Rođen 22. Travnja 1946. u Zadru. Diplomirao filozofiju i
 francuski jezik u Zagrebu.
  
  Doktorirao filozofiju na temu „Filozofija i paideia u Hegelovu
 djelu". Radio kao profesor na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.
 Objavljivao znanstvene i stručne članke; objavio knjigu
 „Filozofija koja odgaja" (2006). Živi u Karlovcu i intenzivno se
 bavi Kabalom (objavljuje članke o Kabali u Wikipediji, video
 

priloge na Youtube-u i na web stranici www.academia.edu).

 

 

 

Iz područja Kabale objavio digitalnu knjigu „Praksa Kabale - put


 uma, srca i čina" i „Adam Kadmon u praksi Kabale" u izdanju www.digitalne-knjige.com
  
 
 
 
 
e-mail adresa: miljenb@gmail.com
 
 
 
 
 
Miljenko Brkić Eros i Kabala
 
Nova knjiga dr. sc. Miljenka Brkića Eros i Kabaladragocjeni je i vjerodostojni korak na
putu predstavljanja duhovne, mistične i filozofske tradicije Kabale. Autor je ovoga puta
u središte razmatranja postavio bogato razumijevanje ljudske spolnosti i erotike u
kabalističkom učenju. Kabala je dio duhovne tradicije judaizma i sastoji se, ističe Brkić,
od tumačenja dubljeg smisla biblijskih tekstova i krajnjoj tajni postojanja svijeta i čovjeka.
Pri tome se pod mističnim podrazumijeva način dubokog proživljavanja temeljnih postavki
kabalističkog učenja.
Drugi središnji pojam knjige Eros – nasuprot suvremenim redukcionističkim, banalnim i
instrumentalnim pristupima – autor predstavlja kao temeljni princip koji cjelinu bića drži
zajedno i obdržava svijet. Utoliko je i erotika, u dubljoj i promišljenijom slici svijeta iz
očišta kabalističkog učenja, dimenzija objedinjavanja i sljubljivanja te najsnažniji simbol
jedinstva i težnje za cjelinom svijeta.
 
Kompozicijski i argumentacijski knjiga čini svojevrsnu usporednicu s Platonovim dijalogom
Gozba ili o ljubavi. Baš kao što Platon razotkriva skrivene dimenzije ljubavi koje nadilaze
tjelesnost, tako i Kabala, uvjerljivo pokazuje Brkić, upućuje na stupnjevite putove
uzdizanja erosa sve do krajnjeg cilja sjedinjenja s Bogom.
Smisleni odgovor na erotsku žudnju utoliko nije zatomljivanje ili poricanje riječima, nego je
prije svega umijeće njezina sadržajnog oblikovanja. Preciznije rečeno, autor nastoji
pokazati na koji se način svijest o libidu kroz kabalističko iskustvo uzdiže do libidinozne
svijesti i uvida u više razine postojanja. Brkić strpljivo i prohodno vodi čitatelje kroz
zamršene termine i značenja kabalističkog učenja. Nije na odmet istaknuti da je knjiga
precizno podijeljena na poglavlja i potpoglavlja s pripadajućim naslovima i podnaslovima
što onda čitatelju u velikoj mjeri olakšava orijentaciju, prohodnost i preglednost.
 
Nasuprot zapadnjačkim dihotomijama tijela i duše, autor se oslanja na kabalistički put
sefirotau kojima se očituje jedinstvo nasuprotnih Božjih atributa. Smisao erotike u njezinu
punom i duhovnom značenju jest upravo u nadilaženju sebstva, u prekoračivanju granica
izdvojenosti te u moći sjedinjavanja. Tajnoviti put Erosa započinje sa sjedinjavanjem
muškarca i žene u činu ljubavi te se kroz razine duše i svijeta uspinje do sjedinjavanja s
Prirodom i Bogom. Autor utoliko smjelo izvodi – ono što je orgazam za tijelo, to je molitva
za dušu. U prvom slučaju čovjek se potpuno predaje prirodi, dok se u drugom slučaju
kroz snažnu vjeru i transcendenciju čovjek u potpunoj otvorenosti predaje Bogu. Te dvije
nasuprotne i krajnje točke životnog puta uzdizanja i mističnog doživljaja ne samo što su
praćene vrhovnim užitkom tijela i duha, nego dijele i doživljaj transcendiranja ili blaženog
nestajanja u prirodi odnosno Bogu. Dva su puta transcendiranja u beskonačni izvor
postojanja. Prvi je put prirodni proces umiranja vođen silom smrti. Drugi put
transcendiranja je praksa Kabale kojom se hoće dosegnuti jedinstvo s Bogom. I život i
smrt jesu, ali je prednost života pred smrti, navodi autor, u onome što Bog unosi u život
a to je blaženstvo.
 
