Moje ime je Jadranka Varga. Rođena sam 5.5.1957. u
 Zagrebu, gdje sam završila osnovnu školu, gimnaziju općeg
 smjera i Ekonomski fakultet, stečena stručna sprema VŠS.
 Od 1976. godine sam zaposlena, živim i radim u Zagrebu,
 udata sam, bez djece.
  
 Poeziju pišem od 1969. godine kad sam napisala moje
 

prve tri pjesme i od tad se nisam zaustavila

  
 Ova, osma poetsko-prozna zbirka, „Moj tajni svijet",
 nastala je u razdoblju od 27.4.2015. do 26.7.2015., kao posebna cjelina, tematski neovisna
 od prve knjige poezije „Sjena duše", druge knjige „Predvorje bijele tišine" i davno napisane,
 a tek nedavno objavljene knjige poezije iz moje mladosti „Gola žena", kao i knjiga „Plesač
 na žici", „Na trgu ptica", „Duša anđela", ''Izbrisano lice" te čini period zapisivanja mojih
 razmišljanja o duhovnim temama i osobnim zabludama, bolima, zaboravu sebe i ponovnom
 pronalasku, koje su me oduvijek zaokupljale i time sam si potvrđivala ono što sam oduvijek
 znala u duši – anđeli su oko nas, duša im svaki puta zadrhti kad se zabrinu za nas.
  
 Također, dodala sam i neke stare pjesme, pronađene na portalu iskrica weblog, gdje sam i
 počela pisati moju 1. zbirku „Sjena duše", a koje nisu objavljene u nijednoj mojoj knjizi,
 osim na tom portalu; u knjizi su navedene i moji osvrti na pročitane knjige dragih pjesnikinja
 i pjesnika.
  
 Cijela knjiga je, kao i sve do sada, posvećena mom suprugu Davoru
  
 
 
 
 
Blog : http://shadowofsoul.blog.hr
 
E-mail adresa: shadowofsoul57@gmail.com
 
Tel: 091 555 92 88
 
 
 
 
 
RECENZIJA ZBIRKE POEZIJE "MOJ TAJNI SVIJET"
HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGA
 
Poetski doživljaj oživljuje u činu duševnosti.
 
To, međutim, ne znači da se takav čin dešava u usamljenosti doživljavanja čovjeka.
 
Mogli bismo reći, da se ta usamljenost ništi već po karakteristikama estetskog
doživljavanja, koje je prema svoje bivstvu uvijek okrenuto prema drugom čovjeku.
I ako je estetski doživljaj usmjeren na duševnost, on se upravo osvještava u
duševnsoti, koja je usmjerena na drugog čovjeka, a odatle slijedi naša žed za
duševnim dodirom, odatle slijedi naša čežnja, u kojoj se rađaju odnosi između duša.
 
I, s obzirom na ove momente, dolazi do uzdizanja ili pada ljudskog bića, ostvarenje
i razaranje čovjeka i njegovog dostojanstva, samoostvarenje i samorazaranje
čovjekove osobnosti, kao i drugarstva i prijateljstva, ali i dušmanstva.
Jer tamo gdje je ljubav, tamo je i gnjev i mržnja, tamo je i ljubavnog gnjeva i
ljubavne mržnje, tamo je osjećanje ili čuvstvovanje, vrednovanje sudbinskih stanja,
u kojima se odražava sva bivstvenost čovjeka i istina je, da poetsko djelo
nastaje u samoći.
 
Tako je i poetska zbirka pjesama hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga
nastala u samoći.
 
Ali koliko god ovaj estetski ili poetski doživljaj bio u samoći pojedinog pjesnika,
umjetničko odnosno poetsko djelo prevladava tu samotnost, nadilazi je i razbija,
jer je poetsko djelo usmjereno na drugo ljudsko biće, ono pretpostavlja ljudsko
biće, koje mu se odaziva ili ga tjera i nagovara.
 
I po tome se onda i razlikuju pjesnici, po tome jesu li uspjeli svojim razumijevanjem
i doživljavanjem svijeta nagovoriti ili primjereno odgovoriti ili odnositi se prema
drugima, kako i odgovarati mogućnostima pjesničke djelatnosti.
 
U tom smislu svakako može biti govora, da je poetsko djelo u bitnosti socijalna
pojava i da je svaka umjetnina socijalno uvjetovana upravo zato, jer je ljudska i
jer je okrenuta samom drugom čovjeku, inače ne bi imalo smisla baviti se poezijom.
 
