Rođen je 17. travnja 1704. u Bristu, u Makarskom primorju.
 Školovanje je počeo u franjevačkom samostanu u
 Zaostrogu. Zatim je, prema predaji, završio studij filozofije
 i teologije u Budimu, a nakon povratka u domovinu postao
 je 1730. učitelj na netom osnovanoj Filozofskoj školi u
 Šibeniku i potom lector generalis u šibenskoj bogosloviji.
  Nakon desetogodišnjega nastavničkog rada otišao je u
 samostan u Sumartinu na Braču, gdje je 1747. postao
  starješina samostana. Godine 1750. vraća se u Zaostrog i
 ondje ostaje sljedećih deset godina - sve do smrti.
 Napustivši nastavnički rad, Kačić se počinje zanimati za
 narodne priče i pjesme, proučava povijesne izvore i
 književnopovijesna djela. Tijekom tih 10 godina objavio je
 nekoliko knjiga: godine 1756. izlazi mu Razgovor ugodni
 naroda slovinskoga, a 1760. Korabljica. I jednim i drugim
 djelom Kačić je želio običnom puku prenijeti što više znanja
 o običajima i povijesti hrvatskog naroda.

 
 
 

Elementa peripathetica, 1752.
Razgovor ugodni naroda slovinskoga, 1756.
Razgovor ugodni naroda slovinskoga, 1759.
Korabljica, 1760.
 
 
 
 
Bratu štiocuu..................................................................05
Prisvitli gospodine............................................................06
Pripoljubljenomu štiocu......................................................09
Pisma Radovana i Mjelovana...............................................11
Poskočnica, koja se može u kolu pjevati...............................14
Slidi kratko ukazanje od starih kralja slovinskih i
događaji koji se u stara vrimena zgodiše u
državam slovinskim, iz različitih knjiga izvađeni i
na svitlost postavljeni.......................................................20
Događaji posli porođenja Isusova.........................................23
Pisma od Pavlimira............................................................33
Pisma od kralja Tješimira....................................................36
Pisma od kralja Vladimira....................................................41
Pisma od Radoslava i Bodina...............................................47
Pisma od Kobilića i Vuka Brankovića......................................53
Pisma od Kotromanovića....................................................60
Pismo od Ostoje Kristića i Stipana Jablanovića.......................63
Pismo od Basilija Cesara.....................................................67
Slidi kratko govorenje od poglavica
hrvatski oliti kranjskih........................................................70
Pisma od mejdana Jure Kastriotića.......................................73
Pisma od Jure Kastriotića i njegove majke Vojsave..................77
Pisma od boja Jure Kastriotića i cara Murata na 1443..............85
Pisma od ženidbe i udaje Mamice, sestre Kastriotića................94
Pisma od rata Jure Kastriotića i Republike
mletačke, koji se učini na 1447...........................................96
Murat ožalošćen puno i rasrđen iđe s vojskom
na Skenderbega. Na 1449................................................102
Murat poče grad biti.......................................................104
Ban Kastriotić opet čini juriš na Turke................................105
Murat ožalošćen............................................................105
Dilo vitežko, koje učini Jure Kastriotić.................................106
Murat pristrašen.............................................................106
Pisma od Kroje...............................................................108
Smrt Jure Kastriotića na 1467...........................................117
Pisma vojvode Janka, rečenoga Sibinjanina.........................120
Pisma druga vojvode Janka..............................................131
Pisma četvrta vojvode Janka i s. Ivana Kapistrana,
kako razbiše cara Memeda, sina Muratova, pod
Biogradom na 1456.........................................................136
Pjesma od uzetja carigradskoga uzvađena
iz knjiga Florijana Kampi..................................................148
Pisma od kuće Frankopanovića.........................................161
Pisma, kako Ante Loredan, vlastelin mletački,
obrani Skadar od Turaka na 1475.....................................165
Pisma od kralja ungarskoga, Ludovika
imenom, kako pogibe na Muačkom
polju boj bijući s carem Sulemanom na 1526.
Pisma od bana Zrinovića i cara Sulemana
trećega, koji obside Seget ungarski i pod
njim umri na 1566..........................................................170
Pisma, kako kralj Uluzali dođe s mnogo galija
i ostalih od boja brodova pod grad Korčulu
na 15 agusta oliti kolovoza 1571 i ne može ga osvojiti..........186
Pisma od Cipra..............................................................191
Pisma od strašnoga boja, koji se učini na
dan svete Justine..........................................................198
Popijevka od gospode presvijetle dubrovačke,
kako razbiše i isjekoše Turke Saracene na
moru blizu grada Korčule na 1033, kralja
bosanskoga Ostoju Kristića na 1401 i bana od
Neretve ufatiše i umoriše. Prekazana presvijetloj
gospodi dubrovačkoj od fra Andrije Kačića,
rečenoga Mjelovana.......................................................208
Pisma od vitezova pridostojne kuće Grabovčeve,
prikazana gosp. pris. serdaru Anti Grabovcu.......................212
Govorenje od stare i plemenite kuće Kačića.......................217
Pisma od starih knezova Kačića.......................................223
Pisma od grada Šibenika, kako dođe poda
nj paša bosanski samo trideset iljada vojske
i bi razbijen na 1646; također od Vodičana,
Vrpoljana i Krapnjana, kako isikoše Turke
pod selom Vodice na 1645..............................................226
Pisma od grada Splita, kako dolaziše poda
nj Turci na 1646. izvađena iz istorija Jerolima
Brusona..............................................230
Pisma druga od grada Šibenika, kako dođe
poda nj paša Tećelija samo pedeset iljada
vojske i ne može ga osvojiti na 1647................................234
Pisma od Beča.............................................................241
Pisma principa Euđenija, kako razbi cara
Mustapu na Tisi rata bečkoga.........................................261
Slidi pisma prva od vitezova ungarski i
hrvatski, koji u stara vrimena turske
odsicaše glave, izvađena iz različiti istorija
štampani, počamši od godišta gosp. 1441 do godišta gosp. 1641.....................267
Pisma najposlidnja od slavne Bosne.................................278
Najposlidnji razgovori starca Milovana
s bratom štiocem.........................................................283
Rječnik.......................................................................286
Bilješka o piscu............................................................295
Kazalo.........................................................................297


 

 
   
   
 
Ova digitalna knjiga dostupna je samo na našem
multimedijskom CD-u "Klasici hrvatske književnosti".
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present