Rođen 22. Travnja 1946. u Zadru. Diplomirao filozofiju i
 francuski jezik u Zagrebu.
  
  Doktorirao filozofiju na temu „Filozofija i paideia u Hegelovu
 djelu". Radio kao profesor na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.
 Objavljivao znanstvene i stručne članke; objavio knjigu
 „Filozofija koja odgaja" (2006). Živi u Karlovcu i intenzivno se
 bavi Kabalom (objavljuje članke o Kabali u Wikipediji, video
 

priloge na Youtube-u i na web stranici www.academia.edu).

 

 

 

Iz područja Kabale objavio digitalnu knjigu „Praksa Kabale - put


 uma, srca i čina“ ; „Adam Kadmon u praksi Kabale“; „Eros i Kabala“, sve tri u izdanju
 www.digitalne-knjige.com
 „Psihologija Kabale“ objavljena je 2021. u izdanju nakladnika IEP-D2 iz Zagreba.
  
 
 
 
 
e-mail adresa: miljenb@gmail.com
 
 
 
 
 
PREDGOVOR KNJIGE TEOSOMATSKA KABALA.
Teosomatska Kabala je naziv za onu Kabalu koja direktno povezuje, kako u teoriji tako i u
praksi, Boga i ljudsko tijelo.U ovoj knjizi razmatrat ćemo, iz očišta Kabale, odnos Boga i
tijela, razine tijela, praksu na svim razinama tijela, mogućnosti iscjeljivanja u teosomatskoj
Kabali i duhovnu praksu. U svijesti ljudi tijelo i duša ostaju i nadalje odvojeni kao dvije
različite stvari i u tome ih podržava naslijeđe europske intelektualne tradicije, ne samo
znanstvene nego i duhovne. Po Descartesu duh (res cogitans) i tijelo (res extensa) su
dvije odvojene supstancije u kojima se procesi odvijaju paralelno; po Spinozi duh (mens) i
tijelo (corpus)[1] su jedna te ista stvar viđena čas pod vidom kogitacije[2], čas pod
vidom ekstenzije; u znanstvenoj psihologiji događaji u tijelu – fiziološki procesi, uzrok su
psihičkim stanjima. U kršćanskoj teoriji duh i tijelo su tako razdvojeni da duh mora
potisnuti tijelo da bi čovjek postao slobodan[3].
 
U knjizi pokušavamo pokazati da fizičko tijelo nije naprosto najniža razina čovjekova bića,
nego da se i ono pojavljuje na sve finijim razinama egzistirajući paralelno s razinama duše.
Štoviše, pokazat ćemo da je moguća i praksa na tim finijim razinama tijela. Vjerujemo da
ćemo na taj način nadići dihotomiju duše i tijela i time sadržajima duše dati snagu
zbiljskog postojanja, a tijelu dati sadržaje koji nadilaze puko fiziološko funkcioniranje,
tako da ono ne bude tek ono životinjsko u čovjeku.
Osim teorijskih razmatranja knjiga razmatra i mogućnosti primjene u svakodnevnom
življenju, u iscjeljivanju i u duhovom životu. Za bilo koju primjenu nekog učenja potrebno
je dobro ovladati teorijskim postavkama tog učenja, stoga čitatelju preporučujemo da se
najprije upozna s učenjem Kabale i to one koja od čitatelja traži ozbiljnost i trud u čitanju
knjiga. Ne postoji kratki, mehanički i lagodan put u Kabalu; ona zahtjeva vjeru u Boga kao
najviši um i snagu koja stvara i održava svijet. Zahtjeva aktivno zaživljavanje teorijskih
postavki duboko u sebi, na način autentičnog intimnog doživljaja.
[1] Per corpus intelligomodumqui Dei essentiamquatenusutres extensa consideratur, certo et
determinato modo exprimit; vide corollariumpropositionis 25 partis I.
[2] Etika III. dio, propozicija 2, sholium: mens et corpus unaeademqueres sit quajam sub
cogitationisjam sub extensionisattributoconcipitur
[3] „Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa.“ Iv 6,63
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili četiri knjige gospodina Miljenka Brkića. Te knjige možete
preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
 
Praksa Kabale - Put uma, srca i čina; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic.php
 
Adam Kadmon u praksi kabale; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic2.php
Eros i Kabala; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic3.php
Teosomatska kabala; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic4.php
 
 
  
  
 
 
0. PREDGOVOR
1. POJAM TEOSOMATSKE KABALE
 
1.1 Uvodno o Kabali 5
1.2 Određenje Boga u Kabali
1.2.1 Mysterium fascinans et tremendum
1.2.2 Bog je punina (smisla)
1.2.3 Bog određen Božjim atributima
1.3 Bog i Adam Kadmon
1.4 Bog u čovjekovom tijelu
1.5 Bog i tijelo u knjizi Sefer Jecira
2. RAZINE TIJELA
 
2.1 Otkuda razine tijela
2.2 Razine tijela u Božjem stvaranju
2.3 Adam Kadmon
2.4 Tijelo unutarnjeg govora
2.5 Tijelo unutarnjeg pokreta
2.6 Tijelo unutarnje slike
2.7 Fizičko tijelo
2.8 Somatski korelati duše
2.9 Bog i čovjekova osobnost?
2.9.1 Bog u tijelu svetih ljudi
2.9.2 Manifest cjelovitog življenja
 
3. PRAKSA TEOSOMATSKE KABALE
3.1 Bog – duša – tijelo
3.2 Emanacija Božjih atributa u fiziološke sustave
3.3 Teosomatska Kabala na razini tijela
3.3.1 Kako zadobiti iskustvo razina tijela
3.3.2 Praksa za više razine tijela kroz Kabala vježbe
3.3.3 Kabala ples za sefira Jesod
3.3.4 Sebeozbiljivanje kao nastavak života u potomstvu
4. PRAKSA UZDIZANJA ZA SVE SEFIROTE
5. TEOSOMATSKA KABALA U ISCJELJIVANJU
 
5.1 Iscjeljivanje poremećene fiziologije
5.1.1 Joga-asane u Kabala praksi
5.1.2 Praksa pranayame u iscjeljivanju
5.1.3 Pranayama i sefiroti
5.1.4 Ispravan odmor i spavanje
5.2 Suživot s bližnjima
6. TEOSOMATIKA KAO DUHOVNA PRAKSA
6.1 T'fila ili kako vjerodostojno moliti
6.2 Put sjedinjenja s Bogom - mistika
6.2.1 Zašto se odricati svijeta?
7. ZAKLJUČAK
8. LITERATURA
9. LEKSIKON OSNOVNIH POJMOVA
10. SAŽETAK/ABSTRACT
11. BILJEŠKA O AUTORU
 
9
 
11
 
11
17
18
21
23
26
28
23
35
 
35
 
40
44
46
47
48
49
55
58
59
60
 
63
 
63
64
69
69
70
71
74
 
77
 
84
 
87
88
89
89
92
93
95
95
95
97
 
99
 
101
 
107
 
121
 
124
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present