FRANKA FANI KOHN, rođena je u Dubrovniku 15.12.1961,
 po zanimanju je suradnik u nastavi
  
 Pisanjem se bavi cijeli svoj život, no tek je sada smogla
 hrabrosti nešto od toga i objaviti.
  
 Sve to objašnjava i činjenicom, da joj je kao majci petero
 

djece, koja je k tom još i zaposlena, bilo teško u svom

 životu pronaći samo lirske momente.
  
 Posebno stoga, jer se i njezin život dugo vremena uporno trudio prerasti u dramu.
  
 Ljubav prema domovini, izražena stihovima tuge zbog rata, poticajne kritike zbog
 zaboravljenih žrtava, ne umire onda, kad prestane granatiranje, ona se uvijek mora
 isticati, pokazivati, njegovati.
  
 Ljubav prema Gradu, našem gradu Dubrovniku, gradu koji moramo pisati velikim G, jer je za
 prave Dubrovčane, Porporelaše on središte svijeta, ne jenjava, naprotiv, baš kao što majka
 svoje dijete voli najviše, kad je ono bolesno, tako i ljubav prema Gradu raste kad je njemu
 najteže.
  
 A ako zaboravimo ratne nevolje, možda mu je upravo sad najteže - kad je stari dio grad
 gotovo prazan, rasprodan, kad su kulturni i umjetnički korijeni zaboravljeni i iskorišteni
  
 samo za zaradu.
  
 Gdje je nestao dubrovački ponos, ingordeca, gosparstvo?
  
 
 
 
 
E-mail adresa: fani.kohn@hotmail.com
 
 
 
 
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE: „GALEBOVA ŽELJA"", FRANKE FANI KOHN
 
Ova zbirka poezije hrvatske pjesnikinje Franke Fani Kohn ima naslov ''Galebova želja''
i, uglavnom, riječ je o domoljubnoj poeziji. Njoj su još pridodane dvije pjesme drugih
autora i to Pavao Jelovića i I.G.Ucovića pa to čini posebnu draž ove zbirke, koja
stoji pod dubokim impresijama tragizma Domovinskog rata i našeg mjesta u njemu.
Nema nikakve sumnje, da je vrijeme Domovinskog rata i poraća ostavilo znatne
biljege na dušama naših pjesnika i da se, sukladno prilikama, budila naša nacionalna
svijest i naša svijest o slobodi države, kojoj smo mi, također, prinosili i svoj krvni
izažetak, svatko na svoj način.
U tom smislu, ova zbirka pjesama izražava duh jednog vremena i uopće jednu
filozofiju, koja se u hrvatskom narodu pojavila kao određena filozofija i ta
određenost stajališta, misli i osjećaja je ista ona određenost, koja prožima sve
strane našeg nacionalnog duha i koja stoji sa njima, u najtješnoj povezanosti i
sačinjava njihovu osnovu.
Dakle, određeni oblik poezije postoji u isto vrijeme sa određenim oblikom našeg
naroda u kojemu se ona javlja, sa njegovim ustavom i oblikom vladavine, sa
njegovim moralom, sa njegovim socijalnim životom, sa njegovim vještinama,
navikama ili ugodnostima, sa njegovim pothvatima u poeziji i umjetnosti uopće,
sa njegovom religijom, ratnim udesima i vanjskim prilikama uopće, sa propašću
država, ali i sa postojanjem i procvatom novih država, u kojima se rađa i razvija
jedan viši princip.
Taj princip predstavlja, zapravo, cjelokupno bogatstvo svoje mnogostranosti i to
je jedan bogati duh jednog naroda, koji je kao katedrala što ima svoje svodove,
hodnike, redove stubova, dvorane, raznovrsna odjeljenja i sve je to poniklo iz
jedne cjeline, iz jedne svrhe u kojoj je poezija jedna forma kao jedan cvijet, jer je
izraz cjelokupnog tog duha, svijest i duhovna bitnost cjelokupnoga duha vremena.
 
I svi oni imaju jedan zajednički korijen - duh vremena i jedna od posljedica toga
je, da je poezija potpuno identična sa svojim vremenom.
 
Ona ne stoji iznad svoga vremena, nego predstavlja zrenje bitkovitosti i
supstancijalnosti svog vremena, isto kao što nitko ne stoji iznad svog vremena,
nego u njemu,
 
Nitko ne može izaći iz svog vremena kao što ne može izaći iz svoje kože, međutim
poezija ima neki širi karakter duha, ona je unutrašnje mjesto rođenja tog duha,
utoliko što ga izražava.
 
Ukoliko se ona nalazi u duhu svog vremena, ona je jedna njegova svjetovna, ali i
religijska sastojina, koja ima svoje odredbe i koja ima svoje simbole što važe za
duboku mudrost, duboku u smislu u kome se dubokim naziva neki bunar, čije se dno
ne može vidjeti ili pak dubokim kao velika tamnoplava površina mora, koja prikriva
život u njemu.
Tako se događa, da čitateljima ove zbirke poezije izgleda duboko ono što je,
zapravo, skriveno pa se onda kaže, da se skriva nešto duboko, a to se zna, da je
takvo zato što se izražava na jedan specifičan način, koji je prirodan i koji je jasan.
 
