Rođena je u Hrvatskoj, a danas živi u Americi točnije
 San Fraciscu.
  
 Kao i mnoge druge, život ju je u jednom trenutku odveo
 u krivom smjeru, no sve te probleme uspjela je
 prevladati čitajući i tumačeći Bibliju.
  
 Neke od tih njezinih tumačenja, misli i pogleda pronaći
  ćete i u ovoj knjizi.

 
 
 
 
Postajući svetim duhom kršten - kršćanin
 
Željela bih da moja knjiga bude uvijek besplatna na internetu, tako
ako je netko i odluči tiskati, bude besplatna i da se ne profitira na
račun knjige. Knjiga je namijenjena čovječanstvu i meni je najvažnije
da bude čitana. Da se previše ne ispravlja i ne nadodaju slična
značenja određene riječi jer sve su riječi odmjerene s razlogom i
presuđeno da bude tako napisano.
 
Ovom knjigom ja dijelim svoje misli i poglede s čovječanstvom, u vjeri
da je Gospodin Bog želio na taj način obrazovati mene, a i one koje on
izabere da dok čitaju budu unaprijeđeni kao što sam i ja bila
unaprijeđena.
 
Neki će vjerojatno biti moji istomišljenici, jer Gospodin Bog ne govori
samo meni već i drugim ljudima. Tako oni mogu gledati na određene
načine, na određene teme, onako kako je meni pokazano. I napredovati
s vremenom kao što sam napredovala i ja.
 
Bilo u kratko vrijeme ili tokom cijelog života. Jer ovo je ono što piše u
Otkrivenju i treba se ponovo propovijedati, tako ja znam da ovo što čuju
rijetki da će čuti oni koji budu dočekali Gospodina Krista kad dođe da
ostane na zemlji svatko u svojoj punini.
 
 Sv. Lara Lućin
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili peti knjiga gospođe Lare Lućin.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Kršćanin I; www.digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin.php
 
Kršćanin II; www.digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin2.php
 
Kršćanin III; www.digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin3.php
 
Postajući svetim duhom kršten I; www.digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin4.php
 
Postajući svetim duhom kršten II; www.digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin5.php
 
 
 
 
 
