Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
 u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
 Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
 nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
PREDGOVOR
 
Ova druga knjiga ""Dnevnika"" odnosi se na 2009. godinu i predstavlja jedan dio
velikog zapisa koji je nastao u to vrijeme. Uglavnom je tu riječ o našoj problematici,
mada ima zapisa koji se odnose i na kurentne australske prilike, a ako bi se tražila
neka ideološka osnova ovih tekstova, onda bi ona sigurno bila jedno laviranje od
marksizma do njegovih suvremenih kritika. Prema tome, nije riječ o nekom slijepom
dogmatskom poimanju i razumijevanju hrvatske situacije, nego je više riječ o
jednom pokušaju, da se na tolerantan i svima razumljiv način progovori i o onim
temama koja nas najviše bole.
 
Problem je i inače na našoj političkoj sceni jedno zauzimanje stava koji je isključiv
u odnosu na druge pored toga, da se pokazuje znatna euforija kad je riječ o
nacionalnim idejama koje treba jasno razlikovati od nacionalnog ekstremizma koji
je poguban za svaku prosvjećenu politiku.
U tom smislu mi dobrim dijelom dijelimo rusko iskustvo za koje vrijedi mišljenje
Tarkovskog, da smo mi uglavnom neumjereni narodi i s obzirom na prošlu praksu u
staljinističkom periodu gdje su se rušili čitavi civilizacijski svijetovi pored bogomolja
i stvaralačke incijative pojedinaca koje su sve trebale iskazati prirođenu težnju
ruskog čovjeka prema autentičnom i slobodnom životu, dakle, svi su ti elementi bili
shvaćeni belogardizmom ili devijacijama ispravnog principa i nakon povijesnog
otrježnjenja od gotovo pola stoljeća, dobar dio ruske i naše inteligencije kao i
narodna većina shvaćaju, da treba graditi NOVO ZVONO kojem je zvuk naravan i
čist i to stoga što se čini, da su slavenski narodi neumjereni i da stalno kolebaju
između ekstrema. Međutim, osnovno je pitanje je li moguće postići jednu
unutrašnju harmoniju vjerskog života koji nipošto neće ići nauštrb svjetovnih
zadataka vremena.
 
Mislim da je u našim okolnostima najmjerodavnije Krležino stajalište koji je pokušao
osvijetliti tu našu balkansku dramu gdje svatko nateže na svoju stranu, ali ne
bez konzekvenci koje znaju biti porazne, uvjeren da je moguće kod nas graditi novu
civilizaciju oslobođenu stega prijašnjih vremena i uskogrudnog poimanja pa netko bi
rekao, da su vrijeme i povijesni sklop događaja demantirali Krležu, a netko bi rekao
da je čitav progresivni sklop povijesti prolongiran za neka bolja vremena.
 
 Autor, Adelaide, 25.3.2017.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i osam knjiiga gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
Feminizam, knjiga o jednom apsurdu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic54.php
 
Ključevi dvorca; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic55.php
 
Ukrajina - knjiga o besmislenom ratu; digitalne knjige, digitalne knjige, 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic56.php
 
Ukratko o glavnom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic57.php
 
Bijeli demon; digitalne knjige, digitalne knjige, 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic58.php
 
 
  
 
 
