Jadranka Varga, rođena je 05.05.1957. u Zagrebu, gdje je završila
 osnovnu školu, gimnaziju općeg smjera i Ekonomski fakultet,
 stečena stručna sprema VŠS.
  
 Od 02.08.1976. do 31.12.2013. je bila zaposlena, a od
 01.01.2014. je u mirovini, živi u Zagrebu, udata, bez djece.
  
 

Poeziju piše od 1969. godine kad je napisala svoje prve tri

 pjesme i od tad se nisam zaustavila.
Pjesme objavljujem na svom blogu gdje će biti objavljeni ovi
stihovi i gdje ulazim u moj noćni svijet mašte i snova i na kraju,
Ljubav, koja mi se poklonila u svojoj uzvišenosti.
 
 
 
 
Blog : http://shadowofsoul.blog.hr
 
E-mail adresa: shadowofsoul57@gmail.com
 
Tel: 091 555 92 88
 
 
 
 
 
„NOĆ DUŠE“ HRVATSKE PJESNIKINJE JADRANKE VARGE
 
Ono što mi od literature tražimo nije činjenična, već životna istina, ali što to znači nije baš
lako reći, mada je u izvjesnom smislu svima razumljivo. Ukratko, ta se razlika može otprilike
vidjeti u vrlo jasnom suglasju sa realnim životom, ali ne u suglasju samo u pojedinačnom i
neponovljivom individualnom životu, iako je to također stvar realistične literature, nego u
načelnom i ljudski bitnom, u onome što nije zajedničko svim ljudima, već samo određenoj
vrsti ljudi.
 
Ukoliko je karakter u sebi nešto cjelovito i jedinstveno, to istovremeno znači kako je tu
literaturi postavljen zahtjev za istinom koji se povezuje u zahtjev za jedinstvom i
unutrašnjom nužnošću. Inače je riječ o neistinitoj literaturi.
 
Odatle proizilazi, da literatura u svoj svojoj konkretnosti nema posla sa tipovima kao što je
na primjer bio slučaj sa starim realizmom Lukacsa, već s izvanredno individualnim
pojedinačnim karakterima, ali također ide i dalje od toga pa se zahtjev za životnom istinom
tiče isto tako situacija, konflikata i riješenja, uzajamnog preplitanja načina djelovanja,
konzekvenci i iznenađenja, uloge slučaja, sudbije ili zle sudbine.
 
S obzirom na ova određenja literature, tako bismo mogli reći, ono što je životno istinito kod
naše spisateljice je upravo njen bolni strah od usamljenosti i samoće, a odatle i njena
životna unutrašnja potreba, da svijetu objavi svoje životno iskustvo i na taj način literatura
otvara čitateljstvu jedan dio svijeta ili također samo neki dio ljudskog života, jer to je način
čovjekovog postojanja da živi kao biće otvoreno spram svijeta, ali je ta otvorenost zadatak
i svako je za sebe treba izboriti.
 
Prema tome ovdje se njena bol od samoće otvoreno predstavlja čitateljstvu, jer je čovjek
obično otvoren prema svijetu samo onoliko koliko dopire njegova praktična potreba za
poznavanjem ljudi i života. Izvan toga za njega je svijet obično zatvoren i tu onda treba
literatura uskočiti i otvoriti sva životna područja koja su nam bila nedostupna, a samoća ili
usamljenost, individualna patnja obično su nedostupni sve dok se ljudima ne objave.
 
Odatle i smisao literature i pisanja općenito govoreći - ostaviti iza sebe riječi za koje se
nadamo, da neće biti zaboravljene. Odatle se može reći, da je literatura „otkrivalačka“, ona
otkriva svijet ili još više, ona otkriva ono nešto drugo, veliko, što ljudima često nije niti
potrebno, ali je ono što je vrijedno ljubavi i što obogaćuje pogled na život i što ga čini
sudionikom obilja.
 