 259. Sin čovječji ...................................….........….......05
 260. Prvi i posljednji......................................……..........08
 261. Priča o suprotnostima.....................................……..09
 262. Jedan bombon.............................................……...10
 263. Grijeh......................................................……......11
 264. Jednostavni život..................................…........…..13
 265. Po duhu....................................................……....14
 266. Oprost........................................................……..19
 267. Pedesetnica i židovski blagdani.................…...........20
 268. Ljudi su oduvijek bili loši.................................….....28
 269. Poganizam..........................................……..........30
 270. Iskrenost.................................................….......31
 271. Mesija poslanik......................................……........31
 272. Pokajanje obraćenje....................................….....32
 273. Putovanje u prošlost....................................….....35
 274. Tko je bolji gospodin bog ili čovjek.................…......37
 275. Izgubljene ovce..........................................…......49
 276. Prosuđivanje-suđenje................................…........50
 277. Muhamed.........................................................51
 278. Dobiti da učiniš........................................……......53
 279. Misliš slušaš............................................……......53
 280. Ivanova propovijed.............................................54
 281. Hrana.........................................................…....59
 282. Riječ......................................................….........60
 283. Adam, Eva i zmija........................................……...62
 284. Živjeti u stvarnosti.......................................……...63
 285. Navika......................................................…......64
 287. Poznate navike.......................................…….......65
 288. Loš um......................................................….....66
 289. Izabrani..................................................…........68
 290. Biti pogrđeni.................................................……..71
 291. Priznati ili složiti se sa svojom krivnjom.............….....72
 292. Napredovanje u vremenu = evolucija.......................76
 293. Ljubomora....................................................……..79
 294. Ratovi..................................................…….........80
 295. Pitati anđele za ime.....................................……....81
 296. Religiozan napredak...............................…............82
 297. Uzdignuće različitih dominacija...................…..........83
 298. Vjera.......................................................…….....84
 299. Ponovno rođeni.........................................…….....84
 300. Netko koga ti tek trebaš upoznati...............….........86
 301. Dva stapa milost i sloga............................…….......87
 302. Naziv novi zavjet........................................……....92
 303. Vjera..................................................……….......96
 304. Crveni križ.................................................………..96
 305. Kazna.....................................................………....97
 306. Postojanost...........................................…….......104
 307. Vlada...................................................……….....104
 308. Gospodin bog........................................……........105
 309. Mudrost.............................................……..........105
 310. Najmudrija izreka....................................…….......106
 311. Dali ti vjeruješ da je ovo početak ................………..107
 7312. Napredna i nazadna omladina.................…..........108
 313. Spoznaje i homoseksualnost.........................……...108
 314. Homoseksualnost.....................................…….....108
 315. Kralj, predsjednik ili gospodin bog.............……........109
 316. Sotona -matrix....................................……..........110
 317. Prvi i posljednji..................................……............112
 318. Tko ima uho, nek posluša...................…...…..........115
 319. Ponovno rođeni..................................….…..........115
 32o. Visoki položaji.....................................……..........116
 321. Kako ja zamišljam anđele...................…...…..........116
 322. Sotona i njegove suprotnosti.................…...........121
 323. Tehnologija i roboti..................................…….....122
 324. Svjetovni proroci......................................……....123
 325. Ribari i ljudi............................................……......126
 326. Kao da nismo svi od istog ovčinjaka...............….....127
 327. Koordinacija u prostoru..............................…......128
 328. Religijski duh, poremeti čovjeku rasuđivanje...........142
 329. Sotona.................................................……......129
 330. Kako ja zamišljam postojanje kazne.............…......130
 331. Zamjena duhova....................................…….......134
 332. Izabranje..............................................…….......134
 334. Prehrana...........................................……...........137
 335. Jeli dosadno bit sam u postojanosti boga.…......…....140
 336. Ponašanje................................................……....141
 337. Mogućnost gledanja i uočavanje....................….....141
 338. Biljar......................................................…….....141
 339. Štedljivost- rasipnost...........................……..........142
 340. Čuva nasu djecu......................................…….....143
 341. Nevidljivi okovi.......................................…….......144
 342. Stvarnost............................................……........144
 343. Pravosudni sistem.....................................……...145
 344. Korizma-post...........................................…….....145
 345. Bestimanje.............................................…….......147
 346. Žrtve za miris...........................................…….....150
 347. Stolice...................................................………....151
 348. Spoznaje.................................................…….....155
 349. Vječno povezani prijatelji...........................….…..159
 350. Duh samoubojstva.................................…….......161
 351. Kako gospodin bog radi............................……....163
 352. Komunističke zemlje...............................……......163
 353. Od - do..................................................…….....164
 354. Spoznaja o hrani.....................................……......166
 355. Čitati kako piše....................................…..……....167
 356. Jeli gospodin Krist uranio umrijeti............…….....168
 357. Pravi uzori.........................................……...........171
 358. Ukus u oblačenju....................................……......171
 359. Ispravni uzori.............................................……...172
 360. Logično prosuđivanje...............................…….....173
 361. Sotona i gospodin Krist...........................……......173
 362. Stari zavjet............................................……......178
 363. Riječi utjehe...........................................…….......202
 364. Kao da postoji samo dobro.....................……......202
