Bosanskohercegovački prevoditelj i pisac.
 
Rođen je u Bijeljini, 16. svibnja 1948.
Osnovnu školu i gimnaziju je završio u rodnom gradu, a
francuski i latinski jezik s književnošću na Filozofskom
fakultetu u Sarajevu.
 
Trenutno živi u Bruxellesu i radi kao sudski prevoditelj.
 
 
 
 
  
 Email: timkasuljic@gmail.com
 
 
 
 
 
I eto, te 1992. godine skrasih se u Briselu. Evo me sjedim u sobi ispred
kompjutera i premišljam. Pred mojim očima park Schedermaal, neonski
lampioni svojom žućkastom svjetlošću kroziraju krošnje izlistalog lišća,
rane ptice već zapijevaju.
 
Osjećam se kao Diogen u svom buretu. No, ne izlazim na Forum i ne
tražim čovjeka. Njega, zaboga miloga, i nema! Ni budućnosti, barem one
ružičaste, nema. Samo jake, upečatljive uspomene na događaje iz prošlosti
žive i repriziraju se u mojoj napaćenoj svijesti. I u isti mah one bude neke
moje romantičarske strasti koje postaju najprije idilične, a onda okrutno
realistične. Zbrkano je u mojoj glavi. No, nalazim puta da vam ispričam
nekoliko dogodovština iz toga moga prohujalog života.
Poslušajte !
 Osman Arnautović
 
 
 
 
 
"Katil" (2002.)
 
"Kamen na duši" (2003.)
 
"Tmina svjetlosti" (2004.) (zbirka novela)
 
"Ténebres de la lumiere" (2004.) (zbirka novela na francuskom jeziku)
 
"Srebrenica city" (2007.) (roman)
 
"Ukleta čaršija", (2008.) (roman)
 
"Dosije Pataren", (2009.) (roman)
 
"Katil-drugo izdanje", (2010.) (roman)
 
"Skalpel", (2011,) (roman)
 
EREKCIJA i druge pripovijetke, (2015,) (pripovijetke)
 
Autor je udžbenika "Latinski jezik za prvi i drugi razred srednjih
škola" u izdanju "Svjetlost" Sarajevo.

 

 
 
 
 
Jacques de Decker: "Kitov trbuh" (roman)
 
Amélie Nothomb: "Higijena ubice" (roman)
 
Jacques de Decker: "Parče nedjelje" (kazališni komad)
 
Liliane Wouters: "Dnevnik pisca" (poema)
 
Michel Lambert: "Ništa zloćudno" (novele)
 
Daniel Pennac : "Školski jadi" (roman)
 
Marc Lévy : "E, kada bi to bila istina ?" (roman, 2011)
 
Jean-Baptiste Baronian :"Devet malih tako običnih zločina" (roman, 2012)

 

 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvije knjiga gospodina Osmana Arnautovića
. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Skalpel; digitalne knjige, 2013.
 
www.digitalne-knjige.com/arnautovic.php
 
EREKCIJA i druge pripovijetke; digitalne knjige, 2015.
 
www.digitalne-knjige.com/arnautovic2.php
 
 
  
  
 
 
Predgovor
 
Mezar
Erekcija
Opklada
Sabahzorski horozovi
Kentaur
Hanuma
Ima li imena na nožu ?
Drina
Povratak
Štala
Kaput
Munevera
Smrt priora Pavla
 
Bilješka o piscu
Objavljena djela
Sadržaj
 
7
 
13
31
41
65
83
91
105
115
125
141
159
153
203
 
214
215
216
 
  
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present