Rođen 23. 02. 1978 godine. u K. Mitrovici. Radi kao
 profesor filozofije i sociologije, bio je angažovan kao:
 asistent na istraživanjima Medium (agencije za istr.
 javnog mnjenja), asistent na istraživanjima BBSS (Gallup
 religija. international), asistent na istraživanju T&B
 Consult (Kopenhagen) i filozofskog fakulteta K.M
 (rezultati izloženi u studiji ''Stanovnici severnog Kosmeta
 

o međunarodnoj pomoći i građanskim vrednostima, 2003),

 

asistent na MSC (Civilno društvo i politički aktivizam).

 Sekretar DDA (Društvo dobre akcije). Član Srpskog
 sociološkog društva. Priredio ''Hrestomatiju tekstova
 primenjene etike''. Zanimaju ga još i komunikologija,
 logika, antropologija...
 

  
 
 
 
e-mail adresa: brankokm@yahoo.com
 
 
 
 
PREDGOVOR
 
Knjiga koja se nalazi pred vama predstavlja drugi deo edicije Istorija filozofije,
ovom zbirkom tekstova obuhvaćen je period srednjovekovne filozofije sa
posebnim akcentom na hrišćansku religiju koja daje pečat ovom načinu
filozofiranja: Filozofija postaje sluškinja teologije (''Tako je filozofija samo
pleodaje za veru - praeambula fidei''. I.K.).
 
Knjiga započinje objašnjenjem Hrišćanske religije, njenim nastankom te Isusom
Hristom kao najznačajnijom ličnošću onoga vremena, u tom kontekstu navedena
je Isusova Beseda na gori. Taj period pretpostavlja pojava Gnosticizma kao
najvećeg protivnika tadašnje religije koja je samo ubrzala razvitak Patristike (lat.
Pater. - otac), tj. učenja svetih otaca. Potom se nastavlja izlaganje eklatantnih
filozofa koji odslikavaju tadašnje vrelo mišljenja istovremeno predstavljajući izvor
filozofskoga mišljenja. Ovaj deo započinje Avgustinovim Ispovestima u čiji se
centar proučavanja vraća problem vremena. Nastavlja se sa periodom sholastike
(Boetije, Kasidor) a epicenter predstavlja izlaganje problema univerzalija (opštih
pojmova) i mogućih rešenja ovog problema.
 
Najveći deo knjige je posvećen T. Akvinskom (Thomas Aquinas, 1226 - 1274)
filozofu impozantnog dela, to je razumljivo ako se uzme u obzir da je Akvinski
postavio temelj hrišćanskoj teologiji i kao takav izabran je za ''petog crkvenog
oca'', otuda i veliki broj epiteta koji se vezuju za njega: doctor ordinis, doctor
universalis, doctor communis, doctor angelicus etc. Ovde nam Akvinski govori o
mogućnostima Uma, zabludama Grka, a kao posebnost navedeno je njegovo
mišljenje o postojanju Boga.
 
Osobena odlika ove zbirke tekstova, koja je odvaja od mnoštva sličnih, jeste
navođenje istorije i karakterisktika Vizantijske teo-filozofije inaugurisane kroz
dela Pseudo-Dionisija Areopagite, M. Ispovednika, J. Damaskina, G. Palave, sv.
Save. Ovo je od posebnog značaja zato što Vizantija postaje centar filozofskog
proučavanja u srednjem veku i predstavlja nastavak helenske filozofije. Ovde se
mora naglasiti da se takva filozofija razvijala u ''znaku novoplatonizma i mistike,
nasuprot latinskom (zapadnom) hrišćanstvu, koje je pod određenim istorijskim
okolnostima, prihvatilo i razvijalo uglavnom sholastički aristotelovski racionalizam''.
 
Sa druge strane, morali smo navesti Kinesku i Indijsku filozofiju, pre svega kroz
njihove najznačajnije mislioce, u kineskoj filozofiji to su bili Konfučije, Jung Ču,
Meneciji, dok je Indijska filozofija apostrofirana kroz kraći pregled istorije, s
posebnim osvrtom na period Veda koji se drži najznačajnijem periodom takvog
načina filozofiranja.
 