Upravo je činjenica prema kojoj je umjetnost na određeni način usidrena u
prijateljstvu te kao svojevrstan duhovni objektivitet, već pretpostavlja društvo ili
društvo prijatelja, odnosno, mogućnost zajednice i zajedničkog života, koji je
prvotno mišljen na duhovan način, da je to prijateljstvo prvo duhovne naravi i da
je sama zajednica kao zajednica prijatelja također duhovne naravi.
Odatle toliko značenje imaju riječi, koje postaju presudne u našem saobraćanju
sa drugim ljudima, međutim, nisu samo naše riječi važne.
 
Važno je i značenje, koje one podrazumijevaju i to oboje u sebi predstavlja
bivstven nosilac estetske vrijednosti pa se može ono što uistinu nosi estetsko
značenje, smatrati pravom osnovom poetske umjetnosti.
 
Tako pada i svjetlo na umjetnost Jadranke Varga i na njeno stvaranje, jer se ovdje
u poetskom doživljaju otkrivaju i bitne znnačajke umjetničke stvaralačke osobnosti,
značajke koje su uvjet pod kojim tek biva mogućim ostvarenje poetskog djela kao
estetskog dobra i sredstva, odnosno, posredništva estetske komunikacije.
I ovdje se čini pjesnikinji, da je cijeli njen život satkan kao jedan veliki nedostatak
te komunikacije, koja se upravo poetskim djelom hoće ostvariti kao prijateljstvo ili
kao druženje, kako bi se konačno stalo na kraj besmislenoj egzistenciji, koju je
jedino moguće prevladati poezijom, odnosno, onim što poezija doista znači, a
to je smisleno sredstvo komunikacije između prijatelja ili drugova.
 
Tako stoji, da je duševnost iskonski nosilac estetske vrednote, koja je istovremeno
istinski predmet i jedina prava jezgra poetskog djela, ali je ono također nosiocem i
prenosiocem estetskog doživljaja i posrednikom estetske komunikacije, koja je
posebna, jer je riječ o posebnom i specifičnom ljudskom doživljavanju u kojem se
oslikavaju bitna svojstva umjetnika kao svojevrsne stvaralačke, a time i socijalno
utjecajne osobnosti.
 
Svi ovi momenti: doživljavanje, čuvstvovanje, značenje, komunikacija,
prijateljstvo..., sve je to toliko prisutno i živo u pjesničkom izrazu naše pjesnikinje,
da se slobodno može reći kako predstavlja iznimu novinu suvremene hrvatske lirike,
koju ćemo pamtiti po svojoj darežljivoj toplini, koja zrači i izvan granica njene
domovine, ali i izvan granica cehovski etablirane poezije, koja je suvereno
vladala našim prostorima decenijama.
 
Valja svakako istaknuti naročitu osjetljivost pjesnikinje za očitovanje duševnosti,
za skretanja duševnoga bivanja i bivstvovanja, za doživljavanje i doživljaje sudbine
duše.
 
Ovdje osjetljivost zna ići do same ranjivosti i na njezinu se temelju izgrađuju,
oblikuju i na svoj način povezuju osobna iskustva, koja nisu izvještačena, nego su
primjerena stvaralačkim očitovanjima i potrebama komunikacije, jer je ovdje riječ o
pjesničkoj riječi, jer je uvjerljiva, jer je moguća, jer je bivstovanje suvislo bez
obzira koliko bilo teško i jer je sudbina vjerojatna bez obzira koliko bila gorka,
mukotrpna...
 
Ne valja, dakle, gubiti iz vida, da se u slučaju Jadranke Varga poetsko djelo ne
obraća, dakle, samo pojedincu, nego upravo u svojoj izvornosti još više socijalnoj
jednako sudjeluje u izgradnji zajedničke svijesti pa se iznad ljudske zabrinutosti za
sebe razbuđuje kod čitatelja jedan osjećaj vezanosti za zajednicu i konzekventno
tome za osjećaj odgovornosti, koji je upravo svojevrsno svojstvo, kojim se
odlikuje ljudsko biće.
 
I ja osobno mislim, da je to i najveća vrijednost ovog djela, a to je upravo ta
sposobnost autorice, da nam postavi pitanje odgovornosti naših vlastitih djela,
kako bi se zadovoljila ljudska načela u svijetu, u kojem jedino poezija ima nositi
smislenost našega bitisanja.
 