A to je ukratko rečeno najvažnija intencija ove zbirke poezije hrvatske pjesnikinje Jadranke
Varga koja nosi ime „Noć duše“, jer se literatura stvara u tišinama, u smirajima dana kada
usamljeni progovaramo o samoći koje se plašimo i koja nas ubija svojom težinom i koja nam
konačno pokazuje što je u našim životima značajno i što je vrijedno, da kraj toga zastanemo
bez obzira na mnoštvo drugih interesa koje u sebi nosimo.
 
Po toj fundamentalnoj intenciji literature ovo djelo Jadranke Varga sigurno će biti
zapamćeno kao vrijedni doprinos suvremenom hrvatskom realizmu koji se danas nalazi pred
zadatkom sinteze: da primi u svoje forme relativni maksimum životne istine, da bi se moglo
pustiti da se pojave dublji smisaoni odnosi.
U tom smislu rečeno koliko je to rješiv zadatak bio, dolazuje njeno radikalno odustajanje od
svakog jeftinog idealiziranja i uljepšavanja i na tome joj jedno veliko Hvala!
 
Poezija u knjizi „Noć duše“ hrvatske pjesnikinje Jadranke Varga je kratka zbirka pjesama
koje se odnose na neke jako važne momente autoričinog života. Utoliko je ovdje riječ o
realističnom prikazivanju životne istine koja unekoliko sabire cjelokupnu umjetnost i filozofiju
koje karakterizira jedna fundamentalna potraga za slobodom i nema nikakve sumnje kako je
ovdje Istina dovedena u svezu sa Slobodom kao ishodištima cjelokupne filozofije i literature,
jer Sloboda po svom bivstvu postoji i kao mogućnost, ali i kao nužnost po kojoj i Bog i
Čovjek u svojoj slobodnoj Istini mogu biti, a to je, dakako, stvar cjelokupne filozofije.
Sloboda je početak i kraj svake filozofije uopće i svake literature uopće, jer mi pjevamo ili
pričamo o našim životnim istinama kako bismo došli do Slobode i kako bismo se slobodno
osjećali u svijetu koji je na krivo nasađen i koji se često suprotstavlja našim intencijama.
 
Ukoliko bismo krenuli Kantovim putom, onda bismo mogli reći kako „Kritika čistoga uma“ luči
u svemu Slobodu kao ideju ili ideju Slobode, „Kritika praktičnog uma“ slobodu kao
samoodređenje, a „Kritika snage suda“ slobodu kao samosvrhu. Ova tri uzroka ili principa
koja nalazimo kod Kanta konstituiraju pojam slobode u njegovoj cjelovitosti.
 
„Pojam derivirane apsolutnosti ili božanskosti tako je malo proturječan, da je on naprotiv
središnji pojam cijele filozofije. Takva božanskost pripada prirodi. Tako si malo proturječe
imanencija u Bogu i Sloboda, da upravo samo ono što je slobodno i ukoliko je slobodno, je
u Bogu, ono neslobodno i ukoliko je neslobodno, nužno je izvan Boga.“
(Schelling, „Filozofska istraživanja“, str. 24)
Literatura je jedno, tako bismo mogli reći, inteligibilno bivstvo koje djeluje slobodno i može
otuda djelovati primjereno svojoj vlastitoj unutrašnjoj prirodi, jer je upravo ono slobodno što
djeluje samo primjereno zakonima svog vlastitog bivstva i nije određeno ničim drugim niti u
njemu niti izvan njega. Ova unutrašnja nužnost je sama Sloboda, bivstvo čovjeka je
bivstveno negov vlastiti čin, nužnost i Sloboda stoje jedna u drugoj kao jedno bivstvo što
se samo promatrano s raznih strana pokazuje kao jedno ili kao drugo, ali je po sebi Sloboda.
 
