče iz predgrađa; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic6.php
 
Smoluća selo koje je imalo smolu, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic7.php
 
Staklenci godišnjih doba
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic8.php
 
Dnevnik građanskih prosvjeda
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic9.php
 
Pjesme o dječjim pravima i drugim stvarima
 
http://www.digitalne-knjige.com/kujundzic10.php
 
  
  
 
 
01. POHVALA PROLJEĆU
02. PRODAJA DJETETA
03. KATOLIČKA CRKVA U GRAČANICI
04. MEJDANIĆ I PATKOVAČA
05. BOŽIĆ I ANDERSENOVE BAJKE
06. VEHID JEDE KANAFU, A JA MU NE DAM
07. KLIKERAŠKO LJETO
08. JASENKOVI STAKLENCI
09. MAKSUZ KLIKERI GVOZDENJACI
10. ŠAMAR I ČVRGA
11. MURISOVA OSVETA
12. MOTKA, DRAFNIĆI I JASENKOV MODRI VRAT
13. ZAŠTO JE VO VEĆI NEGO ZEC
14. ANTENA DO NEBESA
15. TREŠNJE SU NAJBJEŠNJE
 
BILJEŠKA O PISCU
OBJAVLJENA DJELA
SADRŽAJ
 
 
7
13
17
23
29
35
39
45
51
57
67
75
81
87
95
 
103
104
110
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present