Zovem se Anamaria Delbijanko. Rođena sam 12. kolovoza 1999.
  u malome gradiću velikoga srca, Našicama. Osnovnu školu
  pohađala sam u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, u Feričancima,
  dok sam srednju školu, odnosno opću gimnaziju završila u
  Našicama, u srednjoj školi Izidora Kršnjavoga.
  .
  Nakon srednjoškolskog obrazovanja odlučila sam upisati studij
 

kroatistike u prelijepome Zadru.

   
  U slobodno vrijeme volim čitati, ispijati kave u dobrome društvu,
  volontirati, posjećivati muzeje i kazališta.
  Obožavam prirodu, promatrati okoliš, slikati neobično lijepe prizore koji brzo nestaju, a tako su
  posebni jer smo zaboravili promatrati druge, a kamoli sebe.
   
 
 
 
 
E-mail adresa: anamariadelbijanko@gmail.com
 
 
 
 
 
Nešto o samoj zbirci…
 
Sve pjesme koje se nalaze u ovoj zbirci nastale su za vrijeme slušanja izbornoga kolegija
„Apoteka poezije“, kod profesora Nikole Nikše Eterovića (doc. dr. art). Hvala mu! Ovaj
kolegij upisala sam iz znatiželje i pri samome početku bila mi je „tlaka“ pisati pjesme jer sam
se nalazila u pomalo kriznim trenucima svoga života i mogu reći da mi je ovaj kolegij povratio
želju za primjećivanjem okoline koju sam prestala zamjećivati i uživati u njoj, kao i da
cijenim vrijeme koje imam na raspolaganju, jer na koncu sama raspolažem s njim i nitko nije
kriv za nešto što ne učinim, doli mene same. Naučila sam kako se puno toga može naučiti i
zamijetiti u samo dvadeset minuta i kako je svaka minuta bitna.
 
Zbirka je podijeljena na tri velika dijela (pjesme nastale prije odabranog izbornog kolegija
(PUP), pjesme za vrijeme slušanja navedenoga kolegija (TRNJE) i pjesme nakon kolegija
(RUŽA), uz poneke tematske poddijelove ili pak njihov bremenski nastanak.
Svaka pjesma nastala za vrijeme kolegija „Apoteka poezije“, nastala je na tragu doživljaja
pojedinog predavanja, pojedine radionice, igru riječima, premetanjem stihova, čitanjem
poezije, pa čak i pričanju o potpuno nepoetičnim knjigama, jednom riječju iz svega što smo
mogli crpili smo umjetnost.
Prva pjesma koju sam napisala nastala je za vrijeme predavanja na kojemu je svatko
pročitao pjesmu koju je toga dana trebao pročitati. Naime, svatko od nas je na uvodnome
predavanju izvukao papirić s obaveznom literaturom i tu literaturu, odnosno zbirku pjesmama
trebali smo čitati svakoga dana i to samo po jednu pjesmu, ne više od toga. Nakon što smo
svi pročitali svoje pjesme i podijelili to s drugima, svatko je pročitao samo jednu rečenicu i
od tih rečenica trebali smo napisati vlastitu pjesmu. Nakon toga trebali smo napisati drugu
pjesmu u kojoj je početak i kraj trebao biti isti kao i u prvoj pjesmi, dok je sredina pjesme
bila naša potpuna sloboda u kojoj samo radi naša mašta, a rukice pišu. Stvaraju i stvaraju
dok ne istekne već za to određeno kratko vrijeme. Valja napomenuti kako niti jedna pjesma
u ovoj zbirci nije pisana duže od 15-ak minuta.
 
Na drugome predavanju pričali smo o epistolarnoj prozi i pisali smo pismo te smo na tragu
vlastitog pisma nekoj znanoj osobi pisali pjesmu, odnosno pismo smo pretvorili u stihove.
Na prvu zvuči neobično i začuđujuće, ali je moguće. Izazivam vas da probate! Treće
predavanje, treća pjesma je bila potpuni izazov u nepoznato. Jednostavno pjesma je
nastala skoro pa iz ničega. Na samome početku svi smo imali poveze na očima, dok je
svatko čitao pjesmu iz svoje zbirke. Za to vrijeme olovkom smo crtali po papiru što čujemo,
dok nam je uskraćen vid. Kada smo se svi izredali sa svojim pjesmama konačan crtež
pokazali smo te iz njega smo trebali napisati pjesmu, da morali smo iz tog kaosa iz slike
izvući stihove i bilo je jako zanimljivo, a bome i veselo napokon se vratiti iz tamnoga
svijeta poveza u javu.
 