Lt. dr. Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 26.7.2015.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvadeset i pet knjiga gospođe Jadranke Varge.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na
bilo koji od sljedećih linkova
 
"Sjena duše"; digitalne-knjige.com 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php
 
"Predvorje bijele tišine"; digitalne-knjige.com 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga2.php
 
"Gola žena "; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga3.php
 
"Plesač na žici"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga4.php
 
"Na trgu ptica"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga5.php
 
"Duša anđela"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga6.php
 
"Izbrisano lice"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga7.php
 
"Moj tajni svijet"; digitalne-knjige.com 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga8.php
 
"Kamen nije sam"; digitalne-knjige.com 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga9.php
 
"Oči pune zvijezda"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga10.php
 
"Tajna bijelih snova"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga11.php
 
"Glasnici"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga12.php
 
"Isus, ta vječna zvijezda sjajna"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga13.php
 
"Ruža mog srca"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga14.php
 
"Skriveno u momentu smiraja"; digitalne-knjige.com 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga15.php
 
"Noć duše"; digitalne-knjige.com 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga16.php
 
"Bijeli put"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga17.php
 
"Marioneta iz prošlih vremena"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga18.php
 
"Priče iz noćnih tišina"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga19.php
 
"Zašto bijeli ljiljani sanjaju?"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga20.php
 
"Svjetlo mog života"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga21.php
 
"Sablasno bludno"; digitalne-knjige.com 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga22.php
 
"Moje tišine"; digitalne-knjige.com 2023
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga23.php
 
"Oslikana poezija"; digitalne-knjige.com 2024
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga24.php
 
"Crno srce "; digitalne-knjige.com 2024
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga25.php
 
Posebna napomena:
 
Na portalu Digitalne knjige objavili smo i intervju s pjesnikinjom i književnicom
Jadrankom Vargom . Taj intervju možete pročitati tako da svojim mišem kliknete na
slijedeći link: https://digitalne-knjige.com/?p=1562
 
 
 
 
 
O AUTORICI
DO SADA OBJAVLJENE KNJIGE
ZAHVALA
RECENZIJA
 
POEZIJA
 
TI SI BOL, KOJA MI GODI
PUTOKAZ
SJEĆANJA
SVE JE TO SAN
SAN
AH!
A MODO MIO
SRELA SAM DANAS TVOG PRIJATELJA
JOŠ UVIJEK
PROCJEP
SAN BEZ SNOVA
VEZE
TAJNA SNA
OD SRCA DO USANA
TEK NAPISAN STIH
O PRIJATELJSTVU
POSJETI DOM OCA MOGA
OBIČNOST RASKOŠI
GAZELA
UPOZNAJ ME
MOJ TAJNI SVIJET
SVE MOLITVE SVIJETA
PITANJE
IZOPĆENJE
USAMLJENA SAM
SAČUVALA SAM SE
U PROLAZU
LIPANJSKA NEDJELJA
EMOCIJA
KAD BEDUINI ZAPJEVAJU
IZUZIMANJE
OTKRIVANJE
ZNAŠ LI?
KLJUČ MOJE DUŠE
ZATO ME POVEDI
SUNČANA SVJETLOST
ZAZIVANJE
LET
 
MOJE RECENZIJE U KNJIGAMA DRUGIH PJESNIKA
 
1. OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE: ""U SJENI IZGUBLJENOG
VREMENA"", KRISTINE KOREN
2. RECENZIJA ZBIRKE PJESAMA: ""KORACI KROZ
VRIJEME"", EMILIJE DEVIĆ
3. OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE: EMILIJE DEVIĆ,
""MJESEČINA U POLJU LAVANDE""
4. OSVRT NA KNJIGU: MAJE KIŠ, ""PONEŠTO O SVEMU""
5. OSVRT NA PRVU ZBIRKU POEZIJE: ""ZRNA SLOVA
MOJE MAJKE"", MIRJANE PEJAK
6. OSVRT NA KNJIGU: KRISTINE KOREN, ""NA
GRANICI NEMOGUĆEG""
7. OSVRT NA PRVU ZBIRKU POEZIJE: ""DOZIVAM TE"",
AUTOR: PROF. DR. DAVOR JURETIĆ
8. OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE: „POKIDANE NITI",
HRVATSKE PJESNIKINJE KRISTINE KOREN
9. OSVRT NA PJESNIČKU ZBIRKU: ''BIJELA GOLUBICA",
KOJU JE NAPISAO DR. ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ
10. OSVRT NA PROČITANI SERIJAL IZDANIH KNJIGA:
''OKOVANO VRIJEMEI-IV'' , DR. ZLATANA GAVRILOVIĆA
KOVAČA
11. OSVRT NA KNJIGU: "RAZGLEDNICA IZ AUSTRALIJE",
DR. ZLATANA GAVRILOVIĆA KOVAČA
 
KAZALO
 
7
9
11
13
 
19
 
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
32
35
36
39
40
41
43
44
45
46
47
49
51
52
53
54
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
69
70
 
72
 
73
 
77
 
81
 
87
 
91
 
95
 
99
 
105
 
111
 
115
 
 
123
 
126
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present