U posebnom poglavlju, nakon konceptualnog dijela knjige, autor podastire svojevrsnu
demonstraciju kabalističkog čitanja smisla. Riječ je o tumačenjima odabranih stihova
Pjesme nad pjesmamakoja sežu do najdubljih razina kabalističkog razumijevanja svijeta.
Završni dio ove opsegom nevelike knjige donosi vrlo koristan i poučan Mali leksikon
pojmova rabljenih u knjizi. Tu je i vrlo instruktivan popis adekvatne literature.
 
Primarna vrijednost Brkićeve knjige jest u tome što u našim vremenima oskudnoga smisla
ne dopušta da jedna snažna duhovna, mistična, religijska i filozofska tradicija postane
potpuna nepoznanica domaćoj javnosti. Sve druge vrijednosti knjige, pažljivi će čitatelj,
vjerujem i sam prepoznati.
 
 Dr.sc. Raul Raunić
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili četiri knjige gospodina Miljenka Brkića. Te knjige možete
preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji od sljedećih linkova:
 
Praksa Kabale - Put uma, srca i čina; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic.php
 
Adam Kadmon u praksi kabale; digitalne knjige, 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic2.php
Eros i Kabala; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic3.php
Teosomatska kabala; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/brkic4.php
 
 
  
  
 
 
1. Uvod
2. Kako Kabala razumije erotiku
2.1 Priroda erotskog uzbuđenja
2.2 Iz očišta slike
2.3 Iz očišta pokreta
2.4 Iz očišta govora
2.5 Spolnost i sefira Jesod
2.6 Kružni tok Božjeg atributa Biti-svemu-temelj (Jesod)
2.7 Od snage nagona do snage svijesti
 
3. Kabalistička praksa erotike
 
3.1 Praksa jihudim
3.2 U duši Nefeš: sjedinjavanje unutar fiziologije tijela
3.3 U duši Ruah: sjedinjavanje duševnih moći (mentalnih stavova)
3.3.1 Meditacija na erotsko uzbuđenje
3.4 U duši Nešama: sjedinjavanje vrlina
3.5 U duši Haja: jihudim Božjih imena
3.5.1 Molitva i orgazam
3.5.2 Zazivanje Božjih imena
3.6 U duši Jehida: d'vekut i jihudim Božjih atributa
3.7 Sjedinjavanje čovjeka i Boga u tijelu
3.7.1 Orgazam i ekstaza
3.7.2 Theosomatika
3.8 Praksa objedinjavanja na svim razinama svjetova
 
4. Eros i Bog
 
4.1 Pojam Boga u Kabali
4.2 Bog i blaženstvo
4.3 Bog stvara ljubav (eros)
4.4 Dva puta transcendiranja u Beskonačni izvor postojanja
4.5 Božji naum za spolni čin
4.5.1 „Plodite se i množite se"
4.5.2 „Muško i žensko stvori ih"
 
5. Eros u „Pjesmi nad pjesmama"
 
5.1 Tumačenje "Pjesme nad pjesmama" u modelu Pardes
5.2 Model Pardes primijenjen na odnos zaručnik-zaručnica i duša-Bog
5.3 Pjesma nad pjesmama u praksi židovstva i kršćanstva
6. Literatura
7. Mali leksikon termina u Kabali
Recenzija Dr.sc. Raul Raunić
Bilješka o piscu
 
9
 
15
 
15
16
17
19
21
22
23
 
27
 
27
30
31
31
32
33
34
34
35
36
40
41
43
 
45
 
45
47
50
53
56
56
57
 
59
 
60
65
66
 
75
 
77
 
95
 
98
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present