Prije preuzimanja digitalne knjige - "Zavičaju, rodni kraju", Zajednice Srba Rijeka, molimo vas da pažljivo pročitate ugovor o korištenju Digitalnih knjiga. Nakon toga kliknite na link: Prihvaćam ugovor o korištenju knjiga i preuzmite odabranu knjigu.

  
 
  
 

 

  

 

   

UGOVOR O KORIŠTENJU DIGITALNIH KNJIGA BY IMPERO present

  

 

 

 

Nenad Grbac iz Zagreba, kao nakladnik, s jedne strane (u daljnjem tekstu: nakladnik) i posjetitelj stranice www.digitalne-knjige.com kao korisnik usluge (u daljnjem tekstu: korisnik) zaključuju klikom na link Prihvaćam ugovor o korištenju knjige prije njezinog preuzimanja (download), sljedeći

UGOVOR O KORIŠTENJU DIGITALNIH KNJIGA by IMPERO present


čl. 1.
Ugovorne strane su suglasne da Digitalne knjige nakladnika korisnik može koristiti samo za osobne potrebe, pri tome ničim ne ugrožavajući autorska prava nakladnika i pisaca koji su nakladniku dali suglasnost da objavi njihovo djelo.

čl. 2.
U skladu s prethodnim člankom, korisnik knjigu može pregledavati, kopirati,
umnožavati i slati svima onima za koje smatra da bi ih knjiga mogla zanimati, a nije mu dopušteno mijenjati sadržaj knjiga, dopunjavati ga, kao ni bilo kakva izmjena u izvornome kodu knjiga (bilo u binarnom ili izvršnom obliku).

čl. 3.
Ugovorne strane su suglasne da je svaka druga vrsta distribucije Digitalnih knjiga nakladnika zabranjena odnosno isključivo i nepovredivo pravo nakladnika.

čl. 4.
Slijedom prethodnog članka zabranjena je bez znanja i suglasnosti nakladnika i pisaca
bilo kakva komercijalna ili reklamna upotreba Digitalnih knjiga, njihovo korištenje u državnim i privatnim ustanovama (fakultetima, školama, knjižnicama, knjižarama i slično).

čl. 5.
Temeljem članka 3. ovoga ugovora zabranjena je i distribucija Digitalnih knjiga nakladnika putem elekroničkih medija i interneta.

čl. 6.
Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme, a sve sporove proizašle iz njega ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, dok se u suprotnome ugovara se stvarno nadležan sud u Zagrebu.

  

 

  

 

  
 

Prihvaćam ugovor o korištenju knjiga

  

Ne prihvaćam ugovor o korištenju knjiga

  

 

  

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present