Župa sv. Lovre mučenika - Petrinja,
  
  Šetalište J.J.Strossmayera 3,
  44250 Petrinja
 Tel: 044 / 815-408
  
 e-mail: josipsamarzija@inet.hr
  
 Priredio: Josip Samardžija upr.župe
 
 
 
 
ILUSTRIRANI NOVI ZAVIJET
 
Novi zavjet nastao je zapisivanjem usmenih predaja učenika Isusa Krista i onih
koji su od njih primili navještaj evanđelja.
 
Najstariji su spisi Novog zavjeta Pavlove poslanice. Već između zime 50. godine
i ljeta 52. godine on u Korintu piše poslanice Solunjanima.
 
Moguće je da je već oko 50. postojalo i aramejsko Matejevo evanđelje, no o njemu
nema čvrstih dokaza. Isto tako, poznato je da su već u kršćanskim zajednicama
kolali različiti spisi, poput zbirke Isusovih izreka, ili prvih izvještaja o njegovoj muci i
smrti. Od takvih su izvještaja nastajala evanđelja, tako što su evanđelisti prikupljali
tradicije koje su do njih stigle i svojim redakcijskim zahvatom stvarali evanđelje.
Kršćani vjeruju da je taj tekst nastao i pod osobitim djelovanjem Duha Svetoga,
pa se za sve novozavjetne knjige kaže da su "nadahnute."
 
Najstarije od četiri evanđelja je ono Markovo, koje je nastalo prije 70. godine,
budući da se nigdje ne daje naslutiti da bi piscu evanđelja bilo poznato razorenje
jeruzalemskog hrama, što se dogodilo upravo te godine. Nakon njega nastalo je
Matejevo evanđelje, a vjerojatno ubrzo potom i Lukino. Posljednje je nastalo I
vanovo evanđelje, vjerojatno potkraj 1. st., ali u njemu su prisutne neke stare
tradicije, koje se čine čak starijima od ostala tri evanđelja.
 
Osim evanđelja, tu su i Djela apostolska koja govore o životu prve Crkve, a
napisao ih je isti autor koji je napisao i Lukino evanđelje, te su izvorno ove dvije
knjige predstavljale dva dijela jednog te istog djela.
 
Ovo prvo izdanje Ilustriranog novog zavjeta priredio je Josip Samardžija, upravnik
župe Sv. Lovre mučenika iz Petrinje, a u njegovom sastavljanju smo koristili
ilustracije Juliusa Schnorra von Carolsfelda, njemačkog srednjevijekovnog
slikara i grafičara.
 
A za kraj bismo još samo dodali da Internet (web) izdanje knjige "Ilustrirani novi
zavjet" možete pregledati i prelistati i na sljedećoj adresi:
http://www.digitalne-knjige.com/novizavjet/FlipBook.php
 Nenad Grbac. U Zagrebu 30.01.2014.
 
 
 
 
 
Tiskano izdanje iste knjige možete naručiti na tel: 044 / 815-408 ili
e-mail adresu: josipsamarzija@inet.hr
 
Dosad smo na portalu objavili devet knjiga u izdanju Župe sv. Lovre mučenika iz
Petrinje. Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Pobožnost anđelima, Miljenko Sušac; digitalne knjige, 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/susac.php
 
Križni put; digitalne knjige, 2012.
 
http://www.digitalne-knjige.com/krizniput.php
 
Tada mu reće; digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/tadamurece.php
 
Riječ gospodnja za svako vrijeme (A-K); digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rijecgospodnja.php
 
Riječ gospodnja za svako vrijeme (I-P); digitalne knjige, 2013.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rijecgospodnja2.php
 
Riječ gospodnja za svako vrijeme (R-Ž); digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/rijecgospodnja3.php
 
"Ilustrirani novi zavjet"; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/novizavjet.php
 
"Stari zavjet u riječi i slici"; digitalne knjige, 2014.
 
http://www.digitalne-knjige.com/starizavjet.php
 
Križni put; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/krizniput2.php
 
 
  
  
 
