Slavomir Cune Miljević se u svijetu ezoterije i duhovnih
 tehnika, sa svojom prvom knjigom pojavljuje 1996 godine.
  
  Tajna početka kruga – Meditacija bez tajni nastala je kao
  rezultat osobnog iskustva, bez kojega bi svaki pristup nekoj
 od brojnih iscjeliteljskih ili tehnika samorazvoja, kad-tad
 upao u postavljenu stupicu lažne religioznosti i misticizma.
  
 U tom dvotomnom zapisu učinjeni su prvi koraci
  uspostavljanja teorijske osnove iscjeljivanja i

 samoostvarenju pojedinca.
  
  Već tada je uspostavljen početak one ""crvene niti"" koja se potom neće prestati pojavljivati
 u svim kasnije napisanim knjigama ovoga autora. Na njenom početku svakako je činjenica da
 su sve stvari i sve promjene najviše uvjetovane osobnim odnosom ljudskog bića prema svojoj
 okolini. Određene su njegovim sposobnostima da s njom stupa u interakcijske odnose.
 Koristeći raspoložive dosege svijesti, inteligencije i samoodnosnog mehanizma u njemu kao
 doslovnom energetskom polju, čovjeku je omogućena promjena bilo čega. Ponajviše sebe
 samoga.
  
 Za takvo što mu nisu potrebni posrednici ili predvodnici. Još manje "čuvari stada" kojemu je
 kao pravi sljedbenik - po mnogim samozvanim „duhovnjacima" - morao pripadati.
  
 Nasuprot takvim zahtjevima, u njegovoj je praksi sve bilo i ostalo omeđeno dosezima njegove
 osobne svijesti i korištenju procesa svjesnosti s kojime se do nje stiže. Kao takva, ta je
 praksa postala „hranljivom podlogom"", iz koje je potom, iznikla većina njegovih spoznaja. Sa
 svoje strane, one su, pak, postale osnovnom građom za strukturu i vodeće dijelove sadržaja
 svih njegovih kasnije nastalih tekstova.
  
 Riječ je o već davno rasprodanoj i već po malo kultnoj knjizi "REIKI - jedna drugačija priča".
  
 Po prvi puta na tom području, REIKI je kao pojam i imenovanje, za razliku od većine
 uobičajenih pristupa, prepunih "Božanskih energija i anđeoskih uplitanja", postao ono što
 uistinu jeste. Bio je i ostao jednom od brojnih - mada i jednim od najviših - "frekvencija
 energetskog obrasca"; čijim se dosezanjem dosezala razina od koje počinje egzistirati
 stanje nazvano "život".
  
 
 
 
 
e-mail adresa: s.c.miljevic@inet.hr
 
 
 
 
 
UMJESTO PREDGOVORA
 
Završavajući prije par godina ""Knjigu o čudima"", bio sam skoro uvjeren kako je moje
putovanje kroz više razine svijesti privedeno kraju. Poput svojevrsne rekapitulacije
prijeđenog puta i na njemu proživljenih slika i osviještenih spoznaja o poljima osobne
svijesti, tako nastala sinteza svega, činila mi se potpuno zaokruženom.
 
Međutim, više mjesečni period koji je uslijedio poručio mi je kako sam još uvijek poprilično
udaljen od istinitosti takvih zaključaka. Neka nova mentalna putovanja; vizije izmiješanih
vremenskih koridora, sve više i češće slale su mi upozorenje o nečemu što mi tek predstoji
za razumijevanje.
Ono što je posebno iritiralo, a u nekim trenucima i počinjalo zabrinjavati, bio je čudan
subjektivni osjećaj sve težeg i nelagodnog nošenja emotivno-mentalnih tereta povezanih
s takvim vizijama i doživljajima. Ako se uz to nadodaju i sve učestalije spoznaje o
""rupama"" u uspostavljenom sintetiziranom tkanju, postalo je logično kako mi predstoji
barem još jedno ""dubinsko putovanje"" kroz vlastito osobno polje. Stotinjak zabilježenih
papirića koji su čekali u posebnoj terminskoj mapi, na kojima su svoje mjesto na uvijek
isti način nalazile spomenute spoznaje i doživljene iskrice misaonih obrazaca, samo su .
potvrđivale takav zaključak
 
No, da bih na takvo putovanje uopće mogao krenuti, od samog početka razmišljanja o
nastavku davno započetih putovanja bilo mi je jasno kako je uspostavljenu sintezu
prethodno potrebno rastaviti na nekolicinu njenih strukturnih dijelova.
 
Jedino izraženi u svojim oblicima zajedničkih načela i zakonitosti mogli su poslužiti kao
temeljna podloga iz koje će se izdizati novo zdanje nedostajućeg sadržaja... zdanja, koje
je na neki, po malo nelogičan način, sve prethodno ispričane priče s njihovim ulogama,
opet uvodio na proscenij novo započetog segmenta životnog kazališnog komada.
 
Vraćajući se na tri davno završene knjige koje sam iz milošte nazivao ""sjemenskom
trilogijom"", uspijevao sam tu novu priču započeti s tri temeljne spoznaje koje je svaka
od njih nosila kao vlastitu ""crvenu nit"".
 
