Da bismo vam bar malo pomogli u odabiru knjiga ili vas uputili u navike naših čitatelja, odlučili smo objaviti i top listu najčitanijih knjiga na portalu.
  
  Kao što možete vidjeti, uz svaku knjigu nalazi se podatak o tome u kojoj ediciji je izdana, naslov knjige, ime autora, datum kada je knjiga objavljena te podatak o tome koliko je puta preuzeta.
  
 

A za kraj ćemo dodati i da je zadnje upisivanje podataka obavljeno dana 10.04.2018.

 

 

  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
27.03.2012.
   
 Preuzeto:
6226 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
11.09.2016.
   
 Preuzeto:
5976 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Franjo Martinović Fram
   
 Objavljeno:
02.04.2014.
   
 Preuzeto:
5264 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
21.03.2017.
   
 Preuzeto:
5256 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici hrvatske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivan Gundulić
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
4950 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Miljenko Sušac
   
 Objavljeno:
08.03.2011.
   
 Preuzeto:
4619 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
16.05.2012.
   
 Preuzeto:
4513 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
09.10.2017.
   
 Preuzeto:
4461 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
03.01.2017.
   
 Preuzeto:
4337 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Humor i aforizmi
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Franjo Martinović
   
 Objavljeno:
06.12.2015.
   
 Preuzeto:
4304 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
08.05.2017.
   
 Preuzeto:
4298 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
10.03.2016.
   
 Preuzeto:
4037 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
07.12.2017.
   
 Preuzeto:
3970 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
01.07.2016.
   
 Preuzeto:
3921 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
14.12.2012.
   
 Preuzeto:
3910 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vesna Parun
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
3858 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Tin Ujević
   
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
3807 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
10.07.2017.
   
 Preuzeto:
3784 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
08.08.2016.
   
 Preuzeto:
3650 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
 Autori:
Ana Horvat, Nevenka Macolić
  
 Objavljeno:
01.06.2008.
   
 Preuzeto:
3611 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
18.09.2012.
   
 Preuzeto:
3652 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
19.10.2012
   
 Preuzeto:
3558 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
26.10.2012.
   
 Preuzeto:
3577 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Duhovnost
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Priredio: Josip Samaržija
   
 Objavljeno:
20.07.2016.
   
 Preuzeto:
3498 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
07.06.2012.
   
 Preuzeto:
3480 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
06.02.2018.
   
 Preuzeto:
3389 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Tin Ujević
   
 Objavljeno:
13.09.2009.
   
 Preuzeto:
3368 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
www.tacno.net
   
 Objavljeno:
08.12.2012.
   
 Preuzeto:
3328 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
26.03.2015.
   
 Preuzeto:
3288 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ante Brčić
   
 Objavljeno:
10.12.2008.
   
 Preuzeto:
3285 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Toni Begić
   
 Objavljeno:
24.12.2016.
   
 Preuzeto:
3220 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
08.12.2014.
   
 Preuzeto:
3093 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici hrvatske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivana Brlić Mažuranić
   
 Objavljeno:
24.12.2012.
   
 Preuzeto:
3057 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
   
 Objavljeno:
14.05.2015.
   
 Preuzeto:
3055 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Šporer
  
 Objavljeno:
24.12.2012.
   
 Preuzeto:
3055 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
NOVA SLIKOVNICA
 Autor:
Naklada St. Kugli
   
 Objavljeno:
17.12.2010.
   
 Preuzeto:
3047 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Osman Arnautović
   
 Objavljeno:
18.12.2012.
   
 Preuzeto:
2994 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici hrvatske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Ivan Goran Kovačić
   
 Objavljeno:
24.12.2008.
   
 Preuzeto:
2936 puta
   
    
  
   
  
  
 Edicija:
Klasici kršćanske književnosti
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Sveti Bonaventura
   
 Objavljeno:
21.12.2011.
   
 Preuzeto:
2813 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Branko Milić
   
 Objavljeno:
15.05.2017.
   
 Preuzeto:
2807 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
  
 Objavljeno:
22.06.2014.
   
 Preuzeto:
2805 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Zlatko Lukić
   
 Objavljeno:
01.04.2010.
   
 Preuzeto:
2781 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
   
 Objavljeno:
11.06.2014.
   
 Preuzeto:
2765 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Kristina Koren
   
 Objavljeno:
28.07.2016.
   
 Preuzeto:
2762 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Vladimir Nazor
   
 Objavljeno:
14.12.2009.
   
 Preuzeto:
2740 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
LUTER I ORLOVIĆ
 Autor:
Ševko Kodrić
   
 Objavljeno:
23.06.2011.
   
 Preuzeto:
2733 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
22.08.2013.
   
 Preuzeto:
2696 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Boris Golić
    
 Objavljeno:
22.11.2013.
   
 Preuzeto:
2685 puta
    
   
  
  
 Edicija:
Digitalna slikovnica
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Josip Vitanović
   
 Objavljeno:
24.12.2008.
   
 Preuzeto:
2683 puta
    
  
   
  
  
 Edicija:
  
 Naslov knjige:
 Autor:
Franjo Martinović - Fram
   
 Objavljeno:
05.04.2017.
   
 Preuzeto:
2633 puta
    
  
  
  
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present