 365. Krivi učitelji..............................................……....203
 366. Duševne bolesti......................................……......235
 367. Materijalni blagoslovi...............................…….....205
 368. Mjera u mjeri...........................................………...206
 369. Tko je veći...........................................……........207
 370. Ptice....................................................…….......208
 371. Sex.....................................................……........208
 372. Pravednici i grješnici, a svi isti .............………....209
 373. Osnovne spoznaje................................……….....209
 374. Spoznaja o alkoholu i drogi .................……….....212
 375. Prave kršćanske želje......................……….........213
 376. Ne zaboravite kako ste primili..............……….....214
 377. Vjerovati više nego je.............................………....214
 378. Zadnji redovi...........................................……......215
 379. Od Davida................................................………..216
 380. Amerikanci visoko lete.............................……......217
 381. Moja zamišljanja.......................................…….....218
 382. Dali nas on mrzi..........................................……...219
 383. Svi smo isti po zakonu rođenja jedne duše……...220
 384. Nas početak............................................…….....220
 385. Duh-rutina-određeno-odmjereno...............…….....221
 386. Iskušenja ...............................................…….....222
 387. Našli ili bili nađeni....................................…….....226
 388. Došlo u sili.............................................…….......226
 389. Osim molitvom i postom........................…….......227
 390. Čiji smo....................................................……....227
 391. Mlinski kamen .....................................……........228
 392. Dijela apostolska.....................................…….....229
 393. 10. Katoličkih zapovijedi.......................…….......231
 394. Sotona je u nama i sumnja....................…….......232
 395. Abortus................................................……........235
 396. Pravednici...........................................…….........236
 397. Prispodoba o planini..............................…….......237
 398. Šutnja..................................................…….......237
 399. O izreci čuvaj se i on će te čuvat..........……........243
 393. 10. Katoličkih zapovijedi..................……............244
 394. Sotona je u nama i sumnja................……...........245
 395. Abortus...........................................……............247
 396. Pravednici.........................................………........247
 397. Prispodoba o planini...........................……..........248
 398. Šutnja....................................................……….251
 399. O izreci čuvaj se i on će te čuvat.............…….....251
 400. Govori.....................................................……....252
 401. Koji ima i koji nema, i bijela haljina...........……....253
 402. Čuti i vjerovat......................................………......254
 403. Stabla.................................................……........255
 404. Jedna dominacija...............................……..........285
 405. Željet više nego što ćeš dobit za sada..……….....254
 406. Po čijem planu živimo..........................………......254
 407. Zlo mora bit, ali u , kako doživit ga, .....…….........252
 408. Imamo li svi iste mogućnosti................…..….…...253
 409. Krivnja koja muči...............................…….…........254
 41o. Razočarenje.......................................…....……....255
 411. Blagoslovi...........................................………........256
 412. Nismo li svi duše.....................................………....256
 413. Njegovi udovi..........................................……......257
 414. Dvoje.................................................…….........257
 415. Masline...................................................…….....258
 416. Zdravlje................................................…….......258
 417. Sve počne od njega plana, ili dopusta sotoni…….259
 418. Kasiopejci-sotona tkz. Svemirci........…….............260
 419. Židovski blagdani.................................……..........276
 420. Vršnjaci................................................…….......278
 421. Ljubomora...............................................…….....280
 422. Borit se a ne prepuštati.........................……........281
 423. Sažete osnove.......................................…….......286
 424. Mogućnosti sotone...................................…….....288
 425. Dan odmaranja slavljenje postanka zemlje……...288
 426. Koraci kroz evoluciju.................................……....289
 427. Svojim duhom ......................................……........289
 428. Govori i čini............................................………...289
 429. Njegova volja - njegov svijet .................…….......290
 430. Konstantin ................................................……...290
 431. Tko je stvorio kruh i tko nas hrani s njim...……....291
 432. Tko nas obračuje.......................................……....291
 433. Pravo kršćanstvo - istina je rijetkost .........……...292
 434. Sin čovječji-potekao od čovjek..................……...290
 435. Začeče..............................................…....……....293
 436. Razlog postojanosti zla............................……....294
 437. Mijera...............................................….....……....297
 438. Vječni um........................................….....…….....316
 439. Sveto trojstvo......................................……..…....317
 440. Vinova loza..........................................……….....317
 441. Anđeli......................................................………..318
 442. Ribe i ribari ...........................................………....319
 443. Gradnja kuće...........................................……......321
 444. Temeljno zlo..........................................…….......322
 445. Odnos prema homoseksualizmu ..............………..323
 446. Roditelji...................................................………..323
 447. Religije...................................................………....324
 448. Sljepoća.............................................……….......326
 449. Gospodin Krist i obitelj u snovima .........……….....327
 450. Dolazak...............................................………......327
 451. Tumačenje po otkrivenju .........................………...329
 452. Živjeti u stvarnosti ...............................……..….....331
 453. Filozofija.................................................………...333
 454. Kršćanstvo na vlasti ................................………...337
 455. Knjiga koja zagorča utrobu ..................………......339
 456. Ponos....................................................………....340
 457. Kromosomi x y...................................………........343
 458. Duh jezika...............................................………...344
 459. Putovanje u prošlost ili budućnost.............………..344
 460. Jeli bio od početka svijeta..........................……….350
 461. On nije bog, jer samo je jedan gospodin bog…….350
 462. Napredovao, dakle nije odmah znao sve...……… 350
 463. Suočenje sa zlom.......................................……... 351
 464. Stvaranje novca.....................................……….... 351