  Branko Milić
 
 
 
 
 
Branko Milić dosad je na našem portalu objavo sedam knjiga. Te knjige dostupne
su za preuzimanje s portala. Linkovi s kojih možete preuzeti knjige su sljedeći:
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE I" - http://www.digitalne-knjige.com/milic.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE II" - http://www.digitalne-knjige.com/milic2.php
 
"ETIKA" - www.digitalne-knjige.com/milic3.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE III" - http://www.digitalne-knjige.com/milic4.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE IV" - http://www.digitalne-knjige.com/milic5.php
 
"ISTORIJA FILOZOFIJE V" - http://www.digitalne-knjige.com/milic6.php
 
KA FILOZOFIJI I. - http://www.digitalne-knjige.com/milic7.php
 
 
  
  
 
 
PREDGOVOR
 
HRIŠĆANSKA RELIGIJA
 
Isus Hristos
 
PATRISTIKA I GNOSTICIZAM
 
SV. AURELIJE AUGUSTIN (BLAŽENI)
 
Boetije i Kasidor
 
PROBLEM UNIVERZALIJA
 
Realizam
Konceptualizam
 
TOMA AKVINSKI
 
Da li naš Um spoznaje
Protiv zablude Grka
O razlozima vjere
O postojanju Boga
Viljem Okamski
 
KRATKA ISTORIJA VIZANTIJE
 
Osnivanje Carigrada i obeležje novoga carstva
Stočno rimsko carstvo krajem VI
Ikonoborstvo ( - G. )
Unutrašnja vladavina I Vizantijska civilizacija
Opadanje carstva u XI v. (- g.)
O nebeskoj jerarhiji
Sv. MAKSIM ISPOVEDNIK
Predgovor sv. Maksima Ispovednika
Sagledateljna i delatna poglavlja
 
JOVAN DAMASKIN
 
Ikonoborci
 
GRIGORIJE PALAMA
 
Isihasti
 
Sv. SAVA SRPSKI
 
Hilandarska povelja Simeona Nemanje
Mesto filosofije u kineskoj civilizaciji
Problem i duh kineske filosofije
Način na koji su se izražavali
Jezička barijera
 
KONFUČIJE
 
Konfucije i Sest klasičnih dela
Konfucije kao vaspitač
Ispravljanje imena
Čovekoljublje i ispravnost
Chung i Shu
Spoznaja Ming-a
Konfucijev duhovni razvoj
Konfucijevo mesto u istoriji Kine
JUNG ČU, MENECIJE
 
Prvi taoisti i osamljenici
Osnovne ideje Jang Čua
Primeri za Jang Cuove ideje
Izraz Jang Čuovih ideja u knjigama Lao-tzu i Chuang-tzu
Razvoj taoizma
Mencije
Dobrota ljudske prirode
Osnovna razlika između konfucijanstva i mocizma
Politička filosofija
Misticizam
 
KINESKA FILOZOFIJA U SAVREMENOM SVETU
 
Filosofsko stvaralaštvo za vreme rata
Priroda filosofije
Životne sfere
Metodologija metafizike
 
INDIJSKA FILOZOFIJA
 
Opšte karakteristike indijske misli
Neki prigovori indijskoj filozofiji
Periodi indijske misli
 
PERIOD VEDA
 
Učenje Veda
Filozofske tendencije
Kosmologija
Etika
Eshatologija
 
Bilješka o piscu
Sadržaj
 
7
 
11
 
17
 
25
 
39
 
53
 
61
 
63
69
 
79
 
86
97
105
124
 
135
 
147
147
149
153
157
167
172
 
189
 
189
196
 
221
 
221
 
272
 
272
 
283
 
283
295
301
308
313
 
317
 
317
320
321
322
324
326
328
330
 
335
 
335
336
338
339
341
345
346
342
352
358
 
364
 
364
368
370
374
 
379
 
379
413
418
 
425
 
428
431
432
440
445
 
450
452
  
  
 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present