O AUTORU
Z A H V A L A
PREDGOVOR
BOFA I ENVER HODŽA PER MIO CARI AMICI ITALIANI
VELJKO BULAJIĆ
O JOŠ JEDNOM SILOGIZMU
ZAKON EKSPONENCIONALNOG RASTA CIJENA I NJEGOVI LIMITI
NEŠTO O RADIJU 5 EBI
DRUGI RAZLOG
JOŠ MNOGI RAZLOZI
LIJEPE STVARI
SKANDALI
SLUČAJ DANIJE ABDULAH
JOŠ JEDNO TAKVO SLIČNO ISKUSTVO
IMA LI JOŠ TAKVIH PRIMJERA?
MOJ ŽIVOT KAO MOJA BORBA
NASLOVI I POLICIJA
ROMANOPISANJE IZ DOSADE I KAO TERAPIJA
VJEKIN SLUČAJ
SLUČAJ NADEŽDE
NEKE ISTINE U TOM POGLEDU
DANIJA ABDULAH I MOJ SLUČAJ U ADELAIDEU
GORBAČOV I NJEGOVO RAZUMIJEVANJE POLITBIROA
ERVIN O SOCIJALIZMU!
PREDGOVOR
ADRESA SOVJETSKOM GRAĐANINU
SVAKA INICIJATIVA JE KAŽNJIVA!
GLASNOST I INTELIGENCIJA
LENJINOVA NAGRADA ZA ART
TOLERANCIJA FRAKCIJA
JOS JEDNOM O MOM SLUCAJU
GORBACOV O JUGOSLAVIJI
NAJNOVIJI PROCESI PREMA GORBAČOVU
BUSH I GORBAČOV
REFERENDUM U HRVATSKOJ
LIBANONIZACIJE!
NEKI MOGUĆI RAZLOZI
KAKO ZNAM ZA VLASTITU INFEKCIJU?
POLICIJA I ŽENE
VOLKOGONOV
VOLKOGONOV O SIBIRU
UNIFIKACIJA EUROPE
ANOMIJA I EUROPSKA ZBILJA
DEJAN JOVIĆ
JOŠ NEKI SKANDALI
FANTAZIJA
KEMIJA I FILOZOFIJA
HAG
KAKO BIH TO OBJASNIO NAJBOLJE?
RIJEČI ALICE
KARADŽIĆ
ABC O KARADŽIĆU
BBC
KOLIKO SE JA RAZLIKUJEM OD ALICE?
JA NE MOGU PROPASTI
NEKI PRIGOVORI
ONI, ŠTO SU NEKADA BILI SAVEZNICI
ŠTO SANJARE, DOK HODAJU?
O JEDNOJ SPECIFIČNOSTI
NEKOLIKO RIJEČI U TOM POGLEDU
DRUGA SPECIFIČNOST
TUMAČENJE
NEKE JAKO VAŽNE ISTINE
DOKAZ
TKO JE NEDŽAD?
MOJI LIJEČNICI
ŠTO SMO MI ZAPRAVO NAPRAVILI?
ŠTO MI SE ČINI DA VIDIM NA DIJAGRAMIMA?
DOBRO JE ONO ŠTO JE KOMERCIJALNO
BLISKI I DALEKI ISTOK
SLUČAJ TAKSA NA PRIMJERU MAŽURANIĆA
NEŠTO VRLO INTERESANTNO
POLITIKA USA PREMA ISTOKU
NEKOLIKO RIJEČI O "STIHIJI" I "NEVIDLJIVOJ RUCI" TRŽIŠTA
SAMO JEDAN PRIMJER VEZAN ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
SVI STE VI JEVREJI!
RASNO I KLASNO
ESKALIRANJE NASILJA I POLITIKA
NEKI MOMENTI VEZANI ZA JEDNOG PILOTA
BESKUĆNICI ILI O JEDNOM SUSRETU
NEKI PROBLEMI KOMANDIRANJA U POSTROJBAMA UN-A
NEKI POJMOVI KOJI OSTAJU U UHU PO INERCIJI I KAO
POLITIČKA OCJENA
KOJI JE NAJVAžNIJI PROBLEM SA RADNIčKOM KLASOM?
NEŠTO O NASA-inim PROJEKTIMA
NEŠTO O ZATVORSKOM REŽIMU
BALKANIZACIJA TEORIJE
O ŽENAMA KOJE RADE FELACIO
NEKE SPOZNAJE O KRATKOĆI
SLUČAJ JEDNOG NAŠEG BOŠNJAKA
O LJUBAVI I SEXU
O SLOBODI
SVRHE U PRIRODI
O MOĆI
O SMRTI
DVA ZNANSTVENA JEZIKA
PETAR I PAVLE!
SLIČNI PRIMJERI
HAWKINGOVE VARIJABLE
NEKE SPOREDNE ISTINE
OBITELJ GLUŠČEVIĆ
NEKE ISTINE OKO SOCIJALNE TEORIJE 19. STOLJEĆA
PAPAR
NATO I BALKANSKI SLUČAJ
DODATNA POJAŠNJENJA
NEŠTO O MOME RUSKOM PORIJEKLU
O PSIHOANALIZI
O RAZUMLJIVOSTI ILI NERAZUMLJIVOSTI MOJIH TEKSTOVA
SAMO UZ VODE
JOHN ANDERSON ILI O METAMORFOZI JEDNE KRITIKE
ONO ŠTO NE ZNAM BAŠ NAJBOLJE
NEKE OD KONZEKVENCI
AUSTRALSKA MLADA GENERACIJA
NEKE LOGIKE KAPITALSKE MOĆI
BBC
JEDAN JAKO VAŽAN ASPEKT RATA NA BALKANU
JOS JEDNOM O PSIHIJATRIJI
NEŠTO O DIKTATURI PROLETERIJATA!
HTIO BIH NEŠTO REĆI ŠTO MNOGIMA NEĆE BITI DRAGO ČUTI
PITANJA IMPLIKACIJE
ISTINA I ODGOVORNOST
NEKE NUŽNE NAPOMENE U TOM POGLEDU