Dakle, ovdje se u formi poezije izražavaju misli i osjećaji, koji kod pjesnikinje
nalazimo, da su duboki, opće misli o onome što je bitno, a što nije akcidentalno kao
što su misli o slobodi, misli o ljubavi, o domovini, o ratu, o obitelji, o prijateljstvu, o
životu i smrti, o prelasku bića u ništavilo i opet o ponovnom uskrsnuću, da iz života
dolazi smrt, a da iza smrti opeta dolazi život.
I, konačno, kao što je autorica i napisala u svojoj pjesmi ''Domovino, napaćena
moja'' misli o političkoj slobodi.
Ta sloboda počinje samo tamo gdje je samostalan pojedinac kao pojedinac, koji
zna za sebe kao za nešto opće, kao za nešto bitno, gdje kao pojedinac ima
beskonačnu vrijednost ili gdje je filozofski izraženo subjekt zadobio svijest o
vlastitoj osobnosti, gdje on polaže pravo, da ima vrijednost sam za sebe.
 
Prema tome, praktična sloboda bila bi misliti i osjećati sebe kao nešto opće, dati
sebi odredbu općeg, odnositi se na sebe.
 
U tome se sastoji opća veza političke slobode sa pojavljivanjem slobodne misli.
 
Zato se poezija i pojavljuje u povijesti samo tamo gdje je riječ o slobodnoj državi,
koja ima slobodne ustave i zato se sa pravom kaže, da je sloboda ne biti u
konačnosti, već u samostalnosti i nezavisnosti, koja ne može biti napadnuta.
 
Međutim, u ''Galebovoj želji'' su i misli o ljubavi, o čežnji, o majčinstvu, o Gradu, o
ribarima, o patnji, o strahu, o crkvi i sve to čini jedno bogatstvo ove relativno male
zbirke poezije, koja poznaje jednu bitnu razliku između života i života, a koja se
sastoji u tome, je li apsolutan ili samo relativan, jesu li suprotnosti, koje se
uzajamno isključuju, ocrtane u oštrim linijama i razdvojene za sva vremena ili
nisu.
I kao što vidimo, životni su problemi nabačeni u jednoj dilemi ili-ili, ali i kao izraz
za okolnost kada se putovi na izgled račvaju.
 
I autorica kao da hoće reći: hoću biti poštena, a to poštenje ne može značiti
ništa manje, nego dužnost u najčistijem smislu te riječi, da živi svoj život prema
pjesničkim načelima, dužnost odlučivanja i dužnost idenja do kraja na svakom
putu i na svakom raskrižju.
I po toj svojoj temeljnoj poruci, ova zbirka poezije svakako zaslužuje, da bude
upamćena.
Lt. dr. Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 1. 8. 2015.
 
 
 
 
Zbirka pjesama "Molitva moru", 2009., Znanje, digitalne-knjige.com
 
http://www.digitalne-knjige.com/dedovic.php
 
Zbirka pjesama "Ista mjesta ista tuga", 2010., digitalne-knjige.com
 
http://www.digitalne-knjige.com/dedovic2.php
 
Roman "Dubravkna priča", 2011., digitalne-knjige.com
 
http://www.digitalne-knjige.com/dedovic3.php
 
Zbirka pjesama "Grad života" 2011., digitalne-knjige.com
 
http://www.digitalne-knjige.com/dedovic4.php
 
Zbirka pjesama "Galebova želja", 2015., digitalne-knjige.com
 
http://www.digitalne-knjige.com/kohn.php
 
 
 
 
 
O AUTORICI
OBJAVLJENA DJELA
RIJEČ AUTORICE
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE„GALEBOVA ŽELJA""
FRANKE FANI KOHN, dr. Zlatan Gavrilović Kovač
PJESME
SVETOG VLAHA GRAD
HRVATSKA ZEMLJO, RANJENA MATI!
MAJKO, ZAR NIKAD VIŠE RAZGOVOR SA TOBOM?
JEDINOM SINU
JA NISAM PTICA RANJENIH KRILA
POD BARJAKOM SNAŽNO OVA DUŠA DIŠE
PISCI GOSTI
I.G. UCOVIĆ "MUDRAC U OGLEDALU
PAVAO JELOVIĆ: ''ČESTITKA IZ DNA DUŠE''
DAH UDARCA
JOŠ MALO NADE ZA NAS
SAMA SAM SVOJE ISPLAKALA NOĆI
DA, ČEKA NAS MRIJET
DOMOVINO DRAGA, NAJLJEPŠA SI ZA ME
LORI (ili nedovršena slika Jonatana Lingvistona)
BIJAH MU MAMA
ZA KIM MOJE USNE ŽUDE?
ODA MOJOJ MLADOSTI
NEJASNO…
BIO SAM SAMO…TEK LJUBAVNIK DRAG
A ZAŠTO…?
VOLI, SAMO ME VOLI!
OČE…
IZDAJA
PALE SAM NA SVIJETU, A TKO NEKAD NIJE?
DOMOVINO NAPAĆENA MOJA!
OSVETA OD GOLE RUKE
OSIJEKU
KOLAŽ OD RIJEČI
SAGA ŽIVOTU
PONOSNA SAM ŠTO SAM MAJKA
DVIJE DUGE
GALEBOVA ŽELJA
KOLIKO JE MISLI OSTALO NEDOREČENO?
KOLONE (koje nikada nisu smjele postojati)
ZAPOVIJED U STIHU (ili Stih od zapovijedi)
OTKAD NISAM…
HRVATSKE DUŠE
UZALUDNA HTIJENJA
IGROKAZ OD GRADSKE ČISTOĆE
MILI GRADE, PONOSITI
SADRŽAJ
 
5
7
9
11
16
17
19
20
21
23
24
26
27
29
31
32
33
34
37
38
40
42
43
44
47
48
49
51
55
57
59
61
63
64
65
66
68
71
73
75
79
81
83
85
87
97
102
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present