Da bismo vam bar malo pomogli u odabiru knjiga ili vas uputili u navike naših čitatelja, odlučili smo objaviti i top listu najčitanijih knjiga na portalu.
  
  Kao što možete vidjeti, uz svaku knjigu nalazi se podatak o tome u kojoj ediciji je izdana, naslov knjige, ime autora, datum kada je knjiga objavljena te podatak o tome koliko je puta preuzeta.
  
 

A za kraj ćemo dodati i da je zadnje upisivanje podataka obavljeno dana 10.04.2018.

 

 

 
  
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Alojz Pavlović
   
 Objavljeno:
10.12.2008.
   
 Preuzeto:
2565 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
02.12.2009.
   
 Preuzeto:
2554 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
09.11.2009.
   
 Preuzeto:
2540 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
21.12.2009.
   
 Preuzeto:
2507 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
16.07.2013.
   
 Preuzeto:
2504 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
E.A.Banaj
   
 Objavljeno:
08.12.2017.
   
 Preuzeto:
2496 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sv. Lara Lućin
   
 Objavljeno:
07.12.2017.
   
 Preuzeto:
2496 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Zdravlje, psihologija i samopomoć
  
 Naslov knjige:
 Autor:
prof. Mirjana Milijašević
   
 Objavljeno:
14.03.2016.
   
 Preuzeto:
2456 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Branko Milić
   
 Objavljeno:
17.01.2013.
   
 Preuzeto:
2448 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
14.09.2015.
   
 Preuzeto:
2435 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
22.05.2015.
   
 Preuzeto:
2425 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Priredio: Josip Samaržija
   
 Objavljeno:
23.02.2018.
   
 Preuzeto:
2408 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Župa sv.Lovre mučenika
   
 Objavljeno:
29.02.2012.
   
 Preuzeto:
2408 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
18.12.2015.
   
 Preuzeto:
2390 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
www.tacno.net
   
 Objavljeno:
10.12.2011.
   
 Preuzeto:
2344 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Jan Morić
   
 Objavljeno:
19.12.2016.
   
 Preuzeto:
2333 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
09.02.2015.
   
 Preuzeto:
2322 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Atif Kujundžić
   
 Objavljeno:
15.06.2010.
   
 Preuzeto:
2317 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Slavomir Cune Miljević
   
 Objavljeno:
11.09.2016.
   
 Preuzeto:
2289 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
12.03.2015.
   
 Preuzeto:
2265 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Osman Arnautović
  
 Objavljeno:
15.01.2015.
   
 Preuzeto:
2260 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
11.06.2014.
   
 Preuzeto:
2195 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
29.06.2015.
   
 Preuzeto:
2181 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
08.02.2016.
   
 Preuzeto:
2161 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Luigi Serafini
   
 Objavljeno:
24.10.2017.
   
 Preuzeto:
2146 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
07.05.2014.
   
 Preuzeto:
2142 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
01.05.2014.
   
 Preuzeto:
2141 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Znanstveni radovi
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Marko Jukić
   
 Objavljeno:
18.04.2016.
   
 Preuzeto:
2129 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
12.09.2013.
   
 Preuzeto:
2110 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Manuela Sorensen
   
 Objavljeno:
07.09.2011.
   
 Preuzeto:
2086 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
04.05.2015.
   
 Preuzeto:
2071 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
28.05.2014.
   
 Preuzeto:
2075 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Aleksandar Kostjuk
   
 Objavljeno:
28.08.2011
   
 Preuzeto:
2070 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatan Gavilović Kovač
   
 Objavljeno:
02.10.2015.
   
 Preuzeto:
2063 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Dragutin Kujavec
   
 Objavljeno:
23.03.2016.
   
 Preuzeto:
2054 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
Poezija na internetu
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Kristijan Golić
   
 Objavljeno:
20.08.2016.
   
 Preuzeto:
2038 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vladimir Biondić
   
 Objavljeno:
30.12.2015.
   
 Preuzeto:
2035 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sonja Krivokapić
   
 Objavljeno:
01.02.2016.
   
 Preuzeto:
2024 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Irena Vrkljan
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
2007 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Krunoslav Šetka
   
 Objavljeno:
15.02.2009.
   
 Preuzeto:
2000 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Atif Kujundžić
   
 Objavljeno:
07.06.2011.
   
 Preuzeto:
1999 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vesna Krmpotić
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
1998 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
17.05.2014.
   
 Preuzeto:
1993 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Nada Mihoković-Kumrić
   
 Objavljeno:
11.09.2016.
   
 Preuzeto:
1976 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivo Mijo Andrić
   
 Objavljeno:
27.12.2010.
   
 Preuzeto:
1964 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sonja Krivokapić
   
 Objavljeno:
23.12.2015.
   
 Preuzeto:
1954 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Valentino Kuzelj
   
 Objavljeno:
13.11.2012.
   
 Preuzeto:
1952 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Poezija na internetu
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Klara Polak-Poljarević
   
 Objavljeno:
22.10.2009.
   
 Preuzeto:
1917 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Toni Begić
   
 Objavljeno:
19.07.2017.
   
 Preuzeto:
1913 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Kristina Koren
   
 Objavljeno:
01.04.2015.
   
 Preuzeto:
1908 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Atif Kujundžić
  
 Objavljeno:
02.02.2015.
   
 Preuzeto:
1908 puta
    
  
  
  
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present