Na ovome predavanju željela sam još opisivati sliku jer sam u njoj vidjela toliko toga, ne
znam je li to bilo zbog potpune koncentracije na stihove, budući da za vrijeme čitanja nisam
ništa vidjela ili sam jednostavno imala takav dan. Jednostavno sam primijetila da sam u
zadnje vrijeme počela promatrati stvari na pomalo drugačiji način. Predavanje koje me je
potpuno preokrenulo, a vjerujem i ostale bilo je predavanje jedne od kolegica koja nam je
svima osvijestila da smo na neki način dragocjeni i jednostavno nas je potaknula da
napišemo pjesmu o onome što nas uveseljava, a da smo to zakopali.
 
Također, na ovome predavanju je nastala još jedna pjesma i to prije ove na temelju
asocijacija i pitanja: „Što za nas znači samoća?“ Peto predavanje i tema koju je kolega
imao bila je pomalo šokantna. U jednome trenu pomislila sam: „Ajme, a gdje je ovdje poezija“
Pričao nam je o Nikoli Tesli. Mogu samo reći da je bilo jako zanimljivo predavanje na kojemu
sam naučila nešto novo, a to je da je Tesla čitao poeziju i još neke stvari, kao i ta da sam
obnovila svoje znanje, budući da sam jedno vrijeme proučavala Teslin rad. A sad kako je
nastala pjesma na tome izlaganju… kolega nam je rekao ponešto o svakome činu te drame
te e kasnije za svako poglavlje izvukao po jedna citat i mi smo na temelju toga napisali četiri
stiha za jedan čin i na jedan način unijeli sebe u njih, a i Teslu koji se borio za sebe i svoj
san.
 
Na šestome predavanju crtali smo i pisali u isto vrijeme i bilo mi je toliko zanimljivo, zabavno
i inspirirajuće. Na tome satu kolegica je čitala poeziju na engleskome, strofu po strofu dok
smo mi imali zatvorene oči i nakon svake smo otvorili oči i zapisali po jednu riječ kako smo
se osjećali i što nam je ostalo u mislila te smo zatim crtali dio po dio pomno slušajući
njezine upute.
 
Na samome kraju je iz ničega nastala ruža, a od riječi smo napisali pjesmu. Bio je to spoj
mašte stihova, engleske i hrvatske poezije i predivno predavanje kolegice o poeziji
Gertrude Stein.
 
Sedmo predavanje je bilo moje predavanje o knjizi V. S. Ramachandran „Pričljiv mozak –
potraga neuroznanstvenika za onim što nas čini ljudima“. Ne bih puno govorila o ovoj knjizi i
nastanku ove pjesme jer smatram da bi bilo bolje da o tome kažu ostali, jer ipak sam ja
izlagala o ovoj knjizi koja je vrlo znanstvena i na prvi pogled nema nikakve veze s ovim
kolegijem, a kamoli poezijom, ali bez obzira na to ja sam se malo poigrala s njom te su na
jedan na papir crtali kako oni doživljavaju mozak, a na drugi su pisali brojeve i boje koje ih
asociraju na njih, pa su napisali i jednu metaforu i onda su to sve spojili i napisali u svoj
mozak dok sam im ja pričala o devetome poglavlju.
 
Zašto sam koristila ove vježbe i kakve one uopće imaju veze s našim mozgom? Za odgovore
na ova i mnoga druga pitanja savjetovala bih vam da pročitate ovu vrlo iscrpnu i zamornu
knjigu. Ja samo mogu reći da sam zadovoljna rezultatima izlaganja i nastalim pjesmama koje
su nastale kod mojih kolega. Moja pjesma nije baš najbolja jer sam i predavala, a i u isto
vrijeme pisala je, ali bez obzira uvrstila sam je jer je nastala za vrijeme tih nekoliko minuta
toga predavanja.
Pretposljednje, osmo predavanje bilo je najbolje predavanje, iako za mene malo psihički
potresno jer sam se prisjetila nekih privatnih problema, ali bez obzira ovo je bilo stvarno
odlično pripremljeno predavanje, gdje smo se prisjetili svoga djetinjstva, puberteta i na
koncu tadašnjeg trenutka, iz razbijenog jajeta izašli smo osnaženi „mi“. Osim pjesme
komentirali smo probleme glavnoga lika, koji se također tiču nas samih poput pitanja
seksualnosti, pubertetskih problema, nemoćnosti djetinjstva…
Usudila bih se reći da ova zbirka na neki način ima svoj početak i kraj, prvu pjesmu u zbirci
sam nazvala „Neka sam s?m“, a zadnja nema neki poseban naziv, više ima razmišljanje, a to
je „je li to san ili java?“. Naime, u prvoj sam izgubljena, kako sam se i osjećala na prvome
predavanju, dok sam na potpunome kraju, u zadnjoj pjesmi na neki način „nova ja“, još
uvijek u potrazi, ali s jasnijim ciljevima. U posljednjemu predavanju pričali smo o svojim
greškama, snovima, tajnama. Pri samome početku kolega je rekao nešto više o samoj knjizi
„Galeb“ (Jonathan Livingston). Dopustio je da mi radimo više od njega samoga, jednostavno
nas je uveo u čari nas samih.
 
