Portal tacno.net promiče demokratske vrijednosti,
 borbu protiv kršenja ljudskih prava, protiv etničke i
  religijske netrpeljivosti, regionalnih konflikta, kontrole
  medija te drugosti kao takve.
  
 Portal je pokrenulo Udruženje "Centar za kritičku misao"
  
 Više podataka o samom portalu te njegovim
 suradnicima i kolmunistima moći ćete saznati tako da
 svojim mišem kliknete na sljedeću adresu:
 http://www.tacno.net/
  
 
 
 
e-mail adresa: redakcija@tacno.net
 
Kontakt tel + 387 62 291 690; + 387 63 660 991
 
 
 
 
   
  

Da li je, generalno uzevši, novinarstvo danas pretežno korisno ili pretežno štetno?

   
  

Suviše je argumenata koji govore u prilog ovome drugom. Prošla su vremena kada

  

smo za obilje smeća kojim nas masovni mediji svakodnevno zatrpavaju mogli olako i

  

oholo govoriti "to nije novinarstvo". Naprotiv, to jest novinarstvo i njegovi su

  

učinci uglavnom zagađivački.

  

 

  

Ako je tome tako, da li se s novinarstvom danas može još išta učiniti osim boriti se

  

protiv njega?

   
  

Gramatička nemuštost gornjeg pitanja proizlazi iz istine koja se ukazuje kao gola

  

ironija: novinarstvo je jedino preostalo sredstvo za učinkovitu borbu protiv

  

novinarstva. Ako će ljubitelji selekcioniranja u tome vidjeti podjelu na "dobro" i

  

"loše", ili "pošteno" i "nepošteno", ili "profesionalno" i "neprofesionalno", ili

  

"nezavisno" i "potkupljeno", ili "slobodarsko" i "prorežimsko" "svakako trebaju uzeti u

  

obzir i dodatak: "dobro" ("pošteno", "nezavisno") novinarstvo danas nema nikakvog

  

smisla ako se neće uhvatiti u koštac sa štetočinskim djelovanjem samog

  

novinarstva. Misija današnjega novinarstva može biti samo beskompromisna bitka

  

protiv zaglupljivanja koje proizvodi današnje novinarstvo.

  

 

  

Monopolističko zapišavanje terena koje su obavile velike medijske kompanije -

  

najčešće snažno povezane s vladajućim oligarhijama - rezultiralo je dvama

  

najvažnijim tekovinama: obranom nacionalnih ideologija i trgovačkim aspektom

  

informiranja. Tupi potrošač koji iznad svega voli svoju plemenski ustrojenu

  

domovinu, a prezire sve koji su joj "strani", nije tek idealan medijski konzument,

  

nego idealan medijski proizvod. Politički modelirano "tržište" služi kao kontrolor

  

takvog carstva beskonfliktnosti. Aktualno novinarstvo, međutim, vrijedi samo ako

  

se upušta u unutarcehovski bratoubilački rat, ako razara mentalitet podložništva

  

kakvog producira aktualno novinarstvo.

   
  

Nisam siguran da korporativne medijske pogone, upregnute u reprodukciju

  

vladajućeg poretka, treba doživljavati drugačije od okupacionih snaga. A to onda

  

stvara nasušnu potrebu za formiranjem džepova otpora, koji neće podlijegati

  

političkim, ekonomskim i marketinškim pritiscima, te će - iznad svega - dokidati

  

praksu ovisnosti novinarstva o moći novca. U tome vidim smisao dragocjenih

  

pionirskih poduhvata kao što je tačno.net. U mogućnosti za djelovanje s

  

oslobođenog teritorija.

   
  
 Viktor Ivančić
   
 
 
 
 

 

Umjesto predgovora................….......................................05
 
VIKTOR IVANČIĆ
 
Nevjernička molitva (2).......................…....….....................07
Pismo podrške .....................................…........................13
Borimo se jame uz jame........................…..........................20
Zašto je bušenje štetno............................…....…...............28
 
MILAN MARINKOVIĆ
 
Savršena prevara............................................................33
 
SALMEDIN MESIHOVIĆ
 
Kriza, dogme, banke.................................….....................43
Bolesnik na Lamanšu ..............................….......................47
 
ZLATKO JELISAVAC
 
Istorija poraženih.................................….........................55
Bauk fašizma .................................................................59
 
ESAD BAJTAL
 
Gor'ki vijenac...............................................................…65
 
IGOR SERDAR
 
Državom u mozak ili mozak u državi...............……….............…90
Ovaj tekst posvećen je pjesmi TBF-a..............…...….............97
 
DRAGAN MARKOVINA
 
Suton jednog grada......................................……..............103
Završni udar na Tita......................................…...............106
 
GORAN PANDŽA
 
Stopama Karadžića i Bobana ...................……....................109
 
EDIN HUSKOVIĆ
 
Most nad Neretvom.....................................….................116
 
RIJAD DURKIĆ
 
Čas islamofobije...........................................…................127
Naša posla....................................................................130
 
DIANA BURAZER
 
Zadnja bosanska zima...................................…................133
 
ŽELJKO PAVIĆEVIĆ
 
Povratak u budućnost preko Vardara............…….................139
 
BOŽICA JELUŠIĆ
 
Više jeze, manje kateheze ...................…….......................142
 
INTERVJU - I :
 
Milorad Dodik............................................…..................145
 
Svetlana Broz ..............................................…..............153
 
Božica Jelušić..............................................…...............171
 
Nikola Samardžić.......................................…..................181
 
Fra Petar Jeleč........................................…...................193
 
Stipe Mesić.............................................…...................203
 
Vlada Divljan .....................................…........................217
 
Marko Vešović....................................…........................224
 
Mile Stojić ...................................................................233
 
Munib Delalić.................................................................242
 
Esad Bajtal...................................................................251
 
Slavo Kukić..................................................................264
 
Sadržaj................................................……...................278
 

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present