Rođena je 1952. u Županji gdje je polazila osnovnu školu i
 gimnaziju. Završila je Pedagošku akademiju u Zagrebu (1975.), a
  potom hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti na Filozofskom
 fakultetu u Zagrebu (1987.). Predavala je u Osnovnoj školi
 „Moša Pijade" u Županji (1976.).
 .
 Došavši u Bjelovar 1976.g., uposlila se u Osnovnoj školi „Stevo
 

Šabić" gdje je predavala hrvatski jezik do 1977.g. Godinu dana

 (1979.- 1980.) radi u Osnovnoj školi Štefanje, a zatim prelazi u
 Narodnu knjižnicu „Petar Preradović" u Bjelovaru u kojoj kao
 

voditeljica u igraonici ostaje do 1983. g.

  
 Zatim dolazi u Osnovnu školu „Dr. Franko Winter" Bjelovar. Ovdje radi sve do 1989. g. kada se
 zapošljava u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje i predaje hrvatski jezik i književnost.
 Školskom reformom 1993. g. raspoređena je u Medicinsku školu u kojoj je ostala do umirovljenja
 2013. g. U Medicinskoj školi s učenicima je postizala zavidne rezultate na državnim natjecanjima
 Lidrano. Godine 2009. promovirana je u zvanje prof. mentor.
  
  Predstavljena je u izboru hrvatske književnosti u američkom internetskom književnom časopisu
 Underpass. 2015., pričom Bajker. Pjesme su joj prevedene na slovenski jezik i objavljene na
  internetskim stranicama časopisa Poiesis 2015. Također su izabrane za Zbornik socijalne i
 

angažovane poezije, Presing, Beograd, Srbija, 2016. g.

 

 
 
 
 
e-mail adresa: n.crnogorac@gmail.com
 
 
 
 
 
Pogovor - Pogled van i pogled unutra
U pjesmi Ovo je moja kuća Nada Crnogorac izražava dvojbu koja se može razumjeti kao
pitanje o smjeru pjesničkog pogleda: „Ali kamo gledati? / Kroz prozor van ili kroz prozor
unutra?"Njezina druga zbirka Jedrenjak kapetana Kuke obuhvaća obje ove perspektive –
pjesme u kojima je pogled lirske junakinje gotovo analitički uperen u vlastitu nutrinu
smjenjuju se s onima koje su na različite načine zaokupljene prizorima vanjskoga svijeta,
koji postaju predmet poetizacije, ali i kritike.
 
Kao u netom spomenutoj pjesmi, pogled unutra najprije je vrlo konkretan – to je pogled u
kuću ili sobu, unutrašnje prostore u kojima se traži mir, u kojima je moguć povratak nekom
zamišljenom početku, kako piše Gaston Bachelard u Poetici prostora: „Prije nego je bio
'bačen u svijet' (…), čovjek biva položen u zipku kuće."" U pjesmi Soba za trave, snove i
verse nove, uz priziv imena Virginije Woolf, riječ je o sobi i kao kreativnoj sferi, gdje se
osnažuje pjesnički glas i traže „versi novi"", dok je u pjesmi Puna i isprekidana imaginativnim
transferom funkciju sobe preuzeo automobil, uspoređen sa svemirskim odijelom i majčinom
posteljicom, koji lirskoj junakinji u vožnji omogućuje da potpuno neobavezno ispisuje svoje
misli „punom i isprekidanom crtom na asfaltu"".
Ipak, u poeziji Nade Crnogorac prostor mira i sigurnosti češće je predmet želje nego stvarno
stanje, koje je bliže onome što se egzistencijalistički naziva „bačenošću u svijet"", a što je
predočeno osjećajnom lepezom koja ide od tjeskobe i boli do melankolije i rezignacije. U
tom smislu i kuća može postati poprište borbe, kako predočava pjesma Kuća na sedam
vjetrova, u kojoj junakinja ustvrđuje da je kuća zapravo „čista personi?kacija / ona je ja
na sedam vjetrova"", pri čemu su vjetrovi utjelovljenje nemira, baš kao i mrakovi koji „čuče
u kutovima (…) sobe"" odakle „pucaju svoje ubojite priče"" (u pjesmi Imaju li svi mrakove s
kojima se tuku). Spomenuti osjećaj „bačenosti"" dobrim dijelom određuje identitet lirske
junakinje Nade Crnogorac, što se naročito ogleda u introspektivnim pjesmama koje govore
o tijelu - koje se osjeća kao teret (Potreba) ili tvar podložna rasapu (Implozija) - odnosno
u pjesmama koje tematiziraju vrijeme i prolaznost (Na traci i Zveket) te osjet hladnoće, koji
se konkretizira na različite načine, najizravnije u Polarnoj hladnoći, kao opća zaleđenost
svijeta.
Kao i pogled unutra, i pogled van obojen je stanovitom dvojnošću. Riječ je o pogledu
sabrane i maštovite promatračice, kojoj se svijet u svojim pojedinostima pojavljuje kao
„ogroman i nesaglediv"", kako se kaže u pjesmi Drugi svijet, a ljudsko mu se oko može tek
donekle približiti, jer u suštini ostaje zagonetnim tajanstvenim. Ovakav je odnos na djelu
ponajprije u tekstovima kojima je tema priroda, odnosno životinje - promatranje skakavca,
dupina, ptica ili macaklina postaje okidač lirske meditacije i bogatih opisa, kao i uzrok
oduševljenja, što najbolje izražava usklik: „kako si lijep prijatelju moj"" u pjesmi Macaklin.
 
