Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
 nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
PREDGOVOR
 
Ovaj treći dio Dnevnika obuhvaća godinu 2008. i tada je nastao ovaj zapis koji
retrospektivno gleda na partijske prilike u Hrvatskoj neposredno pred slom
zajedničke države. Dakle, povijesni događaji promotreni su sa jedne distanci od
preko 20 godina i to je svakako omogućilo autoru, da sa većom jasnoćom i
preciznošću razmotri najbitnije momente djelovanja tzv. hrvatske frakcije.
Partija tog vremena je bila raznorodno društvo koje je okupljalo koješta, od
skorojevića kojima je osobno napredovanje i karijera bila najvažnija stvar,
socijalističke direktore koji su gradili vikendice i kupovali stanove u privatnom
vlasništvu, jeli za doručak istarski pršut, ricota kravlji sir sa mladim lukom, a za
ručak kuhanu janjetinu u nekom od zagorskih restorana ... pa onda osobe porijeklom
iz radničke klase koji su na socijalizam gledali prilično naivno i koje je karakteriziralo
veliko neznanje o kurentnim političkim prilikama, profesionalne političare koje je
zanimalo je li moguće u stonskom zaljevu otvoriti još jedan restoran školjaka, je li
neki brod u riječkoj luci na vrijeme iskrcan ili nije, a ako su bili članovi
predsjedništva nekog nogometnog kluba, onda kako je moguće podmititi glavnog
nogometnog suca nekom kolor televizijom ... pa onda partijska policija koja se
motala bez ikakvog cilja, novinari koji su redovito stajali iza rukovodećih struktura,
jer se svugdje vidjelo samo djelovanje „neprijatelja"" ... čistačice, kuharice, .
daktilografi....i nešto teoretskih ljudi koji su uglavnom bili okupljeni oko idejnog
centra Vladimir Bakarić
 
Dakle, jedno društvo koje po ničemu nije moglo biti privlačno mlađoj generaciji, jer
nju nije zanimalo je li moguće kupiti jeftinu zimnicu i svinjske polovice ili jaja, a
najveća većina upravo je mislila na to - da dobije finu plaću, beneficije, odmor u
partijskim ljetovalištima ....i život je išao dalje.
Nagle promjene su nastale zahvaljujući djelovanju hiperinflacije koja je bila enormna,
posebno od sredine '80.-tih godina, iako je bilo onih velikih naših ljudi koji su i tada
istupali sa tezama kako je inflacija 5% psihološki, kako je uvijek tako bilo i da se
ništa novog ne događa. Dakle, promjene u partiji Hrvatske dogodile su se kada su
se već svi osvjedočili o nesposobnosti rukovodećeg kadra koje nije moglo izaći na
kraj sa niti jednim relevantnim političkim i socijalnim problemom. Odatle i prezir
prema premijeru Markoviću, jer njegov „konvertibilni dinar"", bijaše sprdačina
ukoliko se ima u vidu da za 50 milijardi dinara nije bilo moguće kupiti jedno jaje.
Devizne rezerve NBJ su bile rasprčkane, tone zlata ove banke pokradene i
podijeljene, ali je narod zato trgovao gomilama bezvrijednog papira. Pa to i jest
jedna ironija našeg samoupravnog socijalizma, da se pozivao na narodno mnoštvo
u isto vrijeme gurajući ga u bezdan bratoubilačkog rata.
 
Mi smo bili „pometeni"" metlom kao posljednji otpad i bačeni u smeće kao hrvatska
frakcija ustaškog profila jednim dijelom iz razloga silne ljubomore, a jednim većim
dijelom iz razloga pomanjkanja racionalnog uvida u kurentne socijalne i političke
prilike, jer se u partijskoj metafizici rukovodećih ljudi ništa bitnog nije događalo,
osim tobožnjeg narastanja nacionalizama, a da se uopće nisu sagledavali uzroci
eskaliranja konzervativnih političkih solucija.
 
