Rođena je u Hrvatskoj, a danas živi u Americi točnije
 San Fraciscu.
  
 Kao i mnoge druge, život ju je u jednom trenutku odveo
 u krivom smjeru, no sve te probleme uspjela je
 prevladati čitajući i tumačeći Bibliju.
  
 Neke od tih njezinih tumačenja, misli i pogleda pronaći
  ćete i u ovoj knjizi.

 
 
 
 
Postajući svetim duhom kršten - kršćanin
 
Željela bih da moja knjiga bude uvijek besplatna na internetu, tako
ako je netko i odluči tiskati, bude besplatna i da se ne profitira na
račun knjige. Knjiga je namijenjena čovječanstvu i meni je najvažnije
da bude čitana. Da se previše ne ispravlja i ne nadodaju slična
značenja određene riječi jer sve su riječi odmjerene s razlogom i
presuđeno da bude tako napisano.
 
Ovom knjigom ja dijelim svoje misli i poglede s čovječanstvom, u vjeri
da je Gospodin Bog želio na taj način obrazovati mene, a i one koje on
izabere da dok čitaju budu unaprijeđeni kao što sam i ja bila
unaprijeđena.
 
Neki će vjerojatno biti moji istomišljenici, jer Gospodin Bog ne govori
samo meni već i drugim ljudima. Tako oni mogu gledati na određene
načine, na određene teme, onako kako je meni pokazano. I napredovati
s vremenom kao što sam napredovala i ja.
 
Bilo u kratko vrijeme ili tokom cijelog života. Jer ovo je ono što piše u
Otkrivenju i treba se ponovo propovijedati, tako ja znam da ovo što čuju
rijetki da će čuti oni koji budu dočekali Gospodina Krista kad dođe da
ostane na zemlji svatko u svojoj punini.
 
 Sv. Lara Lućin
 
 
 
 
 
Dosad smo na portalu objavili peti knjiga gospođe Lare Lućin.
Te knjige možete preuzeti ukoliko svojim mišem kliknete na bilo koji
od sljedećih linkova
 
Kršćanin I; www.digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin.php
 
Kršćanin II; www.digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin2.php
 
Kršćanin III; www.digitalne knjige, 2010.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin3.php
 
Postajući svetim duhom kršten I; www.digitalne knjige, 2017.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin4.php
 
Postajući svetim duhom kršten II; www.digitalne knjige, 2018.
 
http://www.digitalne-knjige.com/lucin5.php
 
 
 
 
 