 
Navještenje Krstiteljeva rođenja (Luka 1,5-25)
Navještenje Isusova rođenja (Luka 1,26-38)
Marijin pohod Elizabeti (Luka 1,39-45)
Rođenje Ivana Krstitelja (Luka 1,57-66)
Rođenje Isusovo (Luka 2,1-7)
Pohod pastira (Luka 2,8-20)
Obrezanje i prikazanje u Hramu (Luka 2,21-24)
Šimunovo proroštvo (Luka 2,25-35)
Anino proroštvo (Luka 2,36-38)
Isusov skroviti život (Luka 2,39-40)
Poklon mudraca (Matej 2,1-12)
Josipov san (Matej 2,13)
Bijeg u Egipat (Matej 2,14-15)
Pokolj nevine dječice (Matej 2,16-18)
Isus među učiteljima (Luka 2,41-50)
Isus u Nazaretu (Luka 2,51-52)
Propovijedanje Ivana Krstitelja (Luka 3,1-14,18)
Krštenje Isusovo (Matej 3,13-17)
Kušnja u pustinji (Matej 4,1-11)
Ivanovo svjedočanstvo (Ivan 1,19-34)
Prvi učenici (Ivan 1,35-51)
Svadba u Kani (Ivan 2,1-12)
Čišćenje Hrama (Ivan 2,13-22)
Razgovor s Nikodemom (Ivan 3,1-3)
Spasitelj svijeta objavljuje se Samarijancima)
Ozdravljenje uzetoga (Luka 5,17-26)
Kći Jairova (Marko 5,22-24,35-42)
Dva slijepca (Matej 9,27-31)
Blaženstva (Matej 5,1-12)
Umorstvo Ivana Krstitelja (Marko 6,17-29)
Uskrišenje sina udovice iz Naina (Luka 7,11-17)
Isusov odnos prema grešnicima (Luka 7,36-50)
Stišana oluja (Matej 8,23-27)
Opsjednuti iz Gadare (Matej 8,28-34)
Poslanje dvanaestorice (Matej 10,5-15)
Isus hrani pet tisuća ljudi (Ivan 6,3-14)
Isus hoda po vodi (Matej 14,22-32)
Preobraženje (Matej 17,1-13)
Marta i Marija (Luka 10,38-42)
Zapovijed ljubavi (Luka 10,25-37)
Milosrdni Samarijanac (Lk 10,29)
Izgubljeni i nađeni sin (Luka 15,11-24)
Bogataš i Lazar (Luka 16,19-31)
Farizej i carinik (Luka 18,914)
Preljubnica (Ivan 8,1-11)
Uskrišenje Lazarovo (Ivan 11,38-43)
Pomazanje u Betaniji (Matej 26,6-13)
Mesijanski ulazak u Jeruzalem (Matej 21,1-11)
Isus i djeca (Marko 10,13-16)
Isus pere noge učenicima (Ivan 13,1-16)
Pashalna večera (Matej 26,17-30)
Ustanovljenje Euharistije - Večere Gospodnje
Molitva u Getsemanskom vrtu (Matej 26,36-46)
Isus uhvaćen (Matej 26,47-56)
Isus pred Vijećem (Matej 26,57-67)
Petar se odriče Isusa (Luka 22,54-62)
Trnov vijenac (Marko 15,16-20)
Raspni ga (Ivan 19,12-16)
Judina smrt (Matej 27,3-10)
Križni put (Luka 23,26-32)
Majka Isusova - majka učenika (Ivan 19,25-27)
Isusova smrt (Ivan 19,28-30)
Ukop Isusov (Ivan 19,38-42)
Uskrsnuće Isusovo (Matej 28,1-4)
Uskrsnuće Isusovo (Marko 16,1-8)
Ukazanje Mariji Magdaleni (Ivan 20,11-18)
Ukazanje učenicima na putu u Emaus (Luka 24,28-35)
Ukazanje u nazočnosti Tominoj (Ivan 20,24-29)
Ukazanje Isusovo kod Tiberijadskog jezera
Uzašašće (Luka 24,50-53)
Pedesetnica - prvi Duhovi (Djela apostolska 2,1-13)
Ozdravljenje hromoga (Djela apostolska 3,1-10)
Prvomučenik Stjepan (Djela apostolska 7,55-60)
Filip krsti Etiopljanina (Djela apostolska 8,26-40)
Savlov poziv (Djela apostolska 9,1-9)
Petrovo viđenje (Djela apostolska 10,9-20)
Ozdravljenje uzetoga u Listri
Pavao u Ateni (Djela apostolska 17,16-21)
Pavlova besjeda pred Areopagom (Djela apostolska 17,22-28)
Oproštaj s efeškim starješinama u Miletu
Od Malte do Rima (Djela apostolska 28,11-16, 30-31)
Otkrivenje Isusa Krista Ivanu apostolu (Otkrivenje 1,9-20)
Jaganjac otvara sedam pečata (Otkrivenje 6,1-8)
Sedmi pečat (Otkrivenje 8,1)
Prve četiri trublje (Otkrivenje 8,6-9)
Mihael i njegovi anđeli (Otkrivenje 12,7-12)
Nebeski Jeruzalem (Otkrivenje 21,1-7)
Ivanovo svjedočanstvo (Ivan 21,24-25)
Sadržaj
 
 
5
7
8
9
10
11
13
14
14
14
15
17
18
19
20
21
21
23
24
25
26
28
29
30
31
33
34
36
37
38
40
41
42
43
44
45
47
48
50
51
51
52
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
64
66
67
69
70
71
72
73
74
74
75
76
77
78
80
81
82
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present