Da bismo vam bar malo pomogli u odabiru knjiga ili vas uputili u navike naših čitatelja, odlučili smo objaviti i top listu najčitanijih knjiga na portalu.
  
  Kao što možete vidjeti, uz svaku knjigu nalazi se podatak o tome u kojoj ediciji je izdana, naslov knjige, ime autora, datum kada je knjiga objavljena te podatak o tome koliko je puta preuzeta.
  
 

A za kraj ćemo dodati i da je zadnje upisivanje podataka obavljeno dana 22. 03. 2019.

 

 

  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
11.06.2014.
   
 Preuzeto:
2874 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
22.06.2014.
   
 Preuzeto:
2864 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ševko Kodrić
   
 Objavljeno:
23.06.2011.
   
 Preuzeto:
2866 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
01.04.2010.
   
 Preuzeto:
2838 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Priredio: Josip Samaržija
   
 Objavljeno:
23.02.2018.
   
 Preuzeto:
2824 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
22.08.2013.
   
 Preuzeto:
2812 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sv. Lara Lućin
   
 Objavljeno:
07.12.2017.
   
 Preuzeto:
2775 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sv. Lara Lućin
   
 Objavljeno:
25.05.2010.
   
 Preuzeto:
2775 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
22.11.2013.
   
 Preuzeto:
2741 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vladimir Nazor
   
 Objavljeno:
14.12.2009.
   
 Preuzeto:
2740 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Franjo Martinović - Fram
   
 Objavljeno:
05.04.2017.
   
 Preuzeto:
2711 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Josip Vitanović
   
 Objavljeno:
24.12.2008.
   
 Preuzeto:
2709 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
22.05.2015.
   
 Preuzeto:
2680 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Alojz Pavlović
   
 Objavljeno:
10.12.2008.
   
 Preuzeto:
2647 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
02.12.2009.
   
 Preuzeto:
2603 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
09.11.2009.
   
 Preuzeto:
2590 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
21.12.2009.
   
 Preuzeto:
2571 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Branko Milić
   
 Objavljeno:
17.01.2013.
   
 Preuzeto:
2565 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Zdravlje, psihologija i samopomoć
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Slavomir Cune Miljević
  
 Objavljeno:
21.05.2018.
   
 Preuzeto:
2547 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
16.07.2013.
   
 Preuzeto:
2540 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Znanstveni radovi
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Marko Jukić
   
 Objavljeno:
18.04.2016.
   
 Preuzeto:
2498 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Dr. Marko Jukić
   
 Objavljeno:
05.09.2013.
   
 Preuzeto:
2498 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Slavomir Cune Miljević
   
 Objavljeno:
11.09.2016.
   
 Preuzeto:
2465 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
18.12.2015.
   
 Preuzeto:
2464 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zvonko Vugrinović
  
 Objavljeno:
17.09.2018.
   
 Preuzeto:
2460 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Jan Morić
   
 Objavljeno:
19.12.2016.
   
 Preuzeto:
2455 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Dragan Miščević
   
 Objavljeno:
06.11.2018.
   
 Preuzeto:
2453 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
20.02.2019.
   
 Preuzeto:
2443 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
www.tacno.net
   
 Objavljeno:
08.12.2012.
   
 Preuzeto:
2411 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
11.10.2018.
   
 Preuzeto:
2406 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
   
 Objavljeno:
18.09.2017.
   
 Preuzeto:
2385 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Atif Kujundžić
   
 Objavljeno:
15.06.2010.
   
 Preuzeto:
2353 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
14.09.2015.
   
 Preuzeto:
2435 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivo Mijo Andrić
   
 Objavljeno:
08.01.2019.
   
 Preuzeto:
2345 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivo Mijo Andrić
   
 Objavljeno:
30.11.2018.
   
 Preuzeto:
2324 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
09.02.2015.
   
 Preuzeto:
2322 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Toni Begić
   
 Objavljeno:
19.07.2017.
   
 Preuzeto:
2314 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Virtualna antologija hrvatske poezije
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Fran Galović
   
 Objavljeno:
01.10.2018.
   
 Preuzeto:
2305 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Martina Ergić Grčević
  
 Objavljeno:
22.08.2018.
   
 Preuzeto:
2290 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
12.03.2015.
   
 Preuzeto:
2265 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Osman Arnautović
  
 Objavljeno:
15.01.2015.
   
 Preuzeto:
2260 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Dragutin Kujavec
   
 Objavljeno:
23.03.2016.
   
 Preuzeto:
2252 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
Poezija na internetu
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivo Mijo Andrić
   
 Objavljeno:
12.12.2016.
   
 Preuzeto:
2243 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vladimir Biondić
   
 Objavljeno:
30.12.2015.
   
 Preuzeto:
2243 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zvonko Vugrinović
  
 Objavljeno:
05.09.2018.
   
 Preuzeto:
2235 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
11.06.2014.
   
 Preuzeto:
2226 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Luigi Serafini
   
 Objavljeno:
24.10.2017.
   
 Preuzeto:
2225 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
08.02.2016.
   
 Preuzeto:
2209 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sv. Lara Lućin
   
 Objavljeno:
22.03.2018.
   
 Preuzeto:
2200 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
29.06.2015.
   
 Preuzeto:
2181 puta
    
  
  
  
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present