 
0. O meni................................................………................04
1. Otac-duh, braća i sestre......................……....................19
2. Izgradnja čovjeka................................……...................11
3. Stvaranje anđela.................................……...................12
4. Napredovanje u evoluciji....................……......................16
5. O anđelima poslanicima......................……......................24
6. Stvaranje kraljevstva nebeskog...........……......................24
7. Sotona-moguć.....................................……..........…......33
8. Kršćanstvo......................................………....................34
9. Moje pismo čovječanstvu.....................……....................60
10. Dobra i loša dijela duhom.................…….......................60
11. Opće religiozno mišljenje...................…….....................61
12. Govori kroz bibliju...........................……….....................63
13. Kipovi kroz 10. Zapovijedi..................…….....................64
14. Marija-gospoda-sotona.....................…….....................66
15. O činjenju pokore..............................……....................66
16. Govori nam kroz bibliju...................……......…................67
17. Žrtva...............................................……...................68
18. Prvi ovčinjak...................................…….....................70
19. Prvorođeni-jedinorođen....................……......................71
20. Kreacija anđela...................................……..................72
21. Molitva kroz zabludu..........................……...................73
22. Židovska zvijezda..............................……….................74
23. Dolazak zla-ujedno zvane kazne........……......................75
24. Papa i ujedinjavanje kršćana, i zlu u tome.....................76
25. Komunizam-ateizam-sotonino djelo......…….....................77
26. Razumiti začeće i proročki način govora budućnosti.........77
27. Objava razumijevanja za ljude i milosrdnog pogleda .........81
28. Krštenje duhom svetim...................…….......................83
29. Neuspjeh pesimizam............................…….........…….....88
30. Spoznaja života, sebe, čovječanstva...…….….........….....88
31. Jeli Gospodin Joshuua bio savršen i znao sve..…...........…91
32. Subota ili nedjelja.................................………..........…..92
33. Knjiga koja zagorča utrobu.................….........….….….....93
34. Život.....................................................………....…....99
35. Životne spoznaje.................................…....…...….......103
36. Tko mijenja naša razmišljanja............………...................105
37. Koliko si dobar ....................................….......………....107
38. Komunizam.............................................………..........111
39. Ateizam............................................………...............111
40. Značenje imena Joshuua, Emanuel.......……….................112
41. Krštenje.................................................……...........113
42. Kušnja u pustinji.........................………......................114
43. Ribari ljudi......................................………..................116
44. Evanđelje..........................................………..............118
45. Početak ka vječnosti..........................………...............120
46. Mi smo duše sastavljene od duhova......……..................121
47. Mudra izreka..........................................……....…......122
48. Razlika između stvoritelja i stvorenja.......……................124
49. Tmina i svijetlost....................................………...........128
50. Upoznati sebe....................................………..............129
51. Ljudi kvare ljude.....................................………...........131
52. Post........................................................……….......133
53. Donacije..............................................………............135
54. Učenici u učiteljskom odijelu.................…….................136
55. Njegova ideja u kojoj živimo................……...................137
56. Novi zavjet............................................……............137
57. Kušnja u pustinji.................................……................137
58. Sotona u svakom danu.........................……….............140
59. Ribar koji lovi sa svijetlost......................………............140
60. Poganski korijeni, poganizam danas,...……....................142
61. Misliš slušaš...............................……….....................142
62. Ispravna molitva..............................……...................143
63. Živjeti sada za budućnost...............………...................143
64. Dva gospodara................................……...................144
65. Mislite o vječnosti................ .............…….................146
66. Biserje i svinje...................................………...............146
67. Tko kuca na vrata...............................……….............147
68. Izabrani..............................................………............149
69. Vjera..................................................………...........150
70. Nikad vas nisam poznavao, nosite se od mene..............150
71. Da bi upoznali njega na djelima...............……...............153
72. Različiti plodovi - različiti ljudi...........................…….....154
73. Dragocjeni biser, kad ga dobiješ...........….........….........156
74. Novo i staro.............................................………........157
75. Video igre...............................................……….........161
76. Gledati kroz ljubav..............................…......…….........164
77. Djeca odrastaju..................................………..............168
78. Mjera dobrote.....................................……….............169
79. Što je lakše, a isto nemoguće čovjeku....……................199
80. S desna ili s lijeva...................................….....…….....170
81. Tko je veći...............................................……….......172
82. Anđeli.......................................................………......172
83. Razumno odmjeri svoje talente, nisi više-nego jesi.........173
84. Stolicu dobiješ, kao i ovu sada..............……................176
85. Exosizam-oslobađanje-deliverenc........….....................174
