U našoj novoj rubrici koju smo nazvali "Vrijeme u okovima", odlučili smo vam predstaviti još nekoliko novih knjiga.

  
  
 
  
 
  
  
 
  • Ediciju Poeme započet ćemo s knjigom Rub, Ivana Ladešića.
  • No, za početak upitajmo se što je to poema ?
  • Poema je vrsta književnog djela epsko-lirskog karaktera u stihovima (ponekad i u prozi).Može biti kratka ili duga, jednostavna ili složena koja se sastoji od više pjevanja.
  • Poema je kao termin još u antičkoj literaturi imala općenito značenje, vjerojatno je to jedan od razloga zbog kojeg je kao vrsta do danas ostala nedovoljno određena te utjelovljuje karateristike svih triju književnih rodova, i lirike i epike i drame.
  • Razrađena fabula, likovi i pripovjedač karakteristike su epskog, karakteristike dramskog mogu se očitati u iznimno snažnoj unutarnjoj borbi likova i dugim monolozima, a lirska je sama forma, izrazita nabijenost emocijama, promišljanja o moralnim pitanjima i brojne pjesničke figure među kojima je bitno istaknuti, uz najčešće poredbe i epitete, snažne metafore i brojne figure suprotnosti – paradokse i snažne antiteze.
  
 
  
  
 
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present