Na prvom mjestu - koliko se god danas činila logičnom i jednostavnom, a u ono doba
vrhunskim dosegom vlastite svijesti - svojom se objavom nametnula spoznaja o
""neupitnosti osobnog polja svijesti"".
 
Ako joj se pritom nadoda doživljeni uvid u njegovu ulogu gradbenog elementa super
složene strukture Zajedničkog (time istovremeno i više dimenzijskog) polja svijesti, dileme
oko dosegnutih razina svijesti nije moglo biti.
 
Na drugom mjestu, poput nekog novog, no posve funkcionalnog koraka na tom započetom
usponu, uslijedila je spoznaja o doslovnom: ""paralelizmu"" viših dimenzija i osobnog
polja svijesti.
 
U tako pojednostavljenoj definiciji relativno sam brzo stigao i do razumijevanja
višedimenzionalnosti i njega samoga. Premda se u svom začetku činila kontradiktornom,
u kasnijim fazama putovanja ta je spoznaja postala zakonitošću koja mi je pomogla da
razumijem dubinsko značenje dimenzije kao pojma, ali i da ga razdvojim - od mnogih i
dan-danas pogrešno izjednačenog - pojma ""denziteta"" kao svojevrsnog napona
samoga polja.
 
U takvom konceptu ""dimenzije"" su postale isključivo ovisne od promatračkog kuta iz
kojega svijest, promatrajući sebe samu, stvara odgovarajuće oblike.
 
Na drugoj strani ""denziteti"", odnosno napon polja promatrača, uspostavljao je njihovu
strukturu, funkcionalnosti i njihove zakonitosti na pripadajućoj promatračkoj razini.
 
Dodatni je podatak koji upozorava da se dimenzije, u pravilu, razlijevaju i povezuju tzv.
"horizontalnim načinom"", dok denziteti, zahvaljujući razlikama svojih visina u naponima
polja, čine to isto, ali po ""vertikali".
 
Takva se spoznaja ubrzo pokazala neophodnim uvjetom za realizaciju one treće,u kojoj
se unutar više dimenzijskog postojanja svijesti jednako moralo naći mjesto i za
morfogenetsko polje ljudske vrste"".
 
Pomiješano s denzitetnim i vremenskim aspektima svoje objave, nije moglo drugo do
ponuditi zaključak o egzistenciji Postojanja kao Jedinstvenog informacijskog dimenzijsko-
denzitetnog polja... organički strukturiranog od Svijesti i njene procesne objave Energije.
 
Upravo zbog takvog značenja i značaja - za sve što će kasnije ljudski um pokušati
razumjeti kao okružujuću realnost ili joj se vlastitim odlukama i ponašanjem prilagoditi na
optimalni način - odlučio sam iz prethodnog ""teksta o čudima"", u skraćenom obliku
ponoviti način i njihove procesne odnose.
 
Tada izrečenu tvrdnju, u kojoj ni dan danas ništa ne bih promijenio kako je: ""Sve, u
doslovnom značenju riječi, što postoji a što je ljudsko biće u stanju uočiti ili mu
pretpostaviti postojanje, postoji kao oblik objave energije i svijesti"".
 
  Slavomir Cune Miljević
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili tri knjige gospodina Slavomira Cune Miljevića.
Tu knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na sljedećh link:
 
REIKI - jedna drugačija priča; digitalne knjige, 2016.
 
http://www.digitalne-knjige.com/miljevic.php
 
Knjiga o čudima; digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/miljevic2.php
 
Čudna knjiga za čudne ljude; digitalne knjige, 2021.
 
http://www.digitalne-knjige.com/miljevic3.php
 
 
 
 
 
I. Umjesto predgovora
 
II. Uvod
 
III Nastavak uvoda
 
IV Povratak na kraj kruga
 
V Početak novog koraka
 
VI Staro-nova priča
 
VII Putnik i kreator
 
VIII Nije baš sve tako
 
IX Možda, ipak, jest
 
X Prva priča o umu
 
XI Um, ali ljudski
 
XII Što je cilj
 
XIII Korak do cilja
 
XIV Konstituiranje i funkcioniranje
 
XV Iskustva sadašnjosti
 
XVI Efekti uma - slike sadašnjosti
 
XVII Prema kraju priče o moći
 
XVIII Tragedija malih divova
 
XIX Mali veliki divovi
 
XX Pravi igrači poznaju pravila
 
XXI Glad, oruđe i oružje
 
XXII Novi modeli i dokazi
 
XXIII Stari susreti i iskustva
 
XXIV Metode i trikovi
 
XXV Put prema kraju početka
 
XXVI Put u novi koridor, ili polje
 
XXVII Tehnike i načini uspona
 
XXVIII Područja umjetnih formi
 
XXIX Pripreme za obranu
 
XXX Kako
 
Bilješka o piscu:
 
Sadržaj
 
 
11
 
17
 
27
 
37
 
53
 
65
 
87
 
107
 
125
 
137
 
191
 
151
 
165
 
179
 
205
 
219
 
235
 
253
 
267
 
285
 
301
 
317
 
331
 
345
 
359
 
375
 
391
 
407
 
433
 
447
 
465
 
478
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present