NEKE ZABLUDE U POGLEDU MOJE OSOBE!
DRUGI NESPORAZUM
METAFIZIKA I DIJALEKTIKA
NEŠTO ŠTO JE INTERESANTNO
SLUČAJ ŠEHIDSKOG GROBLJA U SARAJEVU
SLUČAJ DEVIZNIH REZERVI
NEŠTO O NACIONALNOM POMIRENJU
NEKE POJASNOĆE
NEKE STATISTIKE!
NISU ZNALE SA KIM IMAJU POSLA
GENERAL ČERMAK!
SLUČAJ BRIGADNOG GENERALA FLETCHERA
IDIOT
ANETE
QUANTAS
SALKO KOVAČ
NIKICA FRANIĆ I MOJ UJAK SALKO KOVAČ
ILI ME LJUBI ILI ME UBIJ!
GAZ U NEUMU
FEFERONI I POPIS STANOVNIŠTVA
KRISTOVA CRKVA I MUNJE OKO ZAPREŠIĆA
NEŠTO O KINESKOM PUTU U SOCIJALIZAM
KAKVE JA VEZE IMAM SA DRUGOM STALJINOM?
PRIČAŠ SA DOBRIM ČOVJEKOM
AVIONI OD PAPIRA
DO ČEGA SAM IPAK DOŠAO?
NAPREDNE TEORIJE
OČI
POPU POP A BOBU BOB!
NEKA POJAŠNJENJA
ENGELSFELD I ŠUVAR
POLITIKA I AUTORITET
NEŠTO OKO USPJEHA VELIKE IDEJE
DOKAZI
JOŠ JEDAN SLUČAJ SA NJIM
ŠTO ZNAČI DA SU HRVATI ŠUVARA DOBRO POZNAVALI?
STAROSNA DOB PREDSJEDNIŠTVA JUGOSLAVIJE I DOB
NACIONALNIH LIDERA
TEZE ZBIGNJEVA BŽEŽINSKOG
SLUČAJ NAJSIROMAŠNIJIH STUDENATA
OBITELJ DEVIDE
CIPELE I KRVAVE STOPE
VELIKA MANJINA
NEŠTO O GORBAČOVU I JELJCINU
DOKAZ
KARAKTER O KOJEM GOVORIM
JOŠ NEŠTO O JELJCINU I CLINTONU
ONANIRANJE
ISTE STVARI
RAGUSINO I TREBINJSKI SIR IZ MJEŠINE
NEKE BILJEŠKE UZ PITANJA HASANAGINICE
SLUČAJ AUSTRALIKE DJEVOJKE UMORENE U DUBROVNIKU
BAŠ ČARŠIJA I ZLATANICE DUBROVNIKA
LORCA
LJEPOTA NACIONALNOG JEZIKA
PREDSJEDNIK ARGENTINE
ŠANSE
ŠTO JE MENE NAJVIŠE IZNENADILO?
JEDNA PRIČA O OCU
ISTO TAKO
MI I OTAC
ZGRADA NAŠEG CK
JOŠ PONEŠTO O PSIHOANALIZI
KNJIŽEVNICI U NAŠOJ FRAKCIJI
PITANJA INSTITUCIJA
IZ SVOGA ISKUSTVA KAKO VIDIM CIA?
ŠUVAR
ŽRTVE
PITANJE FRAKCIJA
TEZA O BOGATSTVU!
TITUS LUCRETIUS CARUS
O RAZLICI INSANA I LUĐAKA
PČELE, SOCIJALNI EKVILIBRIJUM I AUSTRALSKI SLUČAJ
PLANIRANJE OBITELJI
THE SELFISH GENE!
OBITELJ I SUPERANUATION
MOJ OSOBNI SLUČAJ
JAPAN I NJEGOV ŠEF AVIJACIJE
NEKE POLITIČKE IZJAVE
KONZERVATIVIZAM I LATINOAMERICKA ZAJEDNICA
OBAMA I NEKE KONZEKVENCE
BRITANCI U AFRICI
U ČEMU JE PROSTOR BIVŠE JUGOSLAVIJE BIO SPECIFIČAN?
ZAŠTO GRILL NIJE KULTUROLOŠKA OSOBINA AUSTRALACA?
DE SANCTIS ILI POVODOM "STORIJE"
PO ČEMU SMO JOŠ BILI SPECIFIČNI ILI JOŠ JESMO?
TAXE I INTERVENCIONIZAM
OBAMINA PRVA KONFERENCIJA ZA TISAK
U POEZIJI POSTOJE SAMO DVIJE ROMANTIKE
BALKAN I ROMANTIZAM
JEDAN RAZGOVOR SA DOKTORICOM
RAZGOVOR SA JEDNIM TALIJANOM IZ OKOLICE NAPULJA
JEDNA ŠPANJOLSKA MUDROST
OBAMA O TRADICIONALNOM POLITIČARU I KERRYJU
KURAN I SERIJAT OKO PEDOFILIJE
KARL JASPERS O ZNANOSTI
ERNST MAJER
VUK-PAVLOVIĆ ILI TUĐMANOVI RAZLIČCI
ČAKAVICA I KNJIŽEVNOST MILE BUDAKA
SITUACIJA U AUSTRALIJI!
KAKO AUSTRALCI VOLE PTICE?
TALIJANI
PAVLOVIĆ I KRLEŽA
PROFESIONALNI SPORT
JUGOSLAVENSKI, AUSTRALSKI I MOJ SLUČAJ
PAR RIJEČI O MOME NACIONALNOME PORIJEKLU
KREDITNE KARTICE
MEKA I MEDINA IVANA SUPEKA
ŽIVKOVIĆ
NAŠ POŠTAR
KOLEDAVANJE
SARAJEVSKI DOKTORAT
MIRNE OAZE
ŠANSE
PROVALE
O DROGAMA
VLADIMIR DVORNIKOVIĆ
KAZNA
APSOLUTIZACIJE
ZAŠTO SU STVARI SVAGDA DRUGAČIJE?
DVIJE VELIKE KRIZE
STANIŠA NOVAKOVIĆ
INDIJA I KINA
HRVATI I BOŽIĆ
 