Pa mogli bismo reći, da je većina rukovodećih ljudi hrvatske partije bila out of date.
Pored toga da čitav duh partije nije imao ama baš nikakve veze sa socijalizmom
dakle proklamiranom ideologijom. Prevladalo je jedno stajalište da je sa socijalizmom
sve gotovo, da je on pospremljen na smetlište historije kao jedan neprirodan otpad,
da ne odgovara ljudskome biću, njegovoj prirodi koja je priroda nejednakosti, da je
zastario, da je prevladan, da ljudi žele promjene, da nam je dosta bratstva i
jedinstva, centralizirane i kontrolirane ekonomije, krađe deviza, srpske hegemonije i
jednim dobrim dijelom taj je revolt bio opravdan, jer je nemoguće, kao što je to bio
slučaj sa Titom, prodavati socijalističku frazu, a istovremeno primati plaću koju je
odobrilo predsjedništvo države u visini od 500 tisuća USA dolara mjesečno.
 
Slični argumenti mogu se povući i u slučaju Krleže. Daleko od toga da je Krleža bio
potkupljen Titovom poslugom, autorskim honorarima, finom plaćom u
Leksikografskom zavodu, Roys Roysom i osobnim šoferom, ali je isto tako istina da
je izazivao jednim dijelom prijezir, a jednim dijelom zavist kad bi u pratnji vozača
izašao iz njega u Masarykovoj ulici u Zagrebu. Daleko smo dakle od toga da kažemo
ono što je Mandić svojevremeno iskazao u srbijanskoj štampi da je Krležin opus
„mlaćenje prazne slame"", ali je istina da Krležin život u vrijeme Titove diktature
nema veze sa socijalizmom, jer je socijalizam zamišljen prije svega kao društvo
jednakosti i ljudske solidarnosti, ali i čitav naš socijalizam koji je postao poznat po
svom otporu Staljinu bio je jedan takav malograđanski hibrid gdje se uhljebljivanje
rukovodećih ljudi držalo i teoretski pravdalo „madežima starog društva"" i dugim
porođajnim mukama novog društva koje izlazi iz urobe staroga. Dogodilo se
međutim, da je taj naš socijalizam isto tako naglo zaboravljen kao što je naglo i
nastao. Žalosno je što je zaboravljen na jedan takav nasilan i krvav način.
 
 Autor, Adelaide, 25.4.2017.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
 
 
O AUTORU
Z A H V A L A
PREDGOVOR
 
MOJ SIN EZRA
NE VIDIM DOBRO
KONJUH
ONI SU UBIJALI NAŠE LJUDE
PAR RIČI O SUPERSILI INDIJI
REĆI ĆU TI NEŠTO
NJENI TRAGOVI
PRONAŠAO SAM MALO SRCE
NEKE NEPOZNATE STVARI
MILIJUN RIJEČI
KAIROS
RUSIJA
PROSJAK I DAMA
MALE STVARI
PREVIŠE BLIZU
KAJROS KAO LUCIDNOST
ŠTO BI NETKO REKAO
MAMA HUANITA
PJESMA O AKNI NA NJENOM LICU
ARBITRI
BOŽJI PUTI
CVIJEĆE U VAZI
ŠTO NETKO KAŽE?
DVA RAZLIČITA ROMANA
LJUBAV I POTREBE!
 
