Petar Hektorović (1487 - 1572), rođen je u Starom Gradu.
 Školovao se u splitu, gdje je stekao humanističko
  obrazovanje, znanje latinskog jezika i filozofije.
  
  Njegovo najpoznatije i najvrjednije djelo je "Ribanje i
 ribarsko prigovaranje" - poslanica, putopis, ekloga kako ga
 svrstavaju književni povjesničari.
  
 Ovim djelom dao je domaćoj književnosti jedinstveno i
 originalno djelo kakvog ni ondašnja Europa nije poznavala. S
 pravom se može reći da zaslužuje mjesto koje mu pripada u
 povijesti hrvatske književnosti.
  

 
 
 

Ribanje i ribarsko prigovaranje ( 1556.)
Bogoljubnoj i svake hvale dostojnoj mladici graciosi Lovrinčevi
Nadgrebnica Franetu Hektoroviću, rodjaku svomu dragomu za milošću
Plemenitomu i velepoštovanomu gospodinu Hijeronimu Bartučeviću, vlastelinu
hvarskomu, vitezu dostojnomu (1552.)
Ocu i gospodinu hvale i časti veledostojnomu dom Mavru Kalujeru, Dubrovčaninu
(1556.)
Odgovor Nikoli Nalješkoviću (1541.)
Knjige Ovidijeve od lika ljubenoga
pismo Mikši Pelegrinoviću (1557.)
 
 
 
 
 
 
Parvi dan...........................................................................7
Drugi dan.........................................................................29
Treti dan..........................................................................55
 
Objašnjenja......................................................................88
Riječnik manje poznatih riječi..............................................111
Bilješka o piscu................................................................126
Kazalo............................................................................128
 

 

 
   
   
 
Ova digitalna knjiga dostupna je samo na našem
multimedijskom CD-u "Klasici hrvatske književnosti".
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present