Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine,
 rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je
  u Dubrovniku 25 siječnja 1959 godine.
 
 

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a

 

kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu

 

u Splitu 1977 godine. Studij filozofije i sociologije

 

otpočinje u Zadru 1978 godine a iste godine nastavlja u

 

Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986 godine.

  
 Filozofsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989 godine sa tezom Filozofske
 pretpostavke suvremene znanosti.
  
  Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta "Studentski list" 1982-83,
 časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" 1984-85, školsku godinu 90/91 provodi u Beču ali se
  nakon 6 mjeseci boravka vraća u domovinu iz ratnih razloga,klinički je sociolog psihijatrijske
 bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990-94. Koncem iste godine sa porodicom emigrira u Australiju.
  
 Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.
  
 Glavni je i odgovorni urednik časopisa volonetrske i humanitarne udruge "Plamen ljubavi"
 pod imenom "PLAMEN". Realizirao je Studentski list sa grafičkim urednikom Milisavom
 Vesovićem, časopis Pitanja sa Ivanom Dorogijem a časopis Plamen sa Nenadom Grpcem.
  
 Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri
 zemlje. Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja
 književnosti i politike.
  
 

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

  
 
 
 
 
Telefon: +08 72250827
 
E-mail adresa: zlatan.g@adam.com.au
 
 
 
 
 
TISUĆU GODINA FILOZOFIJE U HRVATA
 
Knjiga koja se pojavljuje pred hrvatsko čitateljstvo nastala je na poticaj mnogih
zainteresiranih posjetitelja informativnoga potrala magicus info iz Zagreba.
 
S obzirom da ova tema nije bila obrađivana u okviru djelovanja ovoga portala to
sam ja preuzeo na sebe zadatak da u općim natuknicama i bez velikih znanstvenih
pretenzija dadnem jednu sliku razvitka znanstvenoga i filozofskoga mišljenja u
Hrvata kroz najpoznatija filozofska I znanstvena imena.
 
Tako je nastao ovaj popis i ova lista imena koja je trebala ukazati na
tisućugodišnju filozofsku i znanstvenu tradiciju u nas nekako na sličan način na
koji je to radio Stjepan Zimmerman na početku prošloga stoljeća kada je došlo
do stanovitoga oživljavanja filozofskoga mišljenja na našim prostorima.
 
A onda je ova poticajna filozofija odbačena pa je uslijedio jedan višedecenijski
period totalne stagnacije filozofskoga i znanstvenoga mišljenja, koja je bila
obilježena supremacijom jugoslavenske praxis filozofije.
 
I čitava ta problematika hrvatske znanosti i filozofije bila bi zaboravljena da nije
bilo onih koji su uporno dokazivali da filozofija i znanost u Hrvata ne otpočinje
pobjedom socijalističke revolucije, nego da Hrvati imaju tisućugodišnju znanstvenu
tradiciju sasvim suprotno stajalištima Gaje Petrovića ili Kangrge, koji su uvjeravali
da filozofije nije niti bilo dok je praksisovci nisu uveli na katedre i srednje škole.
Situacija se u tome pogledu nešto povoljnije promijenila u novije vrijeme sa novim
političkim konstelacijama u nezavisnoj hrvatskoj državi da bismo danas imali sasvim
jasnu ideju o tome znanstvenome i filozofskom razvoju, koje je fundamenatlno
obilježilo razvoj cjelokupne europske znanosti.
 
U tome smislu može se reći da je naš originalan doprinos svjetskoj i europskoj
znanosti toliko osebujan, da se ne može govoriti o njoj bez da se uzmu u obzir
doprinosi hrvatskih filozofa i znanstvenika.
 
Zato ova knjiga unekoliko predstavlja kompendijum najvažnijih sastojaka toga
našega doprinosa kao što pokušava popularizirati hrvatsku znanost među
najmlađim čitateljstvom, koje bi svakako trebalo biti upoznato sa najvažnijim
imenima hrvatske filozofije i znanosti.
 
Drugi važan momenat ove knjige bio bi u tome da se na jednome mjestu saberu
najvažnije hrvatske kozmologije i da se na taj način istakne ta jedna jako važna
karakterna crta našeg mentaliteta, a to je izniman interes za kozmološka pitanja.
 
Zato ne treba čuditi da knjiga otpočinje Petrom Hektorovićem, jer je u njegovom
djelu najprisutnija kozmološka problematika. Isto tako knjiga završava sa Marijanom
Ciprom, koji je također dao hrvatskom narodu svoju kozmologiju i na taj način
upozorio našu i europsku javnost da se pod pritiscima filozofije prirode njegovane
u dijalektičkom materijalizmu, također, u nas razvijala i kozmološka problematika
nezavisna od službenih i proklamiranih stajališta.
 
Do najnovijih vremena u Hrvata kada kozmološka problemtika gotovo cvjeta na
svakom koraku duhovoga stvaralaštva. Odatle je bilo potrebito da se dadne jedna
ovakva slika, a koliko je ona vjerodostojna prosuditi će samo čitateljstvo.
 
