Rođen je u Foči. Školovao se u Sarajevu, Zagrebu i
 Beogradu. Radio je kao profesor u Prvoj gimnaziji i na
 Pedagoškoj akademiji u Sarajevu.
  
 Trenutno živi i radi u Švedskoj. Afirmirani je publicist,
 prevodioc, sociolog, slikar i ekolog. Osnivač je Društva bh.
 pisaca i prevodilaca u Skandinaviji.
  
 Objavio je deset romana, dvije zbirke pripovijedaka i četiri naučno
 popularne knjige. Njegovi radovi su objavljeni na švedskom,
 danskom i engleskom jeziku.

Preminuo je iznenada 11. listopada 2014. godine, u 59. godini života
  
 
 
 
e-mail adresa: info@sevko.se
 
 
 
 
   
  Zgusnuta (h)istorija koja je karakteristična za Balkan natjerala je junake priča da
  pričaju, pripovjedača da ih bilježi što je rezultiralo sadržajem koji je ponuđen
  čitaocu i u ovoj formi. Ima događaja i sudbina koji na prvi mah i ne nude
  

ohrabrenje, međutim pisac, kroz svoje pripovjedanje, čitaocu mora ponuditi

  

pouku i u krajnjem radost. Naprosto bilježenjem pisac čitaocu kao da vječito

  

poručuje: "Nikad ne znamo koliko smo izgubivšei dobili, ali ni koliko smo dobivši

  

izgubili?".

   
  

Tu nakanu i ovim objavljivanjem šaljemo čitaocu, uz radost da evo ovako

  

od zaborava ljude, njihove sudbine od zaborava, možda se baš u njima i sami

  

otkidamoprepoznamo, možda dobijemo podsticaj da sa sličnih priča skinemo veo

  

zaborava i ogrnemo ih radošću objelodanjivanja.

   
  

Knjigu posvećujem stvarnim junacima ovog pripovjedanja, ljudima koji su mi

  

govorili a ja sakupljao, bilježio. Njihova imena su mimo stranica knjige,

  

njihova priča je ovim postala i naša.

   
  
 Autor
   
 
 
 
 
Romani:
 
Proleter u srcu
Odisej sa planine
Zagubljene slike
Zaljubljen u sunce
Sara
Bosanski protestant
Rođen za doktora
Luter i Orlović
Pelin i makovi
Farbanje neba
Pripovijetke:
Posljednji bosanski bogumil i druge priče
Galeb i druge priče
 
Naučno popularne knjige:
Planinarenjem od zdravlja 1987
Pred ekološkim izazovom 1988
Bošnjaštvo na vjetrometini 1993.
Bogumili kao inspiracija 2002
 
 
 
 
 
Više podataka o piscu Ševku Kadriću i izdavačkoj kući "Hamlet-förlag", moći ćete
saznati na sljedećoj adresi: http://www.sevko.se/.
 
Na istoj adresi moguće je naručiti i knjige Ševka Kadrića te drugih autora, koje su
dosad objavljene u izdanje te izdavačke kuće.
 
Naš intervju s piscem i književnikom Ševkom Kadrićem, objavljen povodom izlaska
knjige "Luter i Orlović", na portalu digitalne-knjige.com moći ćete pročitati ukoliko
svojim mišem kliknete na sljedeći link:
 https://digitalne-knjige.com/?p=1151
 
 
 
 
 

 

Galeb .............................................................................07
Brodolom .........................................................................08
Bajro podvornik ................................................................27
Dino ...............................................................................37
Srđo ...............................................................................43
Bina ...............................................................................49
Đuka ..............................................................................55
Osman ............................................................................61
Braća .............................................................................69
Kockar ............................................................................79
Kauboj ............................................................................87
Na putu do Trebinja ..........................................................97
Hoće Ibro kući ................................................................109
Emina ...........................................................................115
Dva ratna druga ..............................................................125
Sinija ............................................................................135
Fičo i Nataša ..................................................................143
Mehzer ..........................................................................151
Zulfikar .........................................................................159
Planinarova ljubav ...........................................................165
Kemo ............................................................................173
Posljednji bosanski Bogumil ................................................185
Majka ...........................................................................201
Bjegunac Zeka ...............................................................207
 
Bilješka o piscu................................................................220
Kazalo............................................................................222
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present