U početku smo zamislili ono što volimo i pretočili u četiri stiha. Ja sam u malo više jer mi je
bilo previše vremena, ali kasnije sam pokušala to potisnuti i smanjiti, dok je na samome kraju
tražio da napišemo dva tajnovita distiha i u njemu izrečemo ono što volimo bez da to itko
zna. Iz vrlo zanimljivog procesa nastala je sasvim neobično spojiva pjesma u kojoj se nalaze
svi moji snovi, želje, pogreške za kojima ne žalim jer ne bih bila tu gdje sam sata i ne bih
sada ovo pisala što već pišem.
 
Usudila bih se reći da se riječ ne zove bezrazložno pogriješiti. Naime griješiti možemo, ako
kasnije primjenjujemo pokoji dio ove riječi, odnosno popravak u kojemu se nalazi bezvučno
k, a opet je tako zvučno u grešci i našim pukotinama koje neprestano popravljamo malim
greškama i velikim snovima. Što bi ljudi bili kad bi neprestano živjeli u strahovima od
pogrešaka? Jednostavno ništa.
Svoje stihove bih opisala kao jedan bijeg iz stvarnosti u nestvarno, ka putu u poznato i
još uvijek nepoznato. U svojim pjesama volim ostavljati velika slova, pa čak i pojedine
riječi pisati velikim slovom.
 
Jednostavno pišem ono što osjećam. U većini slučajeva riječi koje istaknem velikim slovima
vrlo su mi bitne u tome trenutku, a na koncu budu i spojive s ostalim velikim riječima u
stihu. Volim stavljati nabacane riječ/i koje ponekad nemaju nekog smisla, ali meni tada
imaju. Ne volim pisati prekomplicirano, već kratko, jednostavno želim dopustiti da riječi
teku iz mene, a da ih ja lovim i slažem iz kaosa u još veći kaos na papiru.
Zaboravila sam napomenuti kako su mi ruže i crvena boja velika inspiracija. Primijetila sam
da su te dvije stvari u mome životu na neki način posebne te tako svake godine iznova
nešto novo primijetim na njima, kao na primjer.: razne usporedbe, izglede, asocijacije,
metafore. Jednostavno ovu zbirku zaključila bih ovim riječima: "Sve oko nas pa čak i
neznatan kamen je bitan samo ako ga znamo na pravi način iskoristi, ja možda (ne)znam
pisati poeziju, ali poezija mi je bijeg od stvarnosti."

  Uživajte u čitanju!
 
 
 
 
 
Ovu knjigu je svojim crtežima ilustrirala Dorotea Dragić
 
 
 
 
 
Nešto o samoj zbirci…
PUP
O tebi…
Svi te nose samo ja ne
Ti
Pismo
Vidjela sam te
Prsti
Ja i ti - ti i ja
Tvoje lice
Volio si me
Možda nas ništa ne veže…
Voljela bih
Volim te!
(ne)boje
Moji prvi pokušaji plivanja
Bezimenom
STVARNOST?!
Bijeg
Mistična žena
Bio si mi…
Kašnjenje
Danas sam obukla…
Vidjela sam…
OBITELJ…
Otac Mjesec i majka Sunce
TRNJE
Svi su već daleko
Pismo u pjesmi…
Ne čujem
Sloboda i umjetnost…
Nije trebalo šutjeti!
Predajem ti…
Šarolikost brojeva
Put prema sebi…
San ili java…
RUŽA
Stvarnost?!
Vidim…
Papalica
JUTRA…
Dobro jutro
SAMOĆA…
Tko smo mi?
Želim…
Danas
O LJUBAVI…
Ljubav
Ljudi ljubavi
Jedan dječak
Bivša moga imena
Hrvatska - češka . . .
VENJENJE…
Mi kao niti
Jesen
Zahvala
Nešto o meni…
Sadržaj
 
5
12
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
36
38
39
40
42
43
44
46
48
50
51
52
53
55
56
59
60
61
65
66
68
68
69
71
72
73
74
75
76
78
80
81
83
85
86
92
96
97
98
100
101
102
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present