Pohvala prirode međutim ima svoje naličje u prijekorima upućenima čovjeku koji je ugrožava
ili nagrđuje, kao što je slučaj u pjesmama o moru koje otvaraju zbirku. Pjesmu Ptice lirska
junakinja tako zaključuje pitanjem: „Čemu se trebamo vratiti / morali bismo pitati
Rousseaua / on bi rekao / prirodi / i ja bih rekla / kada bi još postojala"". Ovakvi stihovi
indikativni su za još jednu važnu komponentu zbirke, a to je društvena kritika, izražena u
pjesmama koje teže demaskirati fenomene sadašnjice, od turizma do konzumerizma,
ističući njihove negativne strane.
Jedrenjak kapetana Kuke knjiga je, dakle, koja u određenom smislu objedinjuje suprotnosti,
iako se one ne nadaju u oštrini, već u prijelazima, u jedinstvenom tijeku teksta u kojemu
se teme i motivi međusobno prepleću i odzvanjaju. Stil Nade Crnogorac pitak je i refeksivan,
ali i zaigran, pa mjestimično zaiskri rima ili kalambur, dok se ponavljanjem sintagmi ili riječi
postižu diskretni ritmički učinci. Riječ je o lirici čija se misao najefektnije ostvaruje u
poredbama i metaforama kojima se neka apstrakcija spušta na konkretnu i opipljivu ravan,
a osjećaj dobiva svoje utjelovljenje. Naročito su pritom intrigantne pjesme u kojima
metafora postaje temelj čitavoga teksta, pa se prizor ili situacija u cijelosti imaginativno
preosmišljavaju, kao u Lovcu, Pjesmi o pravokutniku ili naslovnom tekstu zbirke. U ovoj
zbirci Nada Crnogorac osvjedočuje se kao zrela pjesnikinja koja s lakoćom nalazi prikladnu
sliku ili formulaciju za određenu misao i emociju, bez obzira radilo se o radosti ili strahu, o
divljenju ili gorčini.
  Branislav Oblučar
 
  
  
 
 
tamno ogledalo crna rupa
Glazbena abeceda
Zemlje znanja
Naklon
Oko
Rastemo pod umjetnim svjetlima
Matematička operacija
Intima
Vlak
Solidarnost
moje ste ili čije ste riječi
Temperatura svjetlosti
Nadežda
Sada se trebaš odmoriti
Krletka
Štap
Na Lorcinom tragu
Breza
Moj tata više ne ide u šetnju
Odgovor
Lovac
Ljubić
noću sanja neko drugo more
Jedrenjak kapetana Kuke
Sol
Obično
Hodamo rubom umornog mora
Semiotika mora
Macaklin
Skakavac
Čekala sam srne
Ptice
Pada snijeg
Tko još hoda kroz šumu
prolazila sam kroz prolazno
Engleska
Nijemi flm
Soba za trave, snove i verse nove
Jaje
Postelja
Puna i isprekidana
Odlazak
Uteg
Zveket
Na traci
Ples
Kuća na sedam vjetrova
Balon
Pad
Teški posao
Polarna hladnoća
Pjesma o pravokutniku
Imaju li svi mrakove s kojima se tuku
Implozija
Priča
Ovo je moja kuća
Avioni
Zanos
Slike
Potreba
Drugi svijet
Šetnja
Položaj
Zaborav
Medvjedi
Rode
Šutnja nad šutnjama
Skele
Pogovor - Dr sc Branislav Oblučar: Pogled van i pogled unutra
Bilješka o autorici
Sadržaj
 
6
 
7
9
11
12
14
16
17
18
20
 
22
 
23
25
26
27
28
29
31
32
34
35
37
 
38
 
39
41
43
44
46
48
50
51
52
54
56
 
58
 
59
60
62
64
65
66
68
69
70
71
73
74
76
77
78
79
80
82
84
86
87
88
90
92
94
95
96
97
99
100
101
102
106
 
109
112
115
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present