Moje ime je Senka Ivezić. Rođena sam 20.7.1960. u
 Zagrebu, gdje sam završila osnovnu školu i srednju školu
 te Fakultet građevinarstva. Od 1983. godine sam
 zaposlena, živim i radim u Zagrebu, udata sam,
  dvoje djece.
 
 Poeziju pišem od ranih dana moje mladosti i kad sam
  napisala moje prve pjesme, nisam se zaustavila.
  
 Ova zbirka pjesama, ""Slomljeno krilo"", nastala je 1982.
 godine i prožima tu važnu godinu mog, tada mladog života,
 okrećući me meni samoj, u taj jedinstveni izričaj
 refleksivno - ljubavne poezije, čije objavljivanje je tek
  u ovoj zbirci.
  
 
 
 
 
E-mail adresa: senka.ivezic@plinara-zagreb.hr
 
 
 
 
  
 R E C E N Z I J A
  
 Dragi čitatelji, velika mi je radost predstaviti vam „Slomljeno krilo"",
 jedinstveni poetski prvijenac Senke Ivezić, jedno iznenađenje dubine
  i refleksivnosti ispisa tada mladenačke duše, koja je već u to vrijeme
 najavljivala duboko promišljanje života, pitanja prepuna neizrečenih
 odgovora i misterioznih zaključaka, koja su tek rezultirala
 ostvarivanjem u kasnijem periodu autoričinog života.
  
 Ove pjesme mogu usporediti sa polaganim otvaranjem vrata
 beskrajnih dubina duše, koja može otvoriti samo jedno savršeno
 lirsko srce, prepuno traženja u ovozemaljskom svijetu, a znajući da
  se odgovori kriju u dubini nebeskih tajni njenog srca.
  
 Senka je znala da će, izvan svake zemaljske realnosti, svoju duboku
 bol pretočiti u srebrni poetski slap i tako drhtavo dotaći svoje
 poetsko nebo, koje je neraskidivo spojeno sa njenom istančanom
  dušom, koju razumiju samo njeni anđeli, duhovni vodiči.
  
 Poruke pjesama iz „Slomljenog krila"" su prožete dramatikom trenutka
 proživljenog ljubavno-refleksivnog osjećaja u trenu kad se kidaju
  veze srca i već okrhnute ljubavi, koja nikad ne umire.
  
 Utopljena u „Plave suze"", pjesmi sa dubokom mudrošću, tek tada
 mladog srca, proučava i donosi cjelokupan ples pitanja i odgovora,
 bolnih trenutaka traženja istine i putokaza prema otvaranju ove
 duše, koja je u ovozemaljskoj inkarnaciji spoznala da je to samo
  početak puta na koji je krenula.
  
 Svaka pjesma „Slomljenog krila"" priča jednu svoju životnu istinu,
 kao kapi kiše koje lutaju nebom, svaka u svom oblaku, dok se jednom
  ne stope sa bezbroj ostalih kapi i zajedno sa njima ne postanu more.
  
 Očekujemo nastavak ovih poetskih bisera, nadajući se da ćemo imati
 priliku ugledati i čitati liriku života ove autorice, koja je te davn
  e 1982. godine, najavila da ima itekako što za reći.
  
 
  Jadranka Varga
  
 
 
 
Zbirka pjesama "Slomljena krila", njena je prva objavljena knjiga.
 
  
  
 
 
Zahvala
Recenzija: Jadranka Varga
 
Besmislica
Poljubac
Krik
Slomljeno krilo
Drugome
Bol
Istina
Plagijat
Posljednja pjesma
Cloudy day
Duga
Plave suze
 
Bilješka o pjesnikinji
Kazalo
 
 
7
9
 
13
14
17
19
20
21
23
24
26
27
29
30
 
32
33
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present