86. Saintologi...............................................…...…….....174
87 Mudre izreke..........................................…….............176
88. Što kršćanin treba vjerovati...................……..............178
89. Ljutnja..................................................……..….......179
90. Zagorčana utroba od knjige..................……................181
91. U kojem smo mi stoljeću sada..............……..................182
92. Nedovoljno poznavanje postojanosti.....….....................183
93. Daje dobro i zlo.................................…....................183
94. Kušnja.....................................................……….......190
95. Sex-masturbacija.....................................…..….........191
96. Navika-habit.............................................…….........194
97. Dali se Gospodin Bog ljuti............................……..........198
98. 10. Zapovijedi...................................…............……...199
99. Jeli po Gospodinu Joshuui postao nas otac.-…...............209
100. Krštenje ..........................................…........…........210
101. Babilonska kula...............................…....…...............211
102. Abraham-postanak........................…...............…......212
103. Sodoma i gomora..........................…............….........215
104. Ezav i jakov-postanak..................…..............……......217
105. Filozofija sokrat..............................….........…..........222
106. Mudar čovjek..................................…….......….........228
107. Kako se Gospodin Bog zove..............….…...................245
108. Jeli svijet zaslužio da propadne..........……...................246
109. Religija bez filozofije............................….......…........246
110. Smije li kršćanin nositi odjeću suprotnog spola.....…..…..247
111. Volišli djeda mraza.........................….......…....….......247
112. Jesu li nekršćani dostojni oprosta........…......…..….......248
113. Protestantska reformacija....................…....…...……....248
114. Majansko proročanstvo......................….....…...….......249
115. Idi i ne griješi,kako ja vidim................…..…........……....254
116. Božicne zablude..................................….....…….……..258
117. Pad.......................................................……….......258
118. Snaga kroz vjeru............................…........…...……....298
119. Tko je sotona i kako za zamišljate......…...…........……...260
120. Vaga-mjera dobra i zla..........................…........……...262
121. Dali je strah od smrti osnova religiju....…...…........……...263
122. Dali se radi o suđenju po djelima ili
djelima jednaka planu našeg djelovanja..………..…....…..…......264
123. O Muhamedu.........................................…..…...…....264
124. Kontrola našeg života..........................…....…...........266
125. Vještice i kršćani...................……................…...….....269
126. Smisao života...............................……...…........….....269
127. Kršćanski ili muslimanski Gospodin
Joshuua, A njima issa.............................….......…….……....271
128. Kolektivna odgovornost......................…......…..….......274
129. Što je po nama najveći grijeh...............….....….....…....274
130. Terorizam i vjera...................................…...…….......276
131. Kako vidite religiju u bliskoj budućnosti...…...….......…....276
132. Jeli ljubav i praštanje i vjera i snaga.......…..…......……...277
133. Razlika između vjerovati u Gospodina Boga.…..…...........277
134. Jesu li zidovi izabrani ili prokleti narod.......…...…....…....277
135. Opsesije......................................…..........………......278
136. Zašto vjerujem u Gospodina Boga...........….....….…......278
137. Grijeh mišlju..........................................…....………....278
138. Razgovori s Gospodinom Bogom..............….....…...…....280
139. Sveci medu nama.................................…........….....281
140. Sto je to obraćenje, i tko je obraćen čovjek....…...…....282
141. Jedno pitanje.......................................…….…...…....282
142. Religija i politika..................................….....…..…. ...282
143. Zašto mnoštvo vjerskih zajednica.......…....….…...........282
144. Trebamo li mrziti religiju.......................…....…...........282
145. Kažnjavanje sebe i pokora..................…..….....….......283
146. Anti-Krist, anti-Gospodina Boga...........…...….......…....283
147. Noina arka, istina ili mit........................….…......….....284
148. Dali se Gospodin Bog pridržava
10. Zapovijedi...................................….....….....…………....284
149. Ljudi koji vas pokušavaju preobratit
od vaše vjere............................................….….....……....285
150. Moraju li kršćani biti vegetarijanci....….............…........286
151. Zašto nema veći broj katolika
na forumu-internet................................….....….....…….....286
152. Mudra tišina........................................….....…........288
153. Otkud vrag u smislu zmije...................…........…..……..288
154. Zašto Gospodin Bog dopušta kaznu............…....….......292
155. Postanak evolucije........................….......….....…..…...293
156. Važne spoznaje.........................…..…....…......…...…...295
157. Ljudi griješe......................................…...……...…...….296
158. Otkrivenje nama otkriveno.................…..…....…...……...297
159. Heidelberski katekizam komentari.......…..…...….....……...298
160. Što sve moraš znati da bi
blaženo živio i umro u njemu...................…...…...…....……....298
161. Odakle saznaješ za grijeh, i njegove posljedice.…...….....299
162. Što zakon od Gospodina Boga zahtijeva od nas...….......300
163. Možeš li u cijelosti držati zakon.........…...............……...300
164. Je li čovjek stvoren zlim i pokvarenim......…...….....….…..301
165. Odakle nam dolazi iskvarena narav-duh........…...…........302
166. Jeli Gospodin Bog nepravedan....................…...…........304
167. Nije li Gospodin Bog ujedno i milosrdan....…...…......….....305
168. Kako izbjeći kaznu i izmirit se.
s Gospodinom Bogom.....................……....…...…...........…....306
169. Tko je posrednik ljudi..........................…...…..….....…..307
170. Jeli Gospodin Joshuua-Isus,
ujedno i Gospodin Bog.....................…...…..........…….....…..308