I konačno, ja bih rekao da sam u izboru ovih imena, kojih je dakako moglo biti
daleko više, imao prije svega na umu kardinalan znanstveni ili filozofski doprinos,
koji je predstavljao kamene međaše svjetske znanosti i filozofije, dok su mnoga
znana ili manje znana imena zaobiđena, kako bi se ispunio zadatak da se dadnu
najvažnije smjernice, koje mladim ljudima mogu poslužiti kao orijentiri u njihovim
životnim plovidbama.
 
Svakako će biti potrebito u doglednoj budućnosti dati jednu potpuniju sliku nase
znanosti i filozofije, koja neće biti opterećena raznim cehovskim ili vjerskim ili
nacionalnim ili sektaškim uvjerenjima. A do tada ćemo čekati!
  Adelaide, 15.12.2014., autor
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili pedeset i tri knjiige gospodina Zlatana Gavrilovića
Kovača. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od
sljedećih linkova:
 
Kozmologija zlatnog prstena (prvi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (drugi dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (treći dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php
 
Suze od kamena; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php
 
Srce od papira; Roman za djecu, digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php
 
Kozmologija zlatnog prstena (četvrti dio); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php
 
Okovano vrijeme I (o praxis filozofima); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php
 
Okovano vrijeme II (Kako su Zlatana...); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic8.php
 
Okovano vrijeme III (Raspad države); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php
 
Okovano vrijeme IV (Nautički dnevnik); digitalne knjige, 2012.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php
 
Razgovori; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php
 
Bijela Golubica; Zbirka poezije, digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php
 
Autobiografija i druge priče; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php
 
Polemike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic14.php
 
Kritike; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php
 
Eseji; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php
 
Književna kritika; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php
 
Jakarina kosa; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php
 
Čime smo nezadovoljni; digitalne knjige, 2014.
 
www.digitalne-knjige.com/gavrilovic19.php
 
Mijene mjeseca; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic20.php
 
Kozmologija zlatnog prstena; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic21.php
 
Filozofija i konačni svijet; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic22.php
 
Agamemnon; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php
 
Velika imena hrvatske znanosti i filozofije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php
 
Razglednica iz Australije; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php
 
Slavensko pitanje; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php
 
Povijesna lutanja; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php
 
Putovanja Marca Pola; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php
 
Putovanja Marca Pola II; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php
 
Ruska zora; digitalne knjige, 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php
 
"Poezija svemira", sa Željkom Košarić - Safiris i Jadrankom Vargom;
digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php
 
Znanost i poezija; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php
 
Laži i obmane; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php
 
Crveni kokot; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php
 
Nebo makovima obasuto; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php
 
Dnevnici - 1.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php
 
Daljine; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php
 
Dnevnici - 2.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php
 
Dnevnici - 3.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php
 
Dnevnici - 4.dio; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php
 
Suvremeni hrvatski realizam; digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic41.php
 

Pisma; digitalne knjige, 2018.

 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php
 
Uz kozmologiju zlatnog prstena; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic43.php
 
Kozmologija i filozofija; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic44.php
 
Kozmološka domišljanja; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic45.php
 
5EBI-FM Adelaide; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic46.php
 
Čovjek i kozmologija; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic47.php
 
Neki pojmovi kozmologije zlatnoga prstena; digitalne knjige, 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic48.php
 
Suvremeni hrvatski realizam - 2. dio; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic49.php
 
Kozmologija zlatnog prstena - 2. dio, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic50.php
 
U potrazi za istinom; digitalne knjige, digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic51.php
.
Sin Ezra; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic52.php
 
Osobitost realnog; digitalne knjige, digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic53.php
 
 
  
  
 
 
TISUĆU GODINA FILOZOFIJE U HRVATA
PETAR HEKTOROVIĆ
RUĐER BOŠKOVIĆ
DA LI JE MARKO POLO HRVAT?
O HERMANU SCLAVUSU ILI HERMANU DALMATI
FRANE PETRIĆ ILI O SVJETLOSTI
MATIJA VLAČIĆ ILIRIK
FAUST VRANČIĆ
STJEPAN MOHOROVIČIĆ
ANDRIJA MOHOROVIČIĆ
IVAN DŽIVO GUNDULIĆ
NIKOLA TESLA
MARIN GETALDIĆ
MARKANTUN DE DOMINIS
BENEDIKT BENO KOTRULJEVIĆ
FEDERIK GRISOGONO
SPIRIDON BRUSINA
CAMILLO DELMINIO
IVAN LUPPIS VUKIĆ
DAVID SCHWARZ
FERDINAND KONŠĆAK
MILISLAV DEMEREC
DANILO BLANUSA
DRAGUTIN GORJANOVIĆ KRAMBERGER
ANDRIJA ŠTAMPAR
LAVOSLAV LEOPOLD RUŽIČKA
VLADIMIR PRELOG
APENDIX: MARIJAN CIPRA
WILLIAM FELLER
KRAJ
 
BILJEŠKA O PISCU
OBJAVLJENA DJELA
SADRŽAJ
 
7
11
19
39
47
61
79
87
97
103
109
121
131
135
149
155
159
161
165
169
171
173
181
185
189
191
195
199
201
203
 
206
208
210
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present