SLIKE IZ MLADOSTI
CRTEŽI I SKULPTURE
BILJEŠKA O PISCU
OBJAVLJENA DJELA
SADRŽAJ
 
7
9
11
 
15
18
20
21
22
24
26
26
27
28
28
29
30
31
31
32
33
33
35
35
36
36
42
43
44
45
46
47
47
49
49
50
50
51
52
52
55
55
56
59
61
63
66
67
68
69
70
70
70
71
71
71
72
72
72
73
74
76
76
78
78
79
79
79
79
82
82
83
86
88
91
91
92
93
94
97
98
100
101
 
103
104
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
118
118
119
120
120
121
122
122
123
123
126
127
127
129
130
132
133
134
144
144
144
145
146
147
148
152
153
153
154
155
156
158
158
159
160
161
162
163
163
165
166
168
168
168
169
169
169
170
171
171
172
174
176
176
177
177
178
178
180
180
181
182
182
184
 
185
186
187
188
189
191
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
197
198
198
198
199
199
200
200
202
204
204
205
205
205
208
209
216
218
219
221
221
221
221
222
223
223
224
224
226
226
232
232
233
234
235
236
236
237
237
238
239
246
248
255
256
256
257
257
258
259
256
260
260
261
266
266
267
268
269
269
270
270
270
276
276
278
278
279
285
286
 
288
290
296
298
301
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present