 465. Gospodin bog se brine i za bolesne ovce..………. 351
 466. Neshvaćanje razloga zla...........................………..352
 467. Zagrljaj i velikim grješnicima.....................………...352
 468. Proći će................................................……….....353
 469. Život je primjer i dokaz..........................……….......353
 470. Kao da nije tu .....................................……….......353
 471. Deva i bogataši ..................................…….........354
 472. On nas ne mjeri kao ljudi......................…………….354
 473. Vlast ...............................................………….......355
 474. Naša kontrola je privid.........................………….....355
 475. Upisano u srca....................................……….…....356
 476. Duhovi i tjelesni....................................…………....357
 477. Katatonično stanje.............................….………..... 357
 478. Iluzija sebe i svoje volje.......................…..……….. 357
 479. Brod mornari i kapetan......................………..….....358
 480. Suprotno od dobra...............................…………….358
 481. Udaljavanje od dobra..........................………….....359
 482. Porezi................................................………….....360
 483. Molitve..............................................….………....360
 484. Obitelj.............................................…..…………....361
 485. Daje bogatstvo i siromaštvo...............….………......362
 486. Kakvi trebamo bit..............................…..……….....362
 487. Svi su jedno izabrani.........................…..……….....363
 488. Značenje rijeci kršćanin....................…..………......364
 489. Znak riba ...............................................………...364
 490. Ne zanijekat..............................................……….364
 491. Biserje i svinje........................................………....365
 492. Mogućnost množenja propovijedi.........………......365
 493. Svi smo jednaki.....................................…….......366
 494. Osuda..................................................……........366
 495. Razumijevanje.......................................……........366
 496. Sudit je dobro, ali prosuđivati nije ..........………....367
 497. Ljubav za duše.......................................……......368
 498. Sodoma i Gomora u današnje vrijeme.....…….......368
 499. Poanta kruha..........................................………...370
 500. Desni obraz i zapovijedi............................………..370
 501. Svako je bolestan i treba liječnika............………...371
 502. O sastavljanju biblije................................………....371
 503. Kako doživljavati kršćane druge dominacije………372
 504. Svi smo isti...............................................……….373
 505. Čovjek je kao nepovezana priča...............………..375
 506. Duh nije zao ni dobar............................………......375
 507. Ljudske zablude....................................………......376
 508. Razlog nespretnosti ili spretnosti.............………...377
 509. Hladni tuš............................................…………...378
 510. Obratili se ili bili obračeni........................………....379
 511. Ja sam zdjela...................................………...........380
 512. Ikebana.................................................………....381
 513. Dva svjedoka.....................................………........381
 514. Stvaranje svijeta..................................………......383
 515. Razne logike.......................................………........383
 516. Skeptici............................................……….........385
 517. Proroštvo s interneta........................……….…......385
 518. Dobro i zlo je odvojeno.....................………..........386
 519. Kamenje..............................................………......386
 520. Razum................................................……….......388
 521. Zelja za životom.....................................…………..389
 522. On je ono, tko je-sto je.......................……….........389
 523. Svakakvi.............................................………….....389
 524. Nezrelo ponašanje sotone..................………........390
 525. Govor djece........................................………........390
 526. Praznovjerja.......................................………….....393
 527. Izvanjsko i tjelesno................................…….......394
 528. Ljubav..................................................……….....394
 529. Sotona žrtvovan zlu..................................………..396
 530. Kontrola sebe je zabluda..........................………..398
 531. Misli.......................................................…….... 398
 532. Trajanje evolucije.....................................……... 398
 533. Odricanje svoje volje............................………......399
 534. Poruka..............................................………........399
 535. Ne vidiš dok ne izgubiš..........................……….....400
 536. Nebo nije zamišljeni duhovni svijet......……….......401
 537. Manjak punine........................................……….....402
 538. Prijateljstva..........................................………......402
 539. Suđenje................................................……….....403
 540. Poštovanje..............................................………...405
 541. Svi smo isti............................................………....406
 542. Cijeli život se daje..................................……….....406
 543. Nije do zasluge, već do određenosti......……….....407
 544. Ne voljeti ići u školu................................……….....408
 545. Pobuna...................................................………...408
 546. U početku bijaše riječ...............................………...410
 547. Mjera..................................................………......410
 548. Rijeci budućnosti.................................……….......410
 549. Učenici i proroci.................................……….........411
 550. Govoriti u istini..............................………..............412
 551. Slava...............................................………........413
 552. Pakao...............................................……….........413
 553. Spretnost........................................…………........414
 554. Svoje poslušnosti.................................………........416
 555. Doživljaj spoznaje.....................................………...418
 556. Kriva vjera............................................….………..418
 557. Varka....................................................…………..420
 558. Dobro ili zlo.......................................……..…........421
 559. Nezrelo ponašanje..................................……........421
 560. Sve je određeno....................................……........422
 561. Preskakanje barijera zla i napuštanje dobra……...422
 562. Odrastanje - sazrijevanje - starenje..........……......423
 563. Država se ne brine dovoljno za ljude....…….........425
 564. Poremećaj i slabost...........................…......……....425
 565. Zdjela...................................................….……....426
 566. Spoznaja života...................................…..……....428
 567. Postavio svojim umom................................……...429
 568. Stanje duha, usklađenost s tijelom.............……...429
 569. Proricanje budućnosti.............................…….......429
 000. Kazalo..................................................……….....431
  

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present