Literatura je prije svega takav čovjekov vlastiti čin, to je upravo samopostavljanje literarne
svijesti koja nije puko spoznavanje kao što je to kod Lukacsa, već pretpostavlja pravi bitak,
a ovaj prije spoznavanja slučeni bitak nije, dakle, nikakvo spoznavanje ili nije samo
spoznavanje, nego je realno samopostavljanje literature, on je jedno pra i temeljno htijenje
koje sebe sama čini nečim i temelj je i baza sve bivstvenosti. Zato možemo kao i Schelling
reći:
 
„Samo čovjek jest u Bogu i baš kroz ovaj bitak u Bogu sposoban za slobodu.“
(ibid 63)
Tako je i literatura u Čovjeku i baš kroz ovaj bitak u Čovjeku, Čovjek i Literatura sposobni
su za slobodu.
 Dr Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 07.02.2020.
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili dvadeset i četiri knjige gospođe Jadranke Varge.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na
bilo koji od sljedećih linkova
 
"Sjena duše"; digitalne-knjige.com 2011.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php
 
"Predvorje bijele tišine"; digitalne-knjige.com 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga2.php
 
"Gola žena "; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga3.php
 
"Plesač na žici"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga4.php
 
"Na trgu ptica"; digitalne-knjige.com 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga5.php
 
"Duša anđela"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga6.php
 
"Izbrisano lice"; digitalne-knjige.com 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga7.php
 
"Moj tajni svijet"; digitalne-knjige.com 2015.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga8.php
 
"Kamen nije sam"; digitalne-knjige.com 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga9.php
 
"Oči pune zvijezda"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga10.php
 
"Tajna bijelih snova"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga11.php
 
"Glasnici"; digitalne-knjige.com 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga12.php
 
"Isus, ta vječna zvijezda sjajna"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga13.php
 
"Ruža mog srca"; digitalne-knjige.com 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga14.php
 
"Skriveno u momentu smiraja"; digitalne-knjige.com 2019.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga15.php
 
"Noć duše"; digitalne-knjige.com 2020.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga16.php
 
"Bijeli put"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga17.php
 
"Marioneta iz prošlih vremena"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga18.php
 
"Priče iz noćnih tišina"; digitalne-knjige.com 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga19.php
 
"Zašto bijeli ljiljani sanjaju?"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga20.php
 
"Svjetlo mog života"; digitalne-knjige.com 2022.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga21.php
 
"Sablasno bludno"; digitalne-knjige.com 2023.
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga22.php
 
"Moje tišine"; digitalne-knjige.com 2023
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga23.php
 
"Oslikana poezija"; digitalne-knjige.com 2024
 
http://www.digitalne-knjige.com/varga24.php
 
 
  
  
 
 
O AUTORICI
 
RIJEČ AUTORICE
 
ZAHVALA
 
TAMNO MORE
napisano: 01.04.2004. u 21:50h
 
OČEKIVANJA I OŽILJCI
napisano: 16.05.2005. u 7:21h
 
TEČE I OVAJ DAN
napisano: 30.03.2007. u 21:32h
 
TAJNI SVJETOVI
napisano: 31.01.2009. u 19:35h
 
OTVORENA SRCA
napisano: 28.06.2009. u 18:53h
 
NAŠI IZBORI
napisano: 02.01.2015.
 
SMIRAJ
napisano: 09.05.2019. u 15:17h
 
VELIKAN TUŽNIH OČIJU
napisano: 25.07.2019. u 15:57h za Natječaj za
međunarodni zbornik posvećen Nikoli Tesli
 
