Marko Marulić (Split, 18. kolovoza 1450. - Split, 5. siječnja
 1524.) hrvatski je književnik i kršćanski humanist, otac
  hrvatske književnosti.
  
  Europsku, ali i svjetsku slavu stekao je duhovnim i
 moralističkim spisima na latinskom jeziku koji su u XVI. i
 XVII. st. doživjeli brojna izdanja i prijevode i bili medu
 najčitanijim onodobnim duhovnim djelima. Glavni je
 predstavnik religioznog nadahnuća među humanistima.
  

 
 
 

Judita (napisana 1501., objavljena 1521.)
Suzana
Molitva suprotiva Turkom
Tuženje grada Hjerosolima
Dobri nauci, Divici Mariji, Od uskarsa Isusova, Utiha nesriće
Spovid koludric od sedam smartnih grihov, Anka satira, Poklad i korizma
Oficij Blažene Dive Marije, Od naslidovanja Isukarstova
Dva pisma Katarini Obirtić
 
 
 
 
 
 
LIBRO PARVO....................................................................12
LIBRO DRUGO....................................................................22
LIBRO TRETO....................................................................34
LIBRO ČETVARTO...............................................................46
LIBRO PETO......................................................................56
LIBRO ŠESTO ...................................................................70
Marulićeve bilješke.............................................................84
Rječnik malo poznatih riječi..................................................96
Rječnik ..........................................................................146
Bilješka o piscu................................................................186
Objavljena djela...............................................................188
Kazalo............................................................................190
 
 
   
   
 
Ova digitalna knjiga dostupna je samo na našem
multimedijskom CD-u "Klasici hrvatske književnosti".
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present