171. Jesmo li spaseni po Kristu,
a izgubljeni po adamu.............................…...…...……...…....310
172. Proroci,vidovnjaci,iluzionisti,komunikacija s
Mrtvima, numerologija, horoskopi, profeti.….....…...…......…....311
173. Problemi vremena u kojem živimo
i jeli zavrjeđujemo kaznu.........................…...…...……..….....314
174. Stigmata...................................................……….....315
175. Zašto ga se naziva jednorodnim.........…...…...…...….....315
176. Zašto ih nazivamo gospodom................…...…....…......318
177. Glas viče u pustinji....................................…...…......321
178. Krštenje vodom i duhom svetim............…...…...…..…....322
179.  Dostojnost..........................................................324
180. 40. Dana u pustinji............................……..…..…........326
181. Obračenje...........................................………….........327
182. Učinit ću vas ribarima ljudi...................……….…..........330
183. Onaj koji ima vlast..............................……...........331
184. Umukni i izađi iz njega..........................……........332
185. Subota je stvorena radi čovjeka.............…….......332
186. Jeli on uzdigao svoju majku....................……......337
187. Sjeme klija i raste.................................…….........338
188. Smrt djece............................................…….........339
189. Adrenalin-fokus..................................……...........339
190. Riječ religija.......................................……............341
191. Što bi bila filozofija............................……..…......346
192. Legija.................................................………........347
193. Želje i izgaranje za nečim.....................……..…....351
194. Autizam.................................................………......352
195. Duh i tijelo............................................……….......352
196. Nije prorok bez časti................................……......353
197. Ozdravljenja..............................................………..354
198. Muško i žensko stvori ih ........................……........355
199. Nitko vise ne jeo s tebe...........................…….......357
200. Dom će se moj zvati dom molitve...........…….......358
201. Da bude ubijen i treći dan da uskrsne......……......359
202. Ja rekoh Bogovi ste..................................……......360
203. Alfa i omega........................................………........361
204. Mačem usta svojih..............................………........362
205. Roboti..................................................………........363
206. Smokva..............................................……….........364
207. U pričama sam govorio preko proroka....…….......367
208. Vegetarijanstvo i religija..........................…….......371
209. Tko je stariji............................................………....378
210. Tko je stariji, čovjek koji živi sada ili Krist.……....378
211. Prljave haljine Kristove......................……............379
212. Pobjednik, prvi došao na cilj, prvi............……......380
213. Anđeli i mačevi........................................………...380
214. U početku bijaše riječ...........................………......381
215. Židovi i obećana zemlja......................……...........382
216. Vjerodostojnost biblije............................……......383
217. Tisuću godina.......................................…….......384
218. Dali je zabranjeno želit sebi oprost........….........385
219. A drugima kazna....................................…….....387
220. Njegov dolazak na zemlju.......................……....387
221. Supernatural............................................….......388
222. Kako moliti..............................................……....389
223. Strah od Gospodina Boga.........................…......390
224. Kako dolazimo, nije li on oduvijek bio tu..….......394
225. Ime kraljevstva.......................................…….....395
226. Postojanost zla...................................……........396
227. Znakovi kalendara prošlosti..................….........398
228. Pomrčina...............................................…….....399
229. Majka i dijete i otac vršnjaci.................…..........402
230. Voda i vatra...........................................…….....402
231. Kako svijet napreduje...........................….........403
232. Svijetlost..................................................……...403
233. Tako ljudi svijetlost se rodila iz loze..........….....404
234. Kako svijet napreduje..............................…......404
235. Očišćenje...............................................……....406
236. Ulaziti i izlaziti.........................................……....409
237. Sveti duh muzike...................................…........410
238. Psihički - duhovni procesi.....................….........410
239. Ludi i svijet.............................................…….....412
240. Emocije.......................................……................413
241. Motivacija........................................……............414
242. Duhovne osobine, brak.......................…...........415
243. Odrastanje............................................……......420
244. Pubertet ili mladenačko doba.............…............421
245. Doba zrelosti..........................................…….....423
246. Doba starosti.................................……..............423
247. Emocije...................................................……....425
248. Filozofske promijene-duhovne...............…..........425
249. Zadovoljstvo-nezadovoljstvo...................….........428
250. Opažanje drugih osoba...........................…….....430
251. Facijalne ekspresije lica.........................……......431
252. Vokalne ekspresije..........................…….............431
253. Posturalne ekspresije pokreta...........……...........432
254. Frojd.................................................……............433
255. Voliti život...................................……..................433
256. Brzina svijetla.......................................……........434
257. Milost..................................................……..........434
258. Zamišljena priča..................................…….........435
000. Kazalo.................................................…….........443

 

 
 
 
Copyright ; Nenad Grbac & Impero present