ONE COSMOLOGY OF LIFE AND MEDICAL
 
NEKI PROBLEMI VEZANI ZA JEDINSTVENU TEORIJU POLJA
KONZEKVENCE
JEDINSTVO MIKRO I MAKRO
LORENZOVE TRANSFORMACIJE
CONTRADICTIO IN TERMINUS CALCULIS
ŠTO JE TO STVAR?
JEDAN RAZGOVOR SA KIMOM
SONJA I NJENA JAJA
CRNI "FLOR"
ŠTO MNOGI ZABORAVLJAJU?
NEŠTO O MOŠINOM PRIJEVODU "KAPITALA"
ŠTO JE HOWARDOVA POLITIKA?
DEEP GREEN
NAŠI SOCIJALISTIČKI KAPUTI
AMIRA I SENADA
AMIRA I NJEN AUTOMEHANIČAR
PRLJAVI HARRY
SREĆKO PETRINJAK OKO JEDNOG DVOSTRUKOG UBOJSTVA
KAKO SMO STIPE I JA IZRVŠILI "DRŽAVNI UDAR"?
MIO VESOVIĆ I VLAHO
EZRA
TESLA I MEDICINA
ELEMENTI EZRINE TEORIJE
TITUS LUCRECIUS CARUS O MUNJAMA
TALES
AZIZA HADŽIKADIĆ
OBITELJ GAVRIĆ
MIGRANTS CUT
MJEHUR OD SAPUNICE
KIĆO
UREDNIK KOPIĆ
MOJ LINTON ILI KAKO JE MOJA BIVŠA ŽENA
POSTALA SRETNA
TRIKOVI ILI O RAZLICI 500 I 5000
NESIB ČESKO
ARIF BEČOVIĆ
TIM BONAYTHON
AFGANISTAN
METAFORA O STANJU LJUDSKOGA RODA
MOJA SARMA ILI KAKO JE ĆIRO OSTAO ŽIV?
KAKO JE ĆIRO UMRO
IZLET SA ORHANOM
SENA I SENAD I KAKO SAM IH OPLJAČKAO
KAKO JE AMIRA POSTALA JAHVE?
BAROSSA VALEY I HRVATSKA NARODNA NOŠNJA
IME MOGA SINA
MIDHAD FAZLIĆ
SRPSTVO I BRITANSTVO
STRADANJA STANOVNIŠTVA USA
KOLONIJALIZAM I NACIONALIZAM
ENGLESKI PRIJEVOD "NOTTURNA"
NEŠTO O MOZARTU
POJAM JEDNAKOSTI LJUDI
TEORIJA UBERMENSCHEA
JEDNO JAKO LIJEPO PRIJATELJSTVO
JOŠ JEDNOM O ERVINU
NEŠTO OKO MOJE AUTOTERAPIJE
VERA
KOJI JE STAN PRAZAN?
SEOSKA SIROTINJA
ODNOS HRVATSKIH GRAĐANA PREMA
MOJOJ OSOBI I PREMA CRNCU
SLUČAJ EUSENHAUERA
PREDSJEDNIK OMLADINE I JANJETINA
RADNA AKCIJA SAVA
BOSNA I BOSANSKA DRŽAVNOST
MOST NA NERETVI
ŠALJIVE PRIČE IZ STARINE
ŠVICARSKA KULTURA!
O GOSPOĐI JOVANOVIĆ I NJENIH 200 DOLARA
MOJA MAĆEHA I OČEVO DISANJE
EZRA I MOGUĆI PROBLEMI SA HAMASOM
DRVO I PADOBRAN
VJEKO SANTRIĆ
NEKE RELACIJE
DRUŠTVENA RASPODJELA
MOJE SVJEDOČENJE
BOŠNJACI I CRNAČKO PITANJE
NEŠTO O BOSNI
PJESMA O HIROŠIMI
PREHRANA STANOVNIŠTVA I POVRŠINA
PISMA O ŽUJIMA
FREUD IZ 1895. GODINE
SINTAGMA "PROSRPSKA KOMUNISTIČKA POLITIKA"
NAŠA ARMIJA I NJENA FUNKCIJA
VIDO I PIZDICE
USTAV JUGOSLAVIJE IZ 1974. GODINE
PORAZ SAMOUPRAVLJANJA
OSNOVNA BAKARIĆEVA IDEJA
OPET O ŠUNDU
MOJ BACKGROUND
MOJA ODBRANA DIPLOMSKE RADNJE
SRBI U HRVATSKOJ ILI SINTAGMA "SRBS GO HOME"
HOMER
VIJETNAM I PROSTOR BALKANA
O TOČENJU ALKOHOLA
DRUGI POSEBNI ZAKONI
DUŠKA I NJEN GENERAL ARMIJE
TURIST
NAŠI CEZARI
PRIČA O MINISTRU
PRIČA O FEMINIZMU
PRIČA O JEDNOM TITOVOM VISOKOM GENERALU
PRIČA O OREŠKOVIĆEVOM KURVANJU!
LAŠĆINSKI SLUČAJ I IZVRŠNI SEKRETAR GK ZAGREBA
 
SLIKE IZ MLADOSTI
NASLOVNICE "STUDENTSKOG LISTA"
NASLOVNICE ČASOPISA "PITANJA"
 
BILJEŠKA O PISCU
OBJAVLJENA DJELA
SADRŽAJ
 
 
7
9
11
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
 
49
 
49
50
51
53
53
55
57
57
59
61
63
65
67
68
69
70
72
75
77
78
80
83
85
89
90
91
92
94
94
97
98
99
 
100
102
103
105
108
110
113
115
118
122
129
133
136
138
143
145
148
151
155
161
163
167
171
175
177
184
189
192
196
200
201
207
210
214
216
224
228
229
234
240
243
244
249
253
257
263
266
269
272
276
279
280
281
286
289
292
294
298
302
303
307
310
310
311
312
313
315
317
318
319
320
 
323
324
326
 
330
332
336
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present