USAMLJENI
napisano: 03.08.2019. u 18:03h
 
OLUJA 1995.
napisano: 05.08.2019. u 12:00h
 
RAZLOMLJENOST SVJETLOSTI
napisano: 06.09.2019. U 19:3h
 
JESEN
napisano: 23.09.2019. u 18:00h
 
NOĆNE TIŠINE
napisano: 14.09.2019. u 17:28H
 
NOĆ DUŠE
napisano: 24.09.2019. u 10:35h
 
OSJEĆAJ
napisano: 01.10.2019. u 10:26h
 
LUTANJE
napisano: 08.10.2019. u 12:24h
 
LELUJANJE
napisano: 09.10.2019. u 18:25h
 
POLJUBAC
napisano: 13.10.2019. u 19:41h
 
ŽIVOT
napisano: 17.10.2019. u 11:08h
 
CRVENA RUŽA
napisano: 21.10.2019. u 21:25h
 
TUGA
napisano: 31.10.2019. u 11:53h
 
ONO VRIJEME
napisano: 31.10.2019. u 19:03h
 
MISLI
napisano: 02.11.2019. u 21:45h
 
LIŠĆE JESENI
napisano: 14.11.2019. u 15:43h
 
GDJE SI, LJUDSKOSTI?
napisano: 17.11.2019. u 19:37h
 
PRODANE DUŠE
napisano: 17.11.2019. u 20:00h
 
ZABORAV
napisano: 18.11.2019. u 21:00h
 
JUTRO
napisano: 25.11.2019. u 12:50h
 
PROSINAC
napisano: 05.12.2019. u 17:26h
 
DRUGA VRATA
napisano: 20.12.2019. u 18:34h
 
ZIMSKI DANI
napisano: 11.01.2020. u 13:01h
 
DOM ZA NEZBRINUTU DJECU
napisano: 17.01.2020. u 20:57h
 
SLUČAJNO
napisano: 23.01.2020. u 14:15h
 
VISINE
napisano: 28.01.2020. u 19:52h
 
BEZ NASLOVA
napisano: 05.02.2020. u 10:40h
 
NA TAMNOJ STRANI MJESECA
napisano: 20.02.2020. u 18:40h
 
OTAC MOJ, ANĐEO ČUVAR
napisano: 07.02.2020. u 20:35h
 
MOJ SVIJET
napisano: 25.02.2020. u 11:10h
 
SUZA
napisano: 25.02.2020. u 11:10h
 
ČUDNO
napisano: 25.02.2020. u 11:10h
 
NESTAJANJE
napisano: 25.02.2020. u 11:10h
 
TAMO
napisano: 09.03.2020. u 14:09h
 
ČOVJEK
napisano: 10.03.2020. u 11:32h
 
OTROVNO PROLJEĆE
napisano: 21.03.2020. u 15:15h
 
MOMENT
napisano: 21.03.2020. u 16:52h
 
DODIR
napisano: 21.03.2020. u 16:52h
 
NEŠTO
napisano: 13.04.2020. u 14:21h
 
BIJELO
napisano: 13.04.2020. u 17:07h
 
POZIV
napisano: 15.04.2020. U 09:58h
 
SMJEROVI
napisano: 16.04.2020. u 13:53h
 
PRAZNINA
napisano: 22.04.2020. u 15:55h
 
BEZ NASLOVA
napisano: 22.04.2020. u 15:05h
 
SRCE
napisano: 23.04.2020. u 17:11h
 
PROŠLOST
napisano: 22.04.2020. u 18:13h
 
OTKUCAJ
napisano: 24.04.2020. u 09:51h
 
RECENZIJA ZBIRKE ZBIRKE POEZIJE "NOĆ DUŠE" HRVATSKE
PJESNIKINJE JADRANKE VARGA
dr Zlatan Gavrilović Kovač
 
SADRŽAJ
 
DO SADA OBJAVLJENE KNJIGE
 
VRIJEME OBJAVE SVIH KNJIGA
 
MOJE PJESME SU U MNOGIM ZAJEDNIČKIM HRVATSKIM I
MEĐUNARODNIM ZBIRKAMA ZBIRKAMA
 
MOJE PJESME U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ZBIRKAMA POEZIJE
 
7
 
9
 
11
 
13
 
 
15
 
 
17
 
 
19
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
 
25
 
 
26
 
 
29
 
 
30
 
 
32
 
 
33
 
 
35
 
 
37
 
 
38
 
 
39
 
 
40
 
 
41
 
 
43
 
 
44
 
 
45
 
 
46
 
 
47
 
 
48
 
 
49
 
 
50
 
 
51
 
 
53
 
 
54
 
 
55
 
 
56
 
 
57
 
 
58
 
 
59
 
 
60
 
 
62
 
 
63
 
 
64
 
 
65
 
 
66
 
 
67
 
 
68
 
 
70
 
 
71
 
 
72
 
73
 
74
 
75
 
76
 
77
 
78
 
79
 
80
 
82
 
88
 
